Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-06-24

Bánki Éva

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1966
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: (1)483-2852

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1999.
Tudományág: romanisztika/világirodalom
Disszertáció címe: Lírai időviszonyok a provanszál trubadúrköltészetben
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1991-92.
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom – portugál nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék
Beosztás: docens

Korábbi munkaadó: ELTE BTK
Beosztás: óraadó


Kutatási és oktatási szakterületek
Középkori irodalom
Világirodalom
Kreatív írás

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Latin-Amerika Kutatócsoport (KRE)
Nemzetközi Udvari Irodalom Társaság Magyar Tagozata
Kortárs közép-európai regény–kutatócsoport (KRE)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2011- Világirodalom 2.1 Magyar alapszak BA (szakfelelős)
2011- Világirodalom 2.2 Magyar alapszak BA (szakfelelős)
2011- Az irodalom medialitása Kultúratudomány MA
2011- Fordítás a kultúrában I-II. Magyar művelődéstudomány szakirány (szakfelelős)
2014- Kreatív írás specializáció megalapítása Géher Istvánnal

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
portugál felsőfok
német középfok
spanyol, olasz, francia olvasás, szövegértés
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Szépirodalmi Figyelő Díj Széprodalmi Figyelő 2004.
Mikes Kelemen Díj Mikes Kelemen Társaság (Hollandia) 2008.
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Nemzetközi Artúr-Társaság tag
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Tomasovszky Orsolya,
ELTE BTK
Nőalakok a francia irodalomban 2004.
Ladányi-Turóczi Csilla,
ELTE BTK
Tűz és víz között – Gender
és szerkezet Bernardim
Ribeiro Menina e moca című regényében
2005.
Urbán Bálint,
ELTE BTK
"A reinterpretaçao e a reescrita do mito de D. Sebastiao na literatura pós-25 de Abril" 2016.
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

A bűn nyelvét megtanulni. Tanulmányok a kemény krimiről. Napkút. Budapest. 2014.

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

www.ujnautilus.info

Barátdalok és szerelmi énekek. Válogatás a középkori galego-portugál szerelmi költészetből. Íbisz Kiadó. Budapest. 1999.

Séculos da Poésia Galega (CD). Felelős szerk.: Pál Ferenc. Budapesti Galego Központ. ELTE. BTK. 2005.

Harmonia terrena. Szöveggyűjtemény Árpádházi Szent Erzsébetről. Bánki, Éva ; Bubnó, Hedvig (szerk.)Ráday Könyvesház. Budapest. 2007. 

Allegro con brio. Írások Zemplényi Ferenc hatvanadik születésnapjára. Palimpszeszt Kulturális Alapítvány. Budapest. 2002.

A tavaszidő édessége. A nyugat-európai középkori szerelmi költészet antológiája. Kairosz Kiadó, Budapest, 2004. (editor in chief)

Udvariatlan szerelem. Prae Kiadó, Budapest. 2006. (Editor in chief with Csaba Szigeti)

Lapalapítások: Palimpszeszt (http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt)
Újnautilus (www.ujnautilus.info)

 

Könyvfejezetek

Az új idő, a tavasz jelentése a provanszál és a galego-portugál költészetben – In: Miscellanea Rosae. Tanulmányok Rózsa Zoltán 75. születésnapjára. Mundus Kiadó. Budapest. 1995. 75-92.

A temps novel, az új idő kultusza. A megújulás morális-politikai aspektusai a korai provanszál trubadúrköltészetben – In: Hommages a Kulin Katalin. Palimpszeszt Kulturális Alapítvány. Budapest. 1997. 29-37.

O rei e escorpiao. Nom me posso pagar tanto – In: A pie del vero. Studi in onore di Géza Sallay. Íbisz Könyvkiadó. Budapest. 2001. 37-50.

– Tér-idő motívumok és poétikai terminológia összefüggései a provanszál trubadúrköltészetben – In: Allegro con brio. Írások Zemplényi Ferenc hatvanadik születésnapjára. Ed. by Bánki Éva, Tóth Tünde. Palimpszeszt Kulturális Alapítvány. Budapest. 2002.

A németek utcája Macondóban. A száz év magány és a 19. századi német elbeszélések intertextuális kapcsolódási pontjai – In: Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc születésnapjára. Ráció, Budapest, 2003. 11-22. 

„Ez a jó Anglia sem a régi”. Cselekményséma és társadalomábrázolás a hard-boiled krimikben – In: Emlékkönyv Király Gyula 80. születésnapjára. Ed by Hermann Zoltán. www.gyulakiraly.hu

Lobogó sötétség. Tormay Cécile: Bujdosó könyv – In: Múltunk. 2008. II. 91-104.

„A meghalni nem tudó bűn”. Hard-boiled-hagyomány a magyar irodalomban – In: Lepipálva. Tanulmányok a krimiről. Ed by Benyovszky Krisztán, H. Nagy. Péter. Lilium Aurum. Dunaszerdahely. 2009. 83- 106.

Tormay és Dosztojevszkij – In: Értelmezések a huszadik század első felének női irodalmáról. Ed. by Varga Virág, Zsávolya Zoltán. Ráció Kiadó. Budapest. 2009. 264-269.

Puntos de conexión intertextuales entre Cien anos de soledad y las narraciones orientalistas alemanas del siglo XIX – In: www.btk.elte.hu/palimpszeszt, XXIII. sz. 2005. (Moros en la costa. Orientalismo en Latínoamérica. Ed. by Silvia Nagy-Zekmi. Iberoamericana. Madrid. 2008. 126-140.)

Províncias Marítimas de Transilvania – In: Philologiae Amor. Tanulmányok, esszék és egyéb írások Pál Ferenc tiszteletére. Szerk.: Szijj Ildikó. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 2009. 64-71.

Kivezetés a szépirodalomból: José Eduardo Agualusa A múltkereskedő című regényéhez – In: José, Eduardo Agualusa: A múltkereskedő. Budapest,  L'Harmattan, József Attila Kör. 2010.

Rajnavölgyi Géza Rózsaregény-átültetése az utóbbi húsz év középkori és reneszánsz fordításai tükrében. – In: La Joie des cours. Études médiévales et humanistes. Offertes a Imre Szabics. Éd. par Krisztina Horváth. Eötvös Kiadó. Budapest. 2012. 145-151.

A város és a neve  – In: Papp, Ágnes Klára; Sebők, Melinda; Zsávolya, Zoltán (szerk.) Nemzet - sors - identitás : "európai látószögű magyar": Írások a 60 éves Bertha Zoltán tiszteletére. Budapest, Magyarország : L'Harmattan, Károli Gáspár Református Egyetem, 2015. 507-512. 

  

Cikkek tudományos folyóiratokban

Ventura vagy aventura. A kalandok funkciója a Demanda do Santo Graalban – In: Filológiai Közlöny. 1994. 323-328.

A trubadúrlíra és Balassi Bálint– In: ItK. 2000. III-IV. 508-511.

Temps lyrique et conception de la nature dans les poésies provençal et galego-portugaise médiévales – In: Études de la littérature médiévale. Studio Romanica. Debrecen. 2000. 5-22.

A halott szerelmesek földjén. Federico Garcia Lorca galego költeményeiről – In: Parnasszus. 2000. 135-141.

A lerombolt torony. Guilhem de Peitieus IV. cansójáról és fordításáról – In: Jelenkor. 2006. V. 538-543.

A földomláshoz minden zuhanó rög hozzátartozik”. Történelmi fordulat és prózapoétika. – In: Studia Caroliensia, 2009. 4. 105-119.

Török tükör – Magyar trükkök. – In: Alföld. 2009. XI. 115-117.

Utópia nyelve, vagy ha nem, hát nagyon úgy hangzik. François Rabelais: Pantagruel – In: Holmi. 2011. I. 118-122.

Idő és elbeszélés a történelmi krimikben – In: Kalligram/VII. 118-121.)

"Megszámlálhatatlan szál húzódik át a történéseken." Történelmi fordulat és prózapoétika Kosztolányi Dezső Édes Annájában és Tormay Cécile Bujdosó könyvében – In: Múltunk, LV. évf., 3. szám. 2010. 132-148.

Szabadulás az udvartól. A kívülállás metaforái az udvari kultúrában Bölcs Alfonz költeménye alapján – In: Orpheus Noster. 2013/II. 7-14.

"Kimondhatná a nevét is, ha lenne értelme" – In: Irodalmi Szemle (Pozsony). 2013/XI. 37-42.

Szabadság és rend – a narratív sémák variációja a Biblia családtörténeteiben – In: Magyar Művészet. 2014/VI. 118-120.

A cantiga de maldizerek helye a galego-portugál költői hagyományban. – In: Prae XVII. év. 2015. I. 113-118.

Francia középkor és magyar irodalmi népiesség – In: Regards actuels sur la littérature médiévale, Studia Romanica, Debrecen, 2015., 59-64.

"Luogo di contrato". Ezra Pound Velencében -- In: Kalligram. 2017. szept. 50-53.

Trubadúrok és Balassi Bálint – In:  Irodalmi Magazin. 2018/II. 41-43.

Michel Zink: A trubadúrok. Költői történet – In: Helikon 2017 63. 630-632.

Idegenek, szörnyek, tündérek a középkori elbeszélésekben – In:  Irodalmi Magazin. 2018/IX. 85-90.

Földi idő, égi idő, udvari idő – In: Magyar Művészet. 2018/III. 29-33. 

Idegenek, szörnyek, tündérek a középkori elbeszélésekben -- In: Irodalmi Magazin, 2018 / IX. 85-90. 
 
"Aztán semmi érzelgés". A jövő emlékezete Jókai Mórnál -- In: Irodalmi Magazin, 2019 / II. 133-137. 

 

 

Konferenciaközlemények

Innováció az udvari költészetben. A megújulás jelképrendszere a provanszál és galego-portugál költészetben – In: Palimpszeszt: www.btk.elte.hu/palimpszeszt. 1998.

A folie d'amour e a Celestina – In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : Acta hispanica. Szeged. 1999. IV. 47-55.

Temps lyrique et conception de la nature dans les poésies provençal et galego-portugaise médiévales – In: Études de la littérature médiévale. Studio Romanica. Debrecen. 2000. 5-22.

Les métaphores de l’étranger dans la culture courtoise – d’apres un poeme d’Alphonse le Sage – In: Dialogue des Cultures Courtois. Sous la direction de Emese Egedi-Kovács. College Eötvös József ELTE. Budapest. 2012. 13-18.

El lugar de las cantigas de maldeciren la tradición de la poesía amorosa galaicoportuguesa – In: Byzance et l’ Occident. Tradition, transmission, traduction. Sous la direction de Emese Egedi-Kovács. College Eötvös József ELTE. Budapest. 2013.19-25.

Hagyomány és újítás Tormay Cécile prózájában – In: Tormay Cécile-emlékkonferencia (szerk.: Kollarits Krisztina) MMA. Budapest. 2013. 61-69.

A költészet születése: Sámuel I. könyve – In: Northrop Frye 100 – A Danubian Perspective. Szerk. Pásztor Péter. L'Harmattan–KRE, Budapest. 2014. 181-185.

„Elevenünkbe vág ez a múltba merülés”. A társadalomleírás esztétikuma: Gilberto Freyre, a szociográfus – In: Orpheus Noster. 2014/I. 44-51.

Az irodalmi népiesség szerepe a Rózsaregény magyar fordításában -- In: A RÓZSAREGÉNY. KONTEXTUS, ÜZENET, RECEPCIÓ. Összeállította Sághy Marianne, szerkesztette Nagy Eszter--Novák Veronika. 2019. Bp. ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék. 189-196. 

 

Recenziók

A barátdaloktól a posztmodernig: a galego-portugál költészetről – In:  Nagyvilág. 1992. 578-579.

A tizenkettesekbe rendezett értelem. Bolyai János és az Üdvtan I-II. – In:  Helikon, Kolozsvár. 1996. 214. sz.: 20-21., 215. sz. 19-21.

Bolyai János Tökéletes közállománya és a szabadságharcról írott feljegyzései – In: Sic itur ad astra (Fiatal történészek folyóirata) 1996. 1-3. sz. 194-197.

Nemzet vagy közösség? Galego identitás az ezredfordulón – In: Magyar Napló. 2003. XI. 36-38.

Zemplényi Ferenc: Műfajok reneszánsz és barokk között – In: ItK. 2003. 763-766.

– Örök dolgok. Reflexiók Képes Gábor költészetéhez – In: Prae. 2004. I. Politika vagy szerelem? Balassi Bálint szerelmi és vitézi verseinek Összefüggéseiről. (A Petőfi Irodalmi Múzeum Áldott szép Júlia kiállításán elmondott megnyitóbeszéd) – In: Napút, 2004, VIII. 17-21.

Polgár Anikó: Catullus noster – In: Szépirodalmi Figyelő, 2004. V. 138-140.

Rózsa-színű világ. A János vitéz szerelmi szimbolikájáról – In: Eső, 2004, VI. 88-90.

Három kis szorg. Nádasdy Ádám verseiről – In: Kalligram, 2004. XII. 6-8.

Karnevál. Körutazás a magyar irodalomban. Vitainditó az ÚjNautilus Hamvas-vitájához In: ÚjNautilus 2004. http://ujnautilus.info/karneval-korutazas-a-magyar-irodalomban

Személyes földrajz (Déri Balázs Kézírás kötetéről) – In: Jelenkor, 2005, VIII. 773-775.

A matador íz. (Bódis Kriszta Kemény vaj c. regényéről.) – In: Holmi, 2005. X. 1311-1313.

„Te, aki nem tudsz vezetni…”. (Kemény István verseiről). – In: Ártér. 2005. I. sz. 89-91.

„Az ember hosszasan kel át…”. (Pál Dániel Levente: Sortűz a körkörös éjszakára) – In: www.kistango.hu

Európa – vízipókoknak (Ales Debeljak Európa európaiak nélkül c. kötetéről) – In: Eszmélet. 2006/III. 96-98 és Magyar szó (Újvidék), 2006. június. 18.

– A harmadik Janus. (Csehy Zoltán: Hecatelegium) – In: Prae, 2006. III. 96-98.

Az időről szólva. (Lator László A tér, a tárgyak c. kötetéről) – In: Prae, 2006. IV. 93-94.

„Csak az történt meg, aminek a történetét megírták”. (Galgóczy Erzsébet: Vidravas) – In: Egyenlítő. 2007/X. 46-48.

Európa indiánjai. (Jász Attila: XANTUSiána) – In: Bárka. 2007/V. 95-98.

Álvaro Cunqueiro és a galego próza virágkora – In: Polisz. 2006. XI. 64-70.

A nyugati vendég. A hard-boiled-krimikről Varga Bálint tanulmánya kapcsán – In: Kalligram. 2007. november

Számadás – újra. (Mohai V. Lajos Kilazult kő című verseskötetéről) – In: Új Forrás. 2008. május. 71-73.

Szépen, hűtlenül. Válaszutak, műfordítások – In: Egyenlítő. 2008/6. 44-48.

Mindenekfölött költő. (Kőszeghy Péter Balassi Bálint. Magyar Alkibiades) – In: Forrás. 2008. okt. 101-104.

A „kemény krimi” és a nemzeti emlékezet – In: Egyenlítő. 2008. XII. 42-47.

Hard-boiled-hagyomány a magyar irodalomban. – In: www.ujnautilus.info

„Nekem megbocsájt az Isten”? (Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony) – In: Napút. 2009/VI. 126-129.

Utószó – In: Havasi Attila Trifladisznó (műfordítások). Alexandra. Budapest. 2009. 175-181.

„…Isten van, az ember történik” – In: Valóság. 2010. II. 110-113.

„Hozsánna a boldog olvasónak”. Nettitia K. Froese: Lemúria legtetején – In: www.ujnautilus.info

Török tükör – Magyar trükkök. (Horváth Viktor: Török tükör) – In: Alföld. 2009. XI. 115-117.

„…Isten van, az ember történik” – In: Valóság. 2010. II. 110-113.

Lehet talán egy álmunk?: (José Eduardo Agualusáról) – In: Nagyitás. 2010. 28. 19-20. 

Az „idő angyala” és az Apostolok cselekedetei – In: Napút, 2010. V. 23-28.

Karnevál – körutazás a magyar irodalomban. Vitaindító az Újnautilus Hamvas-vitájához – In: http://ujnautilus.info/forum/karneval-korutazas-a-magyar-irodalomban-a-szoveg

Nyomozás a meg nem történt bűnök után. Krimi, kísértettörténet, Magyarország – In: Egyenlítő. 2010. VI. 53-56.

Kivezetés a szépirodalomból. Utószó José Eduardo Agualusa A múltkereskedő című regényéhez. L’Harmattan – JAK. Budapest. 2010.

„Én az istenek tenyerén lakom / és szomszédja vagyok önmagamnak – Polgár Anikó: Régésznő körömcipőben – In: www.ujnautilus.info/?q=node/851

Lehet talán egy álmunk? (José Eduardo Agualusáról) – In: Nagyítás. 2010. április. 28. 19-20.

A hagyományon innen és túl. Álvaro Cunqueiro és a galego epika – In: A pillangók nyelve. XX. századi galego próza, Prae. hu. 2010. 5-17.

Költők, szavak, bálványok. Irodalmiság és kinyilatkoztatás viszonya az Ószövetségben és a páli levelekben – http://ujnautilus.info/banki-eva-koeltok-szavak-balvanyok

Szavak, költészet, hatalom. Nőköltők az Ószövetségben – http://ujnautilus.info/szavak-kolteszet-hatalom-nokoltok-az-oszovetsegben/

– A történelmi krimik magyar reneszánszáról – In: Egyenlítő. 2010. XII. 51-53.

„Sárszegen éppúgy, mint Budapesten, Párizsban és New Yorkban”. Mohai V. Lajos: A sárszegi regények és környezetük. Vonások Kosztolány Dezső 1920-as évekbeli munkásságához – In: Új Forrás. 2011. I. 60-64.

Enni, ölni, halni. Történelmi krimi az ezredfordulón – In: http://ujnautilus.info/banki-eva-enni-oelni-halni

Könnyű futás (Kulturális hagyomány és tolerancia a páli levelekben) – In: http://ujnautilus.info/konnyu-futas/

Trollok, skandinávok. Valóságábrázolás az ezredforduló slkandináv bűnügyi regényeiben – In: http://ujnautilus.info/trollok-skandinavok/

Hazudik-e az irodalom? Társadalomábrázolás a történelmi krimikben. – In: http://ujnautilus.info/hazudik-e-az-irodalom/

A rendszerváltás nyelve – In: http://ujnautilus.info/a-rendszervaltas-nyelve/

A történelmi krimi és a női történetírás (Nina Stein: Katalin leányai) – In: Újnautilus 2011. http://ujnautilus.info/a-tortenelmi-krimi-es-a-noi-tortenetiras

Írás, olvasás, élőbeszéd. A kortárs magyar költészet néhány tendenciájáról – In: Újnautilus 2011. http://ujnautilus.info/szallo-igek-iras-megertes-olvasas-2

Gyilkosok, professzorok (Faye Kellermann: Jupiter csontjai) – In: Újnautilus 2012. http://ujnautilus.info/banki-eva-gyilkosok-professzorok

A szenvedés grammatikája (Dupka György: A mi Golgotánk) – In. Újnautilus. 2012. http://ujnautilus.info/a-szenvedes-grammatikaja-2

Fiume visszafoglalása – In: Sikoly, 2013. 35-36. sz. 88-97.

A múltkereskedő és a jövő. José Eduardo Agualusáról – In: Újnautilus. 2013. http://ujnautilus.info/multkereskedo-es-a-jovo

A titok, mint… (A kemény krimik térszemléletéről) – In: Újnautilus. 2014. http://ujnautilus.info/banki-eva-titok-mint
Lábnyomtemető. Botár Attila Időfoltok című regényéről – In: ÚjNautilus 2014. dec. 30.
http://ujnautilus.info/labnyomtemeto-botar-attila-idofoltok

Valóság Vendelin-módra. Szalay Zoltán: Drága vendelinek – In: ÚjNautilus 2015. január 28. http://ujnautilus.info/valosag-vendelin-modra

Szilánkok, csonkok (Sándor Zoltán: Térdből a világ) – In: Magyar Szó, Újvidék, 2015. IX. 17., 17.

„Talán az te halálod volt az én vétkem”: Nényei Pál: Ne bántsd a Zrinyit! – In: ÚjNautilius, 2016. http://ujnautilus.info/27351-2

Miért a vers? Csehy Zoltán Satyricon-átiratáról – In: ÚjNautilius, 2015. szept. 24. http://ujnautilus.info/miert-a-vers-csehy-zoltan-satyricon-atiratarol

Az Enns folyón innen és túl. Bene Zoltán Rózsasándoráról. (kritika) – In: www.ujnautilus.info. 2017. I. 21.
http://ujnautilus.info/az-enns-folyon-innen-es-tul-bene-zoltan-rozsasandorarol

Az ige elbeszélő alakja: Hegedüs Gyöngyi A pont felett c. kötetéről -- In: ÚjNautilus. 2017. aug. 21.
http://ujnautilus.info/az-ige-elbeszelo-alakja-hegedus-gyongyi-pont-felett

Elveszve hazatalálni. Vida Gábor: Egy dadogás története -- In: Magyar szó. Újvidék. 2017. IX. 7. 7. old.

La porta d?Oriente (Velence) -- In: ÚjNautilus. 2017. http://ujnautilus.info/la-porta-doriente-velence

Útirajzok I-III: Velence -- In:  Art7  2017. https://art7.hu/tag/utirajzok/

Kiskondás a hóesésben (Tömörkény István: Ferkó) -- In: ÚjNautilus. 2017. XII. 29.
http://ujnautilus.info/kiskondas-hoesesben-tomorkeny-istvan-ferko

Harminc év asylum  – In: A SZEM 2017. http://aszem.info/2017/11/harminc-ev-asylum/

Szuperapu, valahol. Lessing híres példázatáról -- In: ÚjNautilus. 2017. http://ujnautilus.info/szuperapu-valahol-lessing-peldazatarol

Ellenfényben: Szöllősi Mátyás váltóáram c. kötetéről -- In: ÚjNautilus. 2017.  http://ujnautilus.info/ellenfenyben-szollosi-matyas-valtoaram-cimu-koteterol

„Te, némagyerek!” (Szalay Zoltán: Felföld végnapjai) -- In: Kalligram. 2018/VI. 89-90.

Test és identitás – In: Újnautilus 2018. http://ujnautilus.info/test-es-identitas

Hölgy homályos tükörbenTájak és nők a X-XIII. századi nyugati ás japán irodalomban. (A Szarasina-naplóról) –  In: Újnautilus 2018. http://ujnautilus.info/holgy-homalyos-tukorben-tajak-es-nok-a-x-xiii-szazadi-japan-es-nyugati-irodalomban-szarasina-naploja

Az ólomkatona utcája(Mohai V. Lajos: Rózsa utca, retrospektív)  -- In:  Art7  2018. https://art7.hu/irodalom/mohai-v-lajos-rozsa-utca-retrospektiv/

A nyomozás tétje(Hász Róbert bűnügyi regényéről) – In: Újnautilus 2018. http://ujnautilus.info/nyomozas-tetje-hasz-robert-bunugyi-regenyerol

Testvér? Vagy…? (Szöllősi Mátyás regényéről) – In: Újnautilus 2019. http://ujnautilus.info/testver-vagy-szollosi-matyas-regenyerol

 Pillantás a birodalomra (Polgár Anikó bizánci antológiájáról) -- In: A SZEM 2019. http://aszem.info/2019/02/pillantas-a-birodalomra-polgar-aniko-bizanci-antologiajarol/

 A csonkaságtól a gonoszságig (Sándor Zoltán: A gonosz átváltozása) – In: Újnautilus 2019. http://ujnautilus.info/testver-vagy-szollosi-matyas-regenyerol és nyomtatásban: Magyar szó. Újvidék. 2019. 16-17

 A megtörtént jövő (Bene Zoltán: Áramszünet) – In: Újnautilus 2019. http://ujnautilus.info/a-megtortent-jovo-bene-zoltan-aramszunet

 Hol kezdődött? .Jenei Gyula: Mindig más -- In: Forrás, 2019. Június. 117-118. 

Iskola, hazugsággyár – In: Újnautilus 2019. http://ujnautilus.info/iskola-hazugsaggyar

Borzongó asszonyok – In: Magyar szó. Újvidék. 2019. 18-19.Szépirodalmi alkotások

- Esőváros (regény) Magvető. Budapest. 2004.

- Aranyhímzés (regény) Magvető. Budapest. 2005.

- Magyar Dekameron (novellák) Magvető. Budapest. 2007.

- „Ha velem akarsz élni…” Harmonia terrena (dráma) display: 2007.

- Fordított idő (regény) Jelenkor. 2015.

-  Elsodort idő (regény) Jelenkor 2017.

 

Prózák, versek a 200-es, 2005-ös, 2006-os, 2007-es, 2013-as Körképben, számos antológiában és folyóiratban (Alföld, Bárka, Eső, Ezredvég, Életünk, Hitel, Holmi, Irodalmi szemle, Jelenkor, Kalligram, Kláris, Kilincs, Látó, Litera. hu, Magyar Szó, Mozgó világ, Napút, Nők lapja, Prae, Polisz Sikoly, Szabad föld, Szabadka, Székelyföld, Szépirodalmi Figyelő, Szépirodalmi Szemle, Ujnautilus. info, Új forrás, Új holnap, Új szó, Tiszatáj) A Magyar Dekameronból megjelentek fejezetek olasz, horvát, német lapokban, egy észt és egy lengyel antológiában. Az Esőváros 2006-ban szlovákul megjelent a Kalligram, az Aranyhímzés 2011-ben bolgárul az Ergo gondozásában.
Éva Bánki

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1966.
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: (1)483-2852

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD): 1999
Discipline: Romanist / Comparative Literature
Title of Thesis: The transformation of time relationships in Provencal troubadour poetry
Issuing Institution: ELTE Faculty of Art

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1991-92.
Discipline(s): Portuguese and Hungarian Language and Literature
Issuing Institution: ELTE Faculty of Art

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Hungarian Language and Literature
Department: Ancient Hungarian Literature
Current Position(s): reader

Previous Employer: ELTE Faculty of Art
Previous Position Held: external lecturer

Areas of Research and Teaching
Medieval Literature
Comparative Literature
Creative Writing


Membership in Research Groups and Projects

(2012-)International Courtly Literature Society [ICLS], Hungarian Branch
(2013-) The research group of the Latin American culture (KRE)
(2014-) Group for researching of he contamporary Central European Novels (KRE)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2011- World Literature 2. 1. (professional responsibility)
2011- World Literature 2. 1. (professional responsibility)
2011- Mediality of Literature (professional responsibility)
2011- Translation in Culture I-II. (professional responsibility)
2014- I and István Géher established the specialization Creative Writing - Literature in Practice

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Portuguese Advenced Level
German Intermediate Level
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Szépirodalmi Figyelő Prize Szépirodalmi Figyelő 2004.
Mikes Kelemen Prize Mikes International 2008.
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
International Arthurian Society member
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Tomasovszky Orsolya,
ELTE Faculty of Art
Female figures in French literature 2004.
Ladányi-Turóczy Csilla,
ELTE Faculty of Art
Between Fire and Water - Gender and
structure in Bernardim Ribeiro's novel of
Menina e moca
2005.
Urbán Bálint,
ELTE BTK
"A reinterpretaçao e a reescrita do mito de D. Sebastiao na literatura pós-25 de Abril" 2016.
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

A bűn nyelvét megtanulni. Tanulmányok a kemény krimiről. Napkút. Budapest. 2014.

Edited Books and Journals

www.ujnautilus.info

Barátdalok és szerelmi énekek. Válogatás a középkori galego-portugál szerelmi költészetből. Íbisz Kiadó. Budapest. 1999.

Séculos da Poésia Galega (CD). Felelős szerk.: Pál Ferenc. Budapesti Galego Központ. ELTE. BTK. 2005.

Harmonia terrena. Szöveggyűjtemény Árpádházi Szent Erzsébetről. Ráday Könyvesház. Budapest. 2007.

Allegro con brio. Írások Zemplényi Ferenc hatvanadik születésnapjára. Palimpszeszt Kulturális Alapítvány. Budapest. 2002.

A tavaszidő édessége. A nyugat-európai középkori szerelmi költészet antológiája. Kairosz Kiadó, Budapest, 2004. (editor in chief)

Udvariatlan szerelem. Prae Kiadó, Budapest. 2006. (Editor in chief with Csaba Szigeti)

Starter editor: Palimpszeszt (http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt)
Újnautilus (www.ujnautilus.info)

Chapters in Books

Az új idő, a tavasz jelentése a provanszál és a galego-portugál költészetben – In: Miscellanea Rosae. Tanulmányok Rózsa Zoltán 75. születésnapjára. Mundus Kiadó. Budapest. 1995. 75-92.

A temps novel, az új idő kultusza. A megújulás morális-politikai aspektusai a korai provanszál trubadúrköltészetben – In: Hommages a Kulin Katalin. Palimpszeszt Kulturális Alapítvány. Budapest. 1997. 29-37.

O rei e escorpiao. Nom me posso pagar tanto – In: A pie del vero. Studi in onore di Géza Sallay. Íbisz Könyvkiadó. Budapest. 2001. 37-50.

– Tér-idő motívumok és poétikai terminológia összefüggései a provanszál trubadúrköltészetben – In: Allegro con brio. Írások Zemplényi Ferenc hatvanadik születésnapjára. Ed. by Bánki Éva, Tóth Tünde. Palimpszeszt Kulturális Alapítvány. Budapest. 2002. 

A németek utcája Macondóban. A száz év magány és a 19. századi német elbeszélések intertextuális kapcsolódási pontjai – In: Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc születésnapjára. Ráció, Budapest, 2003. 11-22. 

„Ez a jó Anglia sem a régi”. Cselekményséma és társadalomábrázolás a hard-boiled krimikben – In: Emlékkönyv Király Gyula 80. születésnapjára. Ed by Hermann Zoltán. www.gyulakiraly.hu

Lobogó sötétség. Tormay Cécile: Bujdosó könyv – In: Múltunk. 2008. II. 91-104. 

„A meghalni nem tudó bűn”. Hard-boiled-hagyomány a magyar irodalomban – In: Lepipálva. Tanulmányok a krimiről. Ed by Benyovszky Krisztán, H. Nagy. Péter. Lilium Aurum. Dunaszerdahely. 2009. 83- 106. 

Tormay és Dosztojevszkij – In: Értelmezések a huszadik század első felének női irodalmáról. Ed. by Varga Virág, Zsávolya Zoltán. Ráció Kiadó. Budapest. 2009. 264-269.

Puntos de conexión intertextuales entre Cien anos de soledad y las narraciones orientalistas alemanas del siglo XIX – In: www.btk.elte.hu/palimpszeszt, XXIII. sz. 2005. (Moros en la costa. Orientalismo en Latínoamérica. Ed. by Silvia Nagy-Zekmi. Iberoamericana. Madrid. 2008. 126-140.)

Províncias Marítimas de Transilvania – In: Philologiae Amor. Tanulmányok, esszék és egyéb írások Pál Ferenc tiszteletére. Szerk.: Szijj Ildikó. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 2009. 64-71.

Kivezetés a szépirodalomból: José Eduardo Agualusa A múltkereskedő című regényéhez – In: José, Eduardo Agualusa: A múltkereskedő. Budapest,  L'HarmattanJózsef Attila Kör. 2010.

Rajnavölgyi Géza Rózsaregény-átültetése az utóbbi húsz év középkori és reneszánsz fordításai tükrében. – In: La Joie des cours. Études médiévales et humanistes. Offertes a Imre Szabics. Éd. par Krisztina Horváth. Eötvös Kiadó. Budapest. 2012. 145-151.

A város és a neve  – In: Papp, Ágnes Klára; Sebők, Melinda; Zsávolya, Zoltán (szerk.) Nemzet - sors - identitás : "európai látószögű magyar": Írások a 60 éves Bertha Zoltán tiszteletére. Budapest, Magyarország : L'HarmattanKároli Gáspár Református Egyetem2015. 507-512. Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Ventura vagy aventura. A kalandok funkciója a Demanda do Santo Graalban – In: Filológiai Közlöny. 1994. 323-328.

A trubadúrlíra és Balassi Bálint– In: ItK. 2000. III-IV. 508-511.

Temps lyrique et conception de la nature dans les poésies provençal et galego-portugaise médiévales – In: Études de la littérature médiévale. Studio Romanica. Debrecen. 2000. 5-22.

A halott szerelmesek földjén. Federico Garcia Lorca galego költeményeiről – In: Parnasszus. 2000. 135-141.

A lerombolt torony. Guilhem de Peitieus IV. cansójáról és fordításáról – In: Jelenkor. 2006. V. 538-543.

A földomláshoz minden zuhanó rög hozzátartozik”. Történelmi fordulat és prózapoétika. – In: Studia Caroliensia, 2009. 4. 105-119.

Török tükör – Magyar trükkök. – In: Alföld. 2009. XI. 115-117.

Utópia nyelve, vagy ha nem, hát nagyon úgy hangzik. François Rabelais: Pantagruel – In: Holmi. 2011. I. 118-122.

Idő és elbeszélés a történelmi krimikben – In: Kalligram/VII. 118-121.)

"Megszámlálhatatlan szál húzódik át a történéseken." Történelmi fordulat és prózapoétika Kosztolányi Dezső Édes Annájában és Tormay Cécile Bujdosó könyvében – In: Múltunk, LV. évf., 3. szám. 2010. 132-148. 

Szabadulás az udvartól. A kívülállás metaforái az udvari kultúrában Bölcs Alfonz költeménye alapján – In: Orpheus Noster. 2013/II. 7-14.

"Kimondhatná a nevét is, ha lenne értelme" – In: Irodalmi Szemle (Pozsony). 2013/XI. 37-42.

Szabadság és rend – a narratív sémák variációja a Biblia családtörténeteiben – In: Magyar Művészet. 2014/VI. 118-120.

A cantiga de maldizerek helye a galego-portugál költői hagyományban. – In: Prae XVII. év. 2015. I. 113-118.

Francia középkor és magyar irodalmi népiesség – In: Regards actuels sur la littérature médiévale, Studia Romanica, Debrecen, 2015., 59-64.

"Luogo di contrato". Ezra Pound Velencében -- In: Kalligram. 2017. szept. 50-53.

Trubadúrok és Balassi Bálint – In:  Irodalmi Magazin. 2018/II. 41-43.

Michel Zink: A trubadúrok. Költői történet – In: Helikon 2017 63. 630-632.

Idegenek, szörnyek, tündérek a középkori elbeszélésekben – In:  Irodalmi Magazin. 2018/IX. 85-90.

Földi idő, égi idő, udvari idő – In: Magyar Művészet. 2018/III. 29-33. 

Idegenek, szörnyek, tündérek a középkori elbeszélésekben -- In: Irodalmi Magazin, 2018 / IX. 85-90. 
 
"Aztán semmi érzelgés". A jövő emlékezete Jókai Mórnál -- In: Irodalmi Magazin, 2019 / II. 133-137. 

 

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Innováció az udvari költészetben. A megújulás jelképrendszere a provanszál és galego-portugál költészetben – In: Palimpszeszt: www.btk.elte.hu/palimpszeszt. 1998.

A folie d'amour e a Celestina – In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : Acta hispanica. Szeged. 1999. IV. 47-55. 

Temps lyrique et conception de la nature dans les poésies provençal et galego-portugaise médiévales – In: Études de la littérature médiévale. Studio Romanica. Debrecen. 2000. 5-22.

Les métaphores de l’étranger dans la culture courtoise – d’apres un poeme d’Alphonse le Sage – In: Dialogue des Cultures Courtois. Sous la direction de Emese Egedi-Kovács. College Eötvös József ELTE. Budapest. 2012. 13-18.

El lugar de las cantigas de maldeciren la tradición de la poesía amorosa galaicoportuguesa – In: Byzance et l’ Occident. Tradition, transmission, traduction. Sous la direction de Emese Egedi-Kovács. College Eötvös József ELTE. Budapest. 2013.19-25.

Hagyomány és újítás Tormay Cécile prózájában – In: Tormay Cécile-emlékkonferencia (szerk.: Kollarits Krisztina) MMA. Budapest. 2013. 61-69.

A költészet születése: Sámuel I. könyve – In: Northrop Frye 100 – A Danubian Perspective. Szerk. Pásztor Péter. L'Harmattan–KRE, Budapest. 2014. 181-185.

„Elevenünkbe vág ez a múltba merülés”. A társadalomleírás esztétikuma: Gilberto Freyre, a szociográfus – In: Orpheus Noster. 2014/I. 44-51.

Az irodalmi népiesség szerepe a Rózsaregény magyar fordításában -- In: A RÓZSAREGÉNY. KONTEXTUS, ÜZENET, RECEPCIÓ. Összeállította Sághy Marianne, szerkesztette Nagy Eszter--Novák Veronika. 2019. Bp. ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék. 189-196. 

 

Book Reviews

A barátdaloktól a posztmodernig: a galego-portugál költészetről – In:  Nagyvilág. 1992. 578-579.

A tizenkettesekbe rendezett értelem. Bolyai János és az Üdvtan I-II. – In:  Helikon, Kolozsvár. 1996. 214. sz.: 20-21., 215. sz. 19-21.

Bolyai János Tökéletes közállománya és a szabadságharcról írott feljegyzései – In: Sic itur ad astra (Fiatal történészek folyóirata) 1996. 1-3. sz. 194-197.

Nemzet vagy közösség? Galego identitás az ezredfordulón – In: Magyar Napló. 2003. XI. 36-38.

Zemplényi Ferenc: Műfajok reneszánsz és barokk között – In: ItK. 2003. 763-766.

– Örök dolgok. Reflexiók Képes Gábor költészetéhez – In: Prae. 2004. I. Politika vagy szerelem? Balassi Bálint szerelmi és vitézi verseinek Összefüggéseiről. (A Petőfi Irodalmi Múzeum Áldott szép Júlia kiállításán elmondott megnyitóbeszéd) – In: Napút, 2004, VIII. 17-21.

Polgár Anikó: Catullus noster – In: Szépirodalmi Figyelő, 2004. V. 138-140.

Rózsa-színű világ. A János vitéz szerelmi szimbolikájáról – In: Eső, 2004, VI. 88-90.

Három kis szorg. Nádasdy Ádám verseiről – In: Kalligram, 2004. XII. 6-8.

Karnevál. Körutazás a magyar irodalomban. Vitainditó az ÚjNautilus Hamvas-vitájához In: ÚjNautilus 2004. http://ujnautilus.info/karneval-korutazas-a-magyar-irodalomban

Személyes földrajz (Déri Balázs Kézírás kötetéről) – In: Jelenkor, 2005, VIII. 773-775.

A matador íz. (Bódis Kriszta Kemény vaj c. regényéről.) – In: Holmi, 2005. X. 1311-1313.

„Te, aki nem tudsz vezetni…”. (Kemény István verseiről). – In: Ártér. 2005. I. sz. 89-91.

„Az ember hosszasan kel át…”. (Pál Dániel Levente: Sortűz a körkörös éjszakára) – In: www.kistango.hu

Európa – vízipókoknak (Ales Debeljak Európa európaiak nélkül c. kötetéről) – In: Eszmélet. 2006/III. 96-98 és Magyar szó (Újvidék), 2006. június. 18.

– A harmadik Janus. (Csehy Zoltán: Hecatelegium) – In: Prae, 2006. III. 96-98.

Az időről szólva. (Lator László A tér, a tárgyak c. kötetéről) – In: Prae, 2006. IV. 93-94.

„Csak az történt meg, aminek a történetét megírták”. (Galgóczy Erzsébet: Vidravas) – In: Egyenlítő. 2007/X. 46-48.

Európa indiánjai. (Jász Attila: XANTUSiána) – In: Bárka. 2007/V. 95-98.

Álvaro Cunqueiro és a galego próza virágkora – In: Polisz. 2006. XI. 64-70.

A nyugati vendég. A hard-boiled-krimikről Varga Bálint tanulmánya kapcsán – In: Kalligram. 2007. november

Számadás – újra. (Mohai V. Lajos Kilazult kő című verseskötetéről) – In: Új Forrás. 2008. május. 71-73.

Szépen, hűtlenül. Válaszutak, műfordítások – In: Egyenlítő. 2008/6. 44-48.

Mindenekfölött költő. (Kőszeghy Péter Balassi Bálint. Magyar Alkibiades) – In: Forrás. 2008. okt. 101-104.

A „kemény krimi” és a nemzeti emlékezet – In: Egyenlítő. 2008. XII. 42-47.

Hard-boiled-hagyomány a magyar irodalomban. – In: www.ujnautilus.info

„Nekem megbocsájt az Isten”? (Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony) – In: Napút. 2009/VI. 126-129.

Utószó – In: Havasi Attila Trifladisznó (műfordítások). Alexandra. Budapest. 2009. 175-181.

„…Isten van, az ember történik” – In: Valóság. 2010. II. 110-113.

„Hozsánna a boldog olvasónak”. Nettitia K. Froese: Lemúria legtetején – In: www.ujnautilus.info

Török tükör – Magyar trükkök. (Horváth Viktor: Török tükör) – In: Alföld. 2009. XI. 115-117.

„…Isten van, az ember történik” – In: Valóság. 2010. II. 110-113.

Lehet talán egy álmunk?: (José Eduardo Agualusáról) – In: Nagyitás. 2010. 28. 19-20. 

Az „idő angyala” és az Apostolok cselekedetei – In: Napút, 2010. V. 23-28.

Karnevál – körutazás a magyar irodalomban. Vitaindító az Újnautilus Hamvas-vitájához – In: http://ujnautilus.info/forum/karneval-korutazas-a-magyar-irodalomban-a-szoveg

Nyomozás a meg nem történt bűnök után. Krimi, kísértettörténet, Magyarország – In: Egyenlítő. 2010. VI. 53-56.

Kivezetés a szépirodalomból. Utószó José Eduardo Agualusa A múltkereskedő című regényéhez. L’Harmattan – JAK. Budapest. 2010. 

„Én az istenek tenyerén lakom / és szomszédja vagyok önmagamnak – Polgár Anikó: Régésznő körömcipőben – In: www.ujnautilus.info/?q=node/851

Lehet talán egy álmunk? (José Eduardo Agualusáról) – In: Nagyítás. 2010. április. 28. 19-20.

A hagyományon innen és túl. Álvaro Cunqueiro és a galego epika – In: A pillangók nyelve. XX. századi galego próza, Prae. hu. 2010. 5-17.

Költők, szavak, bálványok. Irodalmiság és kinyilatkoztatás viszonya az Ószövetségben és a páli levelekben – http://ujnautilus.info/banki-eva-koeltok-szavak-balvanyok

Szavak, költészet, hatalom. Nőköltők az Ószövetségben – http://ujnautilus.info/szavak-kolteszet-hatalom-nokoltok-az-oszovetsegben/

– A történelmi krimik magyar reneszánszáról – In: Egyenlítő. 2010. XII. 51-53.

„Sárszegen éppúgy, mint Budapesten, Párizsban és New Yorkban”. Mohai V. Lajos: A sárszegi regények és környezetük. Vonások Kosztolány Dezső 1920-as évekbeli munkásságához – In: Új Forrás. 2011. I. 60-64.

Enni, ölni, halni. Történelmi krimi az ezredfordulón – In: http://ujnautilus.info/banki-eva-enni-oelni-halni

Könnyű futás (Kulturális hagyomány és tolerancia a páli levelekben) – In: http://ujnautilus.info/konnyu-futas/

Trollok, skandinávok. Valóságábrázolás az ezredforduló slkandináv bűnügyi regényeiben – In: http://ujnautilus.info/trollok-skandinavok/

Hazudik-e az irodalom? Társadalomábrázolás a történelmi krimikben. – In: http://ujnautilus.info/hazudik-e-az-irodalom/

A rendszerváltás nyelve – In: http://ujnautilus.info/a-rendszervaltas-nyelve/

A történelmi krimi és a női történetírás (Nina Stein: Katalin leányai) – In: Újnautilus 2011. http://ujnautilus.info/a-tortenelmi-krimi-es-a-noi-tortenetiras

Írás, olvasás, élőbeszéd. A kortárs magyar költészet néhány tendenciájáról – In: Újnautilus 2011. http://ujnautilus.info/szallo-igek-iras-megertes-olvasas-2

Gyilkosok, professzorok (Faye Kellermann: Jupiter csontjai) – In: Újnautilus 2012. http://ujnautilus.info/banki-eva-gyilkosok-professzorok

A szenvedés grammatikája (Dupka György: A mi Golgotánk) – In. Újnautilus. 2012. http://ujnautilus.info/a-szenvedes-grammatikaja-2

Fiume visszafoglalása – In: Sikoly, 2013. 35-36. sz. 88-97.

A múltkereskedő és a jövő. José Eduardo Agualusáról – In: Újnautilus. 2013. http://ujnautilus.info/multkereskedo-es-a-jovo

A titok, mint… (A kemény krimik térszemléletéről) – In: Újnautilus. 2014. http://ujnautilus.info/banki-eva-titok-mint
Lábnyomtemető. Botár Attila Időfoltok című regényéről – In: ÚjNautilus 2014. dec. 30.
http://ujnautilus.info/labnyomtemeto-botar-attila-idofoltok

Valóság Vendelin-módra. Szalay Zoltán: Drága vendelinek – In: ÚjNautilus 2015. január 28. http://ujnautilus.info/valosag-vendelin-modra

Szilánkok, csonkok (Sándor Zoltán: Térdből a világ) – In: Magyar Szó, Újvidék, 2015. IX. 17., 17.

„Talán az te halálod volt az én vétkem”: Nényei Pál: Ne bántsd a Zrinyit! – In: ÚjNautilius, 2016. http://ujnautilus.info/27351-2

Miért a vers? Csehy Zoltán Satyricon-átiratáról – In: ÚjNautilius, 2015. szept. 24. http://ujnautilus.info/miert-a-vers-csehy-zoltan-satyricon-atiratarol

Az Enns folyón innen és túl. Bene Zoltán Rózsasándoráról. (kritika) – In: www.ujnautilus.info. 2017. I. 21.
http://ujnautilus.info/az-enns-folyon-innen-es-tul-bene-zoltan-rozsasandorarol

Az ige elbeszélő alakja: Hegedüs Gyöngyi A pont felett c. kötetéről -- In: ÚjNautilus. 2017. aug. 21.
http://ujnautilus.info/az-ige-elbeszelo-alakja-hegedus-gyongyi-pont-felett

Elveszve hazatalálni. Vida Gábor: Egy dadogás története -- In: Magyar szó. Újvidék. 2017. IX. 7. 7. old.

La porta d?Oriente (Velence) -- In: ÚjNautilus. 2017. http://ujnautilus.info/la-porta-doriente-velence

Útirajzok I-III: Velence -- In:  Art7  2017. https://art7.hu/tag/utirajzok/

Kiskondás a hóesésben (Tömörkény István: Ferkó) -- In: ÚjNautilus. 2017. XII. 29.
http://ujnautilus.info/kiskondas-hoesesben-tomorkeny-istvan-ferko

Harminc év asylum  – In: A SZEM 2017. http://aszem.info/2017/11/harminc-ev-asylum/

Szuperapu, valahol. Lessing híres példázatáról -- In: ÚjNautilus. 2017. http://ujnautilus.info/szuperapu-valahol-lessing-peldazatarol

Ellenfényben: Szöllősi Mátyás váltóáram c. kötetéről -- In: ÚjNautilus. 2017.  http://ujnautilus.info/ellenfenyben-szollosi-matyas-valtoaram-cimu-koteterol

„Te, némagyerek!” (Szalay Zoltán: Felföld végnapjai) -- In: Kalligram. 2018/VI. 89-90.

Test és identitás – In: Újnautilus 2018. http://ujnautilus.info/test-es-identitas

Hölgy homályos tükörbenTájak és nők a X-XIII. századi nyugati ás japán irodalomban. (A Szarasina-naplóról) –  In: Újnautilus 2018. http://ujnautilus.info/holgy-homalyos-tukorben-tajak-es-nok-a-x-xiii-szazadi-japan-es-nyugati-irodalomban-szarasina-naploja

Az ólomkatona utcája. (Mohai V. Lajos: Rózsa utca, retrospektív)  -- In:  Art7  2018. https://art7.hu/irodalom/mohai-v-lajos-rozsa-utca-retrospektiv/

A nyomozás tétje. (Hász Róbert bűnügyi regényéről) – In: Újnautilus 2018. http://ujnautilus.info/nyomozas-tetje-hasz-robert-bunugyi-regenyerol

Testvér? Vagy…? (Szöllősi Mátyás regényéről) – In: Újnautilus 2019. http://ujnautilus.info/testver-vagy-szollosi-matyas-regenyerol

 Pillantás a birodalomra (Polgár Anikó bizánci antológiájáról) -- In: A SZEM 2019. http://aszem.info/2019/02/pillantas-a-birodalomra-polgar-aniko-bizanci-antologiajarol/

 A csonkaságtól a gonoszságig (Sándor Zoltán: A gonosz átváltozása) – In: Újnautilus 2019. http://ujnautilus.info/testver-vagy-szollosi-matyas-regenyerol és nyomtatásban: Magyar szó. Újvidék. 2019. 16-17

 A megtörtént jövő (Bene Zoltán: Áramszünet) – In: Újnautilus 2019. http://ujnautilus.info/a-megtortent-jovo-bene-zoltan-aramszunet

 Hol kezdődött? .Jenei Gyula: Mindig más -- In: Forrás, 2019. Június. 117-118. 

Iskola, hazugsággyár – In: Újnautilus 2019. http://ujnautilus.info/iskola-hazugsaggyar

Borzongó asszonyok – In: Magyar szó. Újvidék. 2019. 18-19.

 


Creative Writing

- Esőváros (novel) Magvető. Budapest. 2004.

- Aranyhímzés (novel) Magvető. Budapest. 2005.

- Magyar Dekameron (short stories) Magvető. Budapest. 2007.

- „Ha velem akarsz élni…” Harmonia terrena (mystery) display: 2007.

- Fordított idő (novel) Jelenkor. 2015.

-  Elsodort idő (novel) Jelenkor 2017.

Several prose excerpts appeared in (a journal called) Körkép and in other literature anthologies in 2004, 2005, 2006, 2007 and 2013
Short stories, poems, novel excerpts, and other publications, reviews (Alföld, Bárka, Ezredvég, Életünk, Hitel, Holmi, Irodalmi szemle, Jelenkor, Kalligram, Kláris, Kilincs, Látó, Litera. hu, Magyar Szó, Mozgó világ, Napút, Nők lapja, Prae, Polisz Sikoly, Szabad föld, Szabadka, Székelyföld, Szépirodalmi Figyelő, Szépirodalmi Szemle, Ujnautilus. info, Új forrás, Új holnap, Új szó, Tiszatáj)

Excerpts from Hungarian Decameron were published in German, Italian and Polish. Esőváros was published in Slovakian in 2006 (Kalligram), and Aranyhímzés was put in print in Bulgarian in 2011 (Ergo).Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube