Intézet: Hermeneutikai Kutatóközpont Intézet

Vezető: Dr. Fabiny Tibor

Létrejötte: 2018. szeptember 1.

 

Tagjai:

  • Király Levente Zoltán
  • Ambrózy Gábor
  • Dr. Zsellengér József
  • Dr. Furkó Péter
  • Dr. Pecsuk Ottó
  • Czentnár Simon
  • Dr. Bernhardt Dóra
  • Dr. Győri Tamás József
  • Márkus Katalin
  • Hajnal Piroska

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

EBI – Egyesített Bibliaolvasó: elektronikus adatbázis, okostelefonos applikáció és elektronikus szövegkorpuszok létrehozása a naponkénti ökumenikus bibliaolvasás elősegítésére

A projekt kapcsolódik a napjainkban egyre nagyobb szerephez jutó digitális bölcsészet, digitális humaniórák (Digital humanities) tudományterülethez, és célja egy olyan adatbázis, illetve a kezelését biztosító okostelefonos applikáció elkészítése, mely a meglévő, bibliaolvasást elősegítő applikációkhoz képest nagyságrendekkel gazdagabb adatbázissal és rugalmassággal segíti elő nemcsak a bibliaolvasás népszerűsítését, de a felekezetek közti párbeszédet, a különböző bibliafordítások és bibliaolvasó vezérfonalak, olvasási rendek megismerését, s így egyedülálló hermeneutikai segédeszközként használható.
Az adatbázis maga is tartalmaz tudományos háttéranyagot használói számára segédanyagként. Az adatbázis fejlesztése azonban az önálló tudományos munkát is elősegíti, sőt tárgya is annak. Az így keletkező tanulmányok a 2015-ben tartott Bibliaolvasási gyakorlatok ma a hazai egyházakban c. konferencia anyagával együtt egy kötetben jelennek meg.

A kutatás lehetőséget biztosít a különböző biblikus felekezetek (római katolikus, református, evangélikus, zsidó, metodista, baptista, adventista) tagjai számára egymás napi igéjének követésére. Ezzel az ökumené fontos elemévé válik, elősegítve a felekezetek közti párbeszédet.
A kutatás továbbá lehetővé teszi különböző mai felekezeti ill. ókori és egyéb (Septuaginta, Vulgata stb.) bibliafordítások villámgyors összevetését egymással és a Biblia eredeti (héber, arámi, görög) szövegével. Ezt szakmai írásokkal és más segédanyagokkal (pl. lexikonok) teszi még teljesebbé, így a produktumként megjelenő applikáció a bibliaértelmezés kiemelt eszközévé válik.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

Fordítások:

Hajnal Piroska:

Richard B. Hays: Visszafelé olvasás. Figurális krisztológia és négyszeres evangéliumi tanúságtétel, HF-38, Hermeneutikai Kutatóközpont, 2019, Budapest

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube