Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2023-01-20

Anglisztika mesterképzési szak (angol nyelven)

Anglisztika mesterképzési szakunkat 2012 őszén indítottuk. A kétéves képzés során hallgatóink a választott specializációtól függően mélyreható ismeretekre tehetnek szert az angol nyelvű irodalmak és kultúrák, az angol alkalmazott nyelvészet, valamint az angolszász társadalom és kultúra területein. A három specializáció közül az „angolszász társadalom és kultúra” specializációt csak nappali munkarendben, míg a másik kettőt mind nappali, mind pedig levelező munkarendben meghirdetjük.

Az „angol nyelvű irodalmak és kultúrákspecializációt választók megismerhetik az angol nyelvű irodalmi kánonokat és kritikai hagyományokat, s behatóan foglalkozhatnak az angol nyelvű irodalmak reprezentatív műveivel és kulturális jelenségeivel. Az alapozó tárgyak elvégzése után a hallgatók szövegközeli, gyakorlatorientált műhelyszemináriumokon sajátítják el a tananyagot.

Az „angol alkalmazott nyelvészetspecializációt választók olyan, a munkaerőpiacon számos helyen hasznosítható tudásra és készségekre is szert tehetnek, mint pl. a statisztikai ismeretek, a számítógépes nyelvészet vagy a kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek; de természetesen az alkalmazott nyelvészet 'klasszikus' területeiben is elmélyedhetnek (pl. nyelvelsajátítás, többnyelvűség, lexikográfia, terminológia stb.).

Az „angolszász társadalom és kultúraspecializáció elsősorban a modern politikai ideológiákra (mint pl. a nacionalizmus, feminizmus, totalitarianizmus és demokrácia) és a nemzetközi kapcsolatokra (mint pl. magyar-angolszász kapcsolatok vagy az angolszász világ globális szerepvállalása) fókuszál az angol nyelvű országok társadalmi és kulturális kontextusában. 

Az összes hallgatónak kötelező a modern világ kihívásaira is felkészítő gyakorlati készségekből álló modul (pl. prezentációs készségek, szerkesztési ismeretek) elvégzése, illetve szabadon választható szakmai gyakorlat segíti elő az elsajátított tudásuk munkaerőpiacon való kamatoztatását.

Intézetünk erős szakmai profilja, valamint egyetemünk egyházi háttere részben befolyásolja a képzésen elsajátított tananyag felépítését. Néhány kötelező, illetve választható irodalom kurzuson hangsúlyosan szerepelnek a keresztény hagyománnyal foglalkozó irodalmi művek, és különös figyelmet fordítunk a Biblia összetett irodalom- és kultúraformáló hatására.

Bemeneti feltételek: anglisztika alapképzési szakon szerzett diploma; más bölcsészettudományi képzési területen szerzett diploma angol mellékszakkal (minorral); illetve bármilyen alapképzésben szerzett diploma, plusz 50 kredit a korábbi tanulmányok alapján anglisztikás ismeretkörökből. Az 50 angolos kredit Intézetünkben levelező munkarendű, ún. részismereti képzésben is megszerezhető. A képzés angol nyelven folyik, így a mesterképzésbe való belépés feltétele továbbá egy felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél angol nyelvből. (Az anglisztika alapképzési szakos diploma egyenértékű a felsőfokú nyelvvizsgával.)

 

Továbbtanulási lehetőség: angol nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak (rövid ciklusú tanárképzés, 2 félév; az anglisztika mesterképzési szak utolsó félévében már elkezdhető a tanárképzés); PhD tanulmányok 

Az oktatás kiváló minőségét mutatja, hogy Anglisztika Intézet MA kurzusaival kapcsolatban az oktatói munka hallgatói véleményezésének átlaga 5-ös skálán (ahol az 5 a legjobb minősítés) stabilan 4,5 fölött van. 

Képzéseink mintatantervei itt megtekinthetők!

További tájékoztatás kapható az Anglisztika Intézet titkárságán: 

Bauerné Kiss Réka ügyintéző
Telefon: +36 1 872-1743

Szilvássy Krisztina ügyintéző
Telefon: +36 1 872-1744

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Általános felvételi ügyekkel kapcsolatban a Tanulmányi Osztályhoz forduljanak! 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin