Hírek

Terminológiai csütörtök V. Szakmai nap és öregdiák-találkozó

Időpontja:
2018. február 8. (csütörtök), 16.30–20.00

Helyszíne:
KRE BTK, Buda Béla terem (Díszterem)
(1088 Budapest, Reviczky utca 4. I. emelet 100.)


A terminológia szak eredményei – előkészületek a szak újraindulására

Program

16.30–16.40 Megnyitó és köszöntők

Megnyitó: Kiss Paszkál, a KRE BTK tudományos dékánhelyettese
Köszöntők: Tóth Attila, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatója és
Papp Eszter, a European Association for Terminology (EAFT) alelnöke

16.40–18.00 Előadások

Fóris Ágota (KRE BTK): A terminológia szakos képzés áttekintése
Bölcskei Andrea (KRE BTK) – Oláh Bence Attila (KRE BTK – terminológus hallgató): Terminológiai szótárak a szakon. A Magyar és nemzetközi névtani terminológia című kötetről és készítéséről
Sólyom Réka (KRE BTK): Neologizmusok a minőségirányítás terminológiájában
Csontos Nóra (KRE BTK): Üzleti kommunikáció a terminológia szakon
Fóris Ágota (KRE BTK) – Bölcskei Andrea (KRE BTK): Előkészülés a terminológia szakos képzés újraindulására

18.00–19.00 Kerekasztal

A terminológia szakos hallgatók elhelyezkedési lehetőségei − tapasztalatok a munkaerőpiacon
A kerekasztalt vezeti: Fóris Ágota (KRE BTK)
Résztvevők:
Bán Miklós (espell fordítás és lokalizáció Zrt. – ügyvezető igazgató), Demeczky Jenő (IBM Hungary, terminológus), Faludi Andrea (LEG Zrt.), Kovács László (TÉK Kft. – ügyvezető igazgató), Papp Eszter (terminológus), Riesz Zoltán (Morávia IT Hungary, ügyvezető igazgató), Somogyi Zoltán (KRE BTK – terminológus hallgató)

19.00 – Koccintás, öregdiák-találkozó

Regisztrációs űrlap:
https://goo.gl/forms/woi3NAqcdSk2srP62

Program


Alkalmazott Névkutatás 2017. Nevek és szótárak – konferenciabeszámoló

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2012-ben indította útjára az alkalmazott névkutatás témaköreit tárgyaló konferenciasorozatát, amely a szakterület egyetlen magyar nyelvű szakmai fóruma. A konferenciasorozat alapvető célja az alkalmazott névtan mint diszciplína kidolgozása, megerősítése, elvi és gyakorlati jelentőségének tudatosítása a hazai tudományos életben; a kutatási terület fő problémaköreinek áttekintése, aktuális feladatainak számba vétele, utak, megoldások keresése révén. A konferenciasorozat rendezvényei – nemzetközi színtéren is ritkaságszámba menően – terepet nyitnak az érintett szak- és alkalmazott tudományterületek, valamint az érdekelt szakmák képviselői számára az együttes gondolkodásra, a közös célok és kölcsönösen alkalmazható módszerek feltérképezésére.

A konferenciasorozat hatodik, a névtudomány és a lexikográfia érintkező területeivel foglalkozó rendezvényének 2017. november 29-én az ELTE BTK adott otthont. A résztvevőket Horváth Krisztina oktatási dékánhelyettes (ELTE BTK) és Tóth Attila igazgató (Magyar Nyelvstratégiai Intézet) köszöntötte, hangsúlyozva a rendezvénysorozat multidiszciplináris megközelítésének jelentőségét; a konferenciát a szervezők nevében Bölcskei Andrea tanszékvezető (KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszék) nyitotta meg.

Az első szekció Farkas Tamás (ELTE BTK) előadásával kezdődött meg, amely a névszótárak általános lexikográfiai jellegzetességeivel foglalkozott; majd N. Fodor János (ELTE BTK) a történeti személynévszótárak által nyújtott kutatási lehetőségekről, Slíz Mariann (ELTE BTK) a laikus keresztnévszótárak szakmai hiányosságairól, Raátz Judit (ELTE BTK) pedig a Fercsik Erzsébettel (ELTE BTK) közösen készített, az anyakönyvezhető keresztnévállományt névnapokkal együtt közreadó új kiadványukról beszélt. A második szekcióban Hoffmann István (DE BTK) a magyar történeti helynévszótárak típusairól és állományáról, Szentgyörgyi Rudolf és Krizsai Fruzsina (ELTE BTK) a Kiss Lajos-féle Földrajzi nevek etimológiai szótárának új kiadásáról, T. Somogyi Magda (ELTE BTK) a készülő Jókai-névszótárról, Takács Judit (EKE BTK) a köznevesült keresztnevek szótárának munkálatairól szólt.

A délután során Gerstner Károly (MTA NyI / PPKE BTK) a történeti és etimológiai szótárak, Juhász Dezső (ELTE BTK) a tájszótárak és nyelvatlaszok, Mártonfi Attila (MTA Magyar Nyelvi Bizottság) pedig az akadémiai helyesírási szabályzatok kapcsán vizsgálta a tulajdonnevek jelentkezését, előfordulásuk eseteit és lexikográfiai hasznosításuk módját. A záró szekcióban Bauko János (UKF KETK) a (cseh)szlovák, Sebestyén Zsolt (NyE) az ukrán, Benő Attila (BBTE BTK) pedig a román névszótárak magyar eredetű tulajdonnevek szótárazásával, magyarázatával összefüggő gyakorlatát mutatta be. A konferencia zárszavában Slíz Mariann összefoglalta az előadások tanulságait, s felhívta a figyelmet a kérdéskörrel kapcsolatos további teendőkre. A szervezők szándékai szerint az elhangzott előadások anyaga önálló kötetben jelenik meg. A konferencia megrendezését a Magyar Nyelvstratégiai Intézet, a Károli Gáspár Református Egyetem, valamint az ELTE Trefort-kert Alapítvány támogatta.


Nevek és szótárak

Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete,
a Károli Gáspár Református Egyetem    
Magyar Nyelvtudományi Tanszéke,
valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság

2017. november 29-én, szerdán

Alkalmazott Névkutatás 2017. Nevek és szótárak
címmel szimpóziumot rendez.

A szimpózium helyszíne:
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, Kari Tanácsterem (földszint)

 PROGRAM


09.00–09.20    Köszöntő és megnyitó
                      Horváth Krisztina (dékánhelyettes, ELTE BTK)
                      Tóth Attila (igazgató, Magyar Nyelvstratégiai
                      Intézet)
                      Bölcskei Andrea (tanszékvezető, KRE BTK)

09.20–11.00    Általános kérdések és a személynévszótárak
                          sajátosságai
(Elnök: Bölcskei Andrea)
09.20–09.40    Farkas Tamás: A névszótárak sajátos problematikája
09.40–10.00    N. Fodor János: A történeti személynévszótárak
10.00–10.20    Slíz Mariann: A laikus keresztnévszótárak
10.20–10.40    Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Egy új típusú
                    keresztnévszótárról

10.40–11.00    Vita, hozzászólások
   
11.00–11.20    Szünet
   
11.20–13.00    Helynévszótárak és további névszótári típusok (Elnök: Juhász Dezső)
11.20–11.40    Hoffmann István: A történeti helynévszótárak
11.40–12.00    Szentgyörgyi Rudolf – Krizsai Fruzsina: A Földrajzi
                    nevek etimológiai szótárának új kiadásáról

12.00–12.20    T. Somogyi Magda: Az íróinév-szótár
12.20–12.40    Takács Judit: A köznevesült tulajdonnevek szótára
12.40–13.00    Vita, hozzászólások
   
13.00–14.30    Ebédszünet
   
14.30–15.50    Tulajdonnevek a különféle szótárakban
                         
(Elnök: Benő Attila)   
14.30–14.50    Gerstner Károly: Tulajdonnevek a történeti és
                    etimológiai szótárakban

14.50–15.10    Juhász Dezső: Tulajdonnevek a tájszótárakban
15.10–15.30    Mártonfi Attila: Tulajdonnevek a helyesírási
                    szótárakban

15.30–15.50    Vita, hozzászólások
   
15.50–16.10    Szünet
   
16.10–17.30    Magyar tulajdonnevek más nyelvek szótáraiban
                         
(Elnök: Gerstner Károly)   
16.10–16.30    Bauko János: Magyar tulajdonnevek és
                    magyarázataik a (cseh)szlovák névszótárakban

16.30–16.50    Sebestyén Zsolt: Magyar tulajdonnevek és
                    magyarázataik az ukrán névszótárakban

16.50–17.10    Benő Attila: Magyar tulajdonnevek és magyarázataik
                    a román névszótárakban

17.10–17.30    Vita, hozzászólások   
           
17.30–17.40    Zárszó (Fábián Zsuzsanna)


Szervezőbizottság: Farkas Tamás, Bölcskei Andrea és Slíz Mariann

A rendezvényre vonatkozó információk a következő honlapokon találhatók:
www.mnyfi.elte.hu és www.kre.hu/nyelveszet


Protestantizmus, identitás, hagyomány meghívó

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke

2017. október 26-án, csütörtökön

PROTESTANTIZMUS, IDENTITÁS ÉS HAGYOMÁNY A NYELVBEN
címmel szimpóziumot rendez.


A szimpózium helyszíne:
Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
1146 Budapest, Dózsa György út 25–27.
I. emelet, 122-es terem


Program

10.00–10.30 Heltainé Nagy Erzsébet, Reformáció és anyanyelv: templom és erős vár – „Mégis megtartódat benne becsüld, magyarság”
10.30–11.00 M. Pintér Tibor, A bibliafordítás sajátosságai a fordítástudomány tükrében
11.00–11.30 Sólyom Réka, Hagyomány, újítás és identitáskifejezés a mai magyarnyelv- használatban
   
11.30–12.00 Szünet
   
12.00–12.30 Heltai János Imre, Cigánymisszió és nyelvhasználat. Újprotestáns gyülekezetek és a református egyház jelenléte roma közösségekben
12.30–13.00 Nádor Orsolya, Nyelvtervezés és protestantizmus egy kelet-közép-európai nyelv és kultúra, a szlovák példáján keresztül
13.00–13.30 Bertha Zoltán, Németh László erdélyi protestáns drámahősei (Misztótfalusi, Apáczai, Bethlen Kata)
   
13.30–14.00 Szünet
   
14.00–14.30 H. Varga Márta, Bibliai eredetű személynevek köznevesülése
14.30–15.00 Bölcskei Andrea, Bibliai eredetű helynevek különböző helynévi rendszerekben
15.00–15.30 Összegző beszélgetés


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Felhívás a 18. Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyt megelőző házi fordulóra

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke idén is megrendezi a Kárpát-medencei Kossuth Lajos Szónokversenyt megelőző házi fordulót. A háziverseny célja, hogy a zsűri kiválassza azt a hallgatót, aki továbbjuthat az ELTE TÓK-on 2017. november 10–11-én megrendezendő országos megmérettetésre. Az országos fordulón az első napon egy előre elkészített beszédet, majd másnap egy rögtönzést kell előadnia a versenyzőknek. Az előre elkészítendő beszéd témája:

„… Az ékesszólás a bölcsességgel együtt az emberi élet kormányzója.”
(Arisztotelész: Rhetorica ad Alexandrum)   


Kérjük a versenyzőket, hogy a háziversenyre a fenti témában készítsék el maximum 6 perces beszédüket, és határozzák meg a beszéd fajtáját (bemutató, tanácsadó, törvényszéki) és szituációját. Érvelhetnek pró vagy kontra. A beszéd szövegét hozzák magukkal öt példányban kinyomtatva is.

A házi forduló időpontja és helyszíne: 2017. október 17. (kedd), 16.00, gyülekező: a Magyar Nyelvtudományi Tanszék (1146 Bp., Dózsa György út 25–27., 1. emelet 126.) előtti folyosón.
Kérjük a jelentkezőket, hogy részvételi szándékukat 2017. október 13-ig jelezzék Sólyom Réka tanárnőnek a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. A tanárnő szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.

Budapest, 2017. szeptember 20.

Dr. Bölcskei Andrea           
tanszékvezető egyetemi docens

Dr. Sólyom Réka
zsűritag, egyetemi adjunktus


 

Terminológiai csütörtök IV. Szakmai nap és öregdiák-találkozó

Szervezők:
KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék
TERMIK (Terminológiai Kutatócsoport)
MaTT (A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa)Időpontja:
2017. február 2. (csütörtök), 16.30–19.30

Helyszíne:
KRE BTK, Buda Béla terem (Díszterem)
(1088 Budapest, Reviczky utca 4. I. emelet 100.)Szervezőbizottság:
A KRE 2. évfolyamos terminológia szakos hallgatói (Bujdosó Beáta, Halász Eszter, Lamos Zsuzsanna, Molnár Gergely, Putz Emília, Simon Judit)
További információk: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A programon a részvétel ingyenes. Szeretettel várjuk a volt és jelenlegi hallgatókat, kollégákat, érdeklődőket!

Regisztrációs űrlap: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvIc3E2Kophsw88Kp5gc5oREmzf5M0mqzFf6TuW1D4nPugYA/viewform?c=0&w=1

Program


A magyar mint idegen-, környezet- és származásnyelv tanítása a Magyarországgal szomszédos országokban

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén működő Hungarológiai kutatócsoport és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének MID-szakosztálya december 10-én közös műhelykonferenciát rendez arról, hogy a napjainkban tapasztalható támogató és tűrő nyelvpolitikák, valamint a gazdasági kihívások és a megnövekedett vegyes házasságok hogyan hatnak a környező országokban a magyar nyelv tanítására.

A műhelykonferencia meghívott előadói, akik Ausztriából, Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából, Szerbiából, Horvátországból és Szlovéniából érkeznek, beszámolnak arról, hogy a többséghez tartozók miért jelentkeznek a nyelvtanfolyamok felnőtteknek hirdetett óráira, az egyetemek hungarológia, vagy fordítói szakjára, vagy miért választják második idegen nyelvként éppen a magyart az általános- és középiskolák többségi nemzethez tartozó diákjai.

Az előadásokból - az előzetesen beküldött összefoglalók alapján – kirajzolódik majd, hogy a magyar mint kevéssé ismert és tanított nyelv, amelynek ráadásul számos negatív előítélettel is számolnia kell, hogyan tud felül emelkedni ezeken, és biztos pozíciót szerezni a többségi államok idegennyelv-oktatási rendszerében.

A részletes program itt érhető el.


Károlis győzelem a 17. Országos Kossuth-szónokversenyen

Egyetemünk hallgatója, Szökrön Ágnes (második évfolyam, történelem–hittanár szak) országos első helyezést ért el és megkapta a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének különdíját is az ELTE TÓK-on 2016. november 11–12-én rendezett 17. Országos Kossuth Lajos Szónokversenyen. A győztes versenyző felkészítője Dr. Sólyom Réka (Magyar Nyelvtudományi Tanszék).