Leíró nyelvészeti diákműhely - felhívás

Leíró nyelvészeti diákműhely (KRE)

A nyelvek rendszerszerűségét a különféle (hangtani és nyelvtani) szabályok léte, működése adja. Ezeket a szabályokat az anyanyelvi beszélő kisgyermekkorban ösztönösen sajátítja el, és analógiásan alkalmazza a később megismert nyelvi elemekre is. A leíró nyelvészet feladata éppen annak a szabályrendszernek (nyelvtannak) a leírása, amelynek birtokában a beszélő képes helyes szóalakokat, új mondatokat létrehozni.

A nyelvtanon belül a szavak felépítésével, belső szerkezetével az alaktan (morfológia) foglalkozik, a mondatok szerkezetét pedig a mondattan (szintaxis) írja le. Ez tehát a szűkebb értelemben vett nyelvtan.

A beszédben „észrevétlenül” működő nyelvtani szabályokat a nyelv használói általában – anyanyelvi kompetenciájuknak köszönhetően – egyformán alkalmazzák. Az implicit szabálykövetés explicitté tétele az anyanyelvi órákon történik, amelyeken azt modelláljuk, milyen (implicit) szabályok birtokában hozza létre a beszélő nyelvi megnyilatkozásait.

A „Leíró nyelvészeti diákműhely” – a tervek szerint – a korábbi leíró grammatikák megfigyeléseire, általánosításaira alapozza munkáját, de kiemelt feladatának tekinti az utóbbi évtizedek leíró magyar nyelvészeti eredményeinek a bemutatását, valamint a morfológia és a szintaxis elméleti és módszertani kérdéseinek bizonyos nyelvelméleti keretekben (pl. funkcionális) történő tárgyalását is, bepillantást engedve a modern nyelvészeti gondolkodásmód(ok)ba. A műhelymunka alapvető célja a hallgatók nyelvről való tudásának és nyelvi tudatosságának erősítése, a normatív nyelvváltozat jellegzetességeinek és használati szabályainak bemutatása is. A diákműhely célja az is, hogy a hallgatók behatóbban megismerjék a különféle nyelvleírások elméleti kérdéseit, fogalmait, kutatási módszereit, s ezeket az információkat alkalmazva, saját kutatást végezzenek.
A műhelyfoglalkozások leíró nyelvészeti kérdések megvitatására, illetve a témavezetők útmutatásával saját nyelvészeti vizsgálatok kidolgozására, bemutatására és megbeszélésére adnak lehetőséget.

A kutatócsoport a KRE-n létesítendő Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium szellemiségével, célkitűzéseivel és képzési programjával összhangban a legkiválóbb diákok kiemelésére tesz kísérletet, és segíti a nyelvészeti kutatások iránt érdeklődő hallgatók bekapcsolódását a szakkollégium nyelvész-műhelyének munkájába.

Elsősorban azoknak a KRE-s érdeklődő diákoknak a jelentkezését várjuk, akik:

-    leíró nyelvészeti témá(k)ból szakdolgozatot, TDK-dolgozatot
     vagy tanulmányt kívánnak írni,
-    vállalják, hogy aktívan részt vesznek a diákműhely
     munkájában,
-    vállalják a kijelölt szakirodalom kritikai ismertetését,
-    hozzájárulnak a kutatási témák kidolgozásához és
     megvitatásához.

A diákműhely első (alakuló) ülésének témájáról, időpontjáról és helyéről később küldünk tájékoztatót.

Az érdeklődő hallgatókat szeretettel várja a műhely vezetője: H. Varga Márta (KRE) (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).


Budapest, 2015. október 10.