Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-12

Keserü Katalin

Cím: prof. emeritus
Nem: nő
Születési év: 1946
Születési hely: Pécs
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 1 3567 154

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1995 (PhD)
Tudományág: művészettörténet
Disszertáció címe: Gödöllői művésztelep
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1972
Tudományág(ak): latin, magyar, művészettörténet
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
ELTE bölcsészdoktor / habilitáció 1975 / 2003
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet:
Tanszék:
Beosztás:

Korábbi munkaadó: ELTE
Beosztás: e. tanár

Egyéb korábbi munkaadó: Műcsarnok, Budapest
Beosztás: igazgató


Kutatási és oktatási szakterületek

19-20. századi egyetemes és magyar művészet- és építészettörténet, ezek forrásai, művészettörténeti módszerei, tudománytörténete, -elmélete, muzeológiája

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

ELTE Művészettörténeti Tanszék 2009- Ornamentika-kutatás, témavezető (végzett ill. rendes hallgatókkal)

2004-6 Ornamentika és modernizmus (Ernst Múzeummal és hallgatókkal), témavezető

2003-2006 A 19-20. századi magyarországi művészet közép-európai kapcsolatai (Ernst Múzeummal és hallgatókal), témavezető

2000-2002 Az 1960-as évek kiállítástörténete (Ernst Múzeummal, hallgatókkal)

1997-2000. Forráskutatás (a századforduló közép-európai képző- és iparművészete, építészete), CEEPUS, programvezető (a krakkói Jagello Egyetemmel, a prágai egyetem művészeti karával, a pozsonyi Comenius Egyetemmel)

1991-94. A 80-as évek művészete (programvezető, OTKA)

1980-as évek: Nemzeti művészet (tanszéki keretben)
MTA Művészettörténeti Kutatóintézeténél:

1980-as évek: Magyar művészet 1890-1919; A 19. századi magyar művészet; Magyar művészet 1945 után

Magyar Nemzeti Galériánál:
1980-as évek: finn-magyar ill. brit-magyar művészeti kapcsolatok a századfordulón

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1972-1975 megbízott óraadó – minden funkcióval együttjár a demonstrációs anyagok készítése
1975-1981 tanársegéd
1981-1995 adjunktus
1995-2008 docens
2008-2013 egyetemi tanár

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
latin középiskolai tanári diploma
francia, orosz egyetemi záróvizsga (társalgási szint)
angol egyetemi nyelvvizsga (társalgási szint)
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Széchenyi-díj Magyar Köztársaság 2007
Pasteiner-érem Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1989
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat  
Association Internationale desCritiques d’Art vezetőségi tag (1990-es évek)
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság  
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2007-2010 MOME Doktori Iskola óraadás, jelenkori művészet problematikája
1997-1999 JPTE Művészeti Kar óraadás, jelenkori művészet problematikája
1995/96 PPTE Századforduló program művtört. előadásai
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)


Monográfiák


2013 Amrita Sher-Gil és Magyarország. Balatonfüred, Vaszary Villa (Magyar-angol) 120 l.

A váci Karolina-kápolna és Körösfői-Kriesch Aladár (Tumbász András fotóival). Vác, Arcus, 27 l.

2010 Lantos (magyar-angol). Pécs, 2010. Hungarofest.163 l.

2009 Várnagy Ildikó (magyar-angol). Várnagy Ildikó. Budapest, Magyar Képek. 3-75

2007 Toroczkai Wigand Ede. Budapest, Holnap Kiadó. 211 l.

Amrita Sher-Gil. Budapest, Kelet Kiadó, 200 l.

Stefanovits. Budapest, magánkiadás, 119 l.

A századforduló. Budapest, Kijárat Kiadó, 352 l.

2004 Megfestett álmok. Mese, látomás, álom a magyar művészetben 1903-1918, Ernst Múzeum

változatai: 2005 Sogni dipinti. Favola, visione e sogno nell’arte ungherese 1890-1920, Ernst Múzeum, Budapest, 60 l. és

2003 Painted Dreams. Tales, Visions, Dreams in Hungarian Art 1903-1918, Hungarian Cultural Centre, London, 64 l.

2001 Amrita Sher-Gil, Ernst Múzeum, Budapest, 151 l. (magyar, angol, francia)

1998 Emlékezés a kortárs művészetben, noran, Budapest, 200 l.

1994 Nyolcvanas évek – képzőművészet, Ernst Múzeum, Budapest (magyar-angol)

1993 Variációk a Pop Artra, Új Művészet Kiadó, Budapest,

Variations on Pop Art, Ernst Múzeum, Budapest, 84 l.

1989 Kígyós, Pécs, Pannónia Könyvek,

1987 Gödöllői művésztelep (Gellér Katalinnal), Corvina, Budapest, 255 l.

1984 Orlai Petrics Soma, Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 132.l.

1983 József Rippl-Rónai, Berlin, Henschelverlag

1982 Rippl-Rónai József, Corvina, Budapest, 72 l.

1977 Körösfői-Kriesch Aladár, Corvina, Budapest, 84 l.


Kismonográfia:

1999 Rippl-Rónai, Csontváry, Gulácsy, noran, Budapest, 108 l. (magyar, angol)

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Keserü Katalin: Erdélyi János nyomában. Korunk (Kolozsvár) XXVI/10 2015. Október, 89-97

Keserü Katalin: POSzT 2015. Szcenárium III.7. 2015. október, 87-98

az Ernst Múzeum és a Műcsarnok kiadványai koncepciójának kialakítása, felelős kiadója 2000-2007 illetve 1992-1995 között

Tényleges/konkrét szerkesztés:

2011 Az európai szecesszió nagymesterei - Els grans mestres del modernisme europeu – Los grandes maestros del modernismo europeo – Great Masters of European Art Nouveau stb. Budapest, 2011. Hungarofest

Orlai Petrics Soma (vezető tanárként), elektronikus, 2011 www.munkacsy.hu, http://www.munkacsy.hu/dokumentumok/dir6/2211_491_Orlai_Petics_Soma_kiallitasi_kalogus.pdf

2010 Text and Image in the 19-20th Century Art of Central Europe, Budapest, Eötvös Kiadó, (Szegedy-Maszák Zsuzsannával)

2005 A modernizmus kezdetei Közép-Európa építészetében – The Beginnings of Modernism in Central European Architecture, Ernst Múzeum, Budapest (Haba Péterrel)

2004 Sogni dipinti. Favola, visione e sogno nell’arte ungherese 1890-1920. Ernst Múzeum, Budapest

Neuillyben. Rippl-Rónai József és James Pitcairn-Knowles. Ernst Múzeum, Budapest

2000 Women’s Art in Hungary 1960-2000, Ernst Múzeum,

Modern magyar nőművészettörténet, Budapest, Kijárat Kiadó

1996 Találkozások Közép-Európában - Crossroads in Central Europe, MAOE, Budapest

A Műcsarnok, Műcsarnok, Budapest

1994 A modern poszt-jai, ELTE, Budapest

A nyolcvanas évek művészete – képzőművészet, 1994, Budapest, Műcsarnok

1993 Joseph Kosuth: Zeno at the Edge of the Known World , Budapest, Műcsarnok

1990 Sub Minervae nationis praesidio, ELTE Művészettörténeti Tanszék, Budaest

/1979 A színházi látványról, Magyar Színházi Intézet, (kiadatlan, Belitska-Scholz Hedviggel)/

Könyvfejezetek

Keserü Katalin: Ornamentika-értelmezések. In: Rockenbauer, Z. (szerk.): Újraértelmezett hagyomány. Műcsarnok, Budapest, 2015. 65–85.

2015 A kép mint „stilizált párviadal”. merőleges viszonyok. Tanulmányok El Kazovszkijról. Szerk.: Cserjés Katalin, Szauter Dóra. Szeged, JATEPress, 2015. 15-31

2014 Amrita és Baktay. Az indológus indián. Baktay Ervin emlékezete. Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, 2014. Szerk.: Kelényi Béla. 199-213

Szó és kép Makovecz Imre műhelyében (A művészet mint jelenlét). Lakner Lajos (szerk.): Olvasható kép, látható szöveg. Debrecen, Déri Múzeum, 123-136

A 20. század fordulója és a vallásos művészet. Marozsi Ferenc (szerk.): A szecesszió szakrális művészete a Váci Egyházmegyében. Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény, 2014. 13-40

A Hantai kiállítás megnyitójára. Fabényi-Kürti-Popovics (szerk.): Hantai. Ludwig Múzeum Budapest, 2014. 92-97

2013 A Kultúrpalota reprezentatív helyiségei. A Marosvásárhelyi Kultúrpalota 1908-1913 (szerk. Oniga Erika), Marosvásárhely, Maros megyei Múzeum – Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány. 43-59 (Az előcsarnok, A foyer-k), 69-87 (A lépcsőház, A tükörterem), 97 (A könyvtár)

Mohácsról szól-e a Mohács-kép 1848/49 után? A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk.: S.Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós. Debreceni Egyetemi Kiadó, 274-284

Conversio a modern képzőművészetben. Teozófus művészet. Conversio (Hagion könyvek 1.) Szerk. Déri Balázs. ELTE BTK Vallástudományi Központ, 2013. 39-58

2012 Makovecz Imre és az ornamentika. In: Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Szerk.: Czövek Judit – Dyekiss Virág – Szilágyi Zsolt. Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, 535-552

The ’Fifties’ – A ’Change of Regime’ in the Arts? Gábor Bellák – János Jernyei Kiss – Katalin Keserü – Árpád Mikó – Béla Zsolt Szakács: A Thousand Years of Art in Hungary. Corvina, Budapest, Corvina, 331-376

„Azt én biztosan nem tudom elképzelni, hogy egyáltalán nem létezek”. KK beszélgetése El Kazovszkijjal, 1991-ben. Látáscsapda. Beszélgetések El Kazovszkijjal. Szerk.: Cserjés Katalin, Uhl Gabriella. Bp. Magvető, 2012. 247-301

2011 Lechner Ödön. Az európai szecesszió nagymesterei - Els grans mestres del modernisme europeu – Los grandes maestros del modernismo europeo – Great Masters of European Art Nouveau stb. Budapest, 2011. Hungarofest

2010 Az építészet és iparművészet nemzeti keretei (angol rezümével). Nemzet és művészet. Kép és önkép. Szerk.: Király Erzsébet, Róka Enikő, Veszprémi Nóra. Katalógus, MNG, 2010. 227-247

2009 Az „50-es évek” – „Rendszerváltás” a művészetben? Bellák Gábor – Jernyei Kiss János – Keserü Katalin – Mikó Árpád – Szakács Béla Zsolt: Magyar művészet. Budapest, Corvina, 330-376

Az Arts and Crafts kora. Kézműves iparművészet Magyarországon. (magyar-angol) Urbán Ágnes (szerk.): Craft & Design. Irányok, utak a kortárs magyar iparművészetben. Craft. Budapest, 2008-2009, MKISZ, 6-15

A craft és a design fogalma. Urbán Ágnes (szerk.): Craft & Design. Irányok, utak a kortárs magyar iparművészetben. Design. Budapest, 2008-2009, MKISZ, CD

Az Arts and Crafts mozgalomról, a vernakularizmusról és a regionalizmusról. Colligite fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben. Budapest, ELTE BTK Művészettörténeti Intézeti Képviselet. 145-157

2008 Hegyek és mítoszok, avagy a hegyek változó jelentése a magyar művészetben. Pap Levente – Tapodi Zsuzsa (szerk.): Közösség, kultúra, identitás. Kolozsvár, Scientia Kiadó. 215-231

A barátságról – többféleképpen. „Ember lenni mindég, minden körülményben”. Tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkalmából. Szerk.: Radvánszky Anikó. Piliscsaba, PPKE BTK, 224-244

2007 Kép, tárgy, enteriőr. Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest, Akadémiai Kiadó, 469-482

2006 A budapesti Néprajzi Múzeum építészeti tervei és a gödöllőiek. A népművészet a 19-20. század fordulójának művészetében és a gödöllőiek művészetében. Gödöllői Múzeumi füzetek 8. 136-144

Hungarian Architecture and its Quest for Identity. Idée nationale et architecture en Europe 1860 – 1919. ed. Jean-Yves Andrieux, Fabienne Chevallier, Anja Kervanto Nevanlinna, Press universitaires de Rennes, 117-122

Otthon. Makovecz Anna és Kalotaszeg. Közös tér. Az etnikai identitás és a kulturális identitás kérdése a Kárpát-medence művészetében. Szerk. Bordács Andrea. Ernst Múzeum, Budapest, 155-162

Az épületkerámia a Zsolnay-gyárban. Budapest színes város. Zsolnay épületkerámiák. Szerk. Millisits Máté. Budapest, Ernst Múzeum, 16-19

2005 Az építészeti gondolkodás átalakulása a 19-20. század fordulóján Közép-Európában. A modernizmus kezdetei Közép-Európa építészetében. Szerk. Keserü Katalin – Haba Péter. Ernst Múzeum, Budapest. 9-24

Századforduló – kiállítások. Angyalokra szükség van. Tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest. 63-78

2004 A kultúra jelentősége a századforduló városépítészetében. Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai I. Szerk. Jankovics József, Nyerges Judit. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 523 – 530

Neuillyben. Neuillyben - Rippl-Rónai József és James Pitcairn-Knowles. Budapest. Ernst Múzeum, 5-71.

