Lőrinczi Petra beszámolója

Szabadbölcsészet Tanszék / Események, élményekLőrinczi Petra: Károlis ösztöndíjjal Dél-Koreában


Lőrinczi Petra, első éves vallástudomány mesterképzéses hallgató vagyok a Károlin. Jelenleg Dél-Koreában folytatom tanulmányaimat a Hanshin Egyetemen, a Károli Gáspár Református Egyetem egyik társ-intézményében. Most rövid beszámolót küldök az eddig itteni tapasztalataimról, életemről.

 

A Hanshin Egyetem hittudományi fakultásának szöuli campusán tanulok, egy, az egyetem által kizárólag külföldi diákok számára indított, Study in Ecumenism and Social Transformation (Ökumenizmus és társadalmi átalakulás) − röviden SEST − nevű programban. Ebben a programban, amelynek teljes időtartama két év, olyan tanulók vesznek részt, akik saját hazájukban valamilyen szerepet vállalnak saját presbiteriánus gyülekezetük közösségi életében. A program célja pedig az, hogy versenyképes szakképzést és megfelelő teológiai hátteret biztosítson az itt tanulóknak, hogy aztán hazatértükkor hatékonyan vegyék fel a harcot különböző társadalmi problémákkal gyülekezeti szinten. Jelenleg velem együtt hét fős a létszám. Az első meglepő tapasztalatom az volt, hogy a hozzám korban legközelebb álló és köztem közel tíz év a korkülönbség. Talán ebből a rövid ismertetőből is látszik, hogy a program (jó értelemben véve) valamelyest eltér a vallástudományi képzés otthoni témaköreitől. Jelenleg az ökológiáról és egyházi vezetői szerepről (főként gazdasági kérdésekről) és bibliai hermeneutikáról hallgatok kurzusokat, valamint egy „Kereszténység és más vallások” névre keresztelt órát. Mégis kellemes csalódásként ért, hogy még ezekben a látszólag eltérő témákban is nagy segítségemre voltak az otthon elsajátított ismeretek. Például a szükséges ismeretek megléte a világ vallásaival kapcsolatban, vagy a huszadik századi német teológusokról tanultak vagy épp az ókereszténységről szerzett tudás is sokat segített az órákra való felkészülésben.

Továbbá ezzel az ösztöndíjjal lehetőségem nyílt saját kutatásom továbbvitelére is, melynek középpontjában Dél-Korea és a kereszténység áll. Jelenleg koreai tanáraim útmutatására a helyi Pünkösdi Egyház és más protestáns felekezetek kapcsolatával foglalkozom. Ezen belül azt kívánom vizsgálni, pontosan mi állhat a Pünkösdi Egyház gyors növekedése mögött Dél-Koreában, mely sok esetben más felekezetek lélekszámának csökkenésével jár. Továbbá része lehetek egy hagyományos, közel hatszáz főt számláló presbiteriánus gyülekezet életének, amelyről szintén dokumentációt készítek.

Természetesen az egyetemi élet mellett számos szabadidős tevékenységre is lehetőségem nyílt. A koreai emberek vendégszeretőek, rengeteg új barátot sikerült találnom, akik segítőkészek és türelmesek a még hiányos nyelvi ismereteim ellenére is. Budapesthez képest itt iszonyú gyors az élet, a város hatalmas, és tele van kulturális és kikapcsolódási lehetőségekkel. Szerencsémre már volt némi belátásom a helyi kultúrába, konyhaművészetbe és szokásokba, így nem lep meg az sem, ha az utcán egy kíváncsi helybeli beszélgetést kezdeményez, vagy ha épp a barátaim kihívásból arra kérnek, kóstoljam meg a helyi, egy európai számára kissé bizarr ételkülönlegességet, a sós bogárlárvát, koreai nevén a bondaegit.

Hálás vagyok, hogy itt tölthetek egy félévet a Hanshin Egyetem a Károli Gáspár Református Egyetem jóvoltából. Rengeteg támogatást kapok otthonról, a családom és a tanáraim részéről. Igyekszem öregbíteni a Károli hírnevét még itt távol, Dél-Koreában is. Remélem, rajtam kívül hamarosan több diák is részese lehet hasonló élményeknek. Mindenkit biztatok Dél-Korea megismerésére!