Hírek

Anyanyelvi kritériumvizsga az osztatlan tanárképzésben

A 2013 szeptemberétől érvényes mintatanterven lévő hallgatók számára kötelezően elvégzendő a 4 nyelvészeti kritériumtárgy (TKR010 Nyelvi normativitás, TKR011 Helyesírási gyakorlatok, TKR012 Kommunikációs gyakorlatok, TKR013 Retorikai gyakorlatok); anyanyelvi kritériumvizsgát nekik nem kell tenni.

A 2014 szeptemberétől és a 2015 szeptemberétől érvényes mintatanterven lévő hallgatók számára kötelező anyanyelvi kritériumvizsgát tenni tanulmányaik 1–6. féléve folyamán. Az anyanyelvi kritériumvizsga követelményeiről, a kritériumvizsgára felkészítő kurzusokról a Magyar Nyelvtudományi Tanszék honlapján található tájékoztató nyújt további információkat: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/doc/150911_Anyanyelvi_kriteriumvizsga_tetelsor.pdf

A 2013 szeptemberétől érvényes mintatantervről 2014 szeptemberétől érvényes mintatantervre váltott hallgatók esetében a 2013–2014-es tanévben elvégzett nyelvészeti kritériumtárgyak TNM9xxx-es kódú szabadon választható tárgyakkal tekinthetők ekvivalensek. Az anyanyelvi kritériumvizsgával kapcsolatosan rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a 2014-ben és 2015-ben kezdett hallgatókra.


Felhívás az Országos Nagy J. Béla helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjét megelőző házi fordulóra

A Magyar Nyelvtudományi Tanszék szervezésében 2015 őszén kerül sor az Országos Nagy J. Béla helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjét megelőző háziversenyre a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A házi forduló célja annak eldöntése, hogy ki az a hallgató, aki képviselheti Egyetemünket a konferenciával összekötött országos döntőben, amelyet az Eszterházy Károly Főiskolán, Egerben rendeznek.

Várjuk azoknak a hallgatóknak az előzetes jelentkezését, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy részt vegyenek a házi fordulón. A házi forduló időpontjának pontosítására a szeptemberi félévkezdést követően kerül sor. Kérjük, hogy az előzetes jelentkezésekkel, kérdésekkel kapcsolatban Sólyom Réka tanárnőnek írjanak a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 27.


Személynevek és államigazgatás konferencia

2015. június 17-én az ELTE BTK kari tanácstermében „Névtan és terminológia 4. Személynevek és államigazgatás” címmel rendezett tudományos konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa és a Magyar Nyelvtudományi Társaság.
Bővebben:
http://www.btk.elte.hu/hir?id=NW-2288


OTDK részvétel és eredmények

A XXXII. OTDK-n (2015) a Magyar Nyelvészeti Tudományos Diákkör képviseletében három hallgatónk vett részt: Falyuna Nóra (Az arcvédő hazugság. A szívességkérés elutasításának beszédaktusában stratégiaként használt hazugság vizsgálata; konzulens: Árvay Anett), Weidingerné Vargóczky Andrea (A német sich visszaható névmás és a magyar -ik rag összefüggéseinek funkcionális vizsgálata; konzulens: H. Varga Márta) és Palágyi László (Magyar nyelvi jelenségek (a névelő és a főnévi számjelölés) vizsgálata Guillaume-i keretben; konzulens: H. Varga Márta).

Palágyi László az „Általános nyelvészet" szekcióban különdíjat kapott. Gratulálunk a szép eredményhez!


Felvételi vizsgák időpontja:

Terminológia mesterszak: 2015. június 1. (hétfő), 9.00

Magyartanár mesterszak: 2015. június 3. (szerda) és június 4. (csütörtök), 9.00

MID (Magyar mint idegen nyelv) tanári mesterszak: 2015. június 4. (csütörtök) és június 5. (péntek), 8.00

Tanári alkalmassági vizsgálat (osztatlan tanárképzés): 2015. május 27., 28., 29.


Záróvizsgák időpontja:

Magyar alapszak (BA):  2015. június 18. (csütörtök), 9.00

Terminológia mesterszak: 2015. június 16. (kedd), 9.00

Tanári záróvizsgák: 2015. június 19–25.


Hallgatóink díjakat nyertek a felsőoktatási intézmények 2015. évi Szép magyar beszéd versenyének országos döntőjén

Az Esztergomban 2015. április 24-én megrendezett, Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének 43. országos döntőjén hallgatóink kiváló eredményeket értek el: Nagy Roland (történelem MA szakos hallgató) Kazinczy-érmet szerzett, Naszák Szilvia (magyartanár – magyar mint idegen nyelv tanára MA szakos hallgató) pedig különdíjat nyert.

A hallgatók felkészítő tanára Dr. Sólyom Réka (Magyar Nyelvtudományi Tanszék).

A versenyről az esztergomi televízió is beszámolt filmösszefoglalóban, illetve cikkben:

http://www.rtve.hu/index.php/component/k2/item/8950-heti-hirosszefoglalo (03:10 perctől)

http://www.rtve.hu/index.php/component/k2/item/8952-orszagos-kazinczy-dontot-tartottak-esztergomban

Szeretettel gratulálunk az eredményhez!


SZAKDOLGOZATI TÉMAVÁLASZTÁS, SZAKDOLGOZATOK BENYÚJTÁSA

Témaválasztás

Felhívjuk szakdolgozati témát választó hallgatók figyelmét, hogy a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken a 2015/16. tanévben szakdolgozatot benyújtani kívánó hallgatók a következő oktatókat választhatják témavezetőként: Bölcskei Andrea, Dér Csilla Ilona, Fóris Ágota, Heltai János Imre, Heltainé Nagy Erzsébet, Kontra Miklós, Nádor Orsolya, Sólyom Réka, M. Pintér Tibor, H. Varga Márta. A választható témák listáját megtalálják a tanszéki honlapon és a tanszéki hirdetőn.
A témaválasztást az arra szolgáló űrlapon a Tanulmányi Osztályon be kell jelenteni. Ennek határideje a tavaszi szemeszterben záróvizsgázó hallgatók számára: 2015. május 22.
Az űrlapot kitöltve, aláírva hozzák a tanszékre. A kitöltött űrlapot a témavezető, a tanszékvezető és az intézetigazgató hagyja jóvá. (Kérem, vegyék figyelembe, hogy ehhez is szükséges néhány nap.)Szabályzatok


A szakdolgozatok elbírálásakor és a záróvizsga lebonyolításkor a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) (lásd: http://www.kre.hu/portal/index.php/szabalyzatok.html) hatályos rendelkezése szerint (79–87.§) járunk el.
A tanári záróvizsga lebonyolításakor a SZMSZ III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat 10. számú függeléke (A tanári mesterszakra vonatkozó sajátos rendelkezések) 21–23.§ szerint járunk el.Határidők – tavaszi szemeszter

Záróvizsgára jelentkezés határideje a tavaszi félévben: 2015. április 15.
Szakdolgozat leadásának határideje a tavaszi félévben: 2015. április 30.
Szakdolgozati témabejelentés (alapképzésben 4. szemeszter, diszciplináris képzésben 2. szemeszter): 2015. május 22.
Tanári portfólió leadási határideje: 2015. május 22., ill. 26.


Figyelem! A szakdolgozatok benyújtására vonatkozó határidők a dolgozat végső változatára vonatkoznak. A végső változatot a témavezető oktatónak jóvá kell hagynia. Ehhez a dolgozat végsőnek szánt változatát a témavezetőnek minimálisan a benyújtás határideje előtt 2 héttel meg kell kapnia a hallgatótól. (A tavaszi szemeszterben április 15-ig.)


TKR 014 Anyanyelvi kritériumvizsga

Minden, 2014-ben, illetve azután kezdett tanárszakos hallgató számára kötelező az anyanyelvi kritériumvizsgát a tanulmányaik 1–6. féléve folyamán letenni. A kritériumvizsga 0 kreditértékű, szóbeli és írásbeli részből áll. A komplex szóbeli és írásbeli vizsga célja a tanári hivatáshoz szükséges anyanyelvi kompetencia mérése. A szóbeli vizsga részei: kommunikáció, retorika. Az írásbeli vizsga részei: magyar helyesírás és nyelvi normativitás, magyar nyelvhelyesség. A szóbeli vizsgát a hallgatók bizottság előtt teszik, az írásbeli vizsga teszt kitöltéséből áll.

Aki a fenti kurzusokból egyet vagy többet eredményesen elvégez, az anyanyelvi kritériumvizsgán az adott résztárgy(ak)ból – a megszerzett érdemjeggyel arányos mértékben, max. 25 százalékkal elismerve a kurzus(ok) teljesítését –, mentességet élvez.

Az Anyanyelvi kritériumvizsga tételsorát a Magyar Nyelvtudományi Tanszék honlapján és a tanszéki hirdetőtáblán tesszük közzé.


TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II.

Minden, 2013-ban, illetve azután kezdett tanárszakos hallgató számára kötelező a Komplex vizsga I. (irodalom, 4. félév vége) és Komplex vizsga II. (nyelvészet, 5. félév vége) vizsgákat letenni a tanulmányaik során.

A Komplex vizsga II. tételsorát a Magyar Nyelvtudományi Tanszék honlapján és a tanszéki hirdetőtáblán tesszük közzé.


Díj „A magyar helyesírásért”

Heltainé Nagy Erzsébet, a Magyar Nyelvtudományi Tanszék docense a magyar helyesírás gondozásában és tanításában végzett eredményes kutatói, tanári munkája elismeréseként  Implom József-díjat vehetett át. 

A kitüntetést Gyulán - a díj nyelvész, muzeológus, tanár névadójának városában - az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny 2015. február 26–28-án megrendezett Kárpát-medencei döntőjének megnyitó ünnepségén nyújtották át Heltainé Nagy Erzsébetnek, aki egyúttal az idei verseny szakmai programjának egyik előadója is volt.