Személynevek és államigazgatás konferencia

2015. június 17-én az ELTE BTK kari tanácstermében „Névtan és terminológia 4. Személynevek és államigazgatás” címmel rendezett tudományos konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa és a Magyar Nyelvtudományi Társaság.
Bővebben:
http://www.btk.elte.hu/hir?id=NW-2288