Hírek

Névtan és terminológia 2: Névtan és egységesítés workshop

2013. június 11-én a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán Névtan és terminológia 2: Névtan és egységesítés címmel workshopot szervezett. A workshop az 1913-as magyar Helységnévtár megjelenésének és az 1963-ban életre hívott első földrajzinév-bizottság létrehozásának évfordulója kapcsán a helynév-standardizáció eredményeire, aktuális feladataira kívánta felhívni a figyelmet, a kérdéskörben érdekelt több szakma képviselőinek bevonásával.

Terminology workshop in Hungary

The Department of Hungarian Linguistics and the Research Group on Terminology of Károli Gáspár University, the Institute of Hungarian Language of Eötvös Loránd University and the Society of Hungarian Linguistics organized a workshop entitled “Onomastics and Terminology 2: Onomastics and Standardization” on 11th June. On the occasion of the anniversary of the publication of the 1913 Gazetteer of Hungary and the 1963 establishment of the first Hungarian committee on geographical names, the workshop addressed issues relating to the results and current challenges of geographical names standardization in Hungary, involving representatives of different fields of science and professions.


Terminológia mesterszak Magyarországon. Az első végzős évfolyam

2013. július 5-én vették át oklevelüket az első terminológia mesterszakos hallgatók a Károli Gáspár Református Egyetemen (Budapest). A Terminológia mesterszakos képzésben idén végzett az első évfolyam.

Tovább>>

Terminology MA in Hungary. First graduating class

The first graduates from Terminology MA degree programme in Hungary received their diplomas at Károli Gáspár University of the Reformed
Church of Hungary (Budapest) on 5th July. >>


FELVÉTELIZŐKNEK

A mesterszakos képzések (magyartanár, MID, terminológia) felvételi vizsgájára motivációs levelet kérünk csatolni. (Portfólió benyújtását a felvételire nem kéri a tanszék!) Részletes információk: www.felvi.hu


TÁJÉKOZTATÓ A 2013-BAN SZAKDOLGOZATI TÉMÁT VÁLASZTÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA

A 2013-ban magyar nyelvészetből szakdolgozati témát választókat ezúton tájékoztatjuk, hogy a kiírt témavezetők közül Csontos Nóra tanárnő nem vállal témavezetést a 2013/14 tanévre.
Magyar nyelvészetből az alábbi oktatókat lehet témavezetőként választani:
Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Fóris Ágota, Heltainé Nagy Erzsébet, Nádor Orsolya, Sólyom Réka, H. Varga Márta
A témakiírások a tanszéki honlapon megtalálhatók.

Határidők:
A TO-n a témabejelentő lapok leadásának határideje 2013. május 17. (péntek)
A tanszéken az aláírás legutolsó határideje 2013. május 16. (csütörtök) 11.00 óra.
A témát először a témavezető tanárral kell egyeztetni, majd vele aláíratni a kitöltött témabejelentő lapot.
A tanszékvezető csak kitöltött és a témavezető által aláírt lapot ír alá!


Témabejelentő lapok leadása

A tanári hallgatóknak (T/D és BA-ból feljött) a kapcsolódó dolgozat témabejelentő lapját a TVSZ. Tanári mesterszakra vonatkozó függelékének 13. § szerint: az összefüggő szakmai gyakorlatot megelőző félévben, a szorgalmi időszak utolsó napjáig, tehát 2013. május 17-ig kell a TO-n leadniuk! Egy eredeti és egy fénymásolt példányt (az eredetit azonnal visszakapják).
Hasonlóan a BA és MA szakokon:
A TVSZ 77. §. (4) értelmében „Szakdolgozati témát 10 és 12 féléves képzésben a VIII., 8 féléves képzésben a VI., 6 féléves képzésben a IV., 4 féléves diszciplináris képzésben II. szemeszterben a szorgalmi időszak végéig kell választani”.
A tanszékvezető 2013. május 16. 11.00 óráig írja alá szakdolgozati témabejelentő lapokat.
Magyar Nyelvtudományi Tanszék


FONTOS HATÁRIDŐK

BA és diszciplináris MA képzés végzős hallgatói számára:
     -    Záróvizsgára jelentkezés határideje: 2013. április 15.
     -    Szakdolgozatok leadási határideje: 2013. április 30.
Tanárképzés végzős hallgatói számára:
     -    Záróvizsgára jelentkezés határideje: 2013. április 15.
     -    Szakdolgozatok (portfólió és kapcsolódó dolgozat)
           leadási határideje: 2013. május 15.
II. éves BA és I. éves MA szakos hallgatók számára:
     -    Szakdolgozati témabejelentő leadásának határideje:
          2013. május 17.
          (A választható szakdolgozati témák a tanszéki honlapon és a hirdetőn olvashatók.)


ERASMUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke
a 2013/2014 tanévre az alábbi helyekre hirdet pályázatot:

BÉCS, HELSINKI, UDINE, FIRENZE, ZÁGRÁB, GRONINGEN, POZNAN, KOLOZSVÁR, KOMARNO*
A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 22. 14.00 óra
A pályázat benyújtási helye: Magyar Nyelvtudományi Tanszék titkársága
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. március 28.

A pályázat feltételei a www.kre.hu-n, a www.kre.hu/nyelveszet > ERASMUS, TDK > Erasmus ösztöndíj menüpontban
valamint
a Magyar Nyelvtudományi és a Magyar Irodalomtudományi Tanszék hirdetőtábláján is megtalálhatók.
További információ Csontos Nóra tanszéki koordinátortól kérhető.

*A meghirdetett helyek között min. 3 ösztöndíjas hely kerül kiosztásra annak függvényében, hogy mely helyekre jelentkeznek a hallgatók. Az ösztöndíjas helyek végleges száma a Tempus Közalapítvány döntésének függvénye!