Névtan és terminológia 3 - meghívó

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és
Terminológiai Kutatócsoportja,
az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete,
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, valamint
a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa

2014. szeptember 17-én, szerdán

NÉVTAN ÉS TERMINOLÓGIA 3: NÉVTAN, FORDÍTÁS ÉS TERMINOLÓGIA
címmel workshopot rendez

A workshop helyszíne:

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

1088 Budapest, Reviczky u. 4. Díszterem (I. emelet)

A workshopot vezeti: Fóris Ágota és Farkas Tamás
Szervezőbizottság: Fóris Ágota, Farkas Tamás, Bölcskei Andrea és Slíz Mariann

A workshop a névtan, a fordítás és a terminológia kapcsolódó kérdéseinek megvitatása köré szerveződik, az érintett tudományterületek, az érdekelt szakmák képviselőinek bevonásával. Célunk a diszciplínák érintkező területén a közös célok és kölcsönösen alkalmazható módszerek feltérképezése, illetve gyümölcsöző vita folytatása a lehetséges vizsgálati területekről és irányzatokról.

Program  
14.00–14.10  Megnyitó: Fóris Ágota
14.10–15.30 Előadások
Vermes Albert Péter: A kontextus szerepe a tulajdonnév fordításában
Sohár Anikó: Fordítsam vagy ne? A tulajdonnevek kapcsán fölmerülő műfordítói dilemmák
Füzessy Tamás: A Tolkien-művek fordításának terminológiai kihívásai
Vita
15.30–15.50 Szünet
15.50–17.10 Előadások
Kustár Zoltán: A bibliai héber nevek megjelenítése a nemzeti bibliafordításokban, különös tekintettel a legújabb (protestáns) bibliafordításainkra
Lesznyák Ágnes: Névadási dilemmák az európai uniós fordításban
Gercsák Gábor: Magyar vízrajzi nevek angol fordítása
Vita
17.10–17.30 Szünet
17.30–18.40 Kerekasztal-beszélgetés
18.40–18.50 Zárszó: Farkas Tamás

A rendezvényről részletes információk a következő honlapon találhatók:
www.kre.hu/nyelveszet

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!