Intézet: Hermeneutikai Kutatóközpont Intézet

Vezető:  Prof. Dr. habil. Fabiny Tibor

Létrejötte: 2018. szeptember 1.

Tagjai:

 • Drs. Király Levente Zoltán
 • Dr. M. Pintér Tibor (alprojektvezető) 
 • Prof. Zsellengér József
 • Prof. Furkó Péter
 • Dr. habil. Pecsuk Ottó
 • Dr. Czentnár Simon
 • Dr. Bernhardt Dóra
 • Győri Tamás József
 • Dr. P. Márkus Katalin
 • Hajnal Piroska
 • Borsa Aliz

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A projekt szervesen kapcsolódik a digitális bölcsészet, digitális humaniórák (digital humanities) tudományterülethez. A projekt kezdeti célja egy olyan "űr" kitöltése volt, amellyel lehetőség nyílt különféle felekezetek Bibiliáinak egymás melletti bemutatására, olvasására, valamint (a weboldalon megjelenített felekezeti olvasókon keresztül) a felekezetekhez kapcsolódó bibliaolvasó szokások kölcsönös megismerésére. Ezek a célok olyan adatbázisalapú online rendszer segítségével valósultak meg, amely folyamatosan bővíthető, fejleszthető, segítve és lehetővé téve a bibliaolvasás rugalmasságát. Az Egyesített Bibliaolvasó ugyanakkor nem csak az olvasni, elmélyülni vágyóknak nyújt segítséget, hermeneutikai segédeszközként is használható.

A projekt zárásakor (2021. augusztus 31-én) az Egyesített Bibliaolvasó (ebo.kre.hu) 26 (1-1 héber, görög, német és lovári, 3 angol, illetve 19 magyar nyelvű) bibliafordítás párhuzamos olvasását teszi lehetővé, valamint lehetőséget nyújt több felekezet évente frissülő napi igéjének követésére, valamint azok párhuzamos olvasására is. Az egyes Bibliák olvasását könnyítendő, az oldal fejezetenkénti bontásban jeleníti meg a szövegeket, a párhuzamos olvasást a szövegek egymás mellé rendezése, valamint háttérszínnel megvilágított szövegkiemelés segíti.

A honlap fejlesztésének folyamatát a honlap készítői a Fabiny Tibor és M. Pintér Tibor által szerkesztett πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé című kötetben jelenítették meg. Az oldal grafikai arculatáról bővebben Borsa Aliz (Borsa, 2021), az oldal kezdeti terveiről Győri Tamás József (Győri, 2021), az oldal mögötti bibliaszövegek feldolgozásának problémáiról Király Levente Zoltán (Király, 2021), a fordítástudományban lehetséges használatáról M. Pintér Tibor és P. Márkus Katalin (M. Pintér & P. Márkus, 2021), valamint egzegetikai hasznáról Fabiny Tibor (Fabiny, 2021) írásai tájékoztatnak.

Az Egyesített Bibliaolvasó honlap mögötti adatbázis által kínált lehetőségekre építve a honlapot a későbbiekben tovább szeretnénk fejleszteni (például keresőfunkció beépítésével, olvasást, értelmezést segítő segédanyagok publikálásával, becsatornázásával). A projekt kifejezett vállalása volt, hogy olyan webes alkalmazást hozzon létre, amely az ökumené fontos elemévé válik, elősegítve a felekezetek közti párbeszédet.

Olvasni sokféleképpen lehet. Akár ugyanazt is, csak másképpen, más céllal vagy éppen, s ha a Bibliáról esik szó, más felekezet tagjaként más „látószögben”. A Biblia azonban nem csupán szövegek lazább-szorosabb kapcsolata, nem csupán történetek lineáris csoportja. Az érdeklődő olvasás mellett mélyebb struktúrák értelmezésére, értő olvasásra is lehetőséget kínál, de ugyanígy a hívő ember életére vonatkozó útmutatások rendszereként is szolgál. A megértést a Szentírás többféle magyar fordítása és az idegen nyelvi változatok tanulmányozása is segíti.

Az EBO (ebo.kre.hu) újdonsága nem a különböző fordítások egy honlapon történő megjelenítésében fogható meg, hanem abban, hogy az egyes felekezetek napi igéinek egymás mellé helyezésével, hacsak alkalmilag is, lehetővé teszi a Szentírás „egy ritmusra” történő olvasását, s ezzel a kölcsönös odafigyeléssel is erősítheti a hívők közösségét.

 

Az Egyesített Bibliaolvasó linkje:
https://ebo.kre.hu/

 

A projekt keretében megjelent publikációk: 

Bernhardt, D. (2021). Angol és német nyelvű bibliaolvasó alkalmazások. In Fabiny, T. & M. Pintér, T. (Eds.), πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé (pp. 64–71). Hermeneutikai Kutatóközpont.

Borsa, A. (2021). Az Egyesített Bibliaolvasó (EBO) projekt grafikai arculata. In Fabiny, T. & M. Pintér, T. (Eds.), πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé (pp. 55–63). Hermeneutikai Kutatóközpont.

Fabiny, T. (2021). Komparatív bibliaolvasás. Miért indítottuk el az „Egyesített Bibliaolvasó” (EBO) projek-tet? In Fabiny, T. & M. Pintér, T. (Eds.), πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé (pp. 9–36). Hermeneutikai Kutatóközpont.

Győri Tamás, J. (2021). Az Egyesített Bibliaolvasó (EBO) honlap első tervei. In Fabiny, T. & M. Pintér, T. (Eds.), πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé (pp. 37–41). Hermeneutikai Kutatóközpont.

Király Levente, Z. (2021). Bibliaszövegek digitalizálása és szinkronizálása. In Fabiny, T. & M. Pintér, T. (Eds.), πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé (pp. 42–54). Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont.

M. Pintér, T. (2021). Online segédletek a magyar nyelvű bibliafordítások olvasásához. Modern Nyelvoktatás, 27(3-4), 43-57. https://doi.org/10.51139/monye.2021.3-4.43.57

M. Pintér, T. & P. Márkus, K. (2021). Korpuszok a bibliafordításban mint a lexikológiai vizsgálatok esz-közei. In Fabiny, T. & M. Pintér, T. (Eds.), πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé (pp. 72–89). Hermeneutikai Kutatóközpont.

Pecsuk, O. (2021). Szükséges és lehetséges-e az egyszerű nyelvű bibliafordítás? Egy holland példa nyomában. In Fabiny, T. & M. Pintér, T. (Eds.), πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé (pp. 97–122). Hermeneutikai Kutatóközpont.

 

A projekt keretében készült fordítások:
Hays, R. B. (2019). Visszafelé olvasás. Figurális krisztológia és négyszeres evangéliumi tanúságtétel (ford. Hajnal Piroska), HF-38, Hermeneutikai Kutatóközpont, 2019, Budapest

Fowl, S. E. (2020). Mi a Szentírás teológiai értelmezése? (Kuroli Veronika ford.). HF-41, Hermeneutikai Kutatóközpont.

 

Médiamegjelenések:
A bibliaolvasás új útjain. Parókia. 2021. 11. 03. https://www.parokia.hu/v/a-bibliaolvasas-uj-utjain/

Bibliák, bibliaolvasó sorozatok a digitális világban. evangelikus.hu. 2021.11.10. https://www.evangelikus.hu/hireink/nagyvilag/bibliak-bibliaolvaso-sorozatok-a-digitalis-vilagban

 

A projekt keretében szervezett konferenciák:
2020. november 27. – Egyesített Bibliaolvasó Honlap Konferencia, online
2021. november 2. – Egyesített Bibliaolvasó bemutatója, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin