TKR 014 Anyanyelvi kritériumvizsga

Minden, 2014-ben, illetve azután kezdett tanárszakos hallgató számára kötelező az anyanyelvi kritériumvizsgát a tanulmányaik 1–6. féléve folyamán letenni. A kritériumvizsga 0 kreditértékű, szóbeli és írásbeli részből áll. A komplex szóbeli és írásbeli vizsga célja a tanári hivatáshoz szükséges anyanyelvi kompetencia mérése. A szóbeli vizsga részei: kommunikáció, retorika. Az írásbeli vizsga részei: magyar helyesírás és nyelvi normativitás, magyar nyelvhelyesség. A szóbeli vizsgát a hallgatók bizottság előtt teszik, az írásbeli vizsga teszt kitöltéséből áll.

Aki a fenti kurzusokból egyet vagy többet eredményesen elvégez, az anyanyelvi kritériumvizsgán az adott résztárgy(ak)ból – a megszerzett érdemjeggyel arányos mértékben, max. 25 százalékkal elismerve a kurzus(ok) teljesítését –, mentességet élvez.

Az Anyanyelvi kritériumvizsga tételsorát a Magyar Nyelvtudományi Tanszék honlapján és a tanszéki hirdetőtáblán tesszük közzé.


TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II.

Minden, 2013-ban, illetve azután kezdett tanárszakos hallgató számára kötelező a Komplex vizsga I. (irodalom, 4. félév vége) és Komplex vizsga II. (nyelvészet, 5. félév vége) vizsgákat letenni a tanulmányaik során.

A Komplex vizsga II. tételsorát a Magyar Nyelvtudományi Tanszék honlapján és a tanszéki hirdetőtáblán tesszük közzé.