Ede Toroczkai Vigandin taideteollisesta tuotannosta ja hanen yhteytensa suomalaisiin – Toroczkai Vigand Ede iparművészeti munkái és finn kapcsolatai. Finnmagyar. Budapest, Ernst Múzeum, 126-142.

The Home, Women at the Gödöllő Artists’ Colony. Women at the Gödöllő Artists’ Colony, Szerk. Németh Zsófia, London, Hungarian Cultural Centre. 6-10, 18-23.

2003 A „gödöllői építészek”. A gödöllői művésztelep. Gödöllő, Városi Múzeum. 71-76.

Museums, Exhibition Halls and Galleries. Artists’ Studios and Exhibition Spaces. Public Spaces of Modern Architecture in Budapest 2. Szerk. Németh Zsófia. Ernst Múzeum, Budapest, 121-138.

2002 Műtermek Gödöllőn, a gödöllőiek műtermei. Művészek és műtermek. Szerk. Hadik András – Radványi Orsolya. Budapest, Ernst Múzeum, 150-161

Az organikus gondolkodás forrásai a magyar építészetben. Mir-susne-hum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére. I. Budapest, Akadémiai Kiadó. 352-366.

New Developments and Historical continuities in contemporary Hungarian artistic allegiances. By Force or by Will: The Art of External Might and Internal Passion. StAndrews, StAndrews Studies in Art History. 149-168.

Nőművészet-történet / Sieriesu makslas vesture. A magyar államiság ezer éve / Ungarn valsts tukstosgade. Folia Baltica 2. Szombathely, 30-44.

2001 Changing Values in Central European Art at the Turn of the Century. Stulecie towarzystwa artistów polskich „Sztuka”. Kraków, Instytut Historii Sztuki Uniwesytetu Jagiellonskiego. 23-34.

Curator’s Note. Women’s Art in Hungary. National Gallery of Modern Art, New Delhi, 4-7.l.

The Artists in the Magyart Exhibition. Magyart, Jyvaskylan taidemuseo, 9-19

2000 Lili Ország and Ilona Keserü, Changes of Picture and Sculpture in the New Contexts, The Feminine Memory: Visual Forms of „One’s Own Experience”. Women’s Art in Hungary 1960-2000. Ernst Múzeum, 5-9, 28-34, 43-57, 77-95.

„A második nem”, Az azonosságok művészete (1960-tól napjainkig). Modern magyar nőművészettörténet. Kijárat Kiadó, 7-11, 62-77.

Tájkép és táj-kép Bukta Imre művészetének kialakulásában. A szentendrei Vajda Lajos Stúdió. Szerk. Wehner Tibor. Szentendre, 245-260.

Bernády György – Marosvásárhely polgármestere. A kultúra jelentősége a századforduló városépítészetében. Városok és műhelyek a századfordulón. ÉTE – Ernst Múzeum, 2000. 9-15.
Monimerkityksellinen luonto Unkarin taitessa, Ugriculture 2000, Gallen-Kallelan Museo, 110-125.l.

1999 Les genres dans l’art de Rippl-Rónai. József Rippl-Rónai le Nabi hongrois, Somogy édition d’art, Paris, 61-67.

1998 Műfajok és műtípusok Rippl-Rónai művészetében. Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása, MNG, Budapest, 119-134.

Liturgy and Ritual in Contemporary Hungarian Art. La civilta ungherese e il cristianesimo I. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 394-404.

The Italian tradition in contemporary Hungarian art. Italia ed Ungheria degli anni trenta agli anni ottanta, Budapest, Egyetemi Kiadó, 351-356.

1994 A kultusz köztes helye. Kazinczy magyarországi kultusza. Tények és legendák, tárgyak és ereklyék, A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 1. 35-45.

A régióról. Természetesen, Ernst Múzeum (ELTE hallgatói munkával)

1993 19. századi művészettörténet fejezetei és Magyar művészet az 1960-as évektől. Pannon enciklopédia, Pannon Könyvkiadó, 18-20, 401-407.

Egyfajta bevezető Joseph Kosuth munkájához. Joseph Kosuth: Zeno At The Edge Of The Known World, Budapest, Műcsarnok, 7-25.

Vernacularism and its Special Characteristics in Hungarian Art. Art and the National Dream, Irish Academic Press, Dublin, 127 – 141.

Várábrázolások. A historizmus művészete Magyarországon, MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 223 – 241.

Zichy István önéletírása elé. A Gödöllői Városi Múzeum Évkönyve 1992. 138-145.

Finn-kép a magyar művészeti életben a századelőn. Hungarologische Beitrage, Universitat Jyvaskyla. 209-218

1992 Etnográfia és művészet: finnek és magyarok, Közelítések, Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. Ethnika – Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 297-304. (korábban: Népi kultúra és nemzettudat, Budapest, 1991)

1991 Képek a vágyak és szenvedélyek világából. Wahorn András, Budapest, Dovin-Markó-Vasilescu 71-149.

Michael Horsley: Work from Budapest, National Museum of Wales

1990 Nyelv és társadalom az építészet tükrében. Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Havas Ferenc, Horváth Katalin, Ladányi Mária. Budapest, ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 1990. 138-141

1989 Nemzeti gondolat a 19. század magyar építészetében – Az egyetemestől a regionális stílusig, Sub Minervae nationis praesidio, Budapest, ELTE, 102-106.

Lois Viktor (katalógus), Székesfehérvár, Az István király Múzeum közleményei D sorozat 190.sz

„Nulla aero” e „figura constante” (Dante nell’ arte figurativa della secessione ungherese), Venezia, Italia e Ungheria tra decadentismo e avanguardia, Akadémiai Kiadó, 349-362.

1988 Unkarilainen ja Suomalaisten Kulttuurisuhteista vuosisadanvaihtessa, Sielu ja muoto, Helsinki, Taideteollisnusmuseon julkaisu No 28. 16-24.

A képzőművészet szerepének érzékelése a nemzeti jelleg reprezentálásában. Forradalom után – Kiegyezés előtt, A magyar polgárosodás az abszolutizmus korában. Gondolat Kiadó, 215-233.

1985 Music and Spectacle in New Hungarian Art. Kunst, Musik, Schauspiel – Akten des XXV. Internationaler Kongress für Kunstgeschichte 2. Wien, Böhlau Verlag (magyarul: Egy, az utóbbi idők lehetőségei közül, Jóvilág, A Bölcsész Index antológiája, 1984)

Az értelmiség a képzőművészet szemében 1850-1867, Irodalomtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok, Szerk. Kósa László – Szegedy-Maszák Mihály, Budapest, ELTE, 130-159.

1983 Pinczehelyi, István király Múzeum Közleményei 151. Székesfehérvár

1982 Izsó és a nemzeti romantika. A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei No. 40. Debrecen, 37-56.

Juhász Árpád szerepe a gödöllői művésztelepen, Studia Comitatensia 10, Szentendre

1981 A Zsolnay gyár szecessziós korszaka, A gödöllői művésztelep, Körösfői-Kriesch Aladár, Magyar művészet 1890-1919. I. Budapest, Akadémiai Kiadó, 507-510, 418-434, 439-442.

1980 Művészetszemlélet és művészet a Kiegyezés előtt, Arany János ma, Budapest, Tankönyvkiadó, 77-105.

1979 Szecesszió és szimbolizmus Magyarországon. Utak a vizuális kultúrához II. MTA Vizuális Kultúrakutató Csoport, Budapest – Veszprém, 181-190.

1977 Korniss Dezső: Kántálók. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 20-21. Pécs

Gödöllői művésztelep, (Gellér Katalinnal) Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatócsoport, 108 l.

Korniss Dezső: Pásztorok. Korniss Dezső: Rezeda 9, a Rablók meg a Pásztorok, Hatvan, Hatvany Lajos Múzeum

1976 Zichy Mihály Tragédia-illusztrációiról, Madách Imre ma, Tankönyvkiadó, Budapest, 143-157.


Cikkek tudományos folyóiratokban

2008 Szajbély Mihály: Intermediális randevúk a 19. században. Irodalomtörténet 2008/4. LXXXIX. évf. 4. sz. – Új folyam: XXXIX. évf. 4. sz. 610-625

2000 Patrick Geddes és az organikus szemlélet. Építés- Építészettudomány XXVIII. 1999/2000 (1-4) 85-92

1995 Magyar-indiai építészeti kapcsolatok, Néprajzi Értesítő LXXVII. 167-182.l.

1992 Historical Iconography of Hungarian Avant-garde, Acta Historiae Artium, 77-84.

1990 Art contacts between Great Britain and Hungary at the turn of the century, Hungarian Studies No 2, Akadémiai Kiadó, 142-154

1989 Suomen taidetta Unkarissa, Specimina Fennica, Tomus I. Pécs, JPTE, 101-109

1988 The Workshops of Gödöllő: Transformations of a Morrisian Theme, Journal of Design History Vol. 1. No 1. 1-23.

Avantgardizmus és a primitív/népi művészet tradíciója, Ars Hungarica 1.sz.

1987 Decorative Arts as Sources of Architectural Symbolism, The Journal of the Decorative Arts Society No. 11. 21-26.

A Petőfi-arckép változásai, Ars Hungarica l.sz. 59-64.

1986 „Légi semmi” és „állandó alak” – Dante a magyar szecesszióban, Irodalomtörténet 4.sz. 851-876.

1985 Képlátás, képértelmezés a 19. század közepén Magyarországon Ormós Zsigmond munkássága tükrében, Ars Hungarica 1.sz. 77-84

1983 A szimbolizmus nyomai a 20. század eleji magyar építészetben, Művészettörténeti Értesítő 4.sz. 243-247

1979 Hencze Tamás sorozatairól, Ars Hungarica 1. sz.

Mihály Rezső grafikus, a gödöllői művésztelep tagja, Művészettörténeti Értesítő 2.sz.

1978 Historical Theme in Hungarian Symbolism, Acta Historiae Artium XXIV. 1-4. 425-433.

1977 A népművészeti motívum metamorfózisához a képzőművészetben, Ethnographia 1.sz. (korábban: A népi motívum metamorfózisához, A népművészet tegnap és ma, Magyar Néprajzi Társaság, 1976, 129-148.)

Martyn Ferenc, a szobrász, Ars Hungarica 2.sz.

Remsey Jenő a gödöllői művésztelepen, Művészettörténeti Értesítő 1.sz.

