Identitás és Érzelem Kutatócsoport - Dr. habil. Kiss Paszkál

Intézet: Pszichológiai Intézet

Vezető: Dr. Kiss Paszkál

Létrejötte: 96/2018 (09.12.) sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

  • Dr. Harsányi Szabolcs Gergő
  • Dr. Koltói Lilla
  • Dr. Szabó Bea

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A kutatásainkat a szociális identitás elméletére és az érzelmek szerepének vizsgálata köré építjük. Az aktuális kutatásaink hangsúlyozzák az identitás változását, idői dimenzióját, ebben a személyes és a társas-társadalmi tényezők meghatározó szerepét. A műhely tagjai különböző területeken végeznek kutatásokat: politikai pszichológia, sportpszichológia, szakmai szocializáció, felsőoktatás-kutatás, ifjúságkutatás. A műhely egyetemközi, bár tagjai elsősorban a KRE Pszichológiai Intézetében, a Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszéken dolgoznak, a Károli hallgatói.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

Koltói L. és Kiss P. (2016) Értelmiségi utánpótlás: Politikai jártasság és végzettség összefüggése a fiatal felnőttek között. In Sepsi Enikő, Deres Kornélia, Czeglédy Anita, Szummer Csaba (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Studia Caroliensia – A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve. 332-352.o.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk:

Kiss P. (2014) Social identification and social representations. In. 2014, Kiss P. (szerk.) Society as Reflected by Psychological processes. Budapest: ELTE. 35-48.o.

Kiss P. (2012) Büszkeség, önértékelés és elköteleződés: egy irányba mutatnak a csoportközi viselkedés alapvető erői? In. Fülöp M. és Szabó É. (szerk.) A pszichológia mint társadalomtudomány. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 353-370.

Kiss P. (2012) , Between East and West: Hungarians Perceiving other Nations and Europe. In. Kiss P. (szerk.) Social-Political Contexts for Intergroup Relations and Public Thought. Budapest: ELTE PPK.

Szabó B., Szabó É. (2009). Mesés gazdagság – valós szegénység. A 10 évesek képzetei a szegénység és gazdagság okairól és okairól és következményeiről. In Szabó É., Kőrössy J. (szerk.) Ezerarcú reprezentációk. Szeged: Jatepress, 19 – 39.

Szabó, B. (2010). Investigating the Representations of Social Differences in the Function of Family Socialization, In Cunningham, P., Fretwell ,N. (Eds.) Lifelong Learning and Active Citizenship. London, CiCe, 731 –741.

Szabó B. (2017). Jobban menne az életem, ha…In Nagy N., Tóbi I. (szerk.) Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája – Konferencia Kötet, Pécs.