Intézet: Történettudományi Intézet

Vezető: Dr. Sárközy Miklós

Létrejötte: 2012 (megerősítette a 2014. évi kari önértékelési kötet 3. sz. melléklete)

 

Tagjai:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

KUTATÓCSOPORT BESZÁMOLÓ

2019. ÉVRE

(határidő: 2020. január 15.)

 

Kutatócsoport neve:

Közel- és Közép-Keleti Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetőjének neve:

Sárközy Miklós

Alapítás éve:

 

Kutatócsoport tagjai (intézetek)

Sárközy Miklós, Fábián Zoltán

 

 

 

A kutatási projekt állása, előrehaladás 2019-2020. évben:

 

 

Sárközy Miklós:

 

Az e félévre megjelölt tudományos munka középpontjában a magyar őstörténet, a korai magyarság iráni forrásainak kutatása, vizsgálata, kevésbé ismert, hangsúlyozott, esetleg a keleti magyarságra vonatkozó eddig nem ismert források bemutatása volt. Ennek jegyében 2019. október 4-én Sárközy Miklós tudományos workshopot szervezett, ahol magyar és nemzetközi szakértők elemezték a legmagasabb tudományos színvonalon a magyarság elei és Irán kapcsolatát elsősorban filológiai alapon nézve a kérdéscsoportot. A workshopnak a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti székháza adott otthont. A workshop során Sárközy Miklós az alábbi előadást tartotta meg magyarul (és angolul is összefoglalva, angol nyelvű PPT-vel kísérve):

14-15. századi klasszikus perzsa források közlései a magyarság keleten maradt csoportjairól (14-15th Century Classical Persian sources on the Eastern Hungarians).

Ebben az előadásban Sárközy Miklós Hamdullah Musztaufi Nuzhat al-qulúb c. földrajzi munkáját és más olyan kevésbé hangsúlyozott klasszikus perzsa történeti krónikákat (mint például Saraf al-Dín 'Alí Jazdí Zafarnaméjának adatait) vizsgált, amelyek a 15. században az ún. timúrida korszakban születtek és amelyek talán a keleti magyarság egyik vagy másik csoportjára utalhatnak. A Nuzhat al-Qulúb közlései eddig a magyar másodlagos szakirodalomban egyáltalán nem ismertek, ez teljesen novum. Ugyanakkor előadás során arra is időt szakított az előadó, hogy az említett források bizonytalan pontjait is bemutassa, azok többféle lehetséges interpretációjára utalva. A workshop összefoglalója vizuális formában rögzítésre került és felkerült a Youtube-ra is, amelyért ismét szeretnék köszönetet mondani a Magyar Művészeti Akadémiának. Az összefoglaló az alábbi linken tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=6jk_aRmjYg0&feature=youtu.be.

Sárközy Miklós október 4-i előadása angol nyelvű változata Hamdallah Musztaufi és a Nuzhat al-Qulúb magyar adatairól szeptember elején Berlinben, a Freie Universitäten, ('Hamdallah Mustawfi on the Hungarians' ), a European Conference of Iranian Studies kilencedik konferenciáján 2019. szeptember 13-án.

A félév során előrehaladott állapotba került Muhammad Narshakhí Tárikh-i Bukhara c. történeti krónikájának magyar fordítása. Ez a munka a legkorábbi iszlámkori perzsa nyelvű krónika Közép-Ázsiáról (a krónika szövegének java része a 10-12. századból származik több átdolgozás után maradt ránk) és a jövő év folyamán vagy legkésőbb 2021-ben megjelenik szerénységem magyar fordításában. A magyar őstörténet korai adataihoz igen hasznos forrásról van szó.

Emellett megjelent a Lélekenciklopédia III. és IV. száma is 2019-ben, amelyben két hosszabb ókori iráni vallástörténeti esszém jelent meg.

Mindezeken túl megjelent az Orpheus Noster tematikus ’Irán’ száma (vol. 11. No. 4. 2019), History, Poetry and Language in Ancient and Modern Iran’ címmel, melynek Sárközy Miklós volt a társszerkesztője. A szám online és nyomtatott verzióban is elérhető. A kötetben zömmel angol nyelvű, ismert nemzetközi iranisták által írt tanulmányok, kisebb részt pedig magyar nyelvű iranisztikai tanulmányok kaptak helyet, magam három írást is jegyzek e számban. A kutatócsoport tevékenységének egyik legnagyobb eredménye e szám megjelenése. Az Orpheus Irán szám itt tölthető le:

MTA: http://real-j.mtak.hu/12796/19/ON_2019_4_beliv_eng.pdf
KRE: http://www.kre.hu/portal/index.php/kiadvanyok/folyoiratok/orpheus-noster.html
http://www.kre.hu/portal/images/orpheus-noster/ON_2019_4_beliv_eng.pdf

 

Idén, 2020 januárjában Teheránban, Iránban megjelent Az MTAK Keleti Gyűjteménye perzsa kézirat katalógusának perzsa fordítása. A kötet egyik szerzője Sárközy Miklós volt.

 

Fábián Zoltán Imre

2019. január–március: Ásatás vezetése Egyiptomban, a thébai temetőben, a TT 184 (Nefermenu) sír körzetében. Támogatók: NEKFI K124322 sz. pályázat; Tempus Közalapítvány; Károli Gáspár Református Egyetem; Magyar Képzőművészeti Egyetem.

2019. szeptember 19: Végvári Lajos Emlékkonferencia, Magyar Képzőművészeti Egyetem. Előadás: Újonnan feltárt festmény-együttes Unisz-anh thébai sziklasírjában (TT 413) – A restaurálás jelenlegi állapota. (Megjelenése várható a konferencia-kötetben. Szerk.: Révész Emese)

2019. november 7–8: Hősök, mártírok, áldozatok és szentek az antikvitástól a modernitásig (Hol húzódnak a történelmi értelmezések határai?) Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történettudományi Intézet Konferenciája. Előadás: Istennek tekintett emberek az ókori Egyiptomban. (Megjelenése várható a konferencia-kötetben.)

2019. december 12: Előadások egyiptológiáról és egyiptomániáról: Ünnepi felolvasóülés a Szépművészeti Múzeum épületében 80. éve megnyílt első állandó egyiptomi kiállítás emlékére. Előadás: A Hoha-domb felső sírsorainak kutatása – Az utóbbi 25 év: Folyamatosan átalakuló kérdésfeltevések és változó módszerek. (Megjelenése várható a konferencia-kötetben. Szerk.: Kóthay Katalin és Liptay Éva)

További kiadás alatt álló tanulmányok

Further News from Thebes – 2017. In: Lange, E. – Meyer, M. De (eds.), Proceedings of the Conference “Beyond Memphis – The Transition of the Late Old Kingdom to the First Intermediate Period as reflected in Provincial Cemeteries” – Würzburg, 31 August–3 September 2017 (Orientalia Lovaniensia Analecta) Peeters Publishers, Leuven ...

Feltárás a thébai el-Hoha domb deli oldalán a TT 184 számú sír (Nefermenu) körzetében – 2016. Orpheus Noster

Figurális osztrakon áldozati- és bankett-jelenet ábrázolásával Qen-Amon thébai sírjának (TT 412) körzetéből. Orpheus Noster

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: -

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: -

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube