Hírek

Felhívás az Országos Nagy J. Béla helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjét megelőző házi fordulóra

A Magyar Nyelvtudományi Tanszék szervezésében 2015 őszén kerül sor az Országos Nagy J. Béla helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjét megelőző háziversenyre a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A házi forduló célja annak eldöntése, hogy ki az a hallgató, aki képviselheti Egyetemünket a konferenciával összekötött országos döntőben, amelyet az Eszterházy Károly Főiskolán, Egerben rendeznek.

Várjuk azoknak a hallgatóknak az előzetes jelentkezését, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy részt vegyenek a házi fordulón. A házi forduló időpontjának pontosítására a szeptemberi félévkezdést követően kerül sor. Kérjük, hogy az előzetes jelentkezésekkel, kérdésekkel kapcsolatban Sólyom Réka tanárnőnek írjanak a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 27.


Személynevek és államigazgatás konferencia

2015. június 17-én az ELTE BTK kari tanácstermében „Névtan és terminológia 4. Személynevek és államigazgatás” címmel rendezett tudományos konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa és a Magyar Nyelvtudományi Társaság.
Bővebben:
http://www.btk.elte.hu/hir?id=NW-2288


OTDK részvétel és eredmények

A XXXII. OTDK-n (2015) a Magyar Nyelvészeti Tudományos Diákkör képviseletében három hallgatónk vett részt: Falyuna Nóra (Az arcvédő hazugság. A szívességkérés elutasításának beszédaktusában stratégiaként használt hazugság vizsgálata; konzulens: Árvay Anett), Weidingerné Vargóczky Andrea (A német sich visszaható névmás és a magyar -ik rag összefüggéseinek funkcionális vizsgálata; konzulens: H. Varga Márta) és Palágyi László (Magyar nyelvi jelenségek (a névelő és a főnévi számjelölés) vizsgálata Guillaume-i keretben; konzulens: H. Varga Márta).

Palágyi László az „Általános nyelvészet" szekcióban különdíjat kapott. Gratulálunk a szép eredményhez!


Felvételi vizsgák időpontja:

Terminológia mesterszak: 2015. június 1. (hétfő), 9.00

Magyartanár mesterszak: 2015. június 3. (szerda) és június 4. (csütörtök), 9.00

MID (Magyar mint idegen nyelv) tanári mesterszak: 2015. június 4. (csütörtök) és június 5. (péntek), 8.00

Tanári alkalmassági vizsgálat (osztatlan tanárképzés): 2015. május 27., 28., 29.


Záróvizsgák időpontja:

Magyar alapszak (BA):  2015. június 18. (csütörtök), 9.00

Terminológia mesterszak: 2015. június 16. (kedd), 9.00

Tanári záróvizsgák: 2015. június 19–25.


Hallgatóink díjakat nyertek a felsőoktatási intézmények 2015. évi Szép magyar beszéd versenyének országos döntőjén

Az Esztergomban 2015. április 24-én megrendezett, Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének 43. országos döntőjén hallgatóink kiváló eredményeket értek el: Nagy Roland (történelem MA szakos hallgató) Kazinczy-érmet szerzett, Naszák Szilvia (magyartanár – magyar mint idegen nyelv tanára MA szakos hallgató) pedig különdíjat nyert.

A hallgatók felkészítő tanára Dr. Sólyom Réka (Magyar Nyelvtudományi Tanszék).

A versenyről az esztergomi televízió is beszámolt filmösszefoglalóban, illetve cikkben:

http://www.rtve.hu/index.php/component/k2/item/8950-heti-hirosszefoglalo (03:10 perctől)

http://www.rtve.hu/index.php/component/k2/item/8952-orszagos-kazinczy-dontot-tartottak-esztergomban

Szeretettel gratulálunk az eredményhez!


SZAKDOLGOZATI TÉMAVÁLASZTÁS, SZAKDOLGOZATOK BENYÚJTÁSA

Témaválasztás

Felhívjuk szakdolgozati témát választó hallgatók figyelmét, hogy a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken a 2015/16. tanévben szakdolgozatot benyújtani kívánó hallgatók a következő oktatókat választhatják témavezetőként: Bölcskei Andrea, Dér Csilla Ilona, Fóris Ágota, Heltai János Imre, Heltainé Nagy Erzsébet, Kontra Miklós, Nádor Orsolya, Sólyom Réka, M. Pintér Tibor, H. Varga Márta. A választható témák listáját megtalálják a tanszéki honlapon és a tanszéki hirdetőn.
A témaválasztást az arra szolgáló űrlapon a Tanulmányi Osztályon be kell jelenteni. Ennek határideje a tavaszi szemeszterben záróvizsgázó hallgatók számára: 2015. május 22.
Az űrlapot kitöltve, aláírva hozzák a tanszékre. A kitöltött űrlapot a témavezető, a tanszékvezető és az intézetigazgató hagyja jóvá. (Kérem, vegyék figyelembe, hogy ehhez is szükséges néhány nap.)Szabályzatok


