Hírek

SZAKDOLGOZATI TÉMAVÁLASZTÁS, SZAKDOLGOZATOK BENYÚJTÁSA

Témaválasztás

Felhívjuk szakdolgozati témát választó hallgatók figyelmét, hogy a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken a 2015/16. tanévben szakdolgozatot benyújtani kívánó hallgatók a következő oktatókat választhatják témavezetőként: Bölcskei Andrea, Dér Csilla Ilona, Fóris Ágota, Heltai János Imre, Heltainé Nagy Erzsébet, Kontra Miklós, Nádor Orsolya, Sólyom Réka, M. Pintér Tibor, H. Varga Márta. A választható témák listáját megtalálják a tanszéki honlapon és a tanszéki hirdetőn.
A témaválasztást az arra szolgáló űrlapon a Tanulmányi Osztályon be kell jelenteni. Ennek határideje a tavaszi szemeszterben záróvizsgázó hallgatók számára: 2015. május 22.
Az űrlapot kitöltve, aláírva hozzák a tanszékre. A kitöltött űrlapot a témavezető, a tanszékvezető és az intézetigazgató hagyja jóvá. (Kérem, vegyék figyelembe, hogy ehhez is szükséges néhány nap.)Szabályzatok


A szakdolgozatok elbírálásakor és a záróvizsga lebonyolításkor a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) (lásd: http://www.kre.hu/portal/index.php/szabalyzatok.html) hatályos rendelkezése szerint (79–87.§) járunk el.
A tanári záróvizsga lebonyolításakor a SZMSZ III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat 10. számú függeléke (A tanári mesterszakra vonatkozó sajátos rendelkezések) 21–23.§ szerint járunk el.Határidők – tavaszi szemeszter

Záróvizsgára jelentkezés határideje a tavaszi félévben: 2015. április 15.
Szakdolgozat leadásának határideje a tavaszi félévben: 2015. április 30.
Szakdolgozati témabejelentés (alapképzésben 4. szemeszter, diszciplináris képzésben 2. szemeszter): 2015. május 22.
Tanári portfólió leadási határideje: 2015. május 22., ill. 26.


Figyelem! A szakdolgozatok benyújtására vonatkozó határidők a dolgozat végső változatára vonatkoznak. A végső változatot a témavezető oktatónak jóvá kell hagynia. Ehhez a dolgozat végsőnek szánt változatát a témavezetőnek minimálisan a benyújtás határideje előtt 2 héttel meg kell kapnia a hallgatótól. (A tavaszi szemeszterben április 15-ig.)


TKR 014 Anyanyelvi kritériumvizsga

Minden, 2014-ben, illetve azután kezdett tanárszakos hallgató számára kötelező az anyanyelvi kritériumvizsgát a tanulmányaik 1–6. féléve folyamán letenni. A kritériumvizsga 0 kreditértékű, szóbeli és írásbeli részből áll. A komplex szóbeli és írásbeli vizsga célja a tanári hivatáshoz szükséges anyanyelvi kompetencia mérése. A szóbeli vizsga részei: kommunikáció, retorika. Az írásbeli vizsga részei: magyar helyesírás és nyelvi normativitás, magyar nyelvhelyesség. A szóbeli vizsgát a hallgatók bizottság előtt teszik, az írásbeli vizsga teszt kitöltéséből áll.

Aki a fenti kurzusokból egyet vagy többet eredményesen elvégez, az anyanyelvi kritériumvizsgán az adott résztárgy(ak)ból – a megszerzett érdemjeggyel arányos mértékben, max. 25 százalékkal elismerve a kurzus(ok) teljesítését –, mentességet élvez.

Az Anyanyelvi kritériumvizsga tételsorát a Magyar Nyelvtudományi Tanszék honlapján és a tanszéki hirdetőtáblán tesszük közzé.


TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II.

Minden, 2013-ban, illetve azután kezdett tanárszakos hallgató számára kötelező a Komplex vizsga I. (irodalom, 4. félév vége) és Komplex vizsga II. (nyelvészet, 5. félév vége) vizsgákat letenni a tanulmányaik során.

A Komplex vizsga II. tételsorát a Magyar Nyelvtudományi Tanszék honlapján és a tanszéki hirdetőtáblán tesszük közzé.


Díj „A magyar helyesírásért”

Heltainé Nagy Erzsébet, a Magyar Nyelvtudományi Tanszék docense a magyar helyesírás gondozásában és tanításában végzett eredményes kutatói, tanári munkája elismeréseként  Implom József-díjat vehetett át. 

A kitüntetést Gyulán - a díj nyelvész, muzeológus, tanár névadójának városában - az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny 2015. február 26–28-án megrendezett Kárpát-medencei döntőjének megnyitó ünnepségén nyújtották át Heltainé Nagy Erzsébetnek, aki egyúttal az idei verseny szakmai programjának egyik előadója is volt.


Marcus Kracht előadásai KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékén

Marcus Kracht egyetemi docens 2015. február 24-én, kedden 10.00–10.45 A formális szemantika címmel tart tantermi előadást a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékén. Az előadás helyszíne: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27., Fsz. 24-es terem

Marcus Kracht egyetemi docens 2015. február 25-én, szerdán 8.30–9.15 óra között A jelentés jelentése címmel tart tantermi előadást a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékén. Az előadás helyszíne: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27., 1. em. 120/B.


Nyelvcsere és a nyelvi tervezés lehetőségei Moldvában

Megjelent Heltai János Imre új könyve:
Heltai János Imre 2014. Nyelvcsere és a nyelvi tervezés lehetőségei Moldvában.  (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 242. szám) Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.
A könyv megjelenéséhez ezúton is gratulálunk!


Felhívás

Felhívás
a felsőoktatási intézmények 2015. évi Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének házi fordulójára


A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke meghirdeti a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének házi fordulóját egyetemünk Bölcsészettudományi, Állam- és Jogtudományi, Hittudományi, valamint Tanítóképző Karán tanuló hallgatók részére.
A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. Úgy gondoljuk, hogy ez a tanítói, tanári, lelkészi és jogi pályára készülő hallgatók számára egyaránt igen fontos. Az országos megmérettetésen, melyet a PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központjában, Esztergomban rendeznek 2015. április 24-én, Egyetemünk azon hallgatója (hallgatói) vehet(nek) részt, aki(k) a helyi versenyen a legjobbnak bizonyul(nak).

A versenyfeladat:
Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20-21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:
a) jó szövegértés és szöveghűség,
b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás, a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

A háziversenyről a legjobb helyezést elért hallgató(k) továbbjut(nak) az országos fordulóra (PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ, Esztergom, 2015. április 24.).

A háziverseny időpontja és helyszíne: 2015. március 11. (szerda), 14.00 óra, Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Magyar Nyelvtudományi Tanszék (1146 Budapest, Dózsa György út 25–27., gyülekezés az 1. emeleten, a 126-os tanszéki szoba előtti folyosón).

Az érdeklődőket kérjük, hogy e-mailben jelentkezzenek Dr. Sólyom Réka tanárnőnél a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Jelentkezési határidő: 2015. március 08.

Budapest, 2015. február 16.


Dr. habil. Fóris Ágota
tanszékvezető egyetemi docens
                        KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
      www.kre.hu/nyelveszet

Terminológiai csütörtök. II. Szakmai nap és öregdiák-találkozó

Szervezők: KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék, TERMIK (Terminológiai Kutatócsoport), MaTT (A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa)

Időpontja: 2014. február 12. (csütörtök), 14.00–17.00

Helyszíne: KRE BTK D25, 122-es terem (1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.)

A programon a részvétel ingyenes! Szeretettel várjuk a volt, jelenlegi és leendő hallgatókat, kollégákat, érdeklődőket!

A részletes program itt érhető el.


A magyar mint idegen nyelv napja. Konferencia és Hungarobox partnertalálkozó a Károli Egyetemen

2015. január 9-10.
A magyar mint idegen nyelv napján  közel hatvanan vettek részt – Magyarországon kívül Ausztriából, Szlovákiából, Romániából, Szerbiából, Horvátországból, Szlovéniából, Finnországból, Észtországból és Németországból. Idén már harmadik alkalommal került sor erre a rendezvényre, immár a Dózsa György úti új épületben. 
A konferencia két fő témakör köré épült: részben a szomszédos országok, részben a nyelvrokonok magyar mint idegen nyelv tanítási gyakorlatát állítottuk a középpontba. A vendégeket az egyetem nevében Fóris Ágota, a Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetője, a Hungarobox csoport nevében pedig Marjatta Manni-Hämäläinen projektvezető köszöntötte.
A szinte minden fontos magyarországi oktatóhelyet képviselő jelenlévők négy plenáris előadást hallgattak meg, majd három kerekasztal-beszélgetésen vettek részt. Az előadások közül az elsőt Nádor Orsolya, a Károli Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének docense tartotta arról a nyelvpolitikai és nyelvoktatás-politikai környezetről, amely meghatározza a magyar mint idegen nyelv tanításának lehetőségeit a szomszédos országokban, illetve a nyelvrokonoknál. Misad Katalin, a pozsonyi Comenius Egyetem magyar tanszékének vezetője a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia szlovákiai oktatásának gyakorlatát mutatta be, hangsúlyozva egyebek között a közös történelem nyelvi követelményeit, aminek köszönhetően a szlovák történész és levéltáros hallgatók tanulnak a latin mellett németül és/vagy magyarul is, valamint kitért a nyelvtanfolyami felnőttoktatási formákra, a magyar kulturális intézet szerepére. A gondolatot Anu Nurk, a Tartui Egyetem finnugor tanszékének oktatója, az észt–magyar szótár társszerkesztője vitte tovább az észtországi hungarológia múltjának és jelenének felvázolásával. Ezután a finnországi felnőttoktatás magyar mint idegen nyelvi vonatkozásairól számolt be a Finn–Magyar Társaság igazgatója, Marjatta Manni-Hämäläinen és Vecsernyés Ildikó, a Helsinki Egyetem magyartanára. Finnországban nagy hagyománya van az élethosszig tartó tanulásnak, amiből a nagymama-korúak is kiveszik a részüket, és sokan közülük éppen a magyar nyelv tanulását választják mint tartalmas időtöltést.
A Heltainé Nagy Erzsébet (KRE) vezetésével lezajlott délutáni kerekasztal beszélgetések tovább árnyalták az előadások nyomán kirajzolódó képet. A szomszédos országok gyakorlatát Magyari Sára (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad), a felnőttoktatást Maróti Orsolya (Balassi Intézet, Budapest), a magyar nyelv szerepét a rokon népeknél Kozmács István (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra) irányításával tekintették át a kerekasztalok résztvevői. Megtudhattuk például, hogy mekkora igény van a magyar mint idegen nyelv tanári alapképzésre a határon túl – és nemcsak a többségiek nyelvtanítása miatt, hanem a nyelvcsere erőteljes felgyorsulása, valamint a vegyes házasságok megnövekedett száma miatt is; a nyelvrokonoknál tapasztalatokat szerzett kollégák elmondták, hogy a magyar, a finn és az észt nyelv megjelenése az udmurt, komi, hanti-manysi felsőoktatásban erősíti azt a tudatot, hogy érdemes finnugornak maradni. Igen nagymértékű, megállíthatatlan az asszimiláció, hiszen az orosz nyelv presztízse és hasznossága lényegesen magasabb, de a magyar szakos képzés hozzájárulhat a finnugor tudatú értelmiség képzéséhez is, nagy szolgálatot téve ezzel a veszélyeztetett nyelveknek és kultúráknak.
A következő napot a Hungarobox partnertalálkozó töltötte ki, ahol a jelenlévők áttekintették a vállalt, a már teljesített és a még hátra lévő feladatokat.