Hírek

Névtan és terminológia 3 - meghívó

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és
Terminológiai Kutatócsoportja,
az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete,
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, valamint
a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa

2014. szeptember 17-én, szerdán

NÉVTAN ÉS TERMINOLÓGIA 3: NÉVTAN, FORDÍTÁS ÉS TERMINOLÓGIA
címmel workshopot rendez

A workshop helyszíne:

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

1088 Budapest, Reviczky u. 4. Díszterem (I. emelet)

A workshopot vezeti: Fóris Ágota és Farkas Tamás
Szervezőbizottság: Fóris Ágota, Farkas Tamás, Bölcskei Andrea és Slíz Mariann

A workshop a névtan, a fordítás és a terminológia kapcsolódó kérdéseinek megvitatása köré szerveződik, az érintett tudományterületek, az érdekelt szakmák képviselőinek bevonásával. Célunk a diszciplínák érintkező területén a közös célok és kölcsönösen alkalmazható módszerek feltérképezése, illetve gyümölcsöző vita folytatása a lehetséges vizsgálati területekről és irányzatokról.

Program  
14.00–14.10  Megnyitó: Fóris Ágota
14.10–15.30 Előadások
Vermes Albert Péter: A kontextus szerepe a tulajdonnév fordításában
Sohár Anikó: Fordítsam vagy ne? A tulajdonnevek kapcsán fölmerülő műfordítói dilemmák
Füzessy Tamás: A Tolkien-művek fordításának terminológiai kihívásai
Vita
15.30–15.50 Szünet
15.50–17.10 Előadások
Kustár Zoltán: A bibliai héber nevek megjelenítése a nemzeti bibliafordításokban, különös tekintettel a legújabb (protestáns) bibliafordításainkra
Lesznyák Ágnes: Névadási dilemmák az európai uniós fordításban
Gercsák Gábor: Magyar vízrajzi nevek angol fordítása
Vita
17.10–17.30 Szünet
17.30–18.40 Kerekasztal-beszélgetés
18.40–18.50 Zárszó: Farkas Tamás

A rendezvényről részletes információk a következő honlapon találhatók:
www.kre.hu/nyelveszet

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Felhívás a 16. Országos Kossuth-szónokversenyt megelőző házi fordulóra

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke idén is megrendezi az Országos Kossuth Lajos Szónokversenyt megelőző házi fordulót. A háziverseny célja, hogy a zsűri kiválassza azt a két hallgatót, akik Egyetemünket képviselhetik az ELTE BTK-n 2014. november 7-én és 8-án megrendezendő országos megmérettetésen. Az országos fordulón az első napon egy előre elkészített beszédet, majd másnap egy rögtönzést kell előadnia a versenyzőknek. Az előre elkészítendő beszéd témája: 

     „Ott van a haza, hol a haszon”
          Biberach monológja; Katona József: Bánk bán, első szakasz

Kérjük a versenyzőket, hogy a háziversenyre a fenti témában készítsék el maximum 6 perces beszédüket, és határozzák meg a beszéd fajtáját (bemutató, tanácsadó, törvényszéki) szituációját. Érvelhetnek pró vagy kontra. A beszéd szövegét hozzák magukkal öt példányban kinyomtatva is.

A házi forduló időpontja és helyszíne: 2014. október 14. (kedd), 16.00, gyülekező: a Magyar Nyelvtudományi Tanszék (1146 Bp., Dózsa György út 25–27., 1. emelet 126.) előtti folyosón.
Kérjük, hogy jelentkezési szándékukat 2014. október 12-ig jelezzék Dr. Sólyom Réka tanárnőnek a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. A tanárnő szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.

Budapest, 2014. szeptember 10.


__________________________________________
Dr. habil. Fóris Ágota
tanszékvezető egyetemi docens


Tájékoztatás a tanszék helyéről

A KRE MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszéke a Reviczky utcából a D25-ös épületbe költözött. A tanszék elérhetősége szeptembertől:
KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Budapest, Dózsa György út 25. 1. em. 126.
Tel.: 872-1708


Tájékoztatás osztatlan magyartanári képzésben részt vevőknek

Kérjük a hallgatókat, hogy lehetőség szerint a kiadott mintatanterv szerint vegyék fel az óráikat.

- Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Bevezetés a nyelvtudományba előadás és a Nyelvészeti filológia szeminárium összetartoznak, legyenek szívesek mindkettőt az első félévben együtt felvenni.
- A TNM 9xxx kódú SZV Retorika, Kommunikációs gyakorlatok, Nyelvi normativitás és Helyesírás órák az anyanyelvi kritériumvizsgára való felkészüléshez szükséges tárgyak (minden tanár szakos hallgató számára!). Javasoljuk, hogy már az első szemeszterben vegyék fel e tárgyakat.


Tájékoztatás magyar szakos (BA) képzésben részt vevőknek

Kérjük a hallgatókat, hogy lehetőség szerint a kiadott mintatanterv szerint vegyék fel az óráikat.

- Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Bevezetés a nyelvtudományba előadás és a Nyelvészeti filológia szeminárium összetartoznak, legyenek szívesek mindkettőt az első félévben együtt felvenni.


Szótár készült magyarul tanuló szomáloknak

Örömmel adjuk hírül, hogy az RMK - Menekültmisszió Iskolai Integrációs Programjának keretében megjelent a magyar−szomáli szótár, az online változat (http://qaamuus.rmk.hu/) után mostanra már nyomtatott formában is.

A szótár adatai: Joachim, László – Muhyadin Hussein Tukale 2014. HungariyanSoomaali qaamuus. Magyarszomáli szótár szomáloknak, fogalomköri mutatóval. (Nyomtatott szótár.) Budapest: RMK - Menekültmisszió. ISBN 978-963-88659-3-9

A szótár hiánypótló kiadvány, megjelenésével a Magyarországon élő szomálok segítése mellett remélhetőleg a magyart idegen nyelvként tanulók számára készített szótárakkal kapcsolatos diskurzushoz is hozzájárul.

Az online és a nyomtatott szótár szakmai hátteréről a http://qaamuus.rmk.hu/hatter/ címen található bővebb információ (tanulmányok, mintaoldalak, a projekt legfőbb résztvevői stb.).

A szerzők pozitív és negatív visszajelzéseket is szívesen vesznek (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Információk olvashatók még a szótárról a nyest.hu-n: http://www.nyest.hu/hirek/magyar-szomali-szotar


Meghívó Honti László akadémikus, Széchenyi-díjas nyelvész, professor emeritus ,,Magyar nyelvtörténeti tanulmányok" című könyvének bemutatójára

Időpont, helyszín: 2014. június 5. (csütörtök), 17.00 óra
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar
(KRE BTK)
1088 Budapest, Reviczky u. 4., Díszterem (I. emelet)


Program
   Köszöntőt mond:
   -    Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora
   -    Sepsi Enikő, a KRE BTK dékánja
   A könyvet bemutatja: Kiss Jenő akadémikus
   Moderátor: Fóris Ágota tanszékvezető egyetemi docens
Szeretettel várjuk a könyvbemutatón!
Visszajelzés: Pötördi Éva
        KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék
        1088 Budapest, Reviczky u. 4., Tel.: 483-2868, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A könyv a L’Harmattan Kiadó Károli Könyvek sorozatában jelent meg.
Könyvismertető: http://www.harmattan.hu/konyv_1122.html


Riesz Zoltán előadása

2014. május 14-én, szerdán 12.00 órától Riesz Zoltán (Morávia IT Hungary Kft.) Social media workshop. A social media a fordítók mindennapjaiban címmel tart előadást a Terminológia mesterszakos hallgatók számára. Az előadásra más szakok hallgatóit is szívesen látjuk.

Helyszíne: KRE BTK, Reviczky u. 4. 213-as terem