Közel- és Közép-Keleti Kutatócsoport - Dr. Sárközy Miklós

Intézet: Történettudományi Intézet

Vezető: Dr. Sárközy Miklós

Létrejötte: 2012 (megerősítette a 2014. évi kari önértékelési kötet 3. sz. melléklete)

 

Tagjai:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

KUTATÓCSOPORT BESZÁMOLÓ

2019. ÉVRE

(határidő: 2020. január 15.)

 

Kutatócsoport neve:

Közel- és Közép-Keleti Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetőjének neve:

Sárközy Miklós

Alapítás éve:

 

Kutatócsoport tagjai (intézetek)

Sárközy Miklós, Fábián Zoltán

 

 

 

A kutatási projekt állása, előrehaladás 2019-2020. évben:

 

2020 szeptember közepére Sárközy Miklós fordításában elkészült Muhammad Narshakhí Tárikh-i Bukhara (Bukhara története) c. történeti krónikájának teljes magyar fordítása  (klasszikus perzsából), kiegészülve egy negyven oldalas kísérőtanulmánnyal és részletes jegyzetapparátussal. A Bukhara története  a legkorábbi iszlámkori perzsa nyelvű krónika Bukhara városáról és Közép-Ázsiáról, a krónika szövegének nagy része a 10. század első fele előtti időszakból származik, a fennmaradt  perzsa változat  a 12. században született meg, Narshakhí krónikája kiemelkedően fontos forrás  a koraközépkori Közép-Ázsia, a steppevilág 6-10. századi históriájához és a magyar őstörténet  itteni kapcsolataihoz. Ez a forrás jövőre fog nyomtatásban megjelenni magyarul, jelen pillanatban a szerkesztés és a korrektúra munkálatai zajlanak. A kötetet a Magyar Őstörténeti Témacsoport sorozatában jelenik meg, a KRE BTK Közel- és Közép-Keleti Kutatócsoportjára történik utalás a kísérőtanulmányban.
Emellett 2020. szeptember 22-én Sárközy Miklós  perzsa nyelvű online előadást tartott a teheráni (iráni) 'Alláme Tabátabá'í Egyetem felkérésére egy online előadássorozat keretében. Az előadás címe az alábbi volt: Motale'át-i íránsenászí  va gandzsíne-je noszakh-e khattí dar Madzsáresztán (Iranisztikai stúdiumok és (perzsa) kéziratos gyűjtemények Magyarországon). Az előadás az idén  januárban megjelent háromszerzős perzsa nyelvű monográfia  (Péri, Benedek ; Sárközy, Miklós ; Mohammadi, Mojdeh, Fehreszt-e Noszkhehá-je khattí-je fárszí-je ketábkháne-je ákádemi-je 'olúm-e Madzsáresztán,  Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences: translated by Parisa Karamrezaei with Mojdeh Mohammadi, The Institute for Political and International Studies,Teherán, 2020.) adataira támaszkodva az MTAK Keleti Gyűjteménye perzsa kéziratainak történetét és az ezzel kapcsolatos tudománytörténeti kérdéseket elemezte.
Harmadrészt, a Közel és Közép-Keleti Kutatócsoport 'Háború Karabahért/Arcakhért - az örmény-azeri konfliktus háttere, etnikai,vallási és politikai vonzatai' címmel online workshopot hirdetett október 22-re, 12-00-13.30 között, az őszi tréninghétre. A workshop résztvevői: Wagner Péter egyetemi adjunktus, KRE ÁJK, Külügyi és Külgazdasági Intézet, vezető kutató Kovács Bálint, egyetemi docens, tanszékvezető, PPKE BTK, Armenológiai Tanszék/KRE ÁJK Sárközy Miklós, egyetemi docens, KRE BTK Történettudományi Intézet, Közel- és Közép-Keleti Kutatócsoport.
A workshop célja, a konfliktus történetének, okainak bemutatása, Örményország és Azerbajdzsán politikai, hadászati, fegyverkezési lépéseinek elemzése, a térség etnikai, vallási problémáinak analízise és a Dél-Kaukázus nagyhatalmi (Oroszország, Törökország, Irán, USA, EU) politikájának értékelése. A workshop utolsó harmada a hallgatóságé, amikor szabadon lehet kérdezni.
Október 21-én Sárközy Miklós online perzsa nyelvű előadást tartott a Teheráni Egyetem Irodalmi és  Bölcsészettudományi Kara  meghívott előadójaként 'Az iranisztika Magyarországon' címmel.

 

Sárközy Miklós:

 

Az e félévre megjelölt tudományos munka középpontjában a magyar őstörténet, a korai magyarság iráni forrásainak kutatása, vizsgálata, kevésbé ismert, hangsúlyozott, esetleg a keleti magyarságra vonatkozó eddig nem ismert források bemutatása volt. Ennek jegyében 2019. október 4-én Sárközy Miklós tudományos workshopot szervezett, ahol magyar és nemzetközi szakértők elemezték a legmagasabb tudományos színvonalon a magyarság elei és Irán kapcsolatát, elsősorban filológiai alapon nézve a kérdéscsoportot. A workshopnak a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti székháza adott otthont. A workshop során Sárközy Miklós az alábbi előadást tartotta meg magyarul (és angolul is összefoglalva, angol nyelvű PPT-vel kísérve):

14-15. századi klasszikus perzsa források közlései a magyarság keleten maradt csoportjairól (14-15th Century Classical Persian sources on the Eastern Hungarians).

Ebben az előadásban Sárközy Miklós Hamdullah Musztaufi Nuzhat al-qulúb c. földrajzi munkáját és más olyan kevésbé hangsúlyozott klasszikus perzsa történeti krónikákat (mint például Saraf al-Dín 'Alí Jazdí Zafarnaméjának adatait) vizsgált, amelyek a 15. században az ún. timúrida korszakban születtek és amelyek talán a keleti magyarság egyik vagy másik csoportjára utalhatnak. A Nuzhat al-Qulúb közlései eddig a magyar másodlagos szakirodalomban egyáltalán nem ismertek, ez teljesen nóvum. Ugyanakkor az előadás során arra is időt szakított az előadó, hogy az említett források bizonytalan pontjait is bemutassa, azok többféle lehetséges interpretációjára utalva. A workshop összefoglalója vizuális formában rögzítésre került és felkerült a Youtube-ra is, amelyért ismét szeretnék köszönetet mondani a Magyar Művészeti Akadémiának. Az összefoglaló az alábbi linken tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=6jk_aRmjYg0&feature=youtu.be.

Sárközy Miklós október 4-i előadása angol nyelvű változata Hamdallah Musztaufi és a Nuzhat al-Qulúb magyar adatairól szeptember elején Berlinben, a Freie Universitäten, ('Hamdallah Mustawfi on the Hungarians' ), a European Conference of Iranian Studies kilencedik konferenciáján 2019. szeptember 13-án.

A félév során előrehaladott állapotba került Muhammad Narshakhí Tárikh-i Bukhara c. történeti krónikájának magyar fordítása. Ez a munka a legkorábbi iszlámkori perzsa nyelvű krónika Közép-Ázsiáról (a krónika szövegének java része a 10-12. századból származik több átdolgozás után maradt ránk) és a jövő év folyamán vagy legkésőbb 2021-ben megjelenik szerénységem magyar fordításában. A magyar őstörténet korai adataihoz igen hasznos forrásról van szó.

Emellett megjelent a Lélekenciklopédia III. és IV. száma is 2019-ben, amelyben két hosszabb ókori iráni vallástörténeti esszém jelent meg.

Mindezeken túl megjelent az Orpheus Noster tematikus ’Irán’ száma (vol. 11. No. 4. 2019), History, Poetry and Language in Ancient and Modern Iran’ címmel, melynek Sárközy Miklós volt a társszerkesztője. A szám online és nyomtatott verzióban is elérhető. A kötetben zömmel angol nyelvű, ismert nemzetközi iranisták által írt tanulmányok, kisebb részt pedig magyar nyelvű iranisztikai tanulmányok kaptak helyet, magam három írást is jegyzek e számban. A kutatócsoport tevékenységének egyik legnagyobb eredménye e szám megjelenése. Az Orpheus Irán-száma itt tölthető le:

MTA: http://real-j.mtak.hu/12796/19/ON_2019_4_beliv_eng.pdf
KRE: http://www.kre.hu/portal/index.php/kiadvanyok/folyoiratok/orpheus-noster.html
http://www.kre.hu/portal/images/orpheus-noster/ON_2019_4_beliv_eng.pdf

 

Idén, 2020 januárjában Teheránban, Iránban megjelent Az MTAK Keleti Gyűjteménye perzsa kézirat katalógusának perzsa fordítása. A kötet egyik szerzője Sárközy Miklós volt.

 

Fábián Zoltán Imre

2019. január–március: Ásatás vezetése Egyiptomban, a thébai temetőben, a TT 184 (Nefermenu) sír körzetében. Támogatók: NEKFI K124322 sz. pályázat; Tempus Közalapítvány; Károli Gáspár Református Egyetem; Magyar Képzőművészeti Egyetem.

2019. szeptember 19: Végvári Lajos Emlékkonferencia, Magyar Képzőművészeti Egyetem. Előadás: Újonnan feltárt festmény-együttes Unisz-anh thébai sziklasírjában (TT 413) – A restaurálás jelenlegi állapota. (Megjelenése várható a konferencia-kötetben. Szerk.: Révész Emese)

2019. november 7–8: Hősök, mártírok, áldozatok és szentek az antikvitástól a modernitásig (Hol húzódnak a történelmi értelmezések határai?) Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történettudományi Intézet Konferenciája. Előadás: Istennek tekintett emberek az ókori Egyiptomban. (Megjelenése várható a konferencia-kötetben.)

2019. december 12: Előadások egyiptológiáról és egyiptomániáról: Ünnepi felolvasóülés a Szépművészeti Múzeum épületében 80. éve megnyílt első állandó egyiptomi kiállítás emlékére. Előadás: A Hoha-domb felső sírsorainak kutatása – Az utóbbi 25 év: Folyamatosan átalakuló kérdésfeltevések és változó módszerek. (Megjelenése várható a konferencia-kötetben. Szerk.: Kóthay Katalin és Liptay Éva)

További kiadás alatt álló tanulmányok

Further News from Thebes – 2017. In: Lange, E. – Meyer, M. De (eds.), Proceedings of the Conference “Beyond Memphis – The Transition of the Late Old Kingdom to the First Intermediate Period as reflected in Provincial Cemeteries” – Würzburg, 31 August–3 September 2017 (Orientalia Lovaniensia Analecta) Peeters Publishers, Leuven ...

Feltárás a thébai el-Hoha domb deli oldalán a TT 184 számú sír (Nefermenu) körzetében – 2016. Orpheus Noster

Figurális osztrakon áldozati- és bankett-jelenet ábrázolásával Qen-Amon thébai sírjának (TT 412) körzetéből. Orpheus Noster

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: -

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: -

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin