Szakkollégiumi általános felkészítő kurzusok és tudományos diákköri tehetséggondozás a Károli Bölcsészettudományi Karán a 2016/17-es tanévben

Érdeklődő hallgatóinknak két általános műveltségi, személyiségfejlesztő kurzust kínáltunk Benda Kálmán Szakkollégiumunkat előkészítendő. Megrendeztük a Károli Bölcsész Tehetségnapot, melyen a tudományos diákköri műhelyek workshopot tartottak közreműködő hallgatóiknak, a XXXIII. OTDK legjobb hallgatóinak pályamunkáit meghallgattuk a karról, a díjnyertes munkákból tanulmányt formáltak a szerzők, amiből egy szerkesztett kötetet adtunk ki Ubi dubium, ibi libertas: Tudományos diákköri dolgozatok címmel. Ehhez elnyertük a Nemzeti Tehetség Program támogatását (NTP-HHTDK-16-0080).

A pályázat céljainak megvalósítása során, a Benda Kálmán Szakkollégium előkészítéseként fejlesztettük a konstruktív életvezetéshez és a közösségi felelősségvállaláshoz szükséges képességeket, a keresztyén etikai elkötelezettséggel kapcsolatos ismereteket bővítettük. Az indulást előkészítő tehetséggondozó kurzusok a szakkollégium reménybeli résztvevői számára adtak közös foglalkozásokat, melyek nemcsak ismereteket közvetítettek, hanem szemléletmódot formáltak, közösséget teremtettek. A pályázat segítségével a szakkollégiumban is meghirdetendő két közös kurzus tematikáját dolgoztuk ki, és egy próbaszemeszterben meg is tartottuk ezeket a kurzusokat. A kurzusok hallgatói aktívan részt vettek a félév során a foglalkozásokon, jeles eredménnyel zárták a félév végén a munkájukat. Karizmatikus oktatókkal (pl. Fabiny Tibor, Bagdy Emőke) találkoztak, akikről úgy nyilatkoztak, hogy nem csak a keresztyén etikával és a tehetséggondozással kapcsolatos tapasztalataikat vették át, de a keresztyén kutatói látásmódjukat is megtapasztalhatták.

Az OTDK-n díjazott pályamunkák szerzői rövidebb tanulmányban fogalmazták újra kutatási eredményeiket, amit közösen szerkesztett kötetben adunk ki. Ezt a feladatot témavezetőik szakmai felügyeletével, minőségbiztosításával végezték, és a rövid határidő ellenére többségük sikerrel zárta kutatásának ezt a publikációs szakaszát. Valamint segítettük, hogy a fiatal tehetségek bemutatkozhassanak a kari közvélemény előtt a Károli Bölcsész Tehetségnapon. Itt műhelyfoglalkozásokat is szerveztünk, amelyeken a tudományos diákköri műhelyeket vezető oktatókkal közösen beszélték meg a hallgatók területük szakmai, módszertani kérdéseit. Ezeket az oktatók és a hallgatók egyaránt hasznosnak ítélték.

Eseménynaptár:
     -    a 2017-es tavaszi félévben általános műveltségi kurzust indítottunk: Fabiny Tibor és Horváth Orsolya:
          A keresztyén spiritualitás, etikai kérdések és kortárs társadalmi folyamatok.
     -   a 2017-es tavaszi félévben általános műveltségi kurzust indítottunk a Benda Kálmán Szakkollégiumra való
          felkészülés jegyében: Bagdy Emőke, Császár-Nagy Noémi, Kiss Paszkál: Konstruktív életvezetés,
          karriertervezés, közösségi felelősség címmel.
     -    2017. május 17-én Károli Bölcsész Tehetségnapot szerveztünk a tudományos diákköri műhelyek
          workshopjaival és az OTDK-n sikeresen szerepelt hallgatók szakmai előadásaival.
     -    2017. június 30-ig tanulmánykötetet adtunk ki a XXXIII. OTDK-n díjnyertes pályamunkákból készített
          hallgatói tanulmányokból Ubi dubium, ibi libertas: Tudományos diákköri dolgozatok címmel.
     -    2017. június 30-ig kari internetes felületet hoztunk létre, amelyen megjelentettük azokat a pályamunkákat,
          melyeknek szerzői jóvá hagyták a nyilvánosságra hozatalt.


Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin