Hírek

Tájékoztatás a tanszék helyéről

A KRE MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszéke a Reviczky utcából a D25-ös épületbe költözött. A tanszék elérhetősége szeptembertől:
KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Budapest, Dózsa György út 25. 1. em. 126.
Tel.: 872-1708


Tájékoztatás osztatlan magyartanári képzésben részt vevőknek

Kérjük a hallgatókat, hogy lehetőség szerint a kiadott mintatanterv szerint vegyék fel az óráikat.

- Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Bevezetés a nyelvtudományba előadás és a Nyelvészeti filológia szeminárium összetartoznak, legyenek szívesek mindkettőt az első félévben együtt felvenni.
- A TNM 9xxx kódú SZV Retorika, Kommunikációs gyakorlatok, Nyelvi normativitás és Helyesírás órák az anyanyelvi kritériumvizsgára való felkészüléshez szükséges tárgyak (minden tanár szakos hallgató számára!). Javasoljuk, hogy már az első szemeszterben vegyék fel e tárgyakat.


Tájékoztatás magyar szakos (BA) képzésben részt vevőknek

Kérjük a hallgatókat, hogy lehetőség szerint a kiadott mintatanterv szerint vegyék fel az óráikat.

- Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Bevezetés a nyelvtudományba előadás és a Nyelvészeti filológia szeminárium összetartoznak, legyenek szívesek mindkettőt az első félévben együtt felvenni.


Szótár készült magyarul tanuló szomáloknak

Örömmel adjuk hírül, hogy az RMK - Menekültmisszió Iskolai Integrációs Programjának keretében megjelent a magyar−szomáli szótár, az online változat (http://qaamuus.rmk.hu/) után mostanra már nyomtatott formában is.

A szótár adatai: Joachim, László – Muhyadin Hussein Tukale 2014. HungariyanSoomaali qaamuus. Magyarszomáli szótár szomáloknak, fogalomköri mutatóval. (Nyomtatott szótár.) Budapest: RMK - Menekültmisszió. ISBN 978-963-88659-3-9

A szótár hiánypótló kiadvány, megjelenésével a Magyarországon élő szomálok segítése mellett remélhetőleg a magyart idegen nyelvként tanulók számára készített szótárakkal kapcsolatos diskurzushoz is hozzájárul.

Az online és a nyomtatott szótár szakmai hátteréről a http://qaamuus.rmk.hu/hatter/ címen található bővebb információ (tanulmányok, mintaoldalak, a projekt legfőbb résztvevői stb.).

A szerzők pozitív és negatív visszajelzéseket is szívesen vesznek (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Információk olvashatók még a szótárról a nyest.hu-n: http://www.nyest.hu/hirek/magyar-szomali-szotar


Meghívó Honti László akadémikus, Széchenyi-díjas nyelvész, professor emeritus ,,Magyar nyelvtörténeti tanulmányok" című könyvének bemutatójára

Időpont, helyszín: 2014. június 5. (csütörtök), 17.00 óra
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar
(KRE BTK)
1088 Budapest, Reviczky u. 4., Díszterem (I. emelet)


Program
   Köszöntőt mond:
   -    Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora
   -    Sepsi Enikő, a KRE BTK dékánja
   A könyvet bemutatja: Kiss Jenő akadémikus
   Moderátor: Fóris Ágota tanszékvezető egyetemi docens
Szeretettel várjuk a könyvbemutatón!
Visszajelzés: Pötördi Éva
        KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék
        1088 Budapest, Reviczky u. 4., Tel.: 483-2868, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A könyv a L’Harmattan Kiadó Károli Könyvek sorozatában jelent meg.
Könyvismertető: http://www.harmattan.hu/konyv_1122.html


Riesz Zoltán előadása

2014. május 14-én, szerdán 12.00 órától Riesz Zoltán (Morávia IT Hungary Kft.) Social media workshop. A social media a fordítók mindennapjaiban címmel tart előadást a Terminológia mesterszakos hallgatók számára. Az előadásra más szakok hallgatóit is szívesen látjuk.

Helyszíne: KRE BTK, Reviczky u. 4. 213-as terem


Tájékoztatás a nyelvmentor specializáció kimenetéről és MID (magyar mint idegen nyelv tanára) szakos tanári mesterképzésről a 2013-ban alapképzési szakra beiratkozott hallgatók számára

2013 szeptemberétől Magyarországon újraindult az osztatlan rendszerű, kétszakos tanárképzés a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően. 2013-tól azok, akik tanárként szeretnének elhelyezkedni, az osztatlan tanárképzésre jelentkezhettek, illetve jelentkezhetnek. A képzés 10, illetve 12 féléves, melynek a végén tanári szakképzettséget és mesterfokozatot igazoló oklevelet kapnak a végzettek.
Aki a Bologna rendszerű képzésben vesz részt, az a 6. félév végén megszerzett BA szakos oklevél birtokában diszciplináris mesterképzésekre tud jelentkezni. A magyar alapképzési szak (BA) elvégzése után a KRE BTK-n jelentkezhet „Terminológia” mesterképzésre (nyelvészeti irány), „Irodalom- és kultúratudomány” mesterképzésre vagy „Színháztudomány” mesterképzésre (vagy amennyiben volt minorja, úgy – más feltételek teljesülése esetén – a minorjának megfelelő diszciplináris mesterképzésre). E diszciplináris mesterképzési szakok valamelyikének elvégzése után, a mesterfokozat (MA) birtokában van lehetőség doktori képzésre (PhD) jelentkezni.
A magyar alapképzési szakon (és más alapképzési szakokon: anglisztika, germanisztika, keleti nyelvek és kultúrák, kommunikáció és médiatudomány, történelem) van lehetőség a nyelvmentor specializáció felvételére és elvégzésére (4 féléves specializáció). A nyelvmentor specializációt azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az alkalmazott nyelvészet iránt. A nyelvmentor specializáción végzett tanulmányok jó alapot adnak alkalmazott nyelvészeti képzésekhez, így a Terminológia mesterképzési szakhoz.

Az osztott tanári mesterképzési szakokat, köztük a magyar mint idegen nyelv tanára (MID) tanárszakot a 2016/2017. tanévben indítjuk utoljára. Azok a hallgatók, akik 2013-ban alapképzési szakon kezdték meg az egyetemi tanulmányaikat, nem tudják osztott tanári mesterképzési szakon folytatni a képzést, csak diszciplináris mesterképzési szakokon.

Sajnálatos módon az osztatlan tanárképzési szakok között már nem szerepel a MID. Így a 2013-ban kezdett hallgatók nem szerezhetnek ilyen szakképzettséget.

Azon 2013-ban Bologna rendszerű alapképzésben kezdett hallgatók számára, akik mindenképpen tanári szakképzettséget szeretnének szerezni, javasoljuk, hogy 2014 őszétől kérjék átvételüket az osztatlan tanárképzési szakra. Ez esetben a meglévő szakjuknak megfelelő tanári szak mellé választaniuk kell egy újabb tanári szakot (magyar alapképzési szakos hallgató esetén a magyartanár szak mellé választható tanári szakok: angol nyelv és kultúra tanára, német nyelv és kultúra tanára, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára). Az átvétel esetén be kell pótolniuk a második tanári szak elmaradt egy évének tantárgyait, és a pedagógiai kurzusokat. E pótlások miatt szinte biztos, hogy nem tudják (középiskolai tanári képzés választása esetén, 2013 szeptemberétől számolva) 12 félév alatt elvégezni az osztatlan tanárképzést: legalább 1-2 féléves csúszással számolniuk kell. Ugyanakkor e képzés elvégzését követően két szakos tanári szakképzettségű mesterfokozatú oklevelet kapnak, amellyel szintén mehetnek tovább doktori képzésre.

FONTOS!

Kérjük ne tévesszen meg senkit a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 12. §-a, amely szerint:

„(1) E rendelet hatályba lépése előtt a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján alapképzésben megkezdett tanulmányokat - folyamatos képzésben - végzők a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet és az alap- és mesterképzés képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelettel meghatározott követelmények alapján folytathatják tanulmányaikat tanári mesterszakon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendeletekkel meghatározott osztott képzésben - a (5) bekezdésben foglaltak kivételével - tanári mesterszakon 2016 szeptemberében indulhat utoljára új évfolyam.”

A jelenleg hatályos fenti jogszabályi rendelkezések szerint csak azok jelentkezhetnek osztott tanári mesterképzésre, akik 2012-ben kezdték meg az alapképzési szakos (BA) tanulmányaikat, de valamilyen oknál fogva csak 2016 tavaszán szereznek BA szakon alapfokozatot adó oklevelet. A 2013-ban kezdett hallgatók már a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) szabályai szerint, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rend. hatálybalépését követően kezdték meg tanulmányaikat.


Záróvizsga időpontok (2013/14 tavaszi szemeszter)

Magyar alapszak (BA):

-   2014. június 17. (kedd), 9.00 órától, 204-es terem

-   2014. június 17. (kedd), 9.00 órától, 205-ös terem

-   2014. június 18. (szerda), 9.00 órától, 205-ös terem


Terminológia MA: 2014. június 19. (csütörtök) 9.00 órától, 216-os terem

Tanári záróvizsgák (MID, magyartanári) nappali: június 19. (csütörtök) és június 20. (péntek), 9.00 órától

Tanári záróvizsgák (MID, magyartanári) levelező: június 23. (hétfő) és június 24. (kedd), 9.00 órától


Felvételi időpontok (2013/14 tavaszi szemeszter)

Terminológia MA: 2014. június 3. (kedd) 9.00 órától, 216-os terem (Budapest, Reviczky u. 4.)

MID (magyar mint idegen nyelv) tanári MA: 2014. június 4. (szerda) és június 5. (csütörtök) 9.00 órától, 216-os terem (Budapest, Reviczky u. 4.)

Magyartanári MA: 2014. június 5. (csütörtök) 9.00 órától, 204-es és 205-ös terem;  2014. június 6. (péntek) 9.00 órától, 216-os terem és 205-ös terem;  (Budapest, Reviczky u. 4.)


Ismét károlis siker az országos Kazinczy-versenyen

A 2014. évi Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének országos fordulóján (ELTE BTK, 2014. április 11.) ismét szép eredménnyel szerepeltek a KRE BTK versenyzői: Herczku Virág Vivien (kommunikáció és médiatudomány, 1. évfolyam) Kazinczy-érmet nyert. Felkészítője Dr. Heltainé Dr. Nagy Erzsébet tanárnő.
Gratulálunk!


TÁJÉKOZTATÁS A TANSZÉK ÁPRILIS MUNKARENDJÉRŐL

A KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszéken 2014. április 7-től az ügyintézés szünetel. Hallgatói ügyekben (pl. sétálócédulák aláírása) Bódiss Tamásnéhoz fordulhatnak (Magyar Irodalom Tanszék, 203-as iroda, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

A szakdolgozatok leadási határideje a TO-n és az intézeti ügyintézőnél (Bódis Tamásné): 2014. április 30.

Dr. Fóris Ágota a szakdolgozati konzultációs lapokat 2014. április 28-án (hétfőn) 11.30-12.00 óra között, vagy április 29-én (kedden) 9.30-11.00 óra között írja alá.

Dr. H. Varga Márta április 28-án (hétfőn) óraközi szünetekben írja alá a konzultációs lapokat.

A többi oktató a fogadóórájában és/vagy előre megbeszélt időpontban található meg a tanszéken.


Záróvizsga tételsorok

A záróvizsga tételsorok letölthetők a Magyar Nyelvtudományi Tanszék honlapjáról: www.kre.hu/nyelveszet


SZAKDOLGOZATI TÉMAVÁLASZTÁS, SZAKDOLGOZATOK BENYÚJTÁSA

Témaválasztás
Felhívjuk szakdolgozati témát választó hallgatók figyelmét, hogy a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken a 2014/15. tanévben szakdolgozatot benyújtani kívánó hallgatók a következő oktatókat választhatják témavezetőként: Bölcskei Andrea, Fóris Ágota, Heltainé Nagy Erzsébet, Nádor Orsolya, Sólyom Réka, M. Pintér Tibor, H. Varga Márta. A választható témák listáját megtalálják a tanszéki honlapon és a tanszéki hirdetőn.
A témaválasztást az arra szolgáló űrlapon a Tanulmányi Osztályon be kell jelenteni. Ennek határideje a tavaszi szemeszterben záróvizsgázó hallgatók számára: 2014. május 16.
Az űrlapot kitöltve, aláírva hozzák a tanszékre. A kitöltött űrlapot a témavezető, a tanszékvezető és az intézetigazgató hagyja jóvá. (Kérem, vegyék figyelembe, hogy ehhez is szükséges néhány nap.)


Szabályzatok
A szakdolgozatok elbírálásakor és a záróvizsga lebonyolításkor a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) (lásd: http://www.kre.hu/portal/index.php/szabalyzatok.html) hatályos rendelkezése szerint (79–87.§) járunk el.
A tanári záróvizsga lebonyolításakor a SZMSZ III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat 10. számú függeléke (A tanári mesterszakra vonatkozó sajátos rendelkezések) 21–23.§ szerint járunk el.


Határidők – tavaszi szemeszter
Záróvizsgára jelentkezés határideje a tavaszi félévben: 2014. április 15.
Szakdolgozat leadásának határideje a tavaszi félévben: 2014. április 30.
Szakdolgozati témabejelentés (alapképzésben 4. szemeszter, diszciplináris képzésben 2. szemeszter): 2014. május 16.
Tanári portfólió leadási határideje: 2014. május 16., ill. 19.

Figyelem! A szakdolgozatok benyújtására vonatkozó határidők a dolgozat végső változatára vonatkoznak. A végső változatot a témavezető oktatónak jóvá kell hagynia. Ehhez a dolgozat végsőnek szánt változatát a témavezetőnek minimálisan a benyújtás határideje előtt 2 héttel meg kell kapnia a hallgatótól. (A tavaszi szemeszterben április 15-ig.)