Hírek

Kossuth-szónokverseny házi forduló

Felhívás a 19. Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyt megelőző házi fordulóra

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke idén is megrendezi a Kárpát-medencei Kossuth Lajos Szónokversenyt megelőző házi fordulót. A háziverseny célja, hogy a zsűri kiválassza azt a hallgatót, aki továbbjuthat az ELTE TÓK-on 2018. november 9–10-én megrendezendő országos megmérettetésre. Az országos fordulón az első napon egy előre elkészített beszédet, majd másnap egy rögtönzést kell előadnia a versenyzőknek. Az előre elkészítendő beszéd témája:

Bővebben ...

Information Delivery by Apps & Co

Dear All,
We would like to invite you to a full-day conference organized by tekom Magyarország, Proford, Károli Gáspár University, AATC, and tekom Österreich: Information Delivery by Apps & Co.

Bővebben ...

Károlis Kazinczy-érem a felsőoktatási intézmények 2018. évi Szép magyar beszéd versenyének országos döntőjén

Az Esztergomban 2018. május 4-én megrendezett, Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének országos döntőjén versenyzőnk kiváló eredményt ért el: Loboda Lilla (angol–német szak, osztatlan tanárképzés, 3. évfolyam) Kazinczy-érmet szerzett.

A hallgató felkészítő tanára Dr. Sólyom Réka (Magyar Nyelvtudományi Tanszék).

Gratulálunk az eredményhez!

Névtani Kerekasztal

A Magyar Nyelvtudományi Társaság, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete,
a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke,
valamint a Magyar Nyelvstratégiai Intézet

2018. március 26-án, hétfőn

Magyar névkutatás – aktuális feladatok
címmel kerekasztal-konferenciát szervez.

A rendezvény helyszíne:
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, alagsori tanácsterem

PROGRAM

13.00–13.20

 
Köszöntő és megnyitó
Kiss Jenő elnök (Magyar Nyelvtudományi Társaság)
Tóth Attila igazgató (Magyar Nyelvstratégiai Intézet)

13.20–15.00

A magyar személynévkincs közzététele és feldolgozása (Elnök: Bölcskei Andrea)
Farkas Tamás: A magyar családnévanyag korszer feldolgozása
Slíz Mariann: A magyar történeti keresztnévanyag: gyűjtés, közzététel, elemzés
Raátz Judit: A mai magyar keresztnévkincs feldolgozásának lehetőségei
Bauko János: Anyanyelvi névtervezés – kisebbségi magyar keresztnévszótárak
Hozzászólások

15.00–15.30

Kávészünet, beszélgetés
15.30–17.00

Tulajdonnevek a gyakorlatban (Elnök: Hoffmann István)
Raátz Judit: Személynevek és a hazai joggyakorlat
Szabómihály Gizella: Határtalanítás a magyar helynévkincs körében
Bölcskei Andrea: Az alkalmazott névkutatás további feladatai
Hozzászólások

17.00–17.10 Zárszó
Juhász Dezső intézetigazgató (ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)Szervezbizottság: Bölcskei Andrea, Farkas Tamás, Slíz Mariann


 

Terminológiai csütörtök V. Szakmai nap és öregdiák-találkozó

Időpontja:
2018. február 8. (csütörtök), 16.30–20.00

Helyszíne:
KRE BTK, Buda Béla terem (Díszterem)
(1088 Budapest, Reviczky utca 4. I. emelet 100.)


A terminológia szak eredményei – előkészületek a szak újraindulására

Program

16.30–16.40 Megnyitó és köszöntők

Megnyitó: Kiss Paszkál, a KRE BTK tudományos dékánhelyettese
Köszöntők: Tóth Attila, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatója és
Papp Eszter, a European Association for Terminology (EAFT) alelnöke

16.40–18.00 Előadások

Fóris Ágota (KRE BTK): A terminológia szakos képzés áttekintése
Bölcskei Andrea (KRE BTK) – Oláh Bence Attila (KRE BTK – terminológus hallgató): Terminológiai szótárak a szakon. A Magyar és nemzetközi névtani terminológia című kötetről és készítéséről
Sólyom Réka (KRE BTK): Neologizmusok a minőségirányítás terminológiájában
Csontos Nóra (KRE BTK): Üzleti kommunikáció a terminológia szakon
Fóris Ágota (KRE BTK) – Bölcskei Andrea (KRE BTK): Előkészülés a terminológia szakos képzés újraindulására

18.00–19.00 Kerekasztal

A terminológia szakos hallgatók elhelyezkedési lehetőségei − tapasztalatok a munkaerőpiacon
A kerekasztalt vezeti: Fóris Ágota (KRE BTK)
Résztvevők:
Bán Miklós (espell fordítás és lokalizáció Zrt. – ügyvezető igazgató), Demeczky Jenő (IBM Hungary, terminológus), Faludi Andrea (LEG Zrt.), Kovács László (TÉK Kft. – ügyvezető igazgató), Papp Eszter (terminológus), Riesz Zoltán (Morávia IT Hungary, ügyvezető igazgató), Somogyi Zoltán (KRE BTK – terminológus hallgató)

19.00 – Koccintás, öregdiák-találkozó

Regisztrációs űrlap:
https://goo.gl/forms/woi3NAqcdSk2srP62

Program


Alkalmazott Névkutatás 2017. Nevek és szótárak – konferenciabeszámoló

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2012-ben indította útjára az alkalmazott névkutatás témaköreit tárgyaló konferenciasorozatát, amely a szakterület egyetlen magyar nyelvű szakmai fóruma. A konferenciasorozat alapvető célja az alkalmazott névtan mint diszciplína kidolgozása, megerősítése, elvi és gyakorlati jelentőségének tudatosítása a hazai tudományos életben; a kutatási terület fő problémaköreinek áttekintése, aktuális feladatainak számba vétele, utak, megoldások keresése révén. A konferenciasorozat rendezvényei – nemzetközi színtéren is ritkaságszámba menően – terepet nyitnak az érintett szak- és alkalmazott tudományterületek, valamint az érdekelt szakmák képviselői számára az együttes gondolkodásra, a közös célok és kölcsönösen alkalmazható módszerek feltérképezésére.

A konferenciasorozat hatodik, a névtudomány és a lexikográfia érintkező területeivel foglalkozó rendezvényének 2017. november 29-én az ELTE BTK adott otthont. A résztvevőket Horváth Krisztina oktatási dékánhelyettes (ELTE BTK) és Tóth Attila igazgató (Magyar Nyelvstratégiai Intézet) köszöntötte, hangsúlyozva a rendezvénysorozat multidiszciplináris megközelítésének jelentőségét; a konferenciát a szervezők nevében Bölcskei Andrea tanszékvezető (KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszék) nyitotta meg.

Az első szekció Farkas Tamás (ELTE BTK) előadásával kezdődött meg, amely a névszótárak általános lexikográfiai jellegzetességeivel foglalkozott; majd N. Fodor János (ELTE BTK) a történeti személynévszótárak által nyújtott kutatási lehetőségekről, Slíz Mariann (ELTE BTK) a laikus keresztnévszótárak szakmai hiányosságairól, Raátz Judit (ELTE BTK) pedig a Fercsik Erzsébettel (ELTE BTK) közösen készített, az anyakönyvezhető keresztnévállományt névnapokkal együtt közreadó új kiadványukról beszélt. A második szekcióban Hoffmann István (DE BTK) a magyar történeti helynévszótárak típusairól és állományáról, Szentgyörgyi Rudolf és Krizsai Fruzsina (ELTE BTK) a Kiss Lajos-féle Földrajzi nevek etimológiai szótárának új kiadásáról, T. Somogyi Magda (ELTE BTK) a készülő Jókai-névszótárról, Takács Judit (EKE BTK) a köznevesült keresztnevek szótárának munkálatairól szólt.

A délután során Gerstner Károly (MTA NyI / PPKE BTK) a történeti és etimológiai szótárak, Juhász Dezső (ELTE BTK) a tájszótárak és nyelvatlaszok, Mártonfi Attila (MTA Magyar Nyelvi Bizottság) pedig az akadémiai helyesírási szabályzatok kapcsán vizsgálta a tulajdonnevek jelentkezését, előfordulásuk eseteit és lexikográfiai hasznosításuk módját. A záró szekcióban Bauko János (UKF KETK) a (cseh)szlovák, Sebestyén Zsolt (NyE) az ukrán, Benő Attila (BBTE BTK) pedig a román névszótárak magyar eredetű tulajdonnevek szótárazásával, magyarázatával összefüggő gyakorlatát mutatta be. A konferencia zárszavában Slíz Mariann összefoglalta az előadások tanulságait, s felhívta a figyelmet a kérdéskörrel kapcsolatos további teendőkre. A szervezők szándékai szerint az elhangzott előadások anyaga önálló kötetben jelenik meg. A konferencia megrendezését a Magyar Nyelvstratégiai Intézet, a Károli Gáspár Református Egyetem, valamint az ELTE Trefort-kert Alapítvány támogatta.