A szakdolgozatok elbírálásakor és a záróvizsga lebonyolításkor a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) (lásd: http://www.kre.hu/portal/index.php/szabalyzatok.html) hatályos rendelkezése szerint (79–87.§) járunk el.
A tanári záróvizsga lebonyolításakor a SZMSZ III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat 10. számú függeléke (A tanári mesterszakra vonatkozó sajátos rendelkezések) 21–23.§ szerint járunk el.Határidők – tavaszi szemeszter

Záróvizsgára jelentkezés határideje a tavaszi félévben: 2015. április 15.
Szakdolgozat leadásának határideje a tavaszi félévben: 2015. április 30.
Szakdolgozati témabejelentés (alapképzésben 4. szemeszter, diszciplináris képzésben 2. szemeszter): 2015. május 22.
Tanári portfólió leadási határideje: 2015. május 22., ill. 26.


Figyelem! A szakdolgozatok benyújtására vonatkozó határidők a dolgozat végső változatára vonatkoznak. A végső változatot a témavezető oktatónak jóvá kell hagynia. Ehhez a dolgozat végsőnek szánt változatát a témavezetőnek minimálisan a benyújtás határideje előtt 2 héttel meg kell kapnia a hallgatótól. (A tavaszi szemeszterben április 15-ig.)


TKR 014 Anyanyelvi kritériumvizsga

Minden, 2014-ben, illetve azután kezdett tanárszakos hallgató számára kötelező az anyanyelvi kritériumvizsgát a tanulmányaik 1–6. féléve folyamán letenni. A kritériumvizsga 0 kreditértékű, szóbeli és írásbeli részből áll. A komplex szóbeli és írásbeli vizsga célja a tanári hivatáshoz szükséges anyanyelvi kompetencia mérése. A szóbeli vizsga részei: kommunikáció, retorika. Az írásbeli vizsga részei: magyar helyesírás és nyelvi normativitás, magyar nyelvhelyesség. A szóbeli vizsgát a hallgatók bizottság előtt teszik, az írásbeli vizsga teszt kitöltéséből áll.

Aki a fenti kurzusokból egyet vagy többet eredményesen elvégez, az anyanyelvi kritériumvizsgán az adott résztárgy(ak)ból – a megszerzett érdemjeggyel arányos mértékben, max. 25 százalékkal elismerve a kurzus(ok) teljesítését –, mentességet élvez.

Az Anyanyelvi kritériumvizsga tételsorát a Magyar Nyelvtudományi Tanszék honlapján és a tanszéki hirdetőtáblán tesszük közzé.


TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II.

Minden, 2013-ban, illetve azután kezdett tanárszakos hallgató számára kötelező a Komplex vizsga I. (irodalom, 4. félév vége) és Komplex vizsga II. (nyelvészet, 5. félév vége) vizsgákat letenni a tanulmányaik során.

A Komplex vizsga II. tételsorát a Magyar Nyelvtudományi Tanszék honlapján és a tanszéki hirdetőtáblán tesszük közzé.


Díj „A magyar helyesírásért”

Heltainé Nagy Erzsébet, a Magyar Nyelvtudományi Tanszék docense a magyar helyesírás gondozásában és tanításában végzett eredményes kutatói, tanári munkája elismeréseként  Implom József-díjat vehetett át. 

A kitüntetést Gyulán - a díj nyelvész, muzeológus, tanár névadójának városában - az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny 2015. február 26–28-án megrendezett Kárpát-medencei döntőjének megnyitó ünnepségén nyújtották át Heltainé Nagy Erzsébetnek, aki egyúttal az idei verseny szakmai programjának egyik előadója is volt.


Marcus Kracht előadásai KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékén

Marcus Kracht egyetemi docens 2015. február 24-én, kedden 10.00–10.45 A formális szemantika címmel tart tantermi előadást a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékén. Az előadás helyszíne: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27., Fsz. 24-es terem

Marcus Kracht egyetemi docens 2015. február 25-én, szerdán 8.30–9.15 óra között A jelentés jelentése címmel tart tantermi előadást a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékén. Az előadás helyszíne: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27., 1. em. 120/B.