Intézet: Anglisztika Intézet

Vezető: Györke Ágnes, egyetemi docens

Létrejötte: 2020. május 12. 

Lezárult: -

Tagjai:

Hallgatók: 

  • Barta Anita, anglisztika MA
  • Karsai Márton, anglisztika BA

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

Angela Taraborelli szavaival élve a kozmopolitanizmus morális, politikai-jogi és kulturális jelenség (Contemporary Cosmopolitanism, Bloomsbury, 2015), amelyek közül projektünk az etikai és a kulturális vetülettel foglalkozik. A világkép eredete a klasszikus filozófiára vezethető vissza: mint ahogy számos kritikus megjegyzi, történetileg a cinikus és a sztoikus filozófusok gondolkodása tekinthető elsőként kozmopolitának (mint például Szinópei Diogenész, Kitioni Zénón), majd a középkorban nyert keresztény színezetet a jelenség. A mai napig Immanuel Kant az egyik legmeghatározóbb kozmopolita gondolkodó, akinek hatására a világkép szekuláris, politikai-jogi vetületei váltak dominánssá a felvilágosodás korában. A kortárs megközelítések e hagyományra építve, de azt több ponton megkérdőjelezve elsősorban azt kutatják, hogy miként integrálható újra a vallás és a hit a kozmopolita világképbe (pl. Susan Stanford Friedman), illetve hogyan reprezentálhatók a periférián lévő országok és népcsoportok, például a menekültek tapasztalatai (Homi Bhabha). Meggyőződésünk, hogy ezekhez a kutatásokhoz projektünk több ponton is hozzájárul, hiszen célunk a földrajzi és társadalmi értelemben vett perifériák vizsgálata: egyrészt a projekt fókusza a posztkoloniális irodalom, amely eleve ezt a tapasztalatot jeleníti meg, másrészt pedig (és meglátásunk szerint ez még jelentősebb aspektusa a kutatásunknak) Kelet-Közép-Európa mint kulturális „periféria” ábrázolása a magyar irodalomban és filmben.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

Györke Ágnes és Juhász Tamás, szerk. Urban Culture and the Modern City: Hungarian Case Studies. A kötettervezetet elfogadta: Leuven University Press

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

Györke Ágnes és Timár Eszter, "Feeling the city: migrant narratives and urban space." Subjectivity 14 (2021). Bevezető és szerkesztett tematikus folyóiratszám. 

Györke Ágnes, "On the periphery: Contemporary exile fiction and Hungary". Journal of Postcolonial Writing 57.3 (2021).

Györke Ágnes, "Contemporary Hungarian Women’s Writing and Cosmopolitanism". Porównania/Comparisons 27.2 (2020): 237-249.  

Juhász Tamás, szerk. Art in Urban Space: Reflections on City Culture in Europe and North-America. L'Harmattan, Károli Könyvek, 2021. 

Események: 

Györke Ágnes plenáris előadása Halléban, 2022. szept. 16-18: The ‘Second World’ in Contemporary British Writing | International Conference at Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, 16-18 September 2022 (uni-halle.de)

A Magyar Anglisztikai Társaság 15. konferenciája (HUSSE), 2022. január 27-29.

A Geographies of Affect in Contemporary Literature and Visual Culture (Brill 2021, szerk. Györke Ágnes és Bülgözdi Imola) című kötet bemutatója a Magyar Anglisztikai Társaság konferenciáján (Károli, 2022. jan. 27.). 

Recenziók a kötetről: 

1. Mirjam Sági, Hungarian Geographical Bulletin 70.2 (2021).

2. Rana Yürüker, World Literature Studies 13.2 (2021).

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin