Identitás és Érzelem Kutatócsoport - Dr. habil. Kiss Paszkál

Intézet: Pszichológiai Intézet

Vezető: Dr. Kiss Paszkál

Létrejötte: 96/2018 (09.12.) sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

  • Dr. Harsányi Szabolcs Gergő
  • Dr. Koltói Lilla
  • Dr. Szabó Bea

hallgatói tagok:

  • Gurka Éva
  • Cziráky Fanni
  • Schneider Mihály
  • Kertész Zsuzsa

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A kutatásainkat a szociális identitás elméletére és az érzelmek szerepének vizsgálata köré építjük. Az aktuális kutatásaink hangsúlyozzák az identitás változását, idői dimenzióját, ebben a személyes és a társas-társadalmi tényezők meghatározó szerepét. A műhely tagjai különböző területeken végeznek kutatásokat: politikai pszichológia, sportpszichológia, szakmai szocializáció, felsőoktatás-kutatás, ifjúságkutatás. A műhely egyetemközi, bár tagjai elsősorban a KRE Pszichológiai Intézetében, a Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszéken dolgoznak, a Károli hallgatói.

A kutatócsoport fontosabb publikációi:

Kiss P. (2020) A döntés pszichológiája. In. Farkas J. és Haller J. (szerk.) Pszichológia a közszolgálatban II. Budapest: Dialóg Campus. 151-166.

Kiss P. (2020) Politikai pszichológia. In. Farkas J. és Haller J. (szerk.) Pszichológia a közszolgálatban II. Budapest: Dialóg Campus. 179-191.

Kiss P. (2019) Hármasugrás: a magyar szociálpszichológia csúcsteljesítményei és recepciójuk itthon és külföldön. ’Tripple jump: local and interntinal reception of the peaks of Hungarian social psychology’.  In Pléh Cs. Csépe, V. and Mészáros, J.  (eds). A pszichológiatörténet-írás módszerei és a magyar pszichológiatörténet. Budapest: Gondolat

Szabó B. (2017) Jobban menne az életem, ha…In Nagy N., Tóbi I. (szerk.) Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája – Konferencia Kötet, Pécs.

Koltói L. és Kiss P. (2016) Értelmiségi utánpótlás: Politikai jártasság és végzettség összefüggése a fiatal felnőttek között. In Sepsi Enikő, Deres Kornélia, Czeglédy Anita, Szummer Csaba (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Studia Caroliensia – A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve. 332-352.o.

Kiss P. (2014) Social identification and social representations. In. 2014, Kiss P. (szerk.) Society as Reflected by Psychological processes. Budapest: ELTE. 35-48.o.

Kiss P. (2012) Büszkeség, önértékelés és elköteleződés: egy irányba mutatnak a csoportközi viselkedés alapvető erői? In. Fülöp M. és Szabó É. (szerk.) A pszichológia mint társadalomtudomány. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 353-370.

Kiss P. (2012) Between East and West: Hungarians Perceiving other Nations and Europe. In. Kiss P. (szerk.) Social-Political Contexts for Intergroup Relations and Public Thought. Budapest: ELTE PPK.

Szabó B., Szabó É. (2009). Mesés gazdagság – valós szegénység. A 10 évesek képzetei a szegénység és gazdagság okairól és okairól és következményeiről. In Szabó É., Kőrössy J. (szerk.) Ezerarcú reprezentációk. Szeged: Jatepress, 19 – 39.

Szabó, B. (2010). Investigating the Representations of Social Differences in the Function of Family Socialization, In Cunningham, P., Fretwell ,N. (Eds.) Lifelong Learning and Active Citizenship. London, CiCe, 731 –741.

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin