Megjelent H. Varga Márta „A szóalkotás módjai” című könyve

A „Károli Jegyzetek”-sorozatban megjelent „A szóalkotás módjai" című kötet (H. Varga Márta 2015. A szóalkotás módjai. KRE BTK - Patrocinium Kiadó, Budapest. 191 lap), mely elsősorban leíró nyelvészeti kurzusokon (a BA és az MA-képzésben is) használható: a magyar nyelvre jellemző szóalkotási módok legfontosabb fogalmaival és módszereivel, az újszerű csoportosítás elveivel stb. ismerkedhetnek meg belőle az érdeklődők. A kötet a köznyelvre jellemző szóalkotásmódok részletes bemutatása mellett a terminusalkotás módszerének leírását is tárgyalja.
A könyv a "Párbeszéd" Könyvesboltban (Horánszky utca) kapható 1800 Ft-ért.