1976 Koós Judith: The Life-work of Lajos Kozma, AHA 1-2.sz.

1973 Táblakép és építészeti dekoráció Rippl-Rónai József művészetében, Építés- és Építészettudomány V. 3-4. sz. 579-584.

továbbá: recenziók az Ars Hungaricában, Művészettörténeti Értesítőben

Konferenciaközlemények


Recenziók


Fordítások


Szépirodalmi alkotások

2014 Amritával Indiában – Sára Sándor (rendező, operatőr): Amrita Sher-Gil I-III. (dokumentumfilm, 2001). Pintér Judit (szerk.): Pro patria. Sára 80. MMA 457-465

Folklore and Future: Lechner’s Applied Arts Museum. coup De fouet 23. 20-25

2013 A „Nádasdy Akadémia” és a művészetek 1993-2013. ERtsey Attila (szerk.): Az ökológia és a művészet szerepe a paradigmaváltásban. Nádasdy Akadémia, Budapest-Nádasdladány, 15-19

Ezoterikus-tudományos szemlélet és spiritualizmus a modern festészetben. Trefort Campus I. évf. 1. szám 32-33

Cserny József (1939-2009) tervezőművész síremlékénél. Magyar Iparművészet 2013/5 (Új folyam 20) 41-44

Indiában. Amrit, Vol. 1. No 1. (September-October) 13-17

Egy magyar festőművész Indiában. múzeumcafé 7. évf. 35. sz. 31-34

Milyen szerepet kellene vállalniuk az állami kiállítóhelyeknek a hazai kortárs képzőművészet bemutatásában? múzeumcafé 7. évf. 34. sz. 32

2012 Mikulás Ferenc és a Kecskeméti Animációs Filmstúdió. Szícn 17/1 (2012 február) 80-81

Gémes Péter újra Budapesten. Új Művészet XXIII. 5. 10-13

Az absztrakció kifürkészhetetlensége. Konok Tamás imaginatív látása. Credo XVIII. 1. 73-77

„Hová vezetnek a szálak”. Polgár Rózsa kárpitművész életmű-kiállítása az Iparművészeti Múzeumban. Magyar Iparművészet 2012/1. 15-20

Mnémosyné, az Emlékezet. Múzsák kertje Gödöllőn. Szerk.: Szabó Emma Zsófia. Gödöllő, Új Művészet Közalapítvány, 2012. (lapszám nélkül)

A Ferenczy-család. Szín. Közösségi Művelődés, 17/4, 52-53

2011 „A pining lily of the cliff”. The Furniture Designers of Hungarian Art Nouveau. Hungarian Review II/2. March, 77-90

A tulipán jegyében. Csók István-emlékkiállítás. Új Művészet XXII. 6. 12-14

A forradalom stigmái. Paizs László kiállítása. Új Művészet XXII. 10. 4-5

2010 Örülök (Tót Endre: Örülök, ha egyik mondatot a másik után írhatom). Holmi, nov. (XXII. Évf. 11.) 1499-1502

„Kőszálon termett sajgó liliom” – A magyar szecesszió bútortervezői az Iparművészeti Múzeumban. Szín 15/2 (április) 89-92

Kulturális örökség Napjai 2010. Rábatamási, Jászai Mari Emlékhely. Szín 15/5 (október) 102-103

Vedres Ági: hé, fiúk! http://www.maimano.hu/kismano/20100709_hefiuk/megnyito_hu.html

Paizs László 1935-2009. Országépítő 2010/1. 21. évf. 56-60

A Negatív formáktól a „megalvadt” Föld(kéreg)-képekig (Paizs László /emlék/kiállítása a Szombathelyi Képtárban) Pannon Tükör 15/2. 93-97

100 éve nyílt meg a Petőfi Ház – Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009. nov. 14. Szín 2010 február (15/1) 117-122

Tracking Giorgione, a roman by Thomas Kabdebo. http://www.museogiorgione.it/ default.asp?id=1&ACT=11

Orlai Petrics Soma családi portréi. Credo XVI. 1-2. 83-90

Petőfi, Jászai, Kondor és a bolond. Lyukasóra 2010/1. XIX. Évf. 1. 4-7

Néhány szó az iparművészetről. Iskolakultúra 2009/3-4. 110-121

A képző- és az iparművészet közti viszony. Szín 14/2. 2009. április, 119-123

2009 La Colonia d’Artistes de Gödöllő / The Gödöllő Colony of Artists. Coup de fouet 14. 16-21

Diénes Attiláról. Diénes Attila. Szerk. Gopcsa Katalin – Diénes Attila. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum. 39-41

Hozzászólás. Molnár Mária (szerk.): Eszmecsere 2. Budapest, 2009. Polgári Magyarországért Alapítvány. 57-59

A kortárs képzőművészet színterei. Korunk XX/9. 2009. szeptember, 3-16

Gaál István köszöntése. Szín 14/5 (2009 október) 75-77

Helyfoglalás

A pécsi Martyn Ferenc művészeti szabadiskola. Iskolakultúra, 7-8.sz.

Kabdebó Tamás: Giorgione nyomában. Irodalmi Jelen 2009. dec. 4

Működnek a képek. Lantos Ferenc 80 éves. Új Művészet, március (XX. 3.) 4-7

A magyar szecesszió bútortervezői. Kiállításmegnyitó. Magyar Szemle 2009. dec. (Új folyam XVIII. 11-12.) 137-145

2008 Gondolatok Ligeti Antal művészetéről. Ligeti Antal (1823-1890). Szerk.:Blaskóné Majkó Katalin-Radványi Orsolya-Zsákovics Ferenc. Budapest, Semmelweis kiadó. 14-19

Az orientalizmus magyar követői, Sass Brunner Erzsébet és lánya, Brunner Erzsébet festészetéről, kanizsai állandó kiállításuk megújulása alkalmából. Pannon Tükör 13. évf. 6. 83-86

Kivétel. Gondolatok a diszeli Első Magyar Látványtár 2008-as kiállítás-megnyitóján. Szín 13/3, 2008. június, 96-98

Egy műhelyről és a művészet társadalmi jelenlétéről. Magyar Szemle Új folyam XVII. 11-12. szám, 136-141

„Hogy mit lehet csinálni a hiányból!” Csutoros Sándorról. Magyar Műhely 147. 33-40

Lüktető rend – Vásárhelyi Alice művészetéről. Kortárs 52. 7-8. 144-147

Adalék az erdélyi (és hazai) örökségvédelem problémáihoz. Toroczkai Wigand Ede iskolái. Műemlékvédelem LII. 1. 65-68

Érték, művészet. Magyar Szemle Új folyam XVII. 3-4. sz. 2008. április, 85-93

Ha ezek a téglák beszélni tudnának… (Az ELTE BTK épületei). Trefort-kert I/1. 46-49

2007 Bevezető / Introduction. A kép közvetlensége / Direct Pictures. Tíz éves az Élesdi Művésztelep / Ten Years of the Élesd Art Workhop. Ernst Múzeum, Budapest, 4-19.l.

Cered, 2007. XII. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep. Katalógus-előszó (kétnyelvű) h.n. é.n. Ars Longa Művészeti Egyesület

Előszó. Kemény Katalin: Maszk és valóság. Ernst Múzeumi Füzetek 3. Budapest, Ernst Múzeum, 3

Sosem volt világok. Radák Eszter, Soós Nóra és Varga Patrícia Minerva kiállítása. Új Művészet, 2. 40-42.l.

Színes magyar álom – A gödöllői szövőműhely. Artmagazin V. 4. 70-73

2006 Workshop Élesd (Alesd) – One transborder artistic initiative / A határokon átívelő élesdi művésztelepről. Art Workshop Élesd. EU-GROUND Ltd. H.n. 3-5.l.

Előszó. Budapest színes város. Zsolnay épületkerámiák. Szerk.: Millisits Máté. Budapest, Ernst Múzeum, 7-9

Budapest, ville des artistes. Leporello, Paris, Institut Hongrois

Előszó. Bódis Erzsébet. Katalógus. Szerk.: Katona Szabó Erzsébet

Common Space? Observations on an Exhibition. Praesens 2 27-37.l.

If you could? 27 responses to the question: „If you could choose a woman artist whose work has changed your views of subjectivity and revealed new dimensions to what constitutes your feminist political and/or aesthetic agenda(s) who would it be?“, n.paradoxa. International Feminist Art Journal, vol. 17 ( 2006), 49–59: 59.

Bevezető / Preface. Ornamentika és modernizmus / Ornamentalism and Modernism. Ernst Múzeumi Füzetek 2. Budapest. 6-15.l.

Előszó. Tiltás és tűrés. A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának 1966-os és 1967-es kiállítása. Ernst Múzeum, Budapest, 2006. 3-5.l.

Kiállítástörténet / The History of the Exhibition. Közös tér / Common Space. Az etnikai kisebbség és a kulturális identitás kérdése a Kárpát-medence művészetében / The Question of Ethnic Minorities and Cultural Identity in the Art of the Carpathian Basin. Ernst Múzeum, Budapest. 21-32.l.

2005 Alkalom és mű. A Terror Háza. Kultusz, mű, identitás. A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei 13. Budapest, 289-300

2004 One Hundred Sheets (Erika Baglyas) – Hundert Laken. Praesens 4. 56 – 60.l.

2002 A VLS és a magyar művészettörténet. Új Művészet dec. 9-11.l.

Anna Torma: Embroideries 2001-2002. Katalógus, angol-magyar

A második szólam. Jövőkép. Budapest, K.Bazovsky Ház. 9-14.l.

Plugor Sándor sorsrajzai. Korunk (Kolozsvár) 8.sz. 78-81.l.

Vivan Sundaram múzeuma. A nemzet antropológiája, Budapest, Új Mandátum, 418-423.

2001 A művészet mint beszéd. Fényszimpózium (1993, Eger). Symposion Alapítvány, h.n. é.n. 20-22.l.

Vernacularism in the context of the National and Regional. Vernacular Art in Central Europe. Szerk. Jacek Pulchra. Cracow, International Cultural Centre. 189-204.

Lélek-halál-túlvilág Közép-Európa kortárs képzőművészetében. Lélek, halál, túlvilág. Szerk. Pócs Éva. Budapest, Balassi Kiadó, 519-525.

Vita megjegyzések nélkül. Új Művészet febr. 33-35.l.

A gödöllői művésztelep 1901-1920. Megnyitó. Magyar Iparművészet

Polgár Rózsa. Polgár Rózsa: Szövött kárpitok, 21-24.l. magyar-angol

2000 Előszó, A XVII. Országos Akvarell Biennále, Eger, Dobó István Vármúzeum

A kettőzöttségről – Makovecz Anna kiállítása. Új Művészet 7.sz. 18-19.l.

Történelmi festészet az önkényuralom idején, Új Művészet 2.sz. 4-7.

The local and the universal: memory, organizer of the artworks. Culture of the time of transformation II. WIS Publishers, Poznan, 108-116.

Migrationkunst, Emő Simonyi: Papierskulpturen, Kunstverein Rosenheim

Az emlékezés anatómiája – El Kazovszkij képei, Új Művészet 1.sz. 23-25.l.

1999 Migrations for Creating another World, Anachronia No 5, 72-77.l.

Makovecz Anna, Editio Plurilingua

Az új művészet Indiában, Gyűjtők, Gyűjtemények 2.sz. 18-22.l.

Laborcz Flóra, Magyar Iparművészet 2.sz. 32-33.l.

Szimuláció (Block Csoport), Új Művészet június, 34-35.l.

1998 Douglas Cardinal építészete, Árgus 3.sz. 69-74.l.

Simsay Ildikó festőművész emlékére. Simsay Ildikó 1942-1997, Budapest, 6-16.

1997 Gádor Magda: Szobrok és rajzok. Budapest

Bukta Imre akadémiai kiállítása elé, Új Művészet 3.sz. 22-25.

Emlékezés és történelem, Magyar Szemle, márc.

1996 A Sher-Gil Archívum, Új Művészet 1-2.sz. 15-17. (angol kiadás: Vivan Sundaram, Bombay, Gallery Chemould)

Deli Ágnes (katalógus)

1995 Listen to Art! Strategies for Survival – Now! Swedish Art Critics Ass. Press, Lund, 87-92.l.

Bevezető és Magyarország, Európa: kreáció és re-kreáció, Műcsarnok

A finn példa a magyar művészeti életben a századelőn, „Ex invisibilibus visibilia”, Emlékkönyv Dávid Katalin 70. születésnapjára, Pesti Szalon – Ferenczy Kiadó, 168-172.l.

Konkoly (katalógus)

Hager Ritta (katalógus)

1993 Multicultural World as Cultural Paradigm, Beyond Walls and Wars, Midmarch Arts Press, New York

Képzelt kiállítás, Jelenkor márc.

Szabados Árpádról, Kortárs 1.sz. 143-148.l.

1992 Gaál József. Imagen del otro mundo, Sevilla, Expo

Indian Influence on Hungarian architecture, Hungarian Scolars on India and Indiology, Hungarian Information and Cultural Centre, New Delhi

1991 Regionalizmus és egyetemesség. A provincia megszűnik, a régió marad, Zsennye, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, 5-13.

Csutoros Sándor szobrairól, Kortárs febr. 122-127.

1990 A nyelv flörtje a művészettel Magyarországon, Holmi szept. 1020-1023.

1989 Várnagy Ildikó műveiről, Jelenkor ápr. 400-403.

1988 Egy elfelejtett festő – Marosán Gyula, Művészet 1.sz.

A siklósi „kavics”, Jelenkor 7-8.sz.

Papírmunkák, Szilvitzky Margit, Műcsarnok

Modernizmus a transzavantgárd felől, Jelenkor 3.sz.

Eredendő formák I-II. Fészek Galéria

1987 Kunst und Volkskunst, Archithese no.3

Metaforák, Swierkiewicz Róbert, Műcsarnok

Fotó és mágia, Fotó 8.sz.

Mágikus művek, Budapest Galéria

1985 Várnagy Ildikó, Budapest Galéria

1983 Művészet és kommunikáció, Művészet és/mint kommunikáció, MKISz, Budapest (hallgatói munka koordinálásával)

Az állandó Csontváry Múzeum, Somogy 12.sz.

1982 Egy kiállítás története avagy a realizmus ma Magyarországon, Mozgó Világ 10.sz.

„A valóság túl van a tényeken”, Mozgó Világ 11.sz.

Többféle realizmus, Fészek Galéria

1981 Swierkiewicz Róbertnek, Mozgó Világ 3-4.sz.

A gödöllői művésztelep művészete, Gödöllő, Helytörténeti gyűjtemény

1980 Kottaképek, Bercsényi 28-30. 1.sz.

Az 1979-es szobrász alkotótelepekről, Művészet 7.sz.

Új művészet 1970-ben (Nagy Ildikóval), Óbuda Galéria

Fekete-fehér-piros, Mozgó Világ 5.sz.

Illuminációk – Korniss Dezső regénye, Kortárs 1.sz.

1975 The Beginnings of László Moholy-Nagy, The New Hungarian Quarterly No 57

Művésztelepek, csoportosulások, Művészet 12.sz.

1974 A szecesszió nyomában. Műgyűjtő 1.sz. 48-50

A századforduló magyar faliszőnyegei. Műgyűjtő 3.sz. 52-53

Hatvany Lajosné Rippl-Rónai – gyűjteménye. Műgyűjtő 1. sz. 1-5

1973 Népművészet a pécsi vásáron. Műgyűjtő, 2.sz. 36

Vaszary János egy faliszőnyege. Műgyűjtő, 3.sz. 20-21

Mai magyar iparművészet. Műgyűjtő 1.sz. 24-25

Lantos Ferencről. Műgyűjtő 2. sz. 47-49

További cikkek a Színház c. folyóiratban, a Magyarország c. hetilapban stb, valamint előszók és bevezetők; recenziók különböző folyóiratokban

Film és multimédia

2006 Az önkényuralom és a kiegyezés korának művészete (elektronikus, ELTE) http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tananyag&task=showElements&id_tananyag=42

A modernizmus kezdetei Közép-Európa képzőművészetében (forrásszöveg-gyűjtemény, elektronikus, ELTE, Kopócsy Annával)

http://szabadbolcseszet.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tananyag&task=showCategory&id=6

Diszkográfia
Konferenciaszervezés

2015 Barcelona, 2nd coupDefouet International Congress, 2. szekció: The Eye of an Era: Art Nouveau Interpretations of the Feminine (szekcióvezetéssel)

2014 Iparművészeti múzeum, Lechner Ödön Emlékkonferencia (nemzetközi, szekcióvezetéssel)

2010 EAHN első nemzetközi konferenciája (Guimaraes, Portugália): Village Architecture in the Age of Sustainable Future (szekcióvezetéssel)

2009 ELTE: Text and image in the 19-20th Century Art of Central Europe

2006 ELTE - Ernst Múzeum: Ornamentika és modernizmus

Debrecen, VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus: Kultúra, nemzet, identitás szekció (szekcióvezetéssel)

2005 ELTE - Ernst Múzeum: Közép-Európa művészete Budapesten a 19. századtól napjainkig

Ernst Múzeum: A kiállítás mint művészettörténeti tapasztalat

2004 Ernst Múzeum: A külső és a belső kép (interdiszciplináris)

2000. Építéstudományi Egyesület – Ernst Múzeum: Városok és műhelyek a századfordulón (regionális)

1998. ELTE: Találkozások Közép-Európában II. (interregionális, művészetkritikai)

1997. Nádasdy Akadémia: Építészet – Természet – Művészet (kanadai-magyar szimpozion)

1996. MAOE: Találkozások Közép-Európában I. (interregionális, művészetkritikai)

1994. ICOM ICEE éves konferenciája (Műcsarnok, nemzetközi)

1993. Ernst Múzeum: A pop art utóélete (nemzetközi szimpozion)

1992. ELTE: Németh Lajos-emlékülés


Nyilvános megjelenések

Egyes előadások:

2014 London, Courtauld Intézet: Beszélgetés Joseph Kosuth-tal

2013 UNESCO, Párizs: Amrita Sher-Gil

MTA Könyvtár: Az Amrita Sher-Gil – szakirodalom kritikai áttekintése

2010 Kolozsvár, Korunk Akadémia

2005 Pittsburgh, Carnegy Mellon University


Konferenciaelőadások:


2014 Balatonfüred, Vaszary Villa: Hamvas Béla-konferencia

MMA, Erdélyi János emlékülés

Lechner Ödön munkássága, IM

Marosvásárhely, Kultúrpalota: Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben

2013 Vác, Egyházmegyei Múzeum: A szecesszió szakrális művészete a Váci Egyházmegyében

Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem – Sepsiszentgyörgy, Erdélyi Művészeti Központ: Időszerűség és tudományos rang

Delhi, Hungarian Information and Cultural Center: Amrita Sher-Gil and the Magyar Connection

Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum: Konferencia Baktay Ervin halálának 50. évfordulójára (Dunaharaszti)

Magyar Művészeti Akadémia: Indiai-magyar kapcsolatok a 20. században

Nizza, Colloque: L’Art Nouveau et l’Asie

Gödöllő, Városi Múzeum: Körösfői-Kriesch Aladár emlékkonferencia

Marosvásárhely, Kultúrpalota: A Kultúrpalota 100 éve

2012 Debrecen, Déri Múzeum: Olvasható kép, látható szöveg

Losonc, Nógrádi Múzeum: A titokzatos Csontváry Kösztka Tivadar (szeminárium)

Műcsarnok: Vigyázat, Műcsarnok! – újra

Szabadka, Városi Múzeum: A szabadkai szecesszió regionális kapcsolatai

2011 UNESCO: Global Round Table: Sustainability of Culture – The greater challenge of the 21st century

Debreceni Egyetem: Az emlékezethely kutatásának módszertani problémái. Mohácsról szól-e a Mohács-kép 1848/49 után?

ELTE: Conversio. Vallástudományi konferencia

2010 ELTE Disputatio de quodlibet Marosi Ernő tiszteletére

Delhi, Indira Gandhi National Centre for the Arts: Elizabeth Sass Brunner and Elizabeth Brunner: Two Hungarian lives devoted to India

Pécs, Művészetek és Irodalom Háza: Martyn Ferenc művészete egykor és ma

2009 Iparművészeti Múzeum: Craft és design

Szegedi Egyetem: El Kazovszkij

2008 ELTE: Colligite fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben

XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár (Tudománynépszerűsítő)

XII. Belsőépítészek Országos Találkozója – Konferencia

Művészet és politika. MODEM, Debrecen

The 9th Inetrnational Conference STIQE. University of Maribor

2007 Nagyszeben, Kós Károly Egyesülés: Kós Károly és Erdély

Marosvásárhely, Maros megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület: Emlékkonferencia Kelemen Lajos születésének 130. évfordulójára

MKISZ – MTA: „A SZELLEM SZABADSÁGA”

KUKUCS: Emlékezet, kultusz, múzeum (szekció-vezetéssel)

2005 Krakkó, Művészeti és Tudományos Akadémia: Hegycsúcsok. A hegyek a közép-európai kultúrában és civilizációban

MTA Néprajzi Kutatóintézete: Folklór és vizuális kultúra

Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége: „Helyzet”. A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején

Történész Céh (Pécs, JPTE): A Kádár-korszak nyilvánossága


Kiállításrendezőként:

2015 SPIRIT AND MATTER- THREE ARTISTS - THREE GENERATIONS. Delhi, HICC

Ornamentika-értelmezések a jelenkori képzőművészetben, Várfok Galéria, Budapest

2014 Részvétel (szöveggel és műtárggyal) a Néprajzi Múzeum múzeumháló című kiállításán (MaDokLabor)

2013 Amrita, utcakiállítás, Budapest, Nemzeti Múzeum; Párizs, UNESCO-palota

Amrita Sher-Gil és Magyarország. Balatonfüred, Vaszary Villa Galéria

2011 Barcelona-Brussels-Budapest. Antonio Gaudí-Victor Horta-Lechner Ödön. Szabadtéri tárlat: Barcelona, Sagrada Familia; Budapest, Nemzeti Múzeum; Brüsszel, városi park

Orlai Petrics Soma. Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum (ELTE hallgatókkal)

2009 Pécsi művészek helyfoglalója. Pécs, Nádor Galéria

2008 Toroczkai Wigand Ede építész, iparművész (1869-1945). Gödöllő, Városi Múzeum

2007 A kép közvetlensége. Ernst Múzeum

„Budapest nagykávéház”. Tallinn, Magyar Kulturális Intézet,

Sepsiszentgyörgy, Gyárfás Imre Galéria

2006 Tiltás és tűrés. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója 1966-os és 1967-es kiállítása. Ernst Múzeum (az ELTE Művészettörténeti Intézetével – vezető tanárként)

Budapest, ville des artistes. Ateliers d’artiste, cafés, cinémas de Budapest au XXe siecle. Párizs, Institut Hongrois

Közös tér. Az etnikai identitás és a kulturális identitás kérdése a Kárpát-medence művészetében. Ernst Múzeum, Budapest (több kurátorral)

2005 Sogni dipinti, 1890-1918 Római Magyar Akadémia

Kortárs magyar nőművészet, Helsinki, UK galéria


továbbá

könyvbemutatók, kiállításmegnyitók, tárlatvezetések, népszerűsítő előadások

részvétel zsűrikben: képzőművészettel kapcsolatban: 2013- a Velencei Biennále zsűrijében

színházzal kapcsolatban: 2015. POSZT

interjúalanyként különböző médiumokban

2009-2015 együttműködés a Réseau Art Nouveau Networkkel (Brüsszel) és a BBMAlapítvánnyal (Budapest képviseletében, lásd a hálózat és az alapítvány weboldalát)

2005-2006 az Ernst Múzeum Kht ügyvezető igazgatójaként sokféle megjelenés

Egyéb
Katalin Keserü

Title: professor
Gender: female
Year of Birth: 1946
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1975 (requalification in 1995)
Discipline: art history
Title of Thesis: Aladár Körösfői-Kriesch (completed in 1995 with the Gödöllő Artists’ Colony)
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1972
Discipline(s): art history, Hungarian and Latin
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Arts Studies and General Humanities
Department: Art History
Current Position(s): head of the department

Previous Employer: Eötvös Loránd University
Previous Position Held: professor

Other Previous Employers: Kunsthalle Budapest, Ernst Museum Budapest
Other Previous Positions Held: director, managing director


Areas of Research and Teaching

history of 19-20th centuries’ and contemporary arts, its sources and historiography; art theories, interdisciplinary studies

Membership in Research Groups and Projects

Art of the 1980s - leader of the OTKA-project; Written sources of Central European arts at the turn of the 19-20th centuries - leader of the CEEPUS project; History of culture in Hungary 1850-1867 - member in the group of the Committee of cultural history in the19th century at the HAS (MTA); member and leader of different temporary research groups at the Hungarian National Gallery, Kunsthalle, Ernst Museum for exhibitions; member of the Research Group of Art History (MTA) - for preparing the academic handbooks „Hungarian Art 1890-1919”, Hungarian art in the 19th century, Hungarian art after 1945

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1972-1975 teaching and development of the library at the Department of Art History, Eötvös L. University;
first study for a scientific periodical, conference paper, reviews
1975-1981 assistant – lectures, practices and seminars;
papers at interdisciplinary and professional conferences, curatorial works, critiques and reviews, publishing the PhD dissertation;
interdisciplimary studies for 2 textbooks, published by the Eötvös L. University, others for the academic handbook „Hungarian Art 1890-1919”, member of the entrance eaxamining body
1981-1995 first assistant – lectures, practices and seminars;
continuing the above mentionned activities, also in abroad, 6 monographs, reviewer of CSc ad DSC dissertations at the MTA, organizing conferences at the ELTE and the Kunsthalle;
editing 2 textbooks at the ELTE, curatorial works also with the participation of students, participation in the work and jury-member at the conferences of students’ scientific circle (TDK) and at the national study competions of secondary schools, reviewer of the entrance applications at the CEU, member of the bodies of entrance and state examining
1995-2008 docent at the ELTE – lectures, practices and seminars;
continuing the above mentionned activities;
consultant and reviewer of BA, MA theses at the ELTE and DLA theses at the PTE, MKE, jury-member at the MKE diploma works and exams, editing and writing 3 textbooks (two of them online), courses in Piliscsaba, in the „Turn of the century” program of Pázmány Péter Catholic University, in Pécs at the Faculty of Arts of JPTE about contemporary arts and the new methods of art history
2008-2013 professor at the ELTE – lectures and seminars;
continuing the above mentionned activities;
founding member of the School of Doctoral Studies at the Art History Institute, consultant and reviewer of BA, MA and PhD theses, member of the bodies of final exams and doctoral theses’ defences at the ELTE, courses at the Doctoral School of University of Arts „Moholy-Nagy”

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
latin master’s diploma
French middle
English middle
magyar mother tongue
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Excellent Work Reward Ministry of Culture 1983, 1988
Pasteiner medal National Association of
Archeologists and Art Historians
1989
Munkácsy-prize,
Noémi Ferenczy Prize
Minister of Culture 1990, 1992
Széchenyi-prize President of the Hungarian Republic 2007
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Society of Literary History  
National Association of Archeologists and Art Historians  
International Society of Hungarian Philologists  
Association International of Art Critics member of the National and of International board in t he 1990s
Hungarian Academy of Arts  
European Academy of Arts and Sciences  
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
- 1995 1984 British Academy

Universities of Jyvaskylai and Helsinki,
Stockholm University
1994 Goethe Institute
researching British-Hungarian connections in art at the turn of the 19-20th centuries
lectures and researches about the connections of Scandinavian and Hungarian arts at the turn of the 19-20th centuries
visiting and studying German Kunsthalles’ works and structures
1995/96 Ottawa, Carleton Egyetem,

Poznan, Adam Miczkiewicz Egyetem
lectures on 19-20th centuries’ Hungarian arts in international contexts
lectures on modern and contemporary Hungarian arts in international contexts
1997-1999 Krakkó, Jagello Egyetem lectures and researches on comparative art history in the case of the turn of the century’s art
2000s 2004 Glasgow University and 2001 Riga University
2004 Partium University, Oradea
2005 Pittsburgh, Carnegy Mellon University
2014 Courtauld Institut, London
lectures about women’s art in the 20th century

courses on modern and contemporary Hungarian and international arts
lectures on 20th centuries’ Hungarian arts in international contexts

lecture and talk about Joseph Kosuth’s art
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Anna Váraljai,
ELTE
Mokry-Mészáros Dezső munkásságának monografikus feldolgozása  
András Szilágyi,
ELTE
A magyar iparművészet története 1945 után – Különös tekintettel a design fejlődésére és a szilikát művészetekre 2010
consulent of 3 DLA dissertations:
Anna Veszely,
MKE

Gusztáv Ütő,
MKE

Borgó György Csaba,
MKE


Szemléletváltozások a lovasportré kortárs művészeti megjelenésében
Adalékok az akcióművészet történetéhez Erdélyben és Székelyföldön
Kaotikus rend

2013


2004
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Tóth Károly,
ELTE
A hódmezővásárhelyi művészcsoport 1900-1914 2013
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)


Monographs


2013 Amrita Sher-Gil és Magyarország. Balatonfüred, Vaszary Villa (Magyar-angol) 120 l.

A váci Karolina-kápolna és Körösfői-Kriesch Aladár (Tumbász András fotóival). Vác, Arcus, 27 l.

2010 Lantos (magyar-angol). Pécs, 2010. Hungarofest.163 l.

2009 Várnagy Ildikó (magyar-angol). Várnagy Ildikó. Budapest, Magyar Képek. 3-75

2007 Toroczkai Wigand Ede. Budapest, Holnap Kiadó. 211 l.

Amrita Sher-Gil. Budapest, Kelet Kiadó, 200 l.

Stefanovits. Budapest, magánkiadás, 119 l.

A századforduló. Budapest, Kijárat Kiadó, 352 l.

2004 Megfestett álmok. Mese, látomás, álom a magyar művészetben 1903-1918, Ernst Múzeum

változatai: 2005 Sogni dipinti. Favola, visione e sogno nell’arte ungherese 1890-1920, Ernst Múzeum, Budapest, 60 l. és

2003 Painted Dreams. Tales, Visions, Dreams in Hungarian Art 1903-1918, Hungarian Cultural Centre, London, 64 l.

2001 Amrita Sher-Gil, Ernst Múzeum, Budapest, 151 l. (magyar, angol, francia)

1998 Emlékezés a kortárs művészetben, noran, Budapest, 200 l.

1994 Nyolcvanas évek – képzőművészet, Ernst Múzeum, Budapest (magyar-angol)

1993 Variációk a Pop Artra, Új Művészet Kiadó, Budapest,

Variations on Pop Art, Ernst Múzeum, Budapest, 84 l.

1989 Kígyós, Pécs, Pannónia Könyvek,

1987 Gödöllői művésztelep (Gellér Katalinnal), Corvina, Budapest, 255 l.

1984 Orlai Petrics Soma, Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 132.l.

1983 József Rippl-Rónai, Berlin, Henschelverlag

1982 Rippl-Rónai József, Corvina, Budapest, 72 l.

1977 Körösfői-Kriesch Aladár, Corvina, Budapest, 84 l.


Kismonográfia:

1999 Rippl-Rónai, Csontváry, Gulácsy, noran, Budapest, 108 l. (magyar, angol)

Edited Books and Journals

Keserü Katalin: Erdélyi János nyomában. Korunk (Kolozsvár) XXVI/10 2015. Október, 89-97

Keserü Katalin: POSzT 2015. Szcenárium III.7. 2015. október, 87-98

az Ernst Múzeum és a Műcsarnok kiadványai koncepciójának kialakítása, felelős kiadója 2000-2007 illetve 1992-1995 között

Tényleges/konkrét szerkesztés:

2011 Az európai szecesszió nagymesterei - Els grans mestres del modernisme europeu – Los grandes maestros del modernismo europeo – Great Masters of European Art Nouveau stb. Budapest, 2011. Hungarofest

Orlai Petrics Soma (vezető tanárként), elektronikus, 2011 www.munkacsy.hu, http://www.munkacsy.hu/dokumentumok/dir6/2211_491_Orlai_Petics_Soma_kiallitasi_kalogus.pdf

2010 Text and Image in the 19-20th Century Art of Central Europe, Budapest, Eötvös Kiadó, (Szegedy-Maszák Zsuzsannával)

2005 A modernizmus kezdetei Közép-Európa építészetében – The Beginnings of Modernism in Central European Architecture, Ernst Múzeum, Budapest (Haba Péterrel)

2004 Sogni dipinti. Favola, visione e sogno nell’arte ungherese 1890-1920. Ernst Múzeum, Budapest

Neuillyben. Rippl-Rónai József és James Pitcairn-Knowles. Ernst Múzeum, Budapest

2000 Women’s Art in Hungary 1960-2000, Ernst Múzeum,

Modern magyar nőművészettörténet, Budapest, Kijárat Kiadó

1996 Találkozások Közép-Európában - Crossroads in Central Europe, MAOE, Budapest

A Műcsarnok, Műcsarnok, Budapest

1994 A modern poszt-jai, ELTE, Budapest

A nyolcvanas évek művészete – képzőművészet, 1994, Budapest, Műcsarnok

1993 Joseph Kosuth: Zeno at the Edge of the Known World , Budapest, Műcsarnok

1990 Sub Minervae nationis praesidio, ELTE Művészettörténeti Tanszék, Budaest

/1979 A színházi látványról, Magyar Színházi Intézet, (kiadatlan, Belitska-Scholz Hedviggel)/

Chapters in Books

Keserü Katalin: Ornamentika-értelmezések. In: Rockenbauer, Z. (szerk.): Újraértelmezett hagyomány. Műcsarnok, Budapest, 2015. 65–85.

2015 A kép mint „stilizált párviadal”. merőleges viszonyok. Tanulmányok El Kazovszkijról. Szerk.: Cserjés Katalin, Szauter Dóra. Szeged, JATEPress, 2015. 15-31

2014 Amrita és Baktay. Az indológus indián. Baktay Ervin emlékezete. Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, 2014. Szerk.: Kelényi Béla. 199-213

Szó és kép Makovecz Imre műhelyében (A művészet mint jelenlét). Lakner Lajos (szerk.): Olvasható kép, látható szöveg. Debrecen, Déri Múzeum, 123-136

A 20. század fordulója és a vallásos művészet. Marozsi Ferenc (szerk.): A szecesszió szakrális művészete a Váci Egyházmegyében. Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény, 2014. 13-40

A Hantai kiállítás megnyitójára. Fabényi-Kürti-Popovics (szerk.): Hantai. Ludwig Múzeum Budapest, 2014. 92-97

2013 A Kultúrpalota reprezentatív helyiségei. A Marosvásárhelyi Kultúrpalota 1908-1913 (szerk. Oniga Erika), Marosvásárhely, Maros megyei Múzeum – Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány. 43-59 (Az előcsarnok, A foyer-k), 69-87 (A lépcsőház, A tükörterem), 97 (A könyvtár)

Mohácsról szól-e a Mohács-kép 1848/49 után? A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk.: S.Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós. Debreceni Egyetemi Kiadó, 274-284

Conversio a modern képzőművészetben. Teozófus művészet. Conversio (Hagion könyvek 1.) Szerk. Déri Balázs. ELTE BTK Vallástudományi Központ, 2013. 39-58

2012 Makovecz Imre és az ornamentika. In: Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Szerk.: Czövek Judit – Dyekiss Virág – Szilágyi Zsolt. Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, 535-552

The ’Fifties’ – A ’Change of Regime’ in the Arts? Gábor Bellák – János Jernyei Kiss – Katalin Keserü – Árpád Mikó – Béla Zsolt Szakács: A Thousand Years of Art in Hungary. Corvina, Budapest, Corvina, 331-376

„Azt én biztosan nem tudom elképzelni, hogy egyáltalán nem létezek”. KK beszélgetése El Kazovszkijjal, 1991-ben. Látáscsapda. Beszélgetések El Kazovszkijjal. Szerk.: Cserjés Katalin, Uhl Gabriella. Bp. Magvető, 2012. 247-301

2011 Lechner Ödön. Az európai szecesszió nagymesterei - Els grans mestres del modernisme europeu – Los grandes maestros del modernismo europeo – Great Masters of European Art Nouveau stb. Budapest, 2011. Hungarofest

2010 Az építészet és iparművészet nemzeti keretei (angol rezümével). Nemzet és művészet. Kép és önkép. Szerk.: Király Erzsébet, Róka Enikő, Veszprémi Nóra. Katalógus, MNG, 2010. 227-247

2009 Az „50-es évek” – „Rendszerváltás” a művészetben? Bellák Gábor – Jernyei Kiss János – Keserü Katalin – Mikó Árpád – Szakács Béla Zsolt: Magyar művészet. Budapest, Corvina, 330-376

Az Arts and Crafts kora. Kézműves iparművészet Magyarországon. (magyar-angol) Urbán Ágnes (szerk.): Craft & Design. Irányok, utak a kortárs magyar iparművészetben. Craft. Budapest, 2008-2009, MKISZ, 6-15

A craft és a design fogalma. Urbán Ágnes (szerk.): Craft & Design. Irányok, utak a kortárs magyar iparművészetben. Design. Budapest, 2008-2009, MKISZ, CD

Az Arts and Crafts mozgalomról, a vernakularizmusról és a regionalizmusról. Colligite fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben. Budapest, ELTE BTK Művészettörténeti Intézeti Képviselet. 145-157

2008 Hegyek és mítoszok, avagy a hegyek változó jelentése a magyar művészetben. Pap Levente – Tapodi Zsuzsa (szerk.): Közösség, kultúra, identitás. Kolozsvár, Scientia Kiadó. 215-231

A barátságról – többféleképpen. „Ember lenni mindég, minden körülményben”. Tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkalmából. Szerk.: Radvánszky Anikó. Piliscsaba, PPKE BTK, 224-244

2007 Kép, tárgy, enteriőr. Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest, Akadémiai Kiadó, 469-482

2006 A budapesti Néprajzi Múzeum építészeti tervei és a gödöllőiek. A népművészet a 19-20. század fordulójának művészetében és a gödöllőiek művészetében. Gödöllői Múzeumi füzetek 8. 136-144

Hungarian Architecture and its Quest for Identity. Idée nationale et architecture en Europe 1860 – 1919. ed. Jean-Yves Andrieux, Fabienne Chevallier, Anja Kervanto Nevanlinna, Press universitaires de Rennes, 117-122

Otthon. Makovecz Anna és Kalotaszeg. Közös tér. Az etnikai identitás és a kulturális identitás kérdése a Kárpát-medence művészetében. Szerk. Bordács Andrea. Ernst Múzeum, Budapest, 155-162

Az épületkerámia a Zsolnay-gyárban. Budapest színes város. Zsolnay épületkerámiák. Szerk. Millisits Máté. Budapest, Ernst Múzeum, 16-19

2005 Az építészeti gondolkodás átalakulása a 19-20. század fordulóján Közép-Európában. A modernizmus kezdetei Közép-Európa építészetében. Szerk. Keserü Katalin – Haba Péter. Ernst Múzeum, Budapest. 9-24

Századforduló – kiállítások. Angyalokra szükség van. Tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest. 63-78

2004 A kultúra jelentősége a századforduló városépítészetében. Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai I. Szerk. Jankovics József, Nyerges Judit. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 523 – 530

Neuillyben. Neuillyben - Rippl-Rónai József és James Pitcairn-Knowles. Budapest. Ernst Múzeum, 5-71.

Ede Toroczkai Vigandin taideteollisesta tuotannosta ja hanen yhteytensa suomalaisiin – Toroczkai Vigand Ede iparművészeti munkái és finn kapcsolatai. Finnmagyar. Budapest, Ernst Múzeum, 126-142.

The Home, Women at the Gödöllő Artists’ Colony. Women at the Gödöllő Artists’ Colony, Szerk. Németh Zsófia, London, Hungarian Cultural Centre. 6-10, 18-23.

2003 A „gödöllői építészek”. A gödöllői művésztelep. Gödöllő, Városi Múzeum. 71-76.

Museums, Exhibition Halls and Galleries. Artists’ Studios and Exhibition Spaces. Public Spaces of Modern Architecture in Budapest 2. Szerk. Németh Zsófia. Ernst Múzeum, Budapest, 121-138.

2002 Műtermek Gödöllőn, a gödöllőiek műtermei. Művészek és műtermek. Szerk. Hadik András – Radványi Orsolya. Budapest, Ernst Múzeum, 150-161

Az organikus gondolkodás forrásai a magyar építészetben. Mir-susne-hum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére. I. Budapest, Akadémiai Kiadó. 352-366.

New Developments and Historical continuities in contemporary Hungarian artistic allegiances. By Force or by Will: The Art of External Might and Internal Passion. StAndrews, StAndrews Studies in Art History. 149-168.

Nőművészet-történet / Sieriesu makslas vesture. A magyar államiság ezer éve / Ungarn valsts tukstosgade. Folia Baltica 2. Szombathely, 30-44.

2001 Changing Values in Central European Art at the Turn of the Century. Stulecie towarzystwa artistów polskich „Sztuka”. Kraków, Instytut Historii Sztuki Uniwesytetu Jagiellonskiego. 23-34.

Curator’s Note. Women’s Art in Hungary. National Gallery of Modern Art, New Delhi, 4-7.l.

The Artists in the Magyart Exhibition. Magyart, Jyvaskylan taidemuseo, 9-19

2000 Lili Ország and Ilona Keserü, Changes of Picture and Sculpture in the New Contexts, The Feminine Memory: Visual Forms of „One’s Own Experience”. Women’s Art in Hungary 1960-2000. Ernst Múzeum, 5-9, 28-34, 43-57, 77-95.

„A második nem”, Az azonosságok művészete (1960-tól napjainkig). Modern magyar nőművészettörténet. Kijárat Kiadó, 7-11, 62-77.

Tájkép és táj-kép Bukta Imre művészetének kialakulásában. A szentendrei Vajda Lajos Stúdió. Szerk. Wehner Tibor. Szentendre, 245-260.

Bernády György – Marosvásárhely polgármestere. A kultúra jelentősége a századforduló városépítészetében. Városok és műhelyek a századfordulón. ÉTE – Ernst Múzeum, 2000. 9-15.
Monimerkityksellinen luonto Unkarin taitessa, Ugriculture 2000, Gallen-Kallelan Museo, 110-125.l.

1999 Les genres dans l’art de Rippl-Rónai. József Rippl-Rónai le Nabi hongrois, Somogy édition d’art, Paris, 61-67.

1998 Műfajok és műtípusok Rippl-Rónai művészetében. Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása, MNG, Budapest, 119-134.

Liturgy and Ritual in Contemporary Hungarian Art. La civilta ungherese e il cristianesimo I. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 394-404.

The Italian tradition in contemporary Hungarian art. Italia ed Ungheria degli anni trenta agli anni ottanta, Budapest, Egyetemi Kiadó, 351-356.

1994 A kultusz köztes helye. Kazinczy magyarországi kultusza. Tények és legendák, tárgyak és ereklyék, A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 1. 35-45.

A régióról. Természetesen, Ernst Múzeum (ELTE hallgatói munkával)

1993 19. századi művészettörténet fejezetei és Magyar művészet az 1960-as évektől. Pannon enciklopédia, Pannon Könyvkiadó, 18-20, 401-407.

Egyfajta bevezető Joseph Kosuth munkájához. Joseph Kosuth: Zeno At The Edge Of The Known World, Budapest, Műcsarnok, 7-25.

Vernacularism and its Special Characteristics in Hungarian Art. Art and the National Dream, Irish Academic Press, Dublin, 127 – 141.

Várábrázolások. A historizmus művészete Magyarországon, MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 223 – 241.

Zichy István önéletírása elé. A Gödöllői Városi Múzeum Évkönyve 1992. 138-145.

Finn-kép a magyar művészeti életben a századelőn. Hungarologische Beitrage, Universitat Jyvaskyla. 209-218

1992 Etnográfia és művészet: finnek és magyarok, Közelítések, Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. Ethnika – Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 297-304. (korábban: Népi kultúra és nemzettudat, Budapest, 1991)

1991 Képek a vágyak és szenvedélyek világából. Wahorn András, Budapest, Dovin-Markó-Vasilescu 71-149.

Michael Horsley: Work from Budapest, National Museum of Wales

1990 Nyelv és társadalom az építészet tükrében. Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Havas Ferenc, Horváth Katalin, Ladányi Mária. Budapest, ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 1990. 138-141

1989 Nemzeti gondolat a 19. század magyar építészetében – Az egyetemestől a regionális stílusig, Sub Minervae nationis praesidio, Budapest, ELTE, 102-106.

Lois Viktor (katalógus), Székesfehérvár, Az István király Múzeum közleményei D sorozat 190.sz

„Nulla aero” e „figura constante” (Dante nell’ arte figurativa della secessione ungherese), Venezia, Italia e Ungheria tra decadentismo e avanguardia, Akadémiai Kiadó, 349-362.

1988 Unkarilainen ja Suomalaisten Kulttuurisuhteista vuosisadanvaihtessa, Sielu ja muoto, Helsinki, Taideteollisnusmuseon julkaisu No 28. 16-24.

A képzőművészet szerepének érzékelése a nemzeti jelleg reprezentálásában. Forradalom után – Kiegyezés előtt, A magyar polgárosodás az abszolutizmus korában. Gondolat Kiadó, 215-233.

1985 Music and Spectacle in New Hungarian Art. Kunst, Musik, Schauspiel – Akten des XXV. Internationaler Kongress für Kunstgeschichte 2. Wien, Böhlau Verlag (magyarul: Egy, az utóbbi idők lehetőségei közül, Jóvilág, A Bölcsész Index antológiája, 1984)

Az értelmiség a képzőművészet szemében 1850-1867, Irodalomtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok, Szerk. Kósa László – Szegedy-Maszák Mihály, Budapest, ELTE, 130-159.

1983 Pinczehelyi, István király Múzeum Közleményei 151. Székesfehérvár

1982 Izsó és a nemzeti romantika. A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei No. 40. Debrecen, 37-56.

Juhász Árpád szerepe a gödöllői művésztelepen, Studia Comitatensia 10, Szentendre

1981 A Zsolnay gyár szecessziós korszaka, A gödöllői művésztelep, Körösfői-Kriesch Aladár, Magyar művészet 1890-1919. I. Budapest, Akadémiai Kiadó, 507-510, 418-434, 439-442.

1980 Művészetszemlélet és művészet a Kiegyezés előtt, Arany János ma, Budapest, Tankönyvkiadó, 77-105.

1979 Szecesszió és szimbolizmus Magyarországon. Utak a vizuális kultúrához II. MTA Vizuális Kultúrakutató Csoport, Budapest – Veszprém, 181-190.

1977 Korniss Dezső: Kántálók. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 20-21. Pécs

Gödöllői művésztelep, (Gellér Katalinnal) Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatócsoport, 108 l.

Korniss Dezső: Pásztorok. Korniss Dezső: Rezeda 9, a Rablók meg a Pásztorok, Hatvan, Hatvany Lajos Múzeum

1976 Zichy Mihály Tragédia-illusztrációiról, Madách Imre ma, Tankönyvkiadó, Budapest, 143-157.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

2008 Szajbély Mihály: Intermediális randevúk a 19. században. Irodalomtörténet 2008/4. LXXXIX. évf. 4. sz. – Új folyam: XXXIX. évf. 4. sz. 610-625

2000 Patrick Geddes és az organikus szemlélet. Építés- Építészettudomány XXVIII. 1999/2000 (1-4) 85-92

1995 Magyar-indiai építészeti kapcsolatok, Néprajzi Értesítő LXXVII. 167-182.l.

1992 Historical Iconography of Hungarian Avant-garde, Acta Historiae Artium, 77-84.

1990 Art contacts between Great Britain and Hungary at the turn of the century, Hungarian Studies No 2, Akadémiai Kiadó, 142-154

1989 Suomen taidetta Unkarissa, Specimina Fennica, Tomus I. Pécs, JPTE, 101-109

1988 The Workshops of Gödöllő: Transformations of a Morrisian Theme, Journal of Design History Vol. 1. No 1. 1-23.

Avantgardizmus és a primitív/népi művészet tradíciója, Ars Hungarica 1.sz.

1987 Decorative Arts as Sources of Architectural Symbolism, The Journal of the Decorative Arts Society No. 11. 21-26.

A Petőfi-arckép változásai, Ars Hungarica l.sz. 59-64.

1986 „Légi semmi” és „állandó alak” – Dante a magyar szecesszióban, Irodalomtörténet 4.sz. 851-876.

1985 Képlátás, képértelmezés a 19. század közepén Magyarországon Ormós Zsigmond munkássága tükrében, Ars Hungarica 1.sz. 77-84

1983 A szimbolizmus nyomai a 20. század eleji magyar építészetben, Művészettörténeti Értesítő 4.sz. 243-247

1979 Hencze Tamás sorozatairól, Ars Hungarica 1. sz.

Mihály Rezső grafikus, a gödöllői művésztelep tagja, Művészettörténeti Értesítő 2.sz.

1978 Historical Theme in Hungarian Symbolism, Acta Historiae Artium XXIV. 1-4. 425-433.

1977 A népművészeti motívum metamorfózisához a képzőművészetben, Ethnographia 1.sz. (korábban: A népi motívum metamorfózisához, A népművészet tegnap és ma, Magyar Néprajzi Társaság, 1976, 129-148.)

Martyn Ferenc, a szobrász, Ars Hungarica 2.sz.

Remsey Jenő a gödöllői művésztelepen, Művészettörténeti Értesítő 1.sz.

1976 Koós Judith: The Life-work of Lajos Kozma, AHA 1-2.sz.

1973 Táblakép és építészeti dekoráció Rippl-Rónai József művészetében, Építés- és Építészettudomány V. 3-4. sz. 579-584.

továbbá: recenziók az Ars Hungaricában, Művészettörténeti Értesítőben


Conference Proceedings (Printed and Electronic)


Book Reviews


Translations


Creative Writing

2014 Amritával Indiában – Sára Sándor (rendező, operatőr): Amrita Sher-Gil I-III. (dokumentumfilm, 2001). Pintér Judit (szerk.): Pro patria. Sára 80. MMA 457-465

Folklore and Future: Lechner’s Applied Arts Museum. coup De fouet 23. 20-25

2013 A „Nádasdy Akadémia” és a művészetek 1993-2013. ERtsey Attila (szerk.): Az ökológia és a művészet szerepe a paradigmaváltásban. Nádasdy Akadémia, Budapest-Nádasdladány, 15-19

Ezoterikus-tudományos szemlélet és spiritualizmus a modern festészetben. Trefort Campus I. évf. 1. szám 32-33

Cserny József (1939-2009) tervezőművész síremlékénél. Magyar Iparművészet 2013/5 (Új folyam 20) 41-44

Indiában. Amrit, Vol. 1. No 1. (September-October) 13-17

Egy magyar festőművész Indiában. múzeumcafé 7. évf. 35. sz. 31-34

Milyen szerepet kellene vállalniuk az állami kiállítóhelyeknek a hazai kortárs képzőművészet bemutatásában? múzeumcafé 7. évf. 34. sz. 32

2012 Mikulás Ferenc és a Kecskeméti Animációs Filmstúdió. Szícn 17/1 (2012 február) 80-81

Gémes Péter újra Budapesten. Új Művészet XXIII. 5. 10-13

Az absztrakció kifürkészhetetlensége. Konok Tamás imaginatív látása. Credo XVIII. 1. 73-77

„Hová vezetnek a szálak”. Polgár Rózsa kárpitművész életmű-kiállítása az Iparművészeti Múzeumban. Magyar Iparművészet 2012/1. 15-20

Mnémosyné, az Emlékezet. Múzsák kertje Gödöllőn. Szerk.: Szabó Emma Zsófia. Gödöllő, Új Művészet Közalapítvány, 2012. (lapszám nélkül)

A Ferenczy-család. Szín. Közösségi Művelődés, 17/4, 52-53

2011 „A pining lily of the cliff”. The Furniture Designers of Hungarian Art Nouveau. Hungarian Review II/2. March, 77-90

A tulipán jegyében. Csók István-emlékkiállítás. Új Művészet XXII. 6. 12-14

A forradalom stigmái. Paizs László kiállítása. Új Művészet XXII. 10. 4-5

2010 Örülök (Tót Endre: Örülök, ha egyik mondatot a másik után írhatom). Holmi, nov. (XXII. Évf. 11.) 1499-1502

„Kőszálon termett sajgó liliom” – A magyar szecesszió bútortervezői az Iparművészeti Múzeumban. Szín 15/2 (április) 89-92

Kulturális örökség Napjai 2010. Rábatamási, Jászai Mari Emlékhely. Szín 15/5 (október) 102-103

Vedres Ági: hé, fiúk! http://www.maimano.hu/kismano/20100709_hefiuk/megnyito_hu.html

Paizs László 1935-2009. Országépítő 2010/1. 21. évf. 56-60

A Negatív formáktól a „megalvadt” Föld(kéreg)-képekig (Paizs László /emlék/kiállítása a Szombathelyi Képtárban) Pannon Tükör 15/2. 93-97

100 éve nyílt meg a Petőfi Ház – Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009. nov. 14. Szín 2010 február (15/1) 117-122

Tracking Giorgione, a roman by Thomas Kabdebo. http://www.museogiorgione.it/ default.asp?id=1&ACT=11

Orlai Petrics Soma családi portréi. Credo XVI. 1-2. 83-90

Petőfi, Jászai, Kondor és a bolond. Lyukasóra 2010/1. XIX. Évf. 1. 4-7

Néhány szó az iparművészetről. Iskolakultúra 2009/3-4. 110-121

A képző- és az iparművészet közti viszony. Szín 14/2. 2009. április, 119-123

2009 La Colonia d’Artistes de Gödöllő / The Gödöllő Colony of Artists. Coup de fouet 14. 16-21

Diénes Attiláról. Diénes Attila. Szerk. Gopcsa Katalin – Diénes Attila. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum. 39-41

Hozzászólás. Molnár Mária (szerk.): Eszmecsere 2. Budapest, 2009. Polgári Magyarországért Alapítvány. 57-59

A kortárs képzőművészet színterei. Korunk XX/9. 2009. szeptember, 3-16

Gaál István köszöntése. Szín 14/5 (2009 október) 75-77

Helyfoglalás

A pécsi Martyn Ferenc művészeti szabadiskola. Iskolakultúra, 7-8.sz.

Kabdebó Tamás: Giorgione nyomában. Irodalmi Jelen 2009. dec. 4

Működnek a képek. Lantos Ferenc 80 éves. Új Művészet, március (XX. 3.) 4-7

A magyar szecesszió bútortervezői. Kiállításmegnyitó. Magyar Szemle 2009. dec. (Új folyam XVIII. 11-12.) 137-145

2008 Gondolatok Ligeti Antal művészetéről. Ligeti Antal (1823-1890). Szerk.:Blaskóné Majkó Katalin-Radványi Orsolya-Zsákovics Ferenc. Budapest, Semmelweis kiadó. 14-19

Az orientalizmus magyar követői, Sass Brunner Erzsébet és lánya, Brunner Erzsébet festészetéről, kanizsai állandó kiállításuk megújulása alkalmából. Pannon Tükör 13. évf. 6. 83-86

Kivétel. Gondolatok a diszeli Első Magyar Látványtár 2008-as kiállítás-megnyitóján. Szín 13/3, 2008. június, 96-98

Egy műhelyről és a művészet társadalmi jelenlétéről. Magyar Szemle Új folyam XVII. 11-12. szám, 136-141

„Hogy mit lehet csinálni a hiányból!” Csutoros Sándorról. Magyar Műhely 147. 33-40

Lüktető rend – Vásárhelyi Alice művészetéről. Kortárs 52. 7-8. 144-147

Adalék az erdélyi (és hazai) örökségvédelem problémáihoz. Toroczkai Wigand Ede iskolái. Műemlékvédelem LII. 1. 65-68

Érték, művészet. Magyar Szemle Új folyam XVII. 3-4. sz. 2008. április, 85-93

Ha ezek a téglák beszélni tudnának… (Az ELTE BTK épületei). Trefort-kert I/1. 46-49

2007 Bevezető / Introduction. A kép közvetlensége / Direct Pictures. Tíz éves az Élesdi Művésztelep / Ten Years of the Élesd Art Workhop. Ernst Múzeum, Budapest, 4-19.l.

Cered, 2007. XII. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep. Katalógus-előszó (kétnyelvű) h.n. é.n. Ars Longa Művészeti Egyesület

Előszó. Kemény Katalin: Maszk és valóság. Ernst Múzeumi Füzetek 3. Budapest, Ernst Múzeum, 3

Sosem volt világok. Radák Eszter, Soós Nóra és Varga Patrícia Minerva kiállítása. Új Művészet, 2. 40-42.l.

Színes magyar álom – A gödöllői szövőműhely. Artmagazin V. 4. 70-73

2006 Workshop Élesd (Alesd) – One transborder artistic initiative / A határokon átívelő élesdi művésztelepről. Art Workshop Élesd. EU-GROUND Ltd. H.n. 3-5.l.

Előszó. Budapest színes város. Zsolnay épületkerámiák. Szerk.: Millisits Máté. Budapest, Ernst Múzeum, 7-9

Budapest, ville des artistes. Leporello, Paris, Institut Hongrois

Előszó. Bódis Erzsébet. Katalógus. Szerk.: Katona Szabó Erzsébet

Common Space? Observations on an Exhibition. Praesens 2 27-37.l.

If you could? 27 responses to the question: „If you could choose a woman artist whose work has changed your views of subjectivity and revealed new dimensions to what constitutes your feminist political and/or aesthetic agenda(s) who would it be?“, n.paradoxa. International Feminist Art Journal, vol. 17 ( 2006), 49–59: 59.

Bevezető / Preface. Ornamentika és modernizmus / Ornamentalism and Modernism. Ernst Múzeumi Füzetek 2. Budapest. 6-15.l.

Előszó. Tiltás és tűrés. A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának 1966-os és 1967-es kiállítása. Ernst Múzeum, Budapest, 2006. 3-5.l.

Kiállítástörténet / The History of the Exhibition. Közös tér / Common Space. Az etnikai kisebbség és a kulturális identitás kérdése a Kárpát-medence művészetében / The Question of Ethnic Minorities and Cultural Identity in the Art of the Carpathian Basin. Ernst Múzeum, Budapest. 21-32.l.

2005 Alkalom és mű. A Terror Háza. Kultusz, mű, identitás. A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei 13. Budapest, 289-300

2004 One Hundred Sheets (Erika Baglyas) – Hundert Laken. Praesens 4. 56 – 60.l.

2002 A VLS és a magyar művészettörténet. Új Művészet dec. 9-11.l.

Anna Torma: Embroideries 2001-2002. Katalógus, angol-magyar

A második szólam. Jövőkép. Budapest, K.Bazovsky Ház. 9-14.l.

Plugor Sándor sorsrajzai. Korunk (Kolozsvár) 8.sz. 78-81.l.

Vivan Sundaram múzeuma. A nemzet antropológiája, Budapest, Új Mandátum, 418-423.

2001 A művészet mint beszéd. Fényszimpózium (1993, Eger). Symposion Alapítvány, h.n. é.n. 20-22.l.

Vernacularism in the context of the National and Regional. Vernacular Art in Central Europe. Szerk. Jacek Pulchra. Cracow, International Cultural Centre. 189-204.

Lélek-halál-túlvilág Közép-Európa kortárs képzőművészetében. Lélek, halál, túlvilág. Szerk. Pócs Éva. Budapest, Balassi Kiadó, 519-525.

Vita megjegyzések nélkül. Új Művészet febr. 33-35.l.

A gödöllői művésztelep 1901-1920. Megnyitó. Magyar Iparművészet

Polgár Rózsa. Polgár Rózsa: Szövött kárpitok, 21-24.l. magyar-angol

2000 Előszó, A XVII. Országos Akvarell Biennále, Eger, Dobó István Vármúzeum

A kettőzöttségről – Makovecz Anna kiállítása. Új Művészet 7.sz. 18-19.l.

Történelmi festészet az önkényuralom idején, Új Művészet 2.sz. 4-7.

The local and the universal: memory, organizer of the artworks. Culture of the time of transformation II. WIS Publishers, Poznan, 108-116.

Migrationkunst, Emő Simonyi: Papierskulpturen, Kunstverein Rosenheim

Az emlékezés anatómiája – El Kazovszkij képei, Új Művészet 1.sz. 23-25.l.

1999 Migrations for Creating another World, Anachronia No 5, 72-77.l.

Makovecz Anna, Editio Plurilingua

Az új művészet Indiában, Gyűjtők, Gyűjtemények 2.sz. 18-22.l.

Laborcz Flóra, Magyar Iparművészet 2.sz. 32-33.l.

Szimuláció (Block Csoport), Új Művészet június, 34-35.l.

1998 Douglas Cardinal építészete, Árgus 3.sz. 69-74.l.

Simsay Ildikó festőművész emlékére. Simsay Ildikó 1942-1997, Budapest, 6-16.

1997 Gádor Magda: Szobrok és rajzok. Budapest

Bukta Imre akadémiai kiállítása elé, Új Művészet 3.sz. 22-25.

Emlékezés és történelem, Magyar Szemle, márc.

1996 A Sher-Gil Archívum, Új Művészet 1-2.sz. 15-17. (angol kiadás: Vivan Sundaram, Bombay, Gallery Chemould)

Deli Ágnes (katalógus)

1995 Listen to Art! Strategies for Survival – Now! Swedish Art Critics Ass. Press, Lund, 87-92.l.

Bevezető és Magyarország, Európa: kreáció és re-kreáció, Műcsarnok

A finn példa a magyar művészeti életben a századelőn, „Ex invisibilibus visibilia”, Emlékkönyv Dávid Katalin 70. születésnapjára, Pesti Szalon – Ferenczy Kiadó, 168-172.l.

Konkoly (katalógus)

Hager Ritta (katalógus)

1993 Multicultural World as Cultural Paradigm, Beyond Walls and Wars, Midmarch Arts Press, New York

Képzelt kiállítás, Jelenkor márc.

Szabados Árpádról, Kortárs 1.sz. 143-148.l.

1992 Gaál József. Imagen del otro mundo, Sevilla, Expo

Indian Influence on Hungarian architecture, Hungarian Scolars on India and Indiology, Hungarian Information and Cultural Centre, New Delhi

1991 Regionalizmus és egyetemesség. A provincia megszűnik, a régió marad, Zsennye, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, 5-13.

Csutoros Sándor szobrairól, Kortárs febr. 122-127.

1990 A nyelv flörtje a művészettel Magyarországon, Holmi szept. 1020-1023.

1989 Várnagy Ildikó műveiről, Jelenkor ápr. 400-403.

1988 Egy elfelejtett festő – Marosán Gyula, Művészet 1.sz.

A siklósi „kavics”, Jelenkor 7-8.sz.

Papírmunkák, Szilvitzky Margit, Műcsarnok

Modernizmus a transzavantgárd felől, Jelenkor 3.sz.

Eredendő formák I-II. Fészek Galéria

1987 Kunst und Volkskunst, Archithese no.3

Metaforák, Swierkiewicz Róbert, Műcsarnok

Fotó és mágia, Fotó 8.sz.

Mágikus művek, Budapest Galéria

1985 Várnagy Ildikó, Budapest Galéria

1983 Művészet és kommunikáció, Művészet és/mint kommunikáció, MKISz, Budapest (hallgatói munka koordinálásával)

Az állandó Csontváry Múzeum, Somogy 12.sz.

1982 Egy kiállítás története avagy a realizmus ma Magyarországon, Mozgó Világ 10.sz.

„A valóság túl van a tényeken”, Mozgó Világ 11.sz.

Többféle realizmus, Fészek Galéria

1981 Swierkiewicz Róbertnek, Mozgó Világ 3-4.sz.

A gödöllői művésztelep művészete, Gödöllő, Helytörténeti gyűjtemény

1980 Kottaképek, Bercsényi 28-30. 1.sz.

Az 1979-es szobrász alkotótelepekről, Művészet 7.sz.

Új művészet 1970-ben (Nagy Ildikóval), Óbuda Galéria

Fekete-fehér-piros, Mozgó Világ 5.sz.

Illuminációk – Korniss Dezső regénye, Kortárs 1.sz.

1975 The Beginnings of László Moholy-Nagy, The New Hungarian Quarterly No 57

Művésztelepek, csoportosulások, Művészet 12.sz.

1974 A szecesszió nyomában. Műgyűjtő 1.sz. 48-50

A századforduló magyar faliszőnyegei. Műgyűjtő 3.sz. 52-53

Hatvany Lajosné Rippl-Rónai – gyűjteménye. Műgyűjtő 1. sz. 1-5

1973 Népművészet a pécsi vásáron. Műgyűjtő, 2.sz. 36

Vaszary János egy faliszőnyege. Műgyűjtő, 3.sz. 20-21

Mai magyar iparművészet. Műgyűjtő 1.sz. 24-25

Lantos Ferencről. Műgyűjtő 2. sz. 47-49

További cikkek a Színház c. folyóiratban, a Magyarország c. hetilapban stb, valamint előszók és bevezetők; recenziók különböző folyóiratokban


Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

2006 Az önkényuralom és a kiegyezés korának művészete (elektronikus, ELTE) http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tananyag&task=showElements&id_tananyag=42

A modernizmus kezdetei Közép-Európa képzőművészetében (forrásszöveg-gyűjtemény, elektronikus, ELTE, Kopócsy Annával)

http://szabadbolcseszet.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tananyag&task=showCategory&id=6


Discography
Organisation of Conferences

2015 Barcelona, 2nd coupDefouet International Congress, 2. szekció: The Eye of an Era: Art Nouveau Interpretations of the Feminine (szekcióvezetéssel)

2014 Iparművészeti múzeum, Lechner Ödön Emlékkonferencia (nemzetközi, szekcióvezetéssel)

2010 EAHN első nemzetközi konferenciája (Guimaraes, Portugália): Village Architecture in the Age of Sustainable Future (szekcióvezetéssel)

2009 ELTE: Text and image in the 19-20th Century Art of Central Europe

2006 ELTE - Ernst Múzeum: Ornamentika és modernizmus

Debrecen, VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus: Kultúra, nemzet, identitás szekció (szekcióvezetéssel)

2005 ELTE - Ernst Múzeum: Közép-Európa művészete Budapesten a 19. századtól napjainkig

Ernst Múzeum: A kiállítás mint művészettörténeti tapasztalat

2004 Ernst Múzeum: A külső és a belső kép (interdiszciplináris)

2000. Építéstudományi Egyesület – Ernst Múzeum: Városok és műhelyek a századfordulón (regionális)

1998. ELTE: Találkozások Közép-Európában II. (interregionális, művészetkritikai)

1997. Nádasdy Akadémia: Építészet – Természet – Művészet (kanadai-magyar szimpozion)

1996. MAOE: Találkozások Közép-Európában I. (interregionális, művészetkritikai)

1994. ICOM ICEE éves konferenciája (Műcsarnok, nemzetközi)

1993. Ernst Múzeum: A pop art utóélete (nemzetközi szimpozion)

1992. ELTE: Németh Lajos-emlékülés


Academic and public Appearances (Live and Electronic)


Egyes előadások:

2014 London, Courtauld Intézet: Beszélgetés Joseph Kosuth-tal

2013 UNESCO, Párizs: Amrita Sher-Gil

MTA Könyvtár: Az Amrita Sher-Gil – szakirodalom kritikai áttekintése

2010 Kolozsvár, Korunk Akadémia

2005 Pittsburgh, Carnegy Mellon University


Konferenciaelőadások:


2014 Balatonfüred, Vaszary Villa: Hamvas Béla-konferencia

MMA, Erdélyi János emlékülés

Lechner Ödön munkássága, IM

Marosvásárhely, Kultúrpalota: Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben

2013 Vác, Egyházmegyei Múzeum: A szecesszió szakrális művészete a Váci Egyházmegyében

Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem – Sepsiszentgyörgy, Erdélyi Művészeti Központ: Időszerűség és tudományos rang

Delhi, Hungarian Information and Cultural Center: Amrita Sher-Gil and the Magyar Connection

Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum: Konferencia Baktay Ervin halálának 50. évfordulójára (Dunaharaszti)

Magyar Művészeti Akadémia: Indiai-magyar kapcsolatok a 20. században

Nizza, Colloque: L’Art Nouveau et l’Asie

Gödöllő, Városi Múzeum: Körösfői-Kriesch Aladár emlékkonferencia

Marosvásárhely, Kultúrpalota: A Kultúrpalota 100 éve

2012 Debrecen, Déri Múzeum: Olvasható kép, látható szöveg

Losonc, Nógrádi Múzeum: A titokzatos Csontváry Kösztka Tivadar (szeminárium)

Műcsarnok: Vigyázat, Műcsarnok! – újra

Szabadka, Városi Múzeum: A szabadkai szecesszió regionális kapcsolatai

2011 UNESCO: Global Round Table: Sustainability of Culture – The greater challenge of the 21st century

Debreceni Egyetem: Az emlékezethely kutatásának módszertani problémái. Mohácsról szól-e a Mohács-kép 1848/49 után?

ELTE: Conversio. Vallástudományi konferencia

2010 ELTE Disputatio de quodlibet Marosi Ernő tiszteletére

Delhi, Indira Gandhi National Centre for the Arts: Elizabeth Sass Brunner and Elizabeth Brunner: Two Hungarian lives devoted to India

Pécs, Művészetek és Irodalom Háza: Martyn Ferenc művészete egykor és ma

2009 Iparművészeti Múzeum: Craft és design

Szegedi Egyetem: El Kazovszkij

2008 ELTE: Colligite fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben

XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár (Tudománynépszerűsítő)

XII. Belsőépítészek Országos Találkozója – Konferencia

Művészet és politika. MODEM, Debrecen

The 9th Inetrnational Conference STIQE. University of Maribor

2007 Nagyszeben, Kós Károly Egyesülés: Kós Károly és Erdély

Marosvásárhely, Maros megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület: Emlékkonferencia Kelemen Lajos születésének 130. évfordulójára

MKISZ – MTA: „A SZELLEM SZABADSÁGA”

KUKUCS: Emlékezet, kultusz, múzeum (szekció-vezetéssel)

2005 Krakkó, Művészeti és Tudományos Akadémia: Hegycsúcsok. A hegyek a közép-európai kultúrában és civilizációban

MTA Néprajzi Kutatóintézete: Folklór és vizuális kultúra

Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége: „Helyzet”. A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején

Történész Céh (Pécs, JPTE): A Kádár-korszak nyilvánossága


Kiállításrendezőként:

2015 SPIRIT AND MATTER- THREE ARTISTS - THREE GENERATIONS. Delhi, HICC

Ornamentika-értelmezések a jelenkori képzőművészetben, Várfok Galéria, Budapest

2014 Részvétel (szöveggel és műtárggyal) a Néprajzi Múzeum múzeumháló című kiállításán (MaDokLabor)

2013 Amrita, utcakiállítás, Budapest, Nemzeti Múzeum; Párizs, UNESCO-palota

Amrita Sher-Gil és Magyarország. Balatonfüred, Vaszary Villa Galéria

2011 Barcelona-Brussels-Budapest. Antonio Gaudí-Victor Horta-Lechner Ödön. Szabadtéri tárlat: Barcelona, Sagrada Familia; Budapest, Nemzeti Múzeum; Brüsszel, városi park

Orlai Petrics Soma. Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum (ELTE hallgatókkal)

2009 Pécsi művészek helyfoglalója. Pécs, Nádor Galéria

2008 Toroczkai Wigand Ede építész, iparművész (1869-1945). Gödöllő, Városi Múzeum

2007 A kép közvetlensége. Ernst Múzeum

„Budapest nagykávéház”. Tallinn, Magyar Kulturális Intézet,

Sepsiszentgyörgy, Gyárfás Imre Galéria

2006 Tiltás és tűrés. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója 1966-os és 1967-es kiállítása. Ernst Múzeum (az ELTE Művészettörténeti Intézetével – vezető tanárként)

Budapest, ville des artistes. Ateliers d’artiste, cafés, cinémas de Budapest au XXe siecle. Párizs, Institut Hongrois

Közös tér. Az etnikai identitás és a kulturális identitás kérdése a Kárpát-medence művészetében. Ernst Múzeum, Budapest (több kurátorral)

2005 Sogni dipinti, 1890-1918 Római Magyar Akadémia

Kortárs magyar nőművészet, Helsinki, UK galéria


továbbá

könyvbemutatók, kiállításmegnyitók, tárlatvezetések, népszerűsítő előadások

részvétel zsűrikben: képzőművészettel kapcsolatban: 2013- a Velencei Biennále zsűrijében

színházzal kapcsolatban: 2015. POSZT

interjúalanyként különböző médiumokban

2009-2015 együttműködés a Réseau Art Nouveau Networkkel (Brüsszel) és a BBMAlapítvánnyal (Budapest képviseletében, lásd a hálózat és az alapítvány weboldalát)

2005-2006 az Ernst Múzeum Kht ügyvezető igazgatójaként sokféle megjelenés

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube