Intézet: Történettudományi Intézet

Vezető: Dr. Csízy Katalin

Létrejötte: 69/2009 (05. 20.) KT-határozattal

2020. április: Emlékezetkultúra az antikvitástól a modernitásig

Tagjai:

Dr. Csízy Katalin (KRE BTK, TTI, Ókortörténeti és Segédtudományi Tsz.) – kutatócsoport vezetője

Dr. Bubnó Hedvig Klára (KRE BTK, TTI, Medievisztika Tsz.) – belső tag

Dr. Fábián Zoltán Imre (KRE BTK, TTI, Ókortörténeti és Segédtudományi Tsz.) – belső tag

Frazer- Imregh Monika (KRE BTK, TTI, Ókortörténeti és Segédtudományi Tsz.) – belső tag

Hóvári János (KRE BTK, TTI, Koraújkori Tsz.) – belső tag

Dr. Kincses Katalin (KRE, BTK, TTI, Koraújkori Tsz.) – belső tag

Dr. Óbis Hajnalka – (KRE BTK, TTI, Ókortörténeti és Segédtudományi Tsz.) – belső tag

Turcsán-Tóth Zsuzsanna (KRE BTK, TTI, Ókortörténeti és Segédtudományi Tsz.) – belső tag

Tóth Orsolya (DE BTK, Közép- és Korújkori Magyar és Segédtudományi Tanszék Tsz.) – külső tag

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

Az Emlékezetkultúra az antikvitástól a modernitásig címet viselő kutatási projekt tagjai munkájuk során arra keresik a választ, hogy a múltban élt emberek és a múltbéli események közül kire vagy mire emlékeznek az adott kor emberei, és miért éppen bizonyos személyekre vagy eseményekre fókuszálnak. Vizsgálják továbbá, hogy milyen hatása van a közösségi emlékezésnek egy társadalom életére, értékítéletének formálódására, a közös identitás kialakítására, milyen eszközökkel, módszerekkel, jelképekkel propagálható az emlékezetkultúra, s ezek hogyan változtak az idők folyamán, miben mutatkoznak meg az egyéni és a kollektív emlékezet és identitás közötti különbségek. Elemzéseik az ókori Egyiptomtól a görög-római antikvitáson, a középkor és a reneszánsz századain át egészen a modern korig terjednek, nagy hangsúlyt fektetve a magyar emlékezetkultúra jelenségeire is. A modern, felgyorsult élet velejárója a gyors ütemű felejtés, ezért az emlékezés szerepe és jelentősége, anyagi és szellemi örökségünk megtartása és ápolása nagyon fontos feladattá vált. A példaadó személyek és sorsfordító múltbeli történések felmutatása nemcsak a fiatal generációk nevelésének elengedhetetlen eszköze, hanem komoly identitásformáló és megtartó erővel is rendelkezik.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: -

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: -

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube