Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-10

Fabiny Tibor

Cím: Prof. Dr. habil. CSs
Nem: férfi
Születési év: 1955
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 872-1742
Saját honlap: https://fabinytibor.eu

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1992
Tudományág: irodalomtudomány
Disszertáció címe: A bibliai tipológia hermeneutikai, ikonográfiai és irodalmi kérdései
Oklevelet kiállító intézmény: MTA

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1980
Tudományág(ak): angol nyelv és irodalom, könyvtártudomány, összehasonlító irodalomtudomány
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Evangélikus Teológiai Akadémia világi teológus 1980
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Anglisztika Intézet
Tanszék: Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke
Beosztás: egyetemi tanár

Korábbi munkaadó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Beosztás: egyetemi tanár, intézetvezető

Egyéb korábbi munkaadó: József Attila Tudományegyetem
Beosztás: tanársegéd, adjunktus, docens


Kutatási és oktatási szakterületek
Bevezetés az angol irodalomtudományba
Angol reneszánsz: Shakespeare és Milton
Hermeneutika
Biblia és irodalom
A kereszténység története Angliában és Amerikában

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
OTKA, témavezető több alkalommal
Hermeneutikai Kutatóközpont Intézet EBI kutatócsoportja (2018- )
Jonathan Edwards Center – Hungary (2012- )
OTKA Milton-kutatás (2012-)


Oktatásszervezés, tudományszervezés
Időszak Funkció vagy tevékenység
2013- Jonathan Edwards Online Journal
2006- Anglisztika szakfelelős
1998- A keresztény hermeneutika kérdései és története
1994- Hermeneutikai Füzetek (szerk.)

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felső
német közép
francia alap

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Kiváló Munkáért Művelődési Minisztérium 1988
Sólyom Jenő Díj Evangélikus Teológiai Akadémia 1996
Országh László-díj Magyar Anglisztikai Társaság 2015
Török Pál Érem KRE HTK 2015
Károli Gáspár-díj Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Shakespeare Bizottság elnök (2016-)
MTA Irodalomtudományi Bizottság tag
Magyarországi Luther Szövetség elnök (2007-)
MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály tag (2013-)
NKFIH (OTKA) Zsűri bizottság (2013-)
MTA nem akadémikus közgyűlési képviselője
Renaissance Society of America  
Sixteenth Century Studies Society  
Tyndale Society  
Anglican-Luteran Society  
Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága tag
Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány kuratóriumi tag
Túróczy-hagyaték Alapítvány kuratóriumi tag
Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány kuratóriumi elnök

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1984-85 Warburg Intézet, London kutatás
1989-90 Leuveni Katolikus Egyetem kutatás
1993 Roanoke College, VA, USA
vendégtanár
2004 Princeton Theological Seminary kutatás
2006 Roanoke College, VA vendégtanár
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Juhász Ágnes, ELTE Nicolas Udall 1998
Tóth Sára, ELTE Northrop Frye 2004
Bús Éva, ELTE Shakespeare: Macbeth 2002
Mudriczki Judit, ELTE Shakespeare: King Lear 2010
Najbauer Noémi, ELTE John Donne igehirdetései 2011
Tóth Noémi, ELTE Shakespeare királydrámai a szocializmusban 2012
Korzenszky Emőke,
ELTE
The Iconographical and Theological Context of the Problem of Free Will and Determinism in Shakespeare's Macbeth 2013
Túri Zita, ELTE The Ship of Fools Tradition in Early Modern England – Its Performative Origins and Presence on the English Renaissance Stage 2015

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Anna Svetlikova, Prágai Egyetem Jonathan Edwards (külföldi) 2012
Juhász Gergely, Leuveni Katolikus Egyetem William Tyndale és George Joye (külföldi) 2008
Orbán Gyöngyi, Kolozsvári Egy. Az irodalmi művek hermeneutikai megköz. 1998
Berszán István, Kolozsvári Egy. Az írás és olvasás kultikus gyakorlata 1998
Evans Craig, KRE HTK Jesus and the Fall of Satan (habilitáció) 2009
Korányi András, DRE Káldy Zoltán püspöksége (habilitáció) 2009
Petrőczi Éva, Miskolci Egy. A puritanizmus irodalma (habilitáció) 2006
Reisinger János, MTA Biblia és irodalom (kandidátusi) 1998
Kiss Zsuzsánna, MTA A Lear király fordításai (kandidátusi) 1998
Thomas Rooney, ELTE The Complete Shakespeare 2011
Soós Gábor, ELTE The Passion of the Mind
2009
Gerőfi Gyuláné, Evangélikus HE Az Ószövetség és a Zsidókhoz írt levél 2009
Fehér Ildikó, ELTE Evil in Shakespeare’s Plays 2008
Horgas Judit, ELTE Természet és ökológia Shakespeare-nél 2006
Földváry Kinga, ELTE Önazonosság és szerepjátszás Shakespeare-nél 2005
Forgács Ildikó, ELTE A vihar fordításai 2005
Ittzés Gábor, ELTE Milton Elveszett paradicsoma 2004
Danka Krisztina, ELTE Irodalmi mű és kinyilatkoztatás 2000
Mártonffy Marcell, ELTE A jézusi parabolák 2000
Árkai Márta, ELTE Shakespeare és Füssli 2000
Bierbauer Zsuzsa, ELTE A megértés és félreértés Shakespeare-nél 1999
Péteri Éva, ELTE A pre-raffaeliták festészete és irodalma 1999
Kenyeres János, ELTE Frye és a Biblia 1998
Petrőczi, Éva, JATE Puritan Writers and Poets 1998
Janzer Csikós Dóra, ELTE William Blake 1997
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)Tibor Fabiny

Title: Professor Dr. habil. CSc
Gender: M
Year of Birth: 1955
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 872 1742
Personal website: https://fabinytibor.eu

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (CSc): 1992
Discipline: Literary Studies
Title of Thesis: The Hermeneutical, Iconographical and Literary Aspects of Biblical Typologyi
Issuing Institution: Hungarian Academy of Science

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1980
Discipline(s): English, Library Sciences, Comparative Literature
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Lutheran Theological Academy Lay Theologian 1983
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of English Studies
Department: Department of Literary and Cultural Studies in English
Current Position(s): professor

Previous Employer: Pázmány Péter Catholic University
Previous Position Held: Head of Institute

Other Previous Employers: József Attila Tudományegyetem
Other Previous Positions Held: Lecturer, Senior Lecturer, Reader


Areas of Research and Teaching
Introduction to English Studies
The English Renaissance, Shakespeare, Milton
Hermeneutics
Bible and Literature
The History of Christianity in England and in America

Membership in Research Groups and Projects
Religious Controversies (OTKA, PPKE 2006-2011)
Hermeneutikai Kutatóközpont Intézet EBI kutatócsoportja (2018- ) 
Jonathan Edwards Center – Hungary (2012- ) 
OTKA Milton-kutatás (2012-)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1998 A keresztény hermeneutika története (textbook)
2006- Responsible for the Accreditation of English Studies
1994- Hermeneutikai Füzetek (Hermeneutical Booklets) – editor
2013- Jonathan Edwards Online Journal
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English High
German Middle
French Elementary
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Excellent Work Reward Ministry of Culture 1988
Sólyom Jenő Prize Lutheran Theological University 1996
Országh László Prize HUSSE 2015
Török Pál Medal KRE HTK 2015
Károli Gáspár Prize

Ministry of Human Capacities

2018

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Shakespeare Committe President (2016-)
Literary Studies Committe Hungarian Academy of Science (2006-2011) Member
Hungarian Luther Alliance President (2007-)
Non-academician member of the General Assembly of the Hungarian Academy of Sciences Member
Renaissance Society of America  
Sixteenth Century Studies Society  
Tyndale Society  
Anglican-Luteran Society  

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1984 The Warburg Institute, London British Council Research Fellow
1989/90 K. U. Leuven Soros Fellow
1993 Roanoke College, VA, USA Copenhaver Scholar-in-Residence
2004 Princeton Theological Seminary Fulbright Research Fellow
2006 Roanoke College, VA, USA Copenhaver Scholar-in-Residence
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Juhász, Ágnes,
ELTE
Nicolas Udall 1998
Bús, Éva,
ELTE
Shakespeare: Macbeth 1999
Tóth, Sára,
ELTE
Northrop Frye 2004
Mudriczki, Judit,
PPKE
Shakespeare: King Lear 2009
Najbaue,r Noémi,
ELTE
John Donne’s Sermons 2011
Tóth, Noémi,
ELTE
Shakespeare’s Histories During the Kádár Era 2012
Korzenszky Emőke,
ELTE
The Iconographical and Theological Context of the Problem of Free Will and Determinism in Shakespeare's Macbeth 2013
Túri, Zita,
ELTE
The Ship of Fools Tradition in Early Modern England – Its Performative Origins and Presence on the English Renaissance Stage 2015
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Svetlakova, Anna,
University of Prague
Jonathan Edwards 2012
Juhász, Gergely,
K. U. Leuven
William Tyndale and George Joye 2008
Orbán, Gyöngyi,
Kolozsvári Egy
Hermeneutical Approach to Literature 1998
Berszán, István,
Kolozsvári Egy
Cultic Practice of Reading and Writing 1998
Evans, Craig,
KRE HTK
Jesus and the Fall of Satan (habilitation) 2009
Korányi, András,
DRE
Zoltán Káldy (habilitation) 2009
Petrőczi, Éva,
Miskolci Egy.
Literature of Puritanism (habilitation) 2006
Reisinger, János,
MTA
Bible and Literature (candidature) 1998
Kiss, Zsuzsánna,
MTA
King Lear in Hungarian (candidature) 1998
Rooney, Thomas,
ELTE
The Complete Shakespeare 2011
Soós, Gábor,
ELTE
The Passion of the Mind 2009
Gerőfi, Éva,
Evangélikus HE
Epistle to Hebews and the Old Testament 2009
Fehér, Ildikó,
ELTE
Evil in Shakespeare’s Plays 2008
Horgas, Judit,
ELTE
Nature and Ecology in Shakespeare 2006
Földváry, Kinga,
ELTE
Idenity and Role Playin gin Shakespeare 2005
Forgács ,Ildikó,
ELTE
The Tempest in Hungarian 2005
Ittzés, Gábor,
ELTE
Time in Paradise Lost 2004
Danka, Krisztina,
ELTE
Literature and Revelation 2000
Mártonffy, Marcell,
ELTE
The Parables of Jesus 2000
Árkai, Márta,
ELTE
Shakespeare and Fusseli 2000
Bierbauer, Zsuzsa,
ELTE
Understanding and Misunderstanding in Shakespeare 1999
Péteri, Éva,
ELTE
The Pre-Raffaelite Painters and Poets 1999
Kenyeres, János,
ELTE
Frye and the Bible 1998
Petrőczi, Éva,
JATE
Puritan Writers and Poets 1998
Janzer Csikós, Dóra,
ELTE
William Blake 1997
     
     
     
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

 


 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin