Szeleczky Zita Kutatócsoport - Prof. Dr. Sepsi Enikő

Intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet

Vezető: Prof. Dr. Sepsi Enikő

Létrejötte: 28/2017. (10. 04.) sz. KT-határozattal

Tagjai:

Lips Adrián (drs, projektvezető)

Mátravölgyi Dorottya (tag)

Sztruhár Bettina (tag)

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: A Szeleczky Zita Kutatócsoport Szeleczky Zita 1949-től 1959-ig tartó időszakból származó magánlevelezését rendszerezi, digitalizálja. Egy Károli Könyvek sorozatban, Műfordítás, forrás alsorozatban megjelenő kiadványt tervez meg és készít el. Kiegészítő tevékenységként áttekinti Az Országos Széchényi Könyvtár (1959-től a 1999-ig) és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (1945-től 1948-ig, 1955) birtokában lévő levelezést, majd a releváns anyagokat rendszerezi és digitalizálja.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: -

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: -

A kutatócsoport keretében eddig megtartott közös prezentációk:

„The academic procession of Zita Szeleczky’s private letters from 1945 to 1959”, Előadás Mátravölgyi Dorottyával és Sztruhár Bettinával (Szeleczky Zita Kutatócsoport), Dokumentum és előadás: 20. Nemzetközi Színháztudományi Konferencia, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Marosvásárhely, Románia, 2019.12.14.

„Theatrical Ideal and Directing: The Actuality of the Past in Attila Vidnyánszky's Csongor and Tünde”, Előadás, Színház és történelem – a jelenlévő múlt: 19. Nemzetközi Színháztudományi Konferencia, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Marosvásárhely, Románia, 2018.12.14.

A kutatócsoport keretében eddig megtartott egyéni prezentációk: -

 


 

Institute: Institute of Arts Studies and General Humanities

Head: Enikő Sepsi PhD

Established: 04/10/2017

Members:

Adrián Lips (project leader)

Mátravölgyi Dorottya (member)

Sztruhár Bettina (member)

 

Research: The Zita Szeleczky Research Group systematizes and digitizes Zita Szeleczky's personal letters from 1949 to 1959. The research group designs and produces a volume which will be published in the Károli Könyvek Book Series. As an additional activity the members review personal letters in the National Széchényi Library (from 1959 to 1999) and in the National Theatre Historical Museum and Institute (from 1945 to 1948, 1955) and then systematizes and digitizes the relevant materials.

Joint publications: -

Individual publications: -

Joint presentations:

„The academic procession of Zita Szeleczky’s private letters from 1945 to 1959”, Presentation with Dorottya Mátravölgyi and Bettina Sztruhár (Zita Szeleczky Research Group), Document and presentation: 20th International Conference of Theatre Studies, University of Arts Târgu-Mureş, Târgu-Mureş, Romania, 14/12/2019.

"Theatrical Ideal and Directing: The Actuality of the Past in Attila Vidnyánszky's Csongor and Tünde", Presentation, Theatre and History – The Actuality of the Past: 19th  International Conference of Theatre Studies, University of Arts Târgu-Mureş, Târgu-Mureş, Romania, 14/12/2018.

Individual presentations: -