Hírek

Meghívó

Robert Kerner
(NEEA)

Documentation and Document Management

című előadására

A KRE BTK TERMIK és a MaTT közös rendezvénye


Időpontja:
2015. november 20. (péntek), 14.00

Helyszíne:
KRE BTK 1014 Budapest, Dózsa György út 25–27.
Magyar Nyelvtudományi Tanszék, I. emelet, 127-es terem


www.kre.hu/nyelveszet
www.matt.hu


Meghívó

Meghívó

Gaál Péter

Az online szótárak tipizálása és jellemzői

című előadására

A KRE BTK TERMIK és a MaTT közös rendezvénye

Időpontja:
2015. november 13. (péntek), 14.00

Helyszíne:
KRE BTK 1146 Budapest, Dózsa György út 25–27.
Magyar Nyelvtudományi Tanszék, I. emelet, 127-es terem

www.kre.hu/nyelveszet
www.matt.hu


Meghívó

Meghívó

Tamás Dóra
(ELTE FTT)

A gazdasági terminológia vizsgálata és jellemzői

című előadására

A KRE BTK TERMIK és a MaTT közös rendezvénye

Időpontja:
2015. november 6. (péntek), 14.00

Helyszíne:
KRE BTK 1146 Budapest, Dózsa György út 25–27.
Magyar Nyelvtudományi Tanszék, I. emelet, 127-es terem

www.kre.hu/nyelveszet
www.matt.hu


Meghívó az ELRC workshopra (2015. november 23.)

Ezennel meghívjuk a magyar Európai Nyelvi Erőforrások Koordinációja (European Language Resource Coordination – ELRC) workshopra, amely 2015. november 23-án kerül megrendezésre az Európa Pontban (1024 Budapest, Lövőház u. 35.).

A nyelvi és nyelvészeti sokféleség alapvető eleme az európai kultúrának, kereskedelemnek és iparnak. Az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy megkönnyítse a többnyelvű kommunikációt, és lebontsa a nyelvi korlátokat, továbbá segítse a dokumentumok megértését az egyes nemzeti közigazgatási intézmények között és azokon belül. E cél érdekében az Európai Hálózatfejlesztési Eszközök (Connecting Europe Facility) elnevezésű program keretén belül egy automatizált fordítóplatformot indít útjára (Automated Translation platform of Connecting Europe Facility, röviden: CEF.AT).

Ha érdekli a CEF.AT használata, vagy szeretne tájékozódni az automatikus fordítás legújabb fejleményeiről és lehetőségeiről, örömmel látjuk személyesen workshopunkon.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Online regisztrálni a következő címen lehetséges:

http://lr-coordination.eu/hungary

Az online regisztráció 2015. november 16‐án zárul.


Leíró nyelvészeti diákműhely - felhívás

Leíró nyelvészeti diákműhely (KRE)

A nyelvek rendszerszerűségét a különféle (hangtani és nyelvtani) szabályok léte, működése adja. Ezeket a szabályokat az anyanyelvi beszélő kisgyermekkorban ösztönösen sajátítja el, és analógiásan alkalmazza a később megismert nyelvi elemekre is. A leíró nyelvészet feladata éppen annak a szabályrendszernek (nyelvtannak) a leírása, amelynek birtokában a beszélő képes helyes szóalakokat, új mondatokat létrehozni.

A nyelvtanon belül a szavak felépítésével, belső szerkezetével az alaktan (morfológia) foglalkozik, a mondatok szerkezetét pedig a mondattan (szintaxis) írja le. Ez tehát a szűkebb értelemben vett nyelvtan.

A beszédben „észrevétlenül” működő nyelvtani szabályokat a nyelv használói általában – anyanyelvi kompetenciájuknak köszönhetően – egyformán alkalmazzák. Az implicit szabálykövetés explicitté tétele az anyanyelvi órákon történik, amelyeken azt modelláljuk, milyen (implicit) szabályok birtokában hozza létre a beszélő nyelvi megnyilatkozásait.

A „Leíró nyelvészeti diákműhely” – a tervek szerint – a korábbi leíró grammatikák megfigyeléseire, általánosításaira alapozza munkáját, de kiemelt feladatának tekinti az utóbbi évtizedek leíró magyar nyelvészeti eredményeinek a bemutatását, valamint a morfológia és a szintaxis elméleti és módszertani kérdéseinek bizonyos nyelvelméleti keretekben (pl. funkcionális) történő tárgyalását is, bepillantást engedve a modern nyelvészeti gondolkodásmód(ok)ba. A műhelymunka alapvető célja a hallgatók nyelvről való tudásának és nyelvi tudatosságának erősítése, a normatív nyelvváltozat jellegzetességeinek és használati szabályainak bemutatása is. A diákműhely célja az is, hogy a hallgatók behatóbban megismerjék a különféle nyelvleírások elméleti kérdéseit, fogalmait, kutatási módszereit, s ezeket az információkat alkalmazva, saját kutatást végezzenek.
A műhelyfoglalkozások leíró nyelvészeti kérdések megvitatására, illetve a témavezetők útmutatásával saját nyelvészeti vizsgálatok kidolgozására, bemutatására és megbeszélésére adnak lehetőséget.

A kutatócsoport a KRE-n létesítendő Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium szellemiségével, célkitűzéseivel és képzési programjával összhangban a legkiválóbb diákok kiemelésére tesz kísérletet, és segíti a nyelvészeti kutatások iránt érdeklődő hallgatók bekapcsolódását a szakkollégium nyelvész-műhelyének munkájába.

Elsősorban azoknak a KRE-s érdeklődő diákoknak a jelentkezését várjuk, akik:

-    leíró nyelvészeti témá(k)ból szakdolgozatot, TDK-dolgozatot
     vagy tanulmányt kívánnak írni,
-    vállalják, hogy aktívan részt vesznek a diákműhely
     munkájában,
-    vállalják a kijelölt szakirodalom kritikai ismertetését,
-    hozzájárulnak a kutatási témák kidolgozásához és
     megvitatásához.

A diákműhely első (alakuló) ülésének témájáról, időpontjáról és helyéről később küldünk tájékoztatót.

Az érdeklődő hallgatókat szeretettel várja a műhely vezetője: H. Varga Márta (KRE) (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).


Budapest, 2015. október 10.


Meghívó

Novák Barnabás
Az (alkotmány)jogi terminológia vizsgálata, napjaink főbb európai jogterminológiai adatbázisainak bemutatása
című előadására

A KRE BTK TERMIK és a MaTT közös rendezvénye

Időpontja: 2015. október 2. (péntek), 14.00
Helyszíne: KRE BTK 1146 Budapest, Dózsa György út 25–27.,
Magyar Nyelvtudományi Tanszék, I. emelet, 127-es terem


Meghívó

Kis Balázs
(Kilgray Translation Technologies)
Számítógépes terminológiakezelés a gyakorlatban
című előadására

A KRE BTK TERMIK és a MaTT közös rendezvénye

Időpontja
: 2015. október 9. (péntek), 14.00
Helyszíne: KRE BTK 1146 Budapest, Dózsa György út 25–27.,
Magyar Nyelvtudományi Tanszék, I. emelet, 127-es terem