Kozmopolita etika és a modern város - Dr. Györke Ágnes

Intézet: Anglisztika Intézet

Vezető: Györke Ágnes, egyetemi docens

Létrejötte: 2020. május 12. 

Lezárult: -

Tagjai:

 

Hallgatók: 

  • Barta Anita, anglisztika MA (diplomaszerzés éve: 2023)
  • Karsai Márton, anglisztika BA (diplomaszerzés éve: 2023) 

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

Angela Taraborelli szavaival élve a kozmopolitanizmus morális, politikai-jogi és kulturális jelenség (Contemporary Cosmopolitanism, 2015), amelyek közül projektünk az etikai és a kulturális vetülettel foglalkozik. A világkép eredete a klasszikus filozófiára vezethető vissza: mint ahogy számos kritikus megjegyzi, történetileg a cinikus és a sztoikus filozófusok gondolkodása tekinthető elsőként kozmopolitának (mint például Szinópei Diogenész, Kitioni Zénón), majd a középkorban nyert keresztény színezetet a jelenség. A mai napig Immanuel Kant az egyik legmeghatározóbb kozmopolita gondolkodó, akinek hatására a világkép szekuláris, politikai-jogi vetületei váltak dominánssá a felvilágosodás korában. A kortárs megközelítések e hagyományra építve, de azt több ponton megkérdőjelezve elsősorban azt kutatják, hogy miként illeszthető be újra a vallás és a hit a kozmopolita világképbe (pl. Susan Stanford Friedman), illetve hogyan reprezentálhatók a periférián lévő országok és népcsoportok, például a menekültek tapasztalatai (Anthony Appiah, Homi Bhabha). Meggyőződésünk, hogy ezekhez a kutatásokhoz projektünk több ponton is hozzájárul, hiszen célunk a földrajzi és társadalmi értelemben vett perifériák vizsgálata: a projekt fókusza nemcsak a posztkoloniális irodalom, amely eleve ezt a tapasztalatot jeleníti meg, hanem Kelet-Közép-Európa mint kulturális „periféria” is. Ez utóbbi kérdést a magyar és angol nyelvű irodalomban egyaránt vizsgáljuk, bízva abban, hogy a kutatás hiánypótló publikációkat fog eredményezni. 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

Györke Ágnes és Juhász Tamás, szerk.  Urban Culture and the Modern City: Hungarian Case Studies. Leuven University Press. Várható megjelenés: 2023. december - 2024. január.  

Györke Ágnes és Juhász Tamás, “Introduction. The Modern City in Hungarian Culture: Artistic and Material Memoryscapes". Urban Culture and the Modern City: Hungarian Case Studies. Leuven University Press. Várható megjelenés: 2023. december - 2024. január.  

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

Györke Ágnes, “Budapest in Noémi Szécsi’s Finno-Ugrian Vampire: The Grand and the Peripheral”. Urban Culture and the Modern City: Hungarian Case Studies. Leuven University Press. Várható megjelenés: 2023. december - 2024. január.  

Juhász Tamás, “City in the Land: Nationalism, Technology and Celebrity Culture in Gyula Krúdy’s Primadonna”. Urban Culture and the Modern City: Hungarian Case StudiesLeuven University Press. Várható megjelenés: 2023. december - 2024. január.  

Györke Ágnes, "Rushdie and Globalization"Salman Rushdie in Context, szerk. Florian Stadtler. Cambridge University Press, 2023. 182-192. 

Györke Ágnes és Timár Eszter, "Feeling the City: Migrant Narratives and Urban Space." Subjectivity 14 (2021). Bevezető és szerkesztett tematikus folyóiratszám. 

Györke Ágnes, "On the Periphery: Contemporary Exile Fiction and Hungary". Journal of Postcolonial Writing 57.3 (2021).

Juhász Tamás, szerk. Art in Urban Space: Reflections on City Culture in Europe and North-America. L'Harmattan, Károli Könyvek, 2021. 

Györke Ágnes, "Contemporary Hungarian Women’s Writing and Cosmopolitanism". Porównania/Comparisons 27.2 (2020): 237-249.  

Hallgatók kiemelkedő eredményei: 

Barta Anita mesterszakos hallgató 3. helyezést ért el a 36. OTDK-n, dolgozatának címe: "Cosmopolitanism and Neocitizenship in Teju Cole's Open City and in Zadie Smith's NW" (témavezető: Györke Ágnes). 

Hallgatók publikációi: 

Barta Anita, "Lieven Ameel (ed.): The Routledge Companion to Literary Urban Studies, New York, Routledge, 2023, 498 pp." Recenzió. Orpheus Noster 15.3 (2023): 103-105. 

Események: 

"Cosmopolitanism and Urban Cultures". Műhelykonferencia, KRE, 2023. június 29.  

Györke Ágnes előadása Bécsben, 2023. március 15: Cosmopolitan Sensibilities in 21st Century Postcolonial and Postsocialist Fiction

Györke Ágnes plenáris előadása Halléban, 2022. szept. 16-18: The ‘Second World’ in Contemporary British WritingInternational Conference at Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, 16-18 September 2022 (uni-halle.de)

A Magyar Anglisztikai Társaság 15. konferenciája (HUSSE), 2022. január 27-29.

A Geographies of Affect in Contemporary Literature and Visual Culture (Brill 2021, szerk. Györke Ágnes és Bülgözdi Imola) című kötet bemutatója a Magyar Anglisztikai Társaság konferenciáján (Károli, 2022. jan. 27.). 

Recenziók a kötetről: 

1. Mirjam Sági, Hungarian Geographical Bulletin 70.2 (2021).

2. Rana Yürüker, World Literature Studies 13.2 (2021).

 Ismeretterjesztő blog: 

Város és irodalom

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin