Beszámoló - XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

A XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszust a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) és a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke szervezte 2019. április 15 - 16-án a KRE Dózsa György úti campusán.

A kongresszust Fóris Ágota, a programbizottság elnöke, a MANYE alelnöke nyitotta meg, köszöntőt mondott Pődör Dóra, a KRE BTK dékánhelyettese, Prószéky Gábor, a MANYE elnöke, és Németh Gabriella, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI Zrt.) vezérigazgatója. A plenáris előadásokat Honti László (a KRE professzor emeritusa, az MTA rendes tagja) és Tolcsvai Nagy Gábor (az ELTE egyetemi tanára, az MTA rendes tagja) tartották. Brassai-előadást tartott Medgyes Péter (a MANYE 2017. évi Brassai-díjasa) és Sárdi Csilla (a MANYE 2018. évi Brassai-díjasa). A kongresszuson 180 regisztrált résztvevő volt, hét szekcióban (fordítástudomány; interkulturális kommunikáció; kontrasztív nyelvészet; nyelvhasználat, szociolingvisztika; nyelvpedagógia; pragmatika és diskurzuselemzés; terminológia, lexikográfia, korpuszok) és tíz műhelyben (fonetika; fordítástudomány; névtan; nyelvtörténet; pragmatika és diskurzuselemzés; terminológia) 114 előadás hangzott el. A program része volt még két kerekasztal-beszélgetés: „A közérthetőség haszna, előnye és igénye” címmel Szoták Szilvia vezetésével, és „A hallgatók kulturális sokszínűségének tapasztalatai a felsőoktatásban” címmel Hidasi Judit vezetésével. Az első napon, a megnyitón került átadásra a 2019. évi Brassai Sámuel-díj, a második napon pedig a MANYE Közgyűlésével fejