OTDK részvétel és eredmények

A XXXII. OTDK-n (2015) a Magyar Nyelvészeti Tudományos Diákkör képviseletében három hallgatónk vett részt: Falyuna Nóra (Az arcvédő hazugság. A szívességkérés elutasításának beszédaktusában stratégiaként használt hazugság vizsgálata; konzulens: Árvay Anett), Weidingerné Vargóczky Andrea (A német sich visszaható névmás és a magyar -ik rag összefüggéseinek funkcionális vizsgálata; konzulens: H. Varga Márta) és Palágyi László (Magyar nyelvi jelenségek (a névelő és a főnévi számjelölés) vizsgálata Guillaume-i keretben; konzulens: H. Varga Márta).

Palágyi László az „Általános nyelvészet" szekcióban különdíjat kapott. Gratulálunk a szép eredményhez!


Felvételi vizsgák időpontja:

Terminológia mesterszak: 2015. június 1. (hétfő), 9.00

Magyartanár mesterszak: 2015. június 3. (szerda) és június 4. (csütörtök), 9.00

MID (Magyar mint idegen nyelv) tanári mesterszak: 2015. június 4. (csütörtök) és június 5. (péntek), 8.00

Tanári alkalmassági vizsgálat (osztatlan tanárképzés): 2015. május 27., 28., 29.


Záróvizsgák időpontja:

Magyar alapszak (BA):  2015. június 18. (csütörtök), 9.00

Terminológia mesterszak: 2015. június 16. (kedd), 9.00

Tanári záróvizsgák: 2015. június 19–25.