Nyílt nap leendő néderlandisztika mesterszakosoknak (MA) dec. 19-én

Nyílt nap 2016. december 19-én, a KRE Bolcsészettudományi karán, a Budapest, VIII. ker., Reviczky u. 4. épületben az alábbi mesterszakokon:

NÉDERLANDISZTIKA, japanológia, kommunikáció- és médiatudomány, német nyelv, irodalom és kultúra, színháztudomány, vallástudomány)

13.00 Közös tájékoztató minden fenti szakról a Buda Béla teremben (I. em. 100-as terem)
14.00 Néderlandisztika MA tájékoztató a 204-es teremben.

Jelentkezés: http://www.kre.hu/nyiltnap/btk.html

Várunk minden érdeklődőt!

Studiedag 2016 - Fotók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanárok és diákok a Studiedagon

Folkert Kuiken (Amszterdam) keynote speaker

 

Benjamin Bossaert (Pozsony)

Joop van der Horst (Leuven)

Jaap Faber, a Studiedag házigazdája

A workshopok tapasztalatainak összegzése

A fotókat Albertné Balázsi Julianna készítette.

Studiedag Hongaarse neerlandistiek 2016 - een update van het curriculum?

Október 21-én tanszékünk rendezi meg a magyarországi néderlandisztika éves konferenciáját, amelynek címe: Studiedag Hongaarse neerlandistiek 2016 - een update van het curriculum?

Wie is de homo neerlandicus (m/v) anno 2016? Wat wordt iemand die Nederlands heeft gestudeerd? Welke eisen stelt de arbeidsmarkt, en zijn die eisen verenigbaar met de criteria waaraan een academische opleiding moet voldoen? Op de studiedag 2016 proberen we deze vragen te beantwoorden, en gaan we in discussie over de vraag: heeft het curriculum van de opleiding(en) neerlandistiek een update nodig?

Tijdens het ochtendprogramma (in Kossuth Klub) laten verschillende gastsprekers vanuit hun expertise - als onderwijskundige, ervaringsdeskundige of alumna - hun licht schijnen over deze kwesties. Voor het middagprogramma is iedereen - gasten, docenten, (oud-)studenten - van harte uitgenodigd mee te denken over de opleiding van de toekomst. Onder leiding van ervaren neerlandici zullen we in kleinere groepen brainstormen en discussiëren over de plussen het minnen van het huidige programma, en de valkuilen en kansen voor de toekomst.

's Avonds is iedereen uiteraard van harte uitgenodigd mee te komen feesten.

Het programma in PDF om online te bekijken/downloaden/printen.

Graag tot 21 oktober!

Az Elckerlijc / Akárki magyarul - irodalmi ünnep az Átriumban okt. 3-án

Ez a közös bennünk (This is what we share) a 2016-os Frankfurti Könyvvásárra díszvendégként meghívott Flandria és Hollandia közös mottója. Budapesten két új irodalmi-művészeti alkotás bemutatójával szeretnénk részt venni a holland nyelvű irodalom nemzetközi ünnepén. Idén készült először magyar fordítása az Elckerlijcnek, ennek a gazdag utóéletű közép-holland színdarabnak. Szabó T. Anna költő fordította magyarra a darabot, a fordításban rész vettek az ELTE és a KRE Néderlandisztika tanszékeinek tanárai és diákjai is. Szabó Borbála drámaiíró ezt a fordítást használta kiindulási pontként Valaki meghal című monodrámájának megírásához, műve így a holland nyelvű irodalmi kánon e fontos alkotásának modern magyar feldolgozása. A két színdarab egy alkalommal, párba állítva kerül bemutatásra az Átrium Színházban október 3-án 18.00-tól. Az Akárki / Elckerlijc magyar fordítását Szenteczki Zita, Horváth Márk és Kovács Domokos bábművészek részben-dramatizált rendezésében és előadásában láthatjuk. A monodráma felolvasószínház formában lesz előadva. 

Bővebb információ az esemény FB-oldalán.

A rendezvény ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk!

 

Beiratkozás augusztus 29-én a Dózsa György úti épületben

Kedves Hallgatók!

A 2016. őszi félévi beiratkozás nem a Reviczky utcai épületben lesz, hanem a Dózsa György út 25-27. szám alatti épületben, a néderlandisztika szakosoknak az alábbiak szerint:

BA: 10.30-tól a II.em 231/b teremben.
Utána szakos tájékoztató 11.45-től ugyanott.

MA: 10.30-tól a fsz. 9-ben.
Utána szakos tájékoztató az I. em 120/a teremben.

A beiratkozásra vigyék magukkal a kinyomtatott és kitöltött Beiratkozási Lapot!

Minden fontos infót (tárgyfelvétel, Neptun, Diákigazolvány, kérelmek stb.) megtalálnak ITT.

A 2016. őszi félév tanítási rendje

A 2016/17-es tanév rendje - Őszi szemeszter

Regisztrációs hét:
2016. szeptember 6. (8 óra) – szeptember 11. (24 óra)

Tárgyfelvételi időszak:
2016. szeptember 5 – 18.

Az őszi szemeszter kezdete (1. tanítási nap):
2016. szeptember 12. (hétfő)

Szorgalmi időszak: 2016. szeptember 5. – december 17.

Vizsgaidőszak: 2016. december 19. – 2017. február 4.

Károli Közösségi Napok: 2016. október 24 – 28.

Őszi szünet: 2016. október 31 – november 4.

Munkaszüneti napok:
Nemzeti ünnep: 2016. október 23.
Reformáció ünnepe: 2016. október 31.
Mindenszentek napja: 2016. november 1.
Karácsony: 2016. december 25-26.
Újév: 2017. január 1.

Szabadnapok (Kormányrendelet szerint):
2016. október 31.

A részletes leírás PDF-ként elérhető ITT.

Kutatói Ösztöndíj az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében

Pályázat diákoknak! Ha van egy jó témád, TDK-n akarsz indulni vagy nemsokára szakdolgozatot írsz!

Felhívás Alap-, Mester-, Doktori-, képzésben résztvevő hallgatók és posztdoktorok számára Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében

A pályázat célja: a tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú publikáció (pl. tudományos cikk, szakdolgozat vagy TDK-dolgozat), vagy egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció megfelelő előkészítése, megalapozása.
Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Pályázók köre: kutatási tevékenységet folytató tehetséges hallgatók
Beadási határidő: 2016.06.10 - 27.

Bővebb információ: http://www.kormany.hu

Záróvizsga tételek 2016

IRODALOM

1.    A tér a középkori holland nyelvű irodalomban, legalább három mű alapján (pl. Beatrijs, Márika, Karel ende Elegast, Reynaert, Lucifer)
2.    Individum és közösség a régi németalföldi irodalomban (három mű alapján (Reynaert, Beatrijs, Márisa: emberek közötti kapcsolatok, gyónás, kolostorba való felvétel, egymáshoz való viszonyok)
3.    Máriakultusz a középkori Németalföldön
4.    Narrativ technikák három választott műben (nézőpontok, szerkezetek) - választani kell három művet és azt a szerkezetek alapján elmondani
5.    A tudás. A „tudás” formái, a tudás ára, a tudás tudata. (Két mű alapján - önismeret, ember- (állatismeret), Márikában a tudás és önismeret kapcsolata.
6.    Holland és flamand próza a Második Világháború előtt (Bordewijk- lletve Elsschot művein keresztül)
7.    A második világháború és a holokauszt ábrázolása a holland prózában
8.    Kortárs próza

NYELVÉSZET

1.    Onderzoeksterrein en basisbegrippen van de morfologie
ANS, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Taalboek
A morfológia kutatási területe és alapfogalmai
2.    De morfologie van het zelfstandig naamwoord (pluraalvormen,
diminutief, genus)
ANS, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen
A főnév alaktana (többes szám, kicsinyítőképzők, régi esetmaradványok
3.    Morfologie van het werkwoord (conjugatie, tijdvormen,
actief/passief, reflexieve werkwoorden)
ANS, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen
Az ige alaktana (ragozás, idő, szenvedő szerkezet, visszaható alakok
4.    Derivatie en flexie
ANS, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Taalboek
Szóképzés és ragozás
5.    Hulpwerkwoorden (van tijd, modaliteit, passief enz.)
ANS, Regels, Taalboek, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen
Segédigék
6.    Het voornaamwoord / pronomen (het persoonlijk/ bezittelijk/
aanwijzend/ betrekkelijk pronomen, volgorde van de pronomina)
ANS, Regels, Taalboek
Névmások, a névmások sorrendje a mondatban
7.    Woordvolgorde van de Nederlandse zin (hoofdzin, bijzin, vraagzin enz.)
ANS, Regels, Taalboek
A holland szórend
8.     Infinitiefconstructies
ANS, Regels
Infinitíves szerkezetek
9.    Zinsdelen. Zinsontleding
ANS, Regels
Mondatrészek, mondatelemzés
10.    De betekenis (denotatie en connotatie; polysemie en homonymie op
woord- en zinsniveau; verandering van de betekenis, nieuwe woorden)
Taalboek, kopie
A jelentés
11.     Het Nl. taalgebied. Benaming van de taal. Geschiedenis van het  Nederlands
Het verhaal, kopie, Hárompercesek
A holland nyelvterület, a holland nyelv rövid története
12.     De belangrijkste dialecten van het Nederlands
Het verhaal, kopie
A holland nyelvterület fő  nyelvjárásai