Készült: 2016-02-11
Módosítás: 2021-04-13

A Károli Gáspár Református Egyetem szabad bölcsész alapszakát elsősorban azoknak ajánljuk, akik:
- alapvetően humán területen keresik az útjukat;
- szeretnének megismerkedni a filozófia, a vallástudomány, az esztétika, az etika, a művészettörténet, a filmtörténet és a kommunikáció alapjaival;
- képessé akarnak válni a legkülönbözőbb szövegek feldolgozására és elemzésére, a legkülönbözőbb gondolkodási módok és vallási jelenségek megértésére;
- tökéletesíteni szeretnék írásbeli kommunikációs képességeiket;
- szeretnének megtanulni egy klasszikus nyelvet;
- érdeklődnek a filozófia és a vallástudomány iránt.

A BA-képzés során a hallgatók először bepillantást nyernek a filozófia, az etika, az esztétika, a film- és művészettörténet, a kommunikáció és a vallástudomány alapjaiba, és megismerkedhetnek a filozófiatörténet legfontosabb alakjaival, irányzataival. Már az első félévtől tanulnak egy választható ókori nyelvet. A következő képzési szakasz mélyebb betekintést nyújt a vallástudományba és a filozófia részterületeibe, továbbá megismertet a vallástörténet legfontosabb fejezeteivel. Az utolsó képzési szakasz részben a mai vallásgyakorlás problémáit kifejtő előadásokat, részben kis létszámú vallástörténeti és valláselméleti szemináriumokat, köztük klasszikus nyelvű szövegolvasásokat kínál. A tantervi háló és a kurzusok részletes leírása megtalálható a tanszék saját honlapján.

Záróvizsga tételek

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin