Intézet: Anglisztika Intézet

Vezető: Györke Ágnes

Létrejötte: 2020. május 12. 

Lezárult: -

 

Tagjai:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

 

Kutatási projektünk célja az etika, az empátia és a városi tér összefüggéseinek feltérképezése az angol nyelvű irodalomban és filozófiai művekben. Kutatócsoportunk tagjai a korai modern irodalom (Sam Hall, William Potter), a romantika (Ruttkay Veronika), továbbá a huszadik és a huszonegyedik század irodalmának vizsgálatára (Györke Ágnes, Juhász Tamás) vállalkoznak, arra keresve választ, hogy miként változott a városi térhez kapcsolódó érzelmek és etikai dilemmák története a korai modern utópiáktól kezdve a huszadik és huszonegyedik századi disztópikus és posztkoloniális városábrázolásokig. Foglalkozunk a kozmopolita etika és identitás filozófiai problémájával, továbbá az irodalmi művekben tetten érhető narratív etika kérdéskörével. Célunk négy monográfia és három szerkesztett kötet elkészítése, két konferencia szervezése, továbbá olvasókör indítása és külföldi vendégelőadók meghívása. A kutatási projekt a Debreceni Egyetemen alapított, 2015-2018 között működő kutatócsoport munkájára épül. 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

Györke Ágnes és Juhász Tamás, szerk. Arts and the City: Hungarian Case Studies. A kötettervezetet elfogadta: Leuven University Press

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

Sam Hall, "'But I doubt not the people': Beasts of the Apocalypse in Thomas Müntzer and King Lear ." Textual Practice (megjelenés előtt).

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube