Hírek

HONTI LÁSZÓ Széchenyi-díjas

Széchenyi-díjat kapott Honti László nyelvész, az MTA rendes tagja, tudományos tanácsadó, a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritusa. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének vezetője, akinek magyar nyelvtörténeti, finnugrisztikai, etimológiai témájú kurzusain nagyszámú hallgató nyert betekintést a történeti-összehasonlító nyelvtudomány módszereibe, a magyar nyelv finnugor alapjaiba.

Honti László 1943. augusztus 27-én született Lengyeltótiban (Somogy megye). 1961-ben érettségizett a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban Az ELTE magyar, orosz, finnugor szakán 1969-ben szerzett középiskolai tanári diplomát, 1970-ben védte meg egyetemi doktori disszertációját, 1976-ban a nyelvtudományok kandidátusa értekezését, 1989-ben pedig az akadémiai doktori értekezését. 1998-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává, 2004-ben levelező tagjává, 2010-ben pedig rendes tagjává választotta.

1969-től az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor Osztályának tudományos segédmunkatársa, 1973-tól az osztály tudományos munkatársa, 1979-től tudományos főmunkatársa. 1980-tól 1988-ig az Uráli Nyelvek Osztályának vezetője, 1989-től a Nyelvtudományi Intézet tudományos tanácsadója. 1984–1985 között a Bécsi Egyetem (Universität Wien, Ausztria) vendégdocense, 1986–1987-ben a Helsinki Egyetem (Helsingin Yliopisto, Finnország) vendégprofesszora. 1988-tól 1997-ig a Groningeni Állami Egyetem (Rijksuniversiteit Groningen, Hollandia) Finnugor Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. 1997-től 2009-ig az Udinei Egyetem (Università degli Studi di Udine, Olaszország) Általános Nyelvészeti és Klasszika-filológia Tanszékének egyetemi tanára. A budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén 2007-től tudományos főmunkatárs, 2008-tól 2013-ig egyetemi tanár, 2008 és 2010 között tanszékvezető, 2013-tól professzor emeritus.

A díjhoz szívből gratulálunk!
http://www.nyest.hu/hirek/honti-laszlo-szechenyi-dijas


 

Kazinczy-verseny házi forduló 2014

Felhívás
a felsőoktatási intézmények 2014. évi Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének házi fordulójára


A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke meghirdeti a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének házi fordulóját egyetemünk Bölcsészettudományi, Állam- és Jogtudományi, Hittudományi, valamint Tanítóképző Karán tanuló hallgatók részére.
A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. Úgy gondoljuk, hogy ez a tanítói, tanári, lelkészi és jogi pályára készülő hallgatók számára egyaránt igen fontos. Az országos megmérettetésen, melyet az ELTE BTK-n (Budapest) rendeznek 2014. április 11-én, egyetemünk azon hallgatója (hallgatói) vehet(nek) részt, aki(k) a helyi versenyen a legjobbnak bizonyul(nak).

A versenyfeladat:
Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20–21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:
a) jó szövegértés és szöveghűség,
b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás, a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

A háziversenyről a legjobb helyezést elért hallgató(k) továbbjut(nak) az országos fordulóra (ELTE BTK, 2014. április 11.).

A háziverseny időpontja és helyszíne: 2014. március 11. (kedd), 17:00, Károli Gáspár Református Egyetem BTK (1088 Budapest, Reviczky u. 4.), Magyar Nyelvtudományi Tanszék (gyülekezés a 2. emeleten, a 217-es szoba előtt).

Az érdeklődőket kérjük, hogy e-mailben jelentkezzenek Sólyom Réka tanárnőnél a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Jelentkezési határidő: 2014. március 7.

Budapest, 2014. február 17.


Dr. habil. Fóris Ágota
tanszékvezető egyetemi docens
KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
www.kre.hu/nyelveszet


Nyelvi tanácsadás, helyesiras.mta.hu

A Duna Televízió február 9-i adásában az MTA Nyelvtudományi Intézet nyelvi tanácsadó szolgálatáról, illetve a helyesiras.mta.hu portálról készített műsort. A KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék oktatóival, Heltainé Nagy Erzsébettel és Ludányi Zsófiával készített riportok videói itt tekinthetők meg: http://www.mediaklikk.hu/musor/nyelvorzo (kb. a 15. perctől).

A részletesebb riportok az Anyanyelvápolók Szövetségének honlapján találhatók:
http://anyanyelvapolo.hu/helyesirasi-tanacsadas-hagyomanyos-es-nyelvtechnologiai-eszkozokkel/


Terminológiai csütörtök

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Terminológiai Kutatócsoportja (TERMIK) és A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa (MaTT) február 6-án a KRE BTK Dísztermében „Terminológiai csütörtök” néven szakmai napot és öregdiák-találkozót rendezett.

A program első részében a Terminológia mesterképzés oktatói a terminológushallgatók tanulmányairól és a terminológus gyakorlati tevékenységéről adtak tájékoztatást. A kerekasztal-beszélgetésekben fordítóirodák vezetői, képviselői beszéltek arról, miért hasznos a terminológus a fordítóirodáknál, majd a már végzett terminológia szakos hallgatók számoltak be munkaerő-piaci tapasztalataikról.

Az eseményről készült beszámoló itt olvasható: http://www.nyest.hu/hirek/terminologiai-csutortok


Terminológiai csütörtök

I. Szakmai nap és öregdiák-találkozó

Szervezők:KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék, TERMIK (Terminológiai Kutatócsoport), MaTT (A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa)

Időpontja:2014. február 6. (csütörtök), 13.15–18.00

Helyszíne:KRE BTK Díszterem, 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Részletes program


Elhunyt Hajdú Mihály professzor

Hajdú Mihály (1933–2014)
2014. január 7-én, életének 81. évében orosházi otthonában elhunyt Hajdú Mihály, a nyelvtudományok doktora, az ELTE professor emeritusa, a Károli Gáspár Református Egyetem volt oktatója. Tudományos pályája kezdetén szűkebb pátriája nyelvjárási, néprajzi jellegzetességeit vizsgálta, s később is különös érdeklődéssel fordult a regionális szakszókincs kutatása irányába. A nyelvtudományon belül a dialektológia mellett fő kutatási területe a névtan volt. Magyar becézőnevek (1974) című munkája az 1770 és 1970 közötti magyar becenevek nyelvi elemzését nyújtja; Általános és magyar névtan. Személynevek (2003) című kézikönyve az első névtani témájú egyetemi tankönyv; Családnevek enciklopédiája (2010) című kötete leggyakoribb családneveink eredetét, elterjedtségét, alakulástörténetét mutatja be. Több sorozat (például a Magyar Személynévi Adattárak, a Magyar Névtani Dolgozatok és a Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok) alapítója, szerkesztője volt, de nevéhez fűződik a magyar névtudomány első önálló folyóiratának, a Névtani Értesítőnek az elindítása is (Mező Andrással közösen, 1979-től). Oktatott névtant, dialektológiát, nyelvtörténetet és fonetikát. Sokrétű tudományos és közéleti tevékenységét egyebek mellett Csűry Bálint-emlékéremmel (1976), Honismereti Emlékéremmel (1980), Országépítő Alapítvány-díjjal (1992), Pais Dezső-emlékéremmel és -díjjal (2002), Pro Universitate kitüntetéssel (2003) és Akadémiai Díjjal (2006) is elismerték.
http://www.nyest.hu/hirek/elhunyt-hajdu-mihaly
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/03-4/kissj2.pdf


Károlis győzelem a 15. Országos Kossuth-szónokversenyen

Egyetemünk hallgatója, Juhász Pál Balázs (első évfolyam, pszichológia szak) országos első helyezést ért el és megkapta a Chronos Kiadó különdíját is a legjobb szerkezetű beszédért az ELTE BTK-n 2013. november 8–9-én rendezett 15. Országos Kossuth Lajos Szónokversenyen. A győztes versenyző felkészítője Dr. Sólyom Réka (Magyar Nyelvtudományi Tanszék).

Versenyzőnk a Kossuth Rádió Belépő című kulturális magazinjában adott interjút 2013. november 13-án: http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2013-11-13[1]


SZAKDOLGOZATI TÉMAVÁLASZTÁS, SZAKDOLGOZATOK BENYÚJTÁSA

Témavezető megváltoztatása
Felhívjuk a tavalyi évben szakdolgozati témát választó hallgatók figyelmét, hogy a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken a 2013/14. tanévben szakdolgozatot benyújtani kívánó hallgatók a következő oktatókat választhatják témavezetőként: Bölcskei Andrea, Fóris Ágota, Heltainé Nagy Erzsébet, Nádor Orsolya, Sólyom Réka, Pintér Tibor, H. Varga Márta.
Azok a hallgatók, akik más témavezetővel kezdték meg a munkát, sürgősen vegyék fel a kapcsolatot Fóris Ágota tanszékvezetővel, hogy új témavezetőt jelölhessünk ki számukra.
A témavezető megváltoztatását az arra szolgáló űrlapon a Tanulmányon Osztályon be kell jelenteni. Ennek végső határideje a tavaszi szemeszterben záróvizsgázó hallgatók számára: 2014. január 31.
Az űrlapot kitöltve, aláírva hozzák a tanszékre. A kitöltött űrlapot a témavezető, a tanszékvezető és az intézetigazgató hagyja jóvá. (Kérem, vegyék figyelembe, hogy ehhez is szükséges néhány nap.)

Szabályzatok
A szakdolgozatok elbírálásakor és a záróvizsga lebonyolításkor a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) (lásd: http://www.kre.hu/portal/index.php/szabalyzatok.html) hatályos rendelkezése szerint (79–87.§) járunk el.
A tanári záróvizsga lebonyolításakor a SZMSZ III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat 10. számú függeléke (A tanári mesterszakra vonatkozó sajátos rendelkezések) 21–23.§ szerint járunk el.

Határidők – őszi szemeszter
Záróvizsgára jelentkezés határideje az őszi félévben: 2013. október 15.
Szakdolgozat leadásának határideje az őszi félévben: 2013. október 30.
Szakdolgozati témabejelentés (alapképzésben 4. szemeszter, diszciplináris képzésben 2. szemeszter): 2013. december 13.
Tanári portfólió leadási határideje: 2013. december 13., ill. 16.

Határidők – tavaszi szemeszter
Záróvizsgára jelentkezés határideje a tavaszi félévben: 2014. április 15.
Szakdolgozat leadásának határideje a tavaszi félévben: 2014. április 30.
Szakdolgozati témabejelentés (alapképzésben 4. szemeszter, diszciplináris képzésben 2. szemeszter): 2014. május 16.
Tanári portfólió leadási határideje: 2014. május 16., ill. 19.

Figyelem! A szakdolgozatok benyújtására vonatkozó határidők a dolgozat végső változatára vonatkoznak. A végső változatot a témavezető oktatónak jóvá kell hagynia. Ehhez a dolgozat végsőnek szánt változatát a témavezetőnek minimálisan a benyújtás határideje előtt 2 héttel meg kell kapnia a hallgatótól. (Az őszi szemeszterben október 15-ig, a tavaszi szemeszterben április 15-ig.)