Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-15

Sebők Melinda

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1979
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 872-1709

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2008
Tudományág: magyar irodalomtudomány
Disszertáció címe: Természeti képekbe vetített halálmotívum Rónay György és Pilinszky János tájköltészetében
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2003
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
KRE BTK angol nyelv és irodalom 2002
ELTE BTK angol műfordító 2003
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó (2013-tól – ): Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó (2004 - 2012): ELTE TÓFK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Beosztás: megbízott előadó

Egyéb korábbi munkaadó (2004 - 2016): Német Nemzetiségi Gimnázium
Beosztás: magyar-angol szakos tanár
irodalom OKTV 10. helyezés - felkészítő tanár, 2007/2008
irodalom OKTV 6. és 10. helyezés - felkészítő tanár, 2008/2009
irodalom OKTV 17. és 24. helyezés - felkészítő tanár, 2009/2010
irodalom OKTV 1. helyezés - felkészítő tanár, 2015/2016

Egyéb korábbi munkaadó (2002 - 2004): Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnázium
Beosztás: angol szakos tanár


Kutatási és oktatási szakterületek
A Nyugat korának irodalma, kiadatlan hagyatékok feltárása, filológiai kutatása
Babits Mihály életműve, Babits Mihály levelezése
György Oszkár életműve
Rónay György életműve 
1945 utáni modern magyar líra
irodalomoktatás

Oktatott tárgyak
- 2004-2012 (ELTE TÓFK): Babits-szeminárium, Korunk irodalma-szeminárium, TDK/OTDK-felkészítés, 2007-ben OTDK II. helyezés Humán Tudományok Szekció – témavezető felkészítő tanár

- 2013-tól (KRE BTK): irodalmi szövegek nyelvi megalkotottsága, verstani és poétikai ismeretek, irodalompszichológia és irodalomszociológia a gyakorlatban, modern magyar irodalom, irodalomtanítás elmélete, irodalomtanítás gyakorlata, tananyagtervezés, élő irodalom és kultúra, műnemek és műfajok történetisége, antik világirodalom, eszme- és hatástörténet, Benda Kálmán Szakkollégiumban tartott szeminárium  

- vizsgatanítás-értékelés, portfólióértékelés, szakdolgozatok/ TDK-dolgozatok konzulense


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Részvétel az ELTE BTK-n majd a PPKE BTK Irodalomtudományi Intézetében működő Babits-kutatásban: Babits Mihály levelezése kritikai kiadásának munkálataiban – Babits Mihály-levelezés sajtó alá rendezése (1927-1929) - OTKA-pályázat keretében

Babits Mihály párbeszédei kutatói projekt KRE BTK (2018-2021) 

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2004-2012 Babits-műhely vezetője, Babits-szeminárium ELTE TÓFK Magyar Irodalmi Tanszék
2008-tól emelt szintű magyar érettségin bizottsági tag
2010-től irodalomtudományi rendezvények, konferenciák szervezője,  előadója
2013-tól folyóirat szerkesztőbizottsági tag
2014-től oktatási segédanyagok készítése (irodalomtanításhoz)
2015 OTDK-dolgozatok bírálata
2016-tól Szép magyar beszéd Kazinczy-versenyen zsűrielnök
2016-tól Emelt szintű magyar érettségi-vizsgabizottság elnöke
2017 TUDOK konferencián zsűritag

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felsőfok - (Ma diploma)
olasz középfok - C típusú nyelvvizsga
latin klasszikus szövegek ismerete
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Elismerő oklevél OTDK felkészítő munkáért
(Győri Eszter 2. helyezés)
OTDT Humán Tudományok Szekció 2007
Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Ösztöndíj Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009, 2012
Magyar Tudományos Akadémia Kutatói Pályadíja Magyar Tudományos Akadémia 2013
Kaszap István Emlékév esszépályázatának I. díja Szent István Hitoktatási Művelődési Központ 2015
Elismerő oklevél OTDK felkészítő munkáért
(Réti Júlia 1. helyezés)
OTDT Szakmódszertani Szekció 2017
Bonis Bona-díj Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019
Év Publikációja Díj KRE BTK 2020

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Irodalomtörténeti Társaság

elnökségi tag

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozata alelnök
Babits Kutatócsoport tag
Vörösmarty Társaság tag
Magyar Írószövetség tag
Vár irodalmi folyóirat szerkesztőbizottság tag
Irodalomismeret szerkesztőbizottság tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Vida Ágota PPKE BTK  Líraformák: Babits Mihály – Rónay György   
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
G. Tóth Franciska, PPTE BTK Babits és Esztergom (fejezetvédés) 2013
Káposztay János, PPTE BTK A két világháború közötti magyar irodalom Kárpátalján (fejezetvédés) 2015
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

    Független idézők összesen: 0
    Tudományos közlemények összesen:

Oktatási segédanyagok

Óratervezés - magyar szakos mintaóraterv, Kosztolányi: Boldog, szomorú dal, In: Dringó-Horváth Ida, Fischer Andrea (szerk.), Tanárjelölti kézikönyv. Budapest, Patrocinium Kiadó, 2015. 

Hospitálás - Óramegfigyelés tanári szemmel: magyar szakos óramegfigyelési szempontok. In: Dringó-Horváth Ida, Fischer Andrea (szerk.), Tanárjelölti kézikönyv. Budapest, Patrocinium Kiadó, 2015.

Óravázlat – feladatok – műelemzés. A kortárs magyar irodalom tanítása: segédanyagok Parti Nagy Lajos Létbüfé című kötetéhez https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/parti-nagy-lajos-letbufe-oravazlat

Emelt szintű magyar érettségi próbateszt (műveltségi feladatsor - műelemző szövegalkotás - reflektív szövegalkotás) = Kötelezők emelt szinten Balassitól Borbély Szilárdig (szerk., Papp Ágnes Klára - Sebők Melinda - Török Lajos), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2019.

Emelt szintű magyar érettségi próbateszt megoldókulcsa = Kötelezők emelt szinten Balassitól Borbély Szilárdig (szerk., Papp Ágnes Klára - Sebők Melinda - Török Lajos), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2019.

 

Konferenciaszervezés

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozata Móricz-emlékestjének moderátora, 2012. december 12.

A Vörösmarty Irodalmi Társaság Rónay György-emlékestjének moderátora, 2013. december 10.

Klasszikus kortársak – kortárs klasszikusok Ma-hallgatók számára szervezett konferencia egyik moderátora, KRE BTK, 2014. április 11.

Óratervezés elméletben és gyakorlatban című mentorkonferencia egyik szervezője, KRE BTK Tanárképző Központ, 2014. október 10.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozata Nagy László-konferenciájának szervezője, 2015. május 29.

Kötelezők szabadon magyartanári konferencia szervezője, KRE BTK, 2016. április 02.

Kötelezők emelt szinten magyartanári konferencia szervezője, KRE BTK, 2017. március 25.

KRE – Magyar Református Egyház Arany János bicentenáriumi konferenciájának egyik szervezője, Dunamelléki Református Egyházkerület Díszterme, 2017. április 08.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozata Arany János-konferencia szervezője, 2017. április 21.

Kötelezők emelt szinten II. magyartanári konferencia szervezője, KRE BTK, 2018. március 24.

Kötelezők emelt szinten III. Balassitól Borbély Szilárdig magyartanári konferencia szervezője, KRE BTK, 2019. március 7.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Vörösmarty-emlékülésének és Toldy Ferenc-díjátadó ünnepségének szervezője, 2020. szeptember 29.

 

Nyilvános megjelenések

ELTE TÓFK Tudományos Bizottságának szervezésében a Magyar Tudomány Napja programjai keretében, tudományos felolvasó ülésen tartott előadás: Hagyományújító modernség Pilinszky János pályakezdetén és költészetének halálos csöndje, 2007. november

ELTE TÓFK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékén Új irányok, utak az anyanyelvi nevelésben és a pedagógusképzésben című konferencián tartott előadás: Szövegértés-versértelmezés Pilinszky kapcsán, 2008. február

Dunaújváros Önkormányzata Ifjúsági és Sport Irodájának közös rendezvényeként a dunaújvárosi József Attila Könyvtárban Radnóti születésének 100., halálának 65. évfordulója alkalmából Radnóti Miklós tájköltészetének változása címmel tartott előadás, 2009. november

A budapesti Argumentum Kiadó és a székesfehérvári Vörösmarty Társaság közös rendezvényén A Nyugat árnyékában – György Oszkár pályája című könyv bemutatója – beszélgetés Román Károllyal György Oszkár pályájáról, 2012. február 14.

A Nyugat árnyékában című kötet bemutatója előtt készített interjú. Fehérvár Televízió, Paletta, 2012. február 14.

ELTE TÓFK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékén rendezett kortárs gyermekirodalom konferencián felkért előadó: Játék, humor és irónia Orbán Ottó gyermekverseiben című előadás, 2012. május 11.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozata és a Vörösmarty Társaság rendezésében Illyés-konferencián előadó: Illyés Gyula költői útja a Láthatártól a Várig című előadás, 2012. november 09.

A Magyar Tudomány Napja alkalmából a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szervezésében felkért előadó: Babits-, Kosztolányi- és György Oszkár párbeszéde című előadás, 2012. november 16.

A székesfehérvári Szent István Művelődési Ház felkért előadója. Előadássorozat a kétszintű érettségiről: 10 előadás az OKÉV által előírt emelt szintű magyar irodalom érettségi témakörökből, 2013 tavaszán

ELTE TÓFK Magyar Tanszékének szervezésében Anyanyelv – olvasás – irodalom című nemzetközi konferencián felkért előadó, 2013. május 31.

Weöres Sándor költészetéről adott interjú, Lánchíd Rádió, Budapest, 2013. június 03.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozatának szervezésében Weöres Sándor születésének centenáriuma alkalmából tartott konferencián előadó: Verszene és versritmus: Weöres Sándor versei a Várban, 2013. június 07.

A Vár című folyóirat bemutatóján a folyóirat tanulmányrovatának ismertetése, Magyar Írószövetség székháza, Budapest, 2013. november

A Magyar Napló szervezésében rendezett Weöres Sándor-konferencián Weöres Sándor pályakezdése a Nyugattól a Várig címmel tartott előadás, KRE BTK, 2013. november 7.

A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár szervezésének Jankovich Ferenc- emlékestjén a költő emléktáblájának koszorúzásán felkért előadó: Jankovich Ferenc és Weöres Sándor a Várban, 2013. december 02.

A Vörösmarty Irodalmi Társaság Rónay György-emlékestjének előadója: Rónay György élményvilága címmel tartott előadás, 2013. december 10.

A székesfehérvári Szent István Művelődési Ház felkért előadója. Előadássorozat a kétszintű érettségiről: 5 előadás az OKÉV által előírt emelt szintű magyar irodalom érettségi témakörökből, 2014 tavaszán

Szent István Király Múzeum Historia-sorozatának felkért előadója: Egy elfeledett költő sorstragédiája – György Oszkár emlékezete címmel tartott előadás, Székesfehérvár, 2014. március 24.

Beszélgetés József Attila költészetéről: József Attila poétikai útkeresése a Nem én kiáltok című kötet megjelenéséig címmel tartott előadás előtt készített interjú, Fehérvár Televízió, Paletta, 2014. március 30.

A költészet napja alkalmából Babits gondolati lírája címmel tartott előadás, Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimnázium, 2014. április

A Parnasszus folyóirat bemutatóján beszélgetés Turczi Istvánnal, Sipos Lajossal és Pomogáts Bélával Rónay György költészetéről, Magyar Írószövetség székháza, Budapest, 2014. április 15.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozatának Babits-konferenciáján: Babits az amerikai irodalom áramában címmel tartott előadás, Székesfehérvár, 2014. május 27.

KRE BTK Tanárképző Központ szervezésében Az óratervezés elméletben és gyakorlatban című mentorkonferencián magyar szakos tanároknak tartott műhelyfoglalkozás, KRE BTK, Budapest, 2014. október 10.

Katolikus Kulturális Hetek kertén belül irodalomi kerekasztal-beszélgetés Kovács Péterrel, Sipos Lajossal és Horváth Csabával, Szent István Művelődési Ház, Székesfehérvár, 2014. október 13.

KRE BTK Magyar Nyelv Irodalom és Kultúratudományi Intézet szervezésében A közép-európai regény konferencián: A társadalom perifériáján a környezet fogságában – Konrád A látogató című regényéről címmel tartott előadás, KRE BTK, Budapest, 2014. november 7.

Babits Mihály nemzetközi emlékkonferencián Babits és György Oszkár párbeszéde címmel tartott előadás, Eötvös József Főiskola, Baja, 2014. november 12.

Kultúra - Interkulturalitás - Identitás konferencián A csönd pillanatai Rónay György költészetében címmel tartott előadás, KRE BTK, Budapest, 2014, november 21.

Liptay Katalin Fülszöveg című műsorának adott interjú, Kossuth Rádió, 2015. március 2.

Reflexió és portfólió – mentortanári konferencián reflektivitás témakörben tartott World Café-beszélgetés, KRE BTK, 2015. október 16.

Párhuzamok – történetek regénykonferencián előadó: Test – Történelem – Emlékezés Mészöly Miklós Film című regényében, KRE BTK, 2015. november 07.

„Az újrateremtés indulata” – Nagy László-konferencián „példa és megváltás” Nagy László portréverseinek költői beszédmódja címmel tartott előadás, Magyar Írószövetség, 2015. november 18.

Initiation into Mysteries nemzetközi angol nyelvű konferencián The Aesthetics of Silence címmel tartott előadás, KRE BTK, 2015. november 21.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Toldy-díj átadó ünnepségén Román Károly tiszteletére Egy dunántúli költőnemzedék három arca címmel tartott előadás, Székesfehérvár, 2015. november 27.

Kötelezők szabadon – magyartanári konferencián Babits és KAF párbeszéde címmel tartott előadás, KRE BTK, 2016. április 02.

Az OFI fejlesztette magyartankönyvekről szóló konferencián: A legújabb irodalomkönyvek szemlélete címmel tartott előadás, ELTE BTK, 2016. május 28.

In memoriam György Oszkár című kötet bemutatóján beszélgetés Sipos Lajossal, Vörösmarty Társaság, 2016. szeptember 08. (https://www.fehervartv.hu/video/index/17627)

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozatának Takács Imre-emlékülésén Takács Imre-portréverseiről tartott előadás, Székesfehérvár, Városháza, 2016. szeptember 16.

Az irodalomértés perspektívái konferencián Transzcendens távlatok a lírai modernségben címmel tartott előadás, Magyar Művészeti Akadémia, 2016. szeptember 21.

Babits Mihály lírai életműve konferencián Világirodalmi hatások a Babits-lírában címmel tartott előadás, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2016. november 25.

Kötelezők emelt szinten magyartanári konferencián Filozófiai kérdések, műfaji-formai sokszínűség Babits Mihály Levelek Iris koszorújából kötetében címmel tartott előadás, KRE BTK, 2017. március 25.; 2018. március 24.

Modern értékőrzők című kötet bemutatóján beszélgetés Pécsi Györgyivel, Magyar Napló Könyvesbolt, 2017. május 

Arany János változó időkben bicentenáriumi nemzetközi konferencián Arany János – Babits Mihály – Kovács András Ferenc párbeszédei címmel tartott előadás, Marosvásárhely, 2017. május

Nagy László születésének emléknapján A Himnusz minden időben kötet portréverseinek lírai beszédmódja címmel tartott előadás, Iszkáz, 2017. július 15.

Modern értékőrzők című kötet bemutatóján beszélgetés Bakonyi Istvánnal, Székesfehérvár, 2017. szeptember 12. (https://www.fehervartv.hu/video/index/21183)

„A teljesség felé” című Weöres-konferencián Weöres Sándor pályakezdése címmel tartott előadás, Budapest, Magyar Művészeti Akadémia Székháza, 2017. szeptember 18.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozatának József Attila-emlékülésén József Attila költészetének továbbélése címmel tartott előadás, Székesfehérvár, Városháza, 2017. december 08.

A Vörösmarty Társaság Sobor Antal emlékestjén Kordokumentum és műalkotás Sobor Antal Naplójában címmel tartott előadás, Székesfehérvár, Városháza, 2018. január 16.

Kárpát-medencei Magyartanárok Találkozóján Babits Mihály költői indulásáról tartott előadás, Eger, 2018. július 26.

Közép-Európa a komparasztikában című konferencián Hatalom és kiszolgáltatottság a kortárs magyar regényekben témakörben tartott előadás, Benda Kálmán Szakkollégium, Budapest, 2018. október 18.

P. Maklári Éva könyvének bemutatóján tartott előadás a Sárkányok tánca közt kötet verseiről, novelláiról, Székesfehérvár, Vörösmarty Társaság, 2019. március 05.

Nemzet – Történelem – Emlékezés: a Nemzetstratégiai Kutatóintézet esszépályázatainak díjátadóján tartott beszéd, Budapest, Várkert Bazár, 2019. március 16.

Ady Endre halálának centenáriuma alkalmából szervezett Ady-emlékesten Babits Mihály Ady-képe címmel tartott előadás, KRE BTK díszterme, 2019. március 18.

Babits Mihály pályájának sorsdöntő eseményei 1908 és 1920 között címmel tartott előadás, Tokaji Írótábor, Tokaj, 2019. augusztus 18.

"Halllgatni akartam. De aztán megszólított az idő" - Márai Sándor költészetéről tartott előadás a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Márai Sándor életművét tárgyaló konferencián, Budapest, ELTE BTK, 2019. november 21.

A PPKE BTK Kutatóközpont és a Petőfi Irodalmi Múzeum Babits Műhelykonferenciáján Filológiai problémák, érdekességek a Babits-életműben (az 1927 - 1929-es periódus dokumentumai tükrében) címmel tartott előadás, Budapest, PIM, 2019. december 09.

Kötelezők emelt szinten III. magyartanári konferencián kerekasztal-beszélgetés Vincze Ferenccel, Papp Ágnes Klárával és Török Lajossal, Budapest, KRE BTK, 2020. március 07.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Vörösmarty-emlékülésén György Oszkár Vörösmarty-szonettje és kéziratos szövegváltozatai címmel tartott előadás, Székesfehérvár, Városháza, 2020. szeptember 29.

 


Melinda Sebők

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1979
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-1- 872-1709

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2008
Discipline: Literary Studies
Title of Thesis: The Death-Motif of the Landscape in György Rónay and János Pilinszky’s poetry
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2003
Discipline(s): Hungarian Linguistics and Literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary English Linguistics and Literature 2002
Eötvös Loránd University English-Hungarian Translator of Literary Works 2003
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Modern Hungarian Literature, Comparative Literature and Literary Theory
Current Position(s): Associate professor

Previous Employer (2004 - 2012): Eötvös Loránd University Teacher Training College Department of Hungarian Literature
Other Previous Positions Held: External lecturer

Other Previous Employer (2004 - 2016): German National Secondary Grammar School
Other Previous Positions Held: Teacher of Hungarian litarature and English language

Other Previous Employer (2002 - 2004): Zoltan Kodaly Secondary Grammar School
Other Previous Positions Held: English language teacher


Areas of Research and Teaching
Areas of Research:
Interdisciplinary research project (leader), PsyArt Collection of the HAS, Institute of Art History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences

Literature of Nyugat, Mihaly Babits's works and correspondence, Oszkar György's works, Modern Hungarian poetry after 1945, György Rónay's works

Teaching:
Between 2004 – 2012: Babits-courses, Contemporary Literature-courses, consultant of Scientific Conferences of the Country: 2nd place, 2007

From 2013: Linguistic Construction of Literary works, Epistemology of Prosody and Poetics, Modern Hungarian Literature, Literary Psychology and Literary Sociology in Practice, Didacticism of Literature, Methodological Practice of Literature,Work-planning in Literature, Modern Literature and Culture: The History of Genres in Literature, Pedagogy in Literature, The Role and the Methodology of Reflection, Evaluation of lessons, Evaluation of portfolio, member of the state exam committee


Membership in Research Groups and Projects
Take part in the critical edition of Mihály Babits’s works, publishing the Babits-correspondence between 1929-1929 – OTKA application

Research Project of the Dialogues of Mihaly Babits (2018 – 2021)


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2004-2012 Leader of Babits-tutorial class, Eötvös Loránd University Teacher Training College Department of Hungarian Literature
2012 - Organizer of literary programs, conferences
2008 - membership of the upper-level graduation-exam
2013 - editorship of reviews
2014 Preparing study-aids (didacticism of literature), Karoli Gaspar Uniersity
2015 - Essay-evaluation in the Scientific Conferences of the Country
2016 - President of the Jury in Kazinczy Hungarian Speech Competition
2016 - President of the Jury of the Hungarian Literature and Grammar upper-level graduation-exam
2017 Member of the Jury of the Scientific Conference of Secondary Gramar School Students

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Advanced (MA)
Italian Intermediate "C" language exam
Latin Reading classical texts
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Certificate of merit preparing for OTDK OTDT Human Scientific Section 2007
Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Scholarship Prize Local Government of Székesfehérvár 2009, 2012
Researcher Award of the Hungarian Academy of Sciences Hungarian Academy of Sciences 2013
The Year Stephan Kaszap Essay-writing Scholarship First Prize Saint Stephan Educational-Cultural Centre 2015
Certificate of merit preparing for OTDK OTDT Methodology Section 2017
Bonis Bona Award Ministry of Human Resources 2019
The Publication of the Year Károli Gáspár University 2020

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Association of Hungarian Literary History Department member of the presidency
Association of Hungarian Literary History Department of Fejér CountyName of Organization Vice-president
Babits Research Group member
Vörösmarty Association member
Association of the Hungarian Writers member
Vár Literary Review Editorial Commette member
Irodalomismeret Literary Review Editorial Commette member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
G. Tóth Franciska, PPKE BTK Babits and Esztergom 2013
Káposztay János, PPKE BTK The literature between the two world wars in Kárpátalja 2015
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

    Number of independent citations : 0
    Number of scientific publications:

 

Educational materials

Óratervezés - magyar szakos mintaóraterv, Kosztolányi: Boldog, szomorú dal, In: Dringó-Horváth Ida, Fischer Andrea (szerk.), Tanárjelölti kézikönyv. Budapest, Patrocinium Kiadó, 2015. 

Hospitálás - Óramegfigyelés tanári szemmel: magyar szakos óramegfigyelési szempontok. In: Dringó-Horváth Ida, Fischer Andrea (szerk.), Tanárjelölti kézikönyv. Budapest, Patrocinium Kiadó, 2015.

Óravázlat – feladatok – műelemzés. A kortárs magyar irodalom tanítása: segédanyagok Parti Nagy Lajos Létbüfé című kötetéhez https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/parti-nagy-lajos-letbufe-oravazlat

Emelt szintű magyar érettségi próbateszt (műveltségi feladatsor - műelemző szövegalkotás - reflektív szövegalkotás) = Kötelezők emelt szinten Balassitól Borbély Szilárdig (szerk., Papp Ágnes Klára - Sebők Melinda - Török Lajos), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2019.

Emelt szintű magyar érettségi próbateszt megoldókulcsa = Kötelezők emelt szinten Balassitól Borbély Szilárdig (szerk., Papp Ágnes Klára - Sebők Melinda - Török Lajos), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2019.

Organisation of Conferences

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozata Móricz-emlékestjének moderátora, 2012. december 12.

A Vörösmarty Irodalmi Társaság Rónay György-emlékestjének moderátora, 2013. december 10.

Klasszikus kortársak – kortárs klasszikusok Ma-hallgatók számára szervezett konferencia egyik moderátora, KRE BTK, 2014. április 11.

Óratervezés elméletben és gyakorlatban című mentorkonferencia egyik szervezője, KRE BTK Tanárképző Központ, 2014. október 10.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozata Nagy László-konferenciájának szervezője, 2015. május 29.

Kötelezők szabadon magyartanári konferencia szervezője, KRE BTK, 2016. április 02.

Kötelezők emelt szinten magyartanári konferencia szervezője, KRE BTK, 2017. március 25.

KRE – Magyar Református Egyház Arany János bicentenáriumi konferenciájának egyik szervezője, Dunamelléki Református Egyházkerület Díszterme, 2017. április 08.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozata Arany János-konferencia szervezője, 2017. április 21.

Kötelezők emelt szinten II. magyartanári konferencia szervezője, KRE BTK, 2018. március 24.

Kötelezők emelt szinten III. Balassitól Borbély Szilárdig magyartanári konferencia szervezője, KRE BTK, 2019. március 7.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Vörösmarty-emlékülésének és Toldy Ferenc-díjátadó ünnepségének szervezője, 2020. szeptember 29.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

ELTE TÓFK Tudományos Bizottságának szervezésében a Magyar Tudomány Napja programjai keretében, tudományos felolvasó ülésen tartott előadás: Hagyományújító modernség Pilinszky János pályakezdetén és költészetének halálos csöndje, 2007. november

ELTE TÓFK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékén Új irányok, utak az anyanyelvi nevelésben és a pedagógusképzésben című konferencián tartott előadás: Szövegértés-versértelmezés Pilinszky kapcsán, 2008. február

Dunaújváros Önkormányzata Ifjúsági és Sport Irodájának közös rendezvényeként a dunaújvárosi József Attila Könyvtárban Radnóti születésének 100., halálának 65. évfordulója alkalmából Radnóti Miklós tájköltészetének változása címmel tartott előadás, 2009. november

A budapesti Argumentum Kiadó és a székesfehérvári Vörösmarty Társaság közös rendezvényén A Nyugat árnyékában – György Oszkár pályája című könyv bemutatója – beszélgetés Román Károllyal György Oszkár pályájáról, 2012. február 14.

A Nyugat árnyékában című kötet bemutatója előtt készített interjú. Fehérvár Televízió, Paletta, 2012. február 14.

ELTE TÓFK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékén rendezett kortárs gyermekirodalom konferencián felkért előadó: Játék, humor és irónia Orbán Ottó gyermekverseiben című előadás, 2012. május 11.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozata és a Vörösmarty Társaság rendezésében Illyés-konferencián előadó: Illyés Gyula költői útja a Láthatártól a Várig című előadás, 2012. november 09.

A Magyar Tudomány Napja alkalmából a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szervezésében felkért előadó: Babits-, Kosztolányi- és György Oszkár párbeszéde című előadás, 2012. november 16.

A székesfehérvári Szent István Művelődési Ház felkért előadója. Előadássorozat a kétszintű érettségiről: 10 előadás az OKÉV által előírt emelt szintű magyar irodalom érettségi témakörökből, 2013 tavaszán

ELTE TÓFK Magyar Tanszékének szervezésében Anyanyelv – olvasás – irodalom című nemzetközi konferencián felkért előadó, 2013. május 31.

Weöres Sándor költészetéről adott interjú, Lánchíd Rádió, Budapest, 2013. június 03.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozatának szervezésében Weöres Sándor születésének centenáriuma alkalmából tartott konferencián előadó: Verszene és versritmus: Weöres Sándor versei a Várban, 2013. június 07.

A Vár című folyóirat bemutatóján a folyóirat tanulmányrovatának ismertetése, Magyar Írószövetség székháza, Budapest, 2013. november

A Magyar Napló szervezésében rendezett Weöres Sándor-konferencián Weöres Sándor pályakezdése a Nyugattól a Várig címmel tartott előadás, KRE BTK, 2013. november 7.

A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár szervezésének Jankovich Ferenc- emlékestjén a költő emléktáblájának koszorúzásán felkért előadó: Jankovich Ferenc és Weöres Sándor a Várban, 2013. december 02.

A Vörösmarty Irodalmi Társaság Rónay György-emlékestjének előadója: Rónay György élményvilága címmel tartott előadás, 2013. december 10.

A székesfehérvári Szent István Művelődési Ház felkért előadója. Előadássorozat a kétszintű érettségiről: 5 előadás az OKÉV által előírt emelt szintű magyar irodalom érettségi témakörökből, 2014 tavaszán

Szent István Király Múzeum Historia-sorozatának felkért előadója: Egy elfeledett költő sorstragédiája – György Oszkár emlékezete címmel tartott előadás, Székesfehérvár, 2014. március 24.

Beszélgetés József Attila költészetéről: József Attila poétikai útkeresése a Nem én kiáltok című kötet megjelenéséig címmel tartott előadás előtt készített interjú, Fehérvár Televízió, Paletta, 2014. március 30.

A költészet napja alkalmából Babits gondolati lírája címmel tartott előadás, Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimnázium, 2014. április

A Parnasszus folyóirat bemutatóján beszélgetés Turczi Istvánnal, Sipos Lajossal és Pomogáts Bélával Rónay György költészetéről, Magyar Írószövetség székháza, Budapest, 2014. április 15.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozatának Babits-konferenciáján: Babits az amerikai irodalom áramában címmel tartott előadás, Székesfehérvár, 2014. május 27.

KRE BTK Tanárképző Központ szervezésében Az óratervezés elméletben és gyakorlatban című mentorkonferencián magyar szakos tanároknak tartott műhelyfoglalkozás, KRE BTK, Budapest, 2014. október 10.

Katolikus Kulturális Hetek kertén belül irodalomi kerekasztal-beszélgetés Kovács Péterrel, Sipos Lajossal és Horváth Csabával, Szent István Művelődési Ház, Székesfehérvár, 2014. október 13.

KRE BTK Magyar Nyelv Irodalom és Kultúratudományi Intézet szervezésében A közép-európai regény konferencián: A társadalom perifériáján a környezet fogságában – Konrád A látogató című regényéről címmel tartott előadás, KRE BTK, Budapest, 2014. november 7.

Babits Mihály nemzetközi emlékkonferencián Babits és György Oszkár párbeszéde címmel tartott előadás, Eötvös József Főiskola, Baja, 2014. november 12.

Kultúra - Interkulturalitás - Identitás konferencián A csönd pillanatai Rónay György költészetében címmel tartott előadás, KRE BTK, Budapest, 2014, november 21.

Liptay Katalin Fülszöveg című műsorának adott interjú, Kossuth Rádió, 2015. március 2.

Reflexió és portfólió – mentortanári konferencián reflektivitás témakörben tartott World Café-beszélgetés, KRE BTK, 2015. október 16.

Párhuzamok – történetek regénykonferencián előadó: Test – Történelem – Emlékezés Mészöly Miklós Film című regényében, KRE BTK, 2015. november 07.

„Az újrateremtés indulata” – Nagy László-konferencián „példa és megváltás” Nagy László portréverseinek költői beszédmódja címmel tartott előadás, Magyar Írószövetség, 2015. november 18.

Initiation into Mysteries nemzetközi angol nyelvű konferencián The Aesthetics of Silence címmel tartott előadás, KRE BTK, 2015. november 21.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Toldy-díj átadó ünnepségén Román Károly tiszteletére Egy dunántúli költőnemzedék három arca címmel tartott előadás, Székesfehérvár, 2015. november 27.

Kötelezők szabadon – magyartanári konferencián Babits és KAF párbeszéde címmel tartott előadás, KRE BTK, 2016. április 02.

Az OFI fejlesztette magyartankönyvekről szóló konferencián: A legújabb irodalomkönyvek szemlélete címmel tartott előadás, ELTE BTK, 2016. május 28.

In memoriam György Oszkár című kötet bemutatóján beszélgetés Sipos Lajossal, Vörösmarty Társaság, 2016. szeptember 08. (https://www.fehervartv.hu/video/index/17627)

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozatának Takács Imre-emlékülésén Takács Imre-portréverseiről tartott előadás, Székesfehérvár, Városháza, 2016. szeptember 16.

Az irodalomértés perspektívái konferencián Transzcendens távlatok a lírai modernségben címmel tartott előadás, Magyar Művészeti Akadémia, 2016. szeptember 21.

Babits Mihály lírai életműve konferencián Világirodalmi hatások a Babits-lírában címmel tartott előadás, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2016. november 25.

Kötelezők emelt szinten magyartanári konferencián Filozófiai kérdések, műfaji-formai sokszínűség Babits Mihály Levelek Iris koszorújából kötetében címmel tartott előadás, KRE BTK, 2017. március 25.

Modern értékőrzők című kötet bemutatóján beszélgetés Pécsi Györgyivel, Magyar Napló Könyvesbolt, 2017. május

Arany János változó időkben bicentenáriumi nemzetközi konferencián Arany János – Babits Mihály – Kovács András Ferenc párbeszédei címmel tartott előadás, Marosvásárhely, 2017. május

Nagy László születésének emléknapján A Himnusz minden időben kötet portréverseinek lírai beszédmódja címmel tartott előadás, Iszkáz, 2017. július 15.

Modern értékőrzők című kötet bemutatóján beszélgetés Bakonyi Istvánnal, Székesfehérvár, 2017. szeptember 12. (https://www.fehervartv.hu/video/index/21183)

„A teljesség felé” című Weöres-konferencián Weöres Sándor pályakezdése címmel tartott előadás, Budapest, Magyar Művészeti Akadémia Székháza, 2017. szeptember 18.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozatának József Attila-emlékülésén József Attila költészetének továbbélése címmel tartott előadás, Székesfehérvár, Városháza, 2017. december 08.

A Vörösmarty Társaság Sobor Antal emlékestjén Kordokumentum és műalkotás Sobor Antal Naplójában címmel tartott előadás, Székesfehérvár, Városháza, 2018. január 16.

Kárpát-medencei Magyartanárok Találkozóján Babits Mihály költői indulásáról tartott előadás, Eger, 2018. július 26.

Közép-Európa a komparasztikában című konferencián Hatalom és kiszolgáltatottság a kortárs magyar regényekben témakörben tartott előadás, Benda Kálmán Szakkollégium, Budapest, 2018. október 18.

P. Maklári Éva könyvének bemutatóján tartott előadás a Sárkányok tánca közt kötet verseiről, novelláiról, Székesfehérvár, Vörösmarty Társaság, 2019. március 05.

Nemzet – Történelem – Emlékezés: a Nemzetstratégiai Kutatóintézet esszépályázatainak díjátadóján tartott beszéd, Budapest, Várkert Bazár, 2019. március 16.

Ady Endre halálának centenáriuma alkalmából szervezett Ady-emlékesten Babits Mihály Ady-képe címmel tartott előadás, KRE BTK díszterme, 2019. március 18.

Babits Mihály pályájának sorsdöntő eseményei 1908 és 1920 között címmel tartott előadás, Tokaji Írótábor, Tokaj, 2019. augusztus 18.

"Halllgatni akartam. De aztán megszólított az idő" - Márai Sándor költészetéről tartott előadás a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Márai Sándor életművét tárgyaló konferencián, Budapest, ELTE BTK, 2019. november 21.

A PPKE BTK Kutatóközpont és a Petőfi Irodalmi Múzeum Babits Műhelykonferenciáján Filológiai problémák, érdekességek a Babits-életműben (az 1927 - 1929-es periódus dokumentumai tükrében) címmel tartott előadás, Budapest, PIM, 2019. december 09.

Kötelezők emelt szinten III. magyartanári konferencián kerekasztal-beszélgetés Vincze Ferenccel, Papp Ágnes Klárával és Török Lajossal, Budapest, KRE BTK, 2020. március 07.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Vörösmarty-emlékülésén György Oszkár Vörösmarty-szonettje és kéziratos szövegváltozatai címmel tartott előadás, Székesfehérvár, Városháza, 2020. szeptember 29.

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin