Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2024-03-27

Szupervizor szakirányú továbbképzés

 

 

1. Általános tudnivalók

A képzés évente indul, legközelebb 2024 szeptemberében.
A képzés helye
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
Pszichológiai Intézet
1022 Budapest, Csopaki utca 6.

Intézetvezető: Dr. habil. Kiss Paszkál, egyetemi docens
Szakfelelős: dr. Nemes Éva
Felelős oktatók: Marosszéki Emese
Senior szupervizor: Wiesner Erzsébet

Képzési idő: négy félév, azaz két év.
Levelező képzés, kéthetente péntek-szombat egész nap.
Az oklevél megszerzéséhez a tantárgyi követelmények teljesítése és záródolgozat készítése, valamint vizsgabizottság előtti megvédése szükséges.
Az oklevélben szereplő megnevezés: szupervizor.
Képzés díja/félév: 250.000 Ft


2. A jelentkezési előfeltételek

A részvétel feltétele: Bármely képzési terület szakjainak valamelyikén legalább alapképzésben szerzett végzettség, vagy a korábbi képzési rendszerben szerzett főiskolai oklevél.

Egyéb jelentkezési feltételek
Min. 5 éves szakmai tapasztalat.
Minimum 60 óra, 5 évnél nem régebbi igazolt önismereti munka.
Minimum 40 óra saját élményű csoportos szupervízió, vagy 15 óra egyéni szupervízió, amelyet egy – a képzőhely által elismert – szupervizor tart és dokumentál.

Előnyt jelent további egyéni saját élményű szupervízió.
Egy min. 1 oldalas motivációs levél megírása, amely tartalmazza, hogy a jelentkező miért kíván szupervizor lenni.


3. A jelentkezés menete

Képzés indulás dátuma 2024. szeptember
Jelentkezési határidő:  2024. május 31.
Felvételi beszélgetés időpontja: 
2024. június 20. és 24.

A jelentkezés módja

  • elektronikus úton: https://btk.kre.hu/btkfelveteli
  • az elektronikus jelentkezést követően az alábbi dokumentumokat kérjük postai úton megküldeni:

- szakmai önéletrajz, amely kitér az önismereti tapasztalatok bemutatására is,
- megszerzett diploma, oklevél másolata,
- igazolás szupervíziós tapasztalatról,
- igazolás önismereti munkáról,
- motivációs levél.

Postacím
KRE BTK Pszichológiai Intézet
1022 Budapest, Csopaki utca 6.

A felvételi beszélgetés a szakmai életútra és a jelentkezés motívumaira irányul.
Helyszíne
KRE Pszichológiai Intézet
1022 Budapest, Csopaki utca 6.

Bővebb információ:
Kovács Sarolta intézeti ügyintéző
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (30) 115 0768

 

A képzés története

A magyar szakemberekben a 90-es évek elejétől érlelődött az igény önálló szupervizorképzés létrehozására. Wiesner Erzsébet pedagógus 1990-ben iratkozott be a Kasseli Egyetem szupervizor szakára és 1993 augusztusában kapott szupervizor diplomát. Már 1992-től kereste a kapcsolatot a hazai felsőfokú szociális és pszichológus képzésekkel. Ekkor döntő fontosságú szakmai találkozásokra került sor, amelynek eredményeképpen Prof. Dr. Bagdy Emőke, akkor a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszékének vezetője, és Török Iván, akkor a Népjóléti Képzési Központ igazgatója, együttműködésével és támogatásával megkezdődött az első magyar szupervizorképzés szakmai előkészítése és szervezése hazai, valamint holland és német szakemberek bevonásával.

A szupervizor képzést a művelődési és közoktatási miniszter 1997-ben akkreditálta. Az első képzés 28 hallgatóval 1998 szeptemberében indult a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék és a Népjóléti Képzési Központ közös szervezésében. Tanszékvezető: Dr. Bagdy Emőke, a képzés témavezetője pedig Wiesner Erzsébet volt.

A következő képzési évfolyam 2001 szeptemberében indult a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Tanszékén, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel - igazgatója: Török Iván - közös szervezésben. 2001-2011 között a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Tanszéke kétévente, 2012 szeptemberétől évente folyamatosan indítja a szupervizor szakot.

Filozófiai alapelvek

Semmit nem olyan nehéz megtanulni,
mint azt, amit már tudok.
(Elias Canetti)

Az európai megközelítést alapul véve koncepciónk szerint a szupervízió a hivatását gyakorló ember, tehát a szakmai személyiség karbantartásának és fejlesztésének leghatékonyabb eszköze. A szakmai működést vizsgálja a szerep, szervezet vagy intézmény kontextusában. A szupervízió tanulást, fejlődést, személyes hatékonyságnövekedést szolgál, egy szerződésen alapuló, a saját szakmai tapasztalatokból kiinduló és mindig oda visszacsatoló folyamat keretében. Lényegi eleme, fő működésmódja az önreflexió, a szupervizor reflektív jelenléte. Módszereiben eklektikus, az önreflektív munka szolgálatában a pszichológiai irányzatok teljes tárházából válogat, és alkalmazza egy-egy módszer elemeit.

Kezdettől fogva fontos törekvésünk és célunk a szupervízió magyar modelljének kidolgozása.

Képzésünk a hagyományos képzésektől eltérően gyakorlatorientált, ami azt jelenti, hogy a hallgatók már az első, alapozó félév után elkezdenek szupervíziót adni. A képzés időszakában három szupervíziós folyamatot (csoportos, egyéni, illetve választhatóan csoportos vagy egyéni) visznek végig. A tapasztalatokat tanszupervízióban, kiscsoportos, illetve egyéni, diádikus tanulási helyzetben dolgozzák fel. Így a képzés gerincét a saját szupervizori tapasztalatszerzés és annak személyes szintű feldolgozása alkotja, amihez a szupervízió általános és legfontosabb szakmai kérdéseit taglaló elméleti szaktárgyak, szemináriumok illeszkednek.

A képzés modellje tehát kétszintű, a konkréttól halad az általános felé, a saját élménytől, személyes szupervizori tapasztalatszerzéstől jut el a szupervízió elméleti kérdéseiig. Ugyanez a modell érvényesül a frontális előadás oktatási módszerét minimálisra csökkenteni igyekvő szemináriumokon.

A képzés abból indul ki, hogy a hallgatók már nem pályakezdők, hanem valamennyien tapasztalt szakemberek, akik egymástól is sokat tanulhatnak, ha megfelelő a tanulási környezet.


Társszervezetek

 
Európai Szupervíziós Szervezetek Szövetsége / Association of National Organization for Supervision in Europe (ANSE)
 
 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin