Hírek

Terminológiai csütörtök. II. Szakmai nap és öregdiák-találkozó

Szervezők: KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék, TERMIK (Terminológiai Kutatócsoport), MaTT (A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa)

Időpontja: 2014. február 12. (csütörtök), 14.00–17.00

Helyszíne: KRE BTK D25, 122-es terem (1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.)

A programon a részvétel ingyenes! Szeretettel várjuk a volt, jelenlegi és leendő hallgatókat, kollégákat, érdeklődőket!

A részletes program itt érhető el.


A magyar mint idegen nyelv napja. Konferencia és Hungarobox partnertalálkozó a Károli Egyetemen

2015. január 9-10.
A magyar mint idegen nyelv napján  közel hatvanan vettek részt – Magyarországon kívül Ausztriából, Szlovákiából, Romániából, Szerbiából, Horvátországból, Szlovéniából, Finnországból, Észtországból és Németországból. Idén már harmadik alkalommal került sor erre a rendezvényre, immár a Dózsa György úti új épületben. 
A konferencia két fő témakör köré épült: részben a szomszédos országok, részben a nyelvrokonok magyar mint idegen nyelv tanítási gyakorlatát állítottuk a középpontba. A vendégeket az egyetem nevében Fóris Ágota, a Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetője, a Hungarobox csoport nevében pedig Marjatta Manni-Hämäläinen projektvezető köszöntötte.
A szinte minden fontos magyarországi oktatóhelyet képviselő jelenlévők négy plenáris előadást hallgattak meg, majd három kerekasztal-beszélgetésen vettek részt. Az előadások közül az elsőt Nádor Orsolya, a Károli Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének docense tartotta arról a nyelvpolitikai és nyelvoktatás-politikai környezetről, amely meghatározza a magyar mint idegen nyelv tanításának lehetőségeit a szomszédos országokban, illetve a nyelvrokonoknál. Misad Katalin, a pozsonyi Comenius Egyetem magyar tanszékének vezetője a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia szlovákiai oktatásának gyakorlatát mutatta be, hangsúlyozva egyebek között a közös történelem nyelvi követelményeit, aminek köszönhetően a szlovák történész és levéltáros hallgatók tanulnak a latin mellett németül és/vagy magyarul is, valamint kitért a nyelvtanfolyami felnőttoktatási formákra, a magyar kulturális intézet szerepére. A gondolatot Anu Nurk, a Tartui Egyetem finnugor tanszékének oktatója, az észt–magyar szótár társszerkesztője vitte tovább az észtországi hungarológia múltjának és jelenének felvázolásával. Ezután a finnországi felnőttoktatás magyar mint idegen nyelvi vonatkozásairól számolt be a Finn–Magyar Társaság igazgatója, Marjatta Manni-Hämäläinen és Vecsernyés Ildikó, a Helsinki Egyetem magyartanára. Finnországban nagy hagyománya van az élethosszig tartó tanulásnak, amiből a nagymama-korúak is kiveszik a részüket, és sokan közülük éppen a magyar nyelv tanulását választják mint tartalmas időtöltést.
A Heltainé Nagy Erzsébet (KRE) vezetésével lezajlott délutáni kerekasztal beszélgetések tovább árnyalták az előadások nyomán kirajzolódó képet. A szomszédos országok gyakorlatát Magyari Sára (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad), a felnőttoktatást Maróti Orsolya (Balassi Intézet, Budapest), a magyar nyelv szerepét a rokon népeknél Kozmács István (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra) irányításával tekintették át a kerekasztalok résztvevői. Megtudhattuk például, hogy mekkora igény van a magyar mint idegen nyelv tanári alapképzésre a határon túl – és nemcsak a többségiek nyelvtanítása miatt, hanem a nyelvcsere erőteljes felgyorsulása, valamint a vegyes házasságok megnövekedett száma miatt is; a nyelvrokonoknál tapasztalatokat szerzett kollégák elmondták, hogy a magyar, a finn és az észt nyelv megjelenése az udmurt, komi, hanti-manysi felsőoktatásban erősíti azt a tudatot, hogy érdemes finnugornak maradni. Igen nagymértékű, megállíthatatlan az asszimiláció, hiszen az orosz nyelv presztízse és hasznossága lényegesen magasabb, de a magyar szakos képzés hozzájárulhat a finnugor tudatú értelmiség képzéséhez is, nagy szolgálatot téve ezzel a veszélyeztetett nyelveknek és kultúráknak.
A következő napot a Hungarobox partnertalálkozó töltötte ki, ahol a jelenlévők áttekintették a vállalt, a már teljesített és a még hátra lévő feladatokat.


Névtan és terminológia 3 - meghívó

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és
Terminológiai Kutatócsoportja,
az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete,
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, valamint
a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa

2014. szeptember 17-én, szerdán

NÉVTAN ÉS TERMINOLÓGIA 3: NÉVTAN, FORDÍTÁS ÉS TERMINOLÓGIA
címmel workshopot rendez

A workshop helyszíne:

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

1088 Budapest, Reviczky u. 4. Díszterem (I. emelet)

A workshopot vezeti: Fóris Ágota és Farkas Tamás
Szervezőbizottság: Fóris Ágota, Farkas Tamás, Bölcskei Andrea és Slíz Mariann

A workshop a névtan, a fordítás és a terminológia kapcsolódó kérdéseinek megvitatása köré szerveződik, az érintett tudományterületek, az érdekelt szakmák képviselőinek bevonásával. Célunk a diszciplínák érintkező területén a közös célok és kölcsönösen alkalmazható módszerek feltérképezése, illetve gyümölcsöző vita folytatása a lehetséges vizsgálati területekről és irányzatokról.

Program  
14.00–14.10  Megnyitó: Fóris Ágota
14.10–15.30 Előadások
Vermes Albert Péter: A kontextus szerepe a tulajdonnév fordításában
Sohár Anikó: Fordítsam vagy ne? A tulajdonnevek kapcsán fölmerülő műfordítói dilemmák
Füzessy Tamás: A Tolkien-művek fordításának terminológiai kihívásai
Vita
15.30–15.50 Szünet
15.50–17.10 Előadások
Kustár Zoltán: A bibliai héber nevek megjelenítése a nemzeti bibliafordításokban, különös tekintettel a legújabb (protestáns) bibliafordításainkra
Lesznyák Ágnes: Névadási dilemmák az európai uniós fordításban
Gercsák Gábor: Magyar vízrajzi nevek angol fordítása
Vita
17.10–17.30 Szünet
17.30–18.40 Kerekasztal-beszélgetés
18.40–18.50 Zárszó: Farkas Tamás

A rendezvényről részletes információk a következő honlapon találhatók:
www.kre.hu/nyelveszet

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Felhívás a 16. Országos Kossuth-szónokversenyt megelőző házi fordulóra

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke idén is megrendezi az Országos Kossuth Lajos Szónokversenyt megelőző házi fordulót. A háziverseny célja, hogy a zsűri kiválassza azt a két hallgatót, akik Egyetemünket képviselhetik az ELTE BTK-n 2014. november 7-én és 8-án megrendezendő országos megmérettetésen. Az országos fordulón az első napon egy előre elkészített beszédet, majd másnap egy rögtönzést kell előadnia a versenyzőknek. Az előre elkészítendő beszéd témája: 

     „Ott van a haza, hol a haszon”
          Biberach monológja; Katona József: Bánk bán, első szakasz

Kérjük a versenyzőket, hogy a háziversenyre a fenti témában készítsék el maximum 6 perces beszédüket, és határozzák meg a beszéd fajtáját (bemutató, tanácsadó, törvényszéki) szituációját. Érvelhetnek pró vagy kontra. A beszéd szövegét hozzák magukkal öt példányban kinyomtatva is.

A házi forduló időpontja és helyszíne: 2014. október 14. (kedd), 16.00, gyülekező: a Magyar Nyelvtudományi Tanszék (1146 Bp., Dózsa György út 25–27., 1. emelet 126.) előtti folyosón.
Kérjük, hogy jelentkezési szándékukat 2014. október 12-ig jelezzék Dr. Sólyom Réka tanárnőnek a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. A tanárnő szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.

Budapest, 2014. szeptember 10.


__________________________________________
Dr. habil. Fóris Ágota
tanszékvezető egyetemi docens


Tájékoztatás a tanszék helyéről

A KRE MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszéke a Reviczky utcából a D25-ös épületbe költözött. A tanszék elérhetősége szeptembertől:
KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Budapest, Dózsa György út 25. 1. em. 126.
Tel.: 872-1708


Tájékoztatás osztatlan magyartanári képzésben részt vevőknek

Kérjük a hallgatókat, hogy lehetőség szerint a kiadott mintatanterv szerint vegyék fel az óráikat.

- Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Bevezetés a nyelvtudományba előadás és a Nyelvészeti filológia szeminárium összetartoznak, legyenek szívesek mindkettőt az első félévben együtt felvenni.
- A TNM 9xxx kódú SZV Retorika, Kommunikációs gyakorlatok, Nyelvi normativitás és Helyesírás órák az anyanyelvi kritériumvizsgára való felkészüléshez szükséges tárgyak (minden tanár szakos hallgató számára!). Javasoljuk, hogy már az első szemeszterben vegyék fel e tárgyakat.


Tájékoztatás magyar szakos (BA) képzésben részt vevőknek

Kérjük a hallgatókat, hogy lehetőség szerint a kiadott mintatanterv szerint vegyék fel az óráikat.

- Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Bevezetés a nyelvtudományba előadás és a Nyelvészeti filológia szeminárium összetartoznak, legyenek szívesek mindkettőt az első félévben együtt felvenni.


Szótár készült magyarul tanuló szomáloknak

Örömmel adjuk hírül, hogy az RMK - Menekültmisszió Iskolai Integrációs Programjának keretében megjelent a magyar−szomáli szótár, az online változat (http://qaamuus.rmk.hu/) után mostanra már nyomtatott formában is.

A szótár adatai: Joachim, László – Muhyadin Hussein Tukale 2014. HungariyanSoomaali qaamuus. Magyarszomáli szótár szomáloknak, fogalomköri mutatóval. (Nyomtatott szótár.) Budapest: RMK - Menekültmisszió. ISBN 978-963-88659-3-9

A szótár hiánypótló kiadvány, megjelenésével a Magyarországon élő szomálok segítése mellett remélhetőleg a magyart idegen nyelvként tanulók számára készített szótárakkal kapcsolatos diskurzushoz is hozzájárul.

Az online és a nyomtatott szótár szakmai hátteréről a http://qaamuus.rmk.hu/hatter/ címen található bővebb információ (tanulmányok, mintaoldalak, a projekt legfőbb résztvevői stb.).

A szerzők pozitív és negatív visszajelzéseket is szívesen vesznek (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Információk olvashatók még a szótárról a nyest.hu-n: http://www.nyest.hu/hirek/magyar-szomali-szotar