BTK-s siker az OTDK-n

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) szervezésében 2019. március 21-én kezdődtek meg a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) rendezvényei.

Az év legnagyobb felsőoktatási tehetséggondozási seregszemléje közel 5000 fiatal tudósjelölt számára kínál bemutatkozási lehetőséget 16 tudományterületi szekcióban. A XXXIV. OTDK ülései 2019. március 21. és április 26. között 11 felsőoktatási intézményben kerülnek megrendezésre országszerte: Budapesten, Esztergomban, Gödöllőn, Debrecenben, Egerben, Pécsett és Kaposvárott.

Humán Tudományi Szekcióban, Budapesten versenyzőink az alábbi eredményeket érték el:
Kortárs brit irodalom tagozat:
3. helyezés: Szabó Emese (KRE BTK)
pályamunka címe: Identity Politics in Kazuo Ishiguro’s Works
konzulens: Dr. Juhász Tamás egyetemi docens

Kortárs magyar irodalom tagozat:
1. helyezés és Jelenkor folyóirat különdíja, valamint Alföld folyóirat különdíja: Rálik Alexandra (KRE BTK)
pályamunka címe: „nem én vagyok az: idegen” A megszólal(tat)ás és megszólítás alakzatai
Kovács András Ferenc „oroszverseiben”
konzulens: Dr. Mészáros Márton egyetemi adjunktus

3. helyezés és a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár különdíja: Meiszterics Adrienn (KRE BTK)
pályamunka címe: Érzékelés és emlékezet Dragomán György A pusztítás könyve című regényében
konzulensek: Dr. Mészáros Márton egyetemi adjunktus és Pataki Viktor egyetemi tanársegéd

Német nyelvű, holland és skandináv irodalom tagozat:
2. helyezés és DAAD különdíj: Bencze Zsófia Erzsébet (KRE BTK)
pályamunka címe: Stimme verleihen. Krankheit und Behinderung in der heutigen deutschsprachigen Jugendliteratur
konzulens: Dr. Kovács Edit egyetemi docens

Orientalisztika II. tagozat:
2. helyezés: Nagy Renáta (KRE BTK)
pályamunka címe: Az angol jövevényszók asszimilációjakor végbemenő hangtani változások a japán nyelvben
konzulens: Sági Attila egyetemi tanársegéd

Szociolingvisztika, dialektológia tagozat:
1. helyezés és a legjobb társasnyelvészeti dolgozat  különdíja, valamint a nyelvészeti tagozatban elért kiemelkedő helyezésért különdíj: Flumbort Ábel (KRE BTK)
pályamunka címe: A transzlingváló osztálytermi kommunikáció hatása a nyelvi ideológiákra
konzulens: Dr. Heltai János Imre egyetemi adjunktus

Színház és dráma tagozat:
Színház folyóirat különdíja: Pálla Orsolya (KRE BTK)
pályamunka címe: Még tovább, csak tovább! Az ifj. Vidnyánszky Attila rendezte Woyzeck – Zsúfolt színpada
konzulens: Dr. Kiss Gabriella egyetemi docens

Szociolingvisztika, dialektológia tagozat:
ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének élőnyelvi különdíja: Skordai Anna (KRE BTK)
pályamunka címe: Ön- és tudásreprezentáció a fogorvosi kommunikációban
konzulens: Kuna Ágnes meghívott előadó

Alkalmazott nyelvészet, fonetika, pszicholingvisztika, pragmatika tagozat:
A Legjobb alkalmazott nyelvészeti dolgozatnak járó különdíj: Szegedi Mónika Lilla (KRE BTK)
pályamunka címe: Főnévi/melléknévi nonszensz szavak többes számának vizsgálata a WUG-teszt alkalmazásával (különös tekintettel a MID oktatására)
konzulens: Dr. H. Varga Márta egyetemi docens

A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban, Budapesten versenyzőink az alábbi eredményeket érték el:
Pedagógiai pszichológia II. tagozat:
1. helyezés és különdíj: Hoffmann Tamás (KRE BTK) és Basa Bence (KRE BTK)
pályamunka címe: Alternatív iskolák szociometriai vizsgálata
konzulens: Dr. Harsányi Szabolcs Gergő egyetemi adjunktus

Szexuálpszichológia tagozat:
3. helyezés: Fülöp Kata (KRE BTK)
pályamunka címe: A menstruáció pszichológia vonatkozásai: A menstruációs attitűd a női nemi szerep és az anya-lánya kapcsolat tükrében
konzulens: Kosztyuné Dr. Nyitrai Erika egyetemi docens

Szociálpszichológia I. tagozat:
2. helyezés: Gurka Éva (KRE BTK), Horváth Ágoston Ábrahám (KRE BTK) és Herczeg Zsófia (KRE BTK)
pályamunka címe: Mindennapi sztereotípiák megjelenése a gyors döntésekben – Idegen népcsoportokkal kapcsolatos implicit és explicit attitűdök vizsgálata
konzulens: Dr. Harsányi Szabolcs Gergő egyetemi adjunktus

Vallás és életminőség tagozat:
1. helyezés: Zábó Virág (KRE BTK) és Gergely Bence (KRE BTK)
pályamunka címe: A vallásos attitűdök klasszifikációja a mentális egészség tükrében
konzulens: Prof. Dr. Vargha András intézetvezető helyettes, egyetemi tanár

2. helyezés: Zábó Virág (KRE BTK)
pályamunka címe: Hit, életcélok, mentális egészség
konzulens: Prof. Dr. Vargha András intézetvezető helyettes, egyetemi tanár

Emberi erőforrás fejlesztés tagozat:
1. helyezés, különdíj és Prezentációs-díj: Dienes Sára Bernadett (KRE BTK) és Pető Dorina Viktória (KRE BTK)
pályamunka címe: #éjjelnappalegyütt
konzulensek: Dr. Mirnics Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens és Dr. Smohai Máté egyetemi adjunktus

Különdíj: Gyimóthy Anna (KRE BTK)
pályamunka címe: Vezetettből vezetővé - Motiváció és motiválatlanság cserkészvezetők körében
konzulens: Majzikné Dr. Lichtenberger Krisztina egyetemi adjunktus

Fejlődéslélektan I. tagozat:
Különdíj: Kertész Csaba (KRE BTK)
pályamunka címe: Tempótartás számítógépes vizsgálata atipikus nyelvi fejlődésű gyerekeknél
konzulens: Fodorné Dr. Földi Rita tanszékvezető egyetemi docens
Fejlődéslélektan II. tagozat:
Különdíj: Weisz Boglárka (KRE BTK)
pályamunka címe: Párkapcsolati erőszakot megélt nők gyermekeikkel való kapcsolatának vizsgálata
konzulens: Dr. Hadházi Éva egyetemi docens

Szociálpszichológia II. tagozat:
Különdíj: Szerdahelyi László (KRE BTK)
pályamunka címe: Pszichológus hallgatók szakmai szocializációjának vizsgálata - személyiséglélektani megközelítés
konzulens: Dr. Koltói Lilla egyetemi adjunktus

Különdíj: Szilágyi Krisztina (KRE BTK)
pályamunka címe: Vallás, klímaváltozás és rendszerigazoló ideológiák
konzulens: Dr. Harsányi Szabolcs Gergő egyetemi adjunktus

A Társadalomtudományi Szekcióban, Gödöllőn versenyzőink az alábbi eredményt érték el:

Kommunikáció- és médiatudomány I. tagozat
3. helyezés: Györfi Regina (KRE-BTK)
pályamunka címe: Valóban csökkent a serdülők tévénézésre fordított ideje? - Gyerekek médiahasználata, különös tekintettel a tévénézési szokásaikra
konzulens: Dr. Bozsonyi Károly rektorhelyettes, egyetemi docens

Kommunikáció- és médiatudomány III. tagozat
2. helyezés és különdíj: Varga Bence (KRE-BTK)
pályamunka címe: A szirének hallgatása: Kommunikációs zavarok és inkongruens narratíva Franz Kafka elbeszéléseiben
konzulens:  Dr. Korpics Márta Katalin egyetemi docens

Művelődéstörténet és -elmélet, tudomány- és technikatörténet tagozat
3. helyezés és különdíj: Suszta Laura (KRE-BTK)
pályamunka címe: A melancholia elmélete Hippokratéstől Ficinóig
konzulensek: Dr. Frazer-Imregh Monika egyetemi docens, Dr. Vassányi Miklós egyetemi docens

Szociológia I. tagozat
1. helyezés és különdíj: Bakos Lívia (KRE-BTK)
pályamunka címe: A nők érvényesülése az informatika területén Magyarországon
konzulens: Dr. Biró Emese egyetemi adjunktus

Szociológia II. tagozat
2. helyezés: Ungvári Mária (KRE-BTK)
pályamunka címe: Szolid minták és kivarrt testek: Motiváció és társadalmi megítélés a tetoválás szubkultúrájában
konzulens:  Dr. Dupcsik Csaba egyetemi docens

különdíj: Král Angelika (KRE-BTK)
pályamunka címe: Globalizmus - Strukturális antropológia – Konvergenciaelmélet
konzulens: Személyi László óraadó oktató

Vallás- és hittudomány II. tagozat
1. helyezés és különdíj: Lőrincz Petra (KRE-BTK)
pályamunka címe: Pünkösdisták Koreában
konzulens: Dr. Sarnyai Csaba Máté egyetemi docens
    
3. helyezés: Szabó Márta (KRE-BTK)
pályamunka címe: A messiáshívő zsidó mozgalom értelmezési lehetőségei
konzulens: Dr. Sarnyai Csaba Máté egyetemi docens

A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció
ban, Esztergomban versenyzőink az alábbi eredményt érték el:

Informális és non formális oktatás módszerei tagozat:
2. helyezés és publikációs különdíj: Kiss Anna (KRE BTK) és Segesdi Gergő (KRE BTK)
pályamunkájuk címe: A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy, valamint a tudatos médiahasználat oktatásának helyzete és szerepe a magyar közoktatásban
konzulens: Dr. habil. Sepsi Enikő dékán, tanszékvezető egyetemi docens

Gratulálunk!

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin