Anyanyelvi kritériumvizsga az osztatlan tanárképzésben

A 2013 szeptemberétől érvényes mintatanterven lévő hallgatók számára kötelezően elvégzendő a 4 nyelvészeti kritériumtárgy (TKR010 Nyelvi normativitás, TKR011 Helyesírási gyakorlatok, TKR012 Kommunikációs gyakorlatok, TKR013 Retorikai gyakorlatok); anyanyelvi kritériumvizsgát nekik nem kell tenni.

A 2014 szeptemberétől és a 2015 szeptemberétől érvényes mintatanterven lévő hallgatók számára kötelező anyanyelvi kritériumvizsgát tenni tanulmányaik 1–6. féléve folyamán. Az anyanyelvi kritériumvizsga követelményeiről, a kritériumvizsgára felkészítő kurzusokról a Magyar Nyelvtudományi Tanszék honlapján található tájékoztató nyújt további információkat: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/doc/150911_Anyanyelvi_kriteriumvizsga_tetelsor.pdf

A 2013 szeptemberétől érvényes mintatantervről 2014 szeptemberétől érvényes mintatantervre váltott hallgatók esetében a 2013–2014-es tanévben elvégzett nyelvészeti kritériumtárgyak TNM9xxx-es kódú szabadon választható tárgyakkal tekinthetők ekvivalensek. Az anyanyelvi kritériumvizsgával kapcsolatosan rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a 2014-ben és 2015-ben kezdett hallgatókra.