Stratégiák és műveletek: az átváltási műveletek szerepe a fordítás oktatásában és gyakorlatában – A Károli Gáspár Református Egyetem Fordításoktatás szakmai napja

Február 8-án második alkalommal került sor a Bölcsészettudományi Karon (Buda Béla terem) a Fordításoktatás – szakmai napra, a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet és az Angol Nyelvészeti Tanszék szervezésében. A konferencia a MANYE Fordítástudományi szakosztályának megalakulásával kezdődött. Klaudy Kinga, az ELTE professzora és a szakosztály tiszteletbeli elnöke Dróth Júliát javasolta a szakosztály elnökének, Ugrin Zsuzsannát pedig a titkári feladatok ellátására, amit a megjelentek egyöntetű szavazati eredménnyel elfogadtak. Az előzetes program zárásaként Yang Zijian Győző, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusza a neurális fordítóprogramok működési elvét hasonlította össze a többi fordítástámogató eszközzel.
A szakosztály megalakulását követték a szakmai előadások.

Dróth Júlia nyitó beszédében kifejtette, hogy a konferencia a fordítási stratégiák és az átváltási műveletek témakörére épült, elsősorban azok jelentőségét és hasznosságát kutatva a szaknyelvi, audiovizuális és számítógépes fordítástámogatási eszközökkel támogatott fordítás és lektorálás során.  Első előadóként Klaudy Kinga professzor emelte ki, hogy noha a szakirodalomban folyamatos az igény az átváltási műveletek újradefiniálására, más elvek mentén való kategorizálására, az átváltási műveletek vitathatatlan kutatási haszna és a fordításoktatásban alkalmazható eredménye, hogy segítséget ad az összegyűjtött nyelvi adatok rendszerezéséhez, a fordítói döntések leírásához, magyarázatához, előrejelzéséhez, valamint ahhoz, hogy a fordítás eredményének elemzéséből a folyamatra nézve vonjunk le következtetéseket.

Heltai Pál, professor emeritus a műveletek oktatásával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy fontos annak tudatosítása, milyen tényezők miatt szükséges a műveletek elvégzése. Az irodalmi és szakszövegek fordításának különbségei a műveletek eloszlásával is jellemezhetők, illetve a fordítási iránytól is függnek.

Ugrin Zsuzsanna, a BME tanársegédje az átváltási műveletek, a fordítástámogató (CAT) eszközök és a kohézió oktatása közötti összefüggéseket elemezte. Bemutatta azokat az átváltási műveletek, amelyek mondatokon, szegmenseken átívelve biztosítják a szöveg globális kohézióját; konkrét példákkal illusztrálva azokat a szövegtípusokat és műfajokat, ahol a kohézió szerepe különösen fontos.

Kovács Tímea, a KRE adjunktusa a jogi szaknyelvek fordítása során alkalmazható átváltási műveleteket elemezte. Előadásában először összefoglalta az angol és magyar nyelvű jogi szaknyelvi regiszter főbb jellemzőit, majd bemutatta a sokrétű jogi szaknyelvi szövegek lehetséges – fordítástechnikai szempontból jelentős – tipologizálását.

Juhász Koch Márta és Sereg Judit, az ELTE Fordítástudományi doktori programjának hallgatói a filmfordításban alkalmazott átváltási műveletek sajátosságait és oktathatóságát vizsgálták.

Denave Alizée, francia–magyar lektor, előadásában az átváltási műveletek és a lektorálás gyakorlati kapcsolatát elemezte. Gazdasági cég fordító lektoraként szerzett tapasztalatai alapján példákkal illusztrálta a francia–magyar nyelvi viszonylatban leggyakrabban megjelenő fordítási hibákat, amelyek az átváltási műveletek nem megfelelő alkalmazásából adódnak. Rámutatott arra, hogy az átváltási műveletek egyrészt segítik a fordítási hibák felismerését és javítását, másrészt pedig segítségükkel a lektor szakszerűbben tudja elmagyarázni a megrendelőnek/fordítónak, miért is döntött az adott szövegrészlet javítása mellett.

A rendezvényt élénk vita és jó hangulat jellemezte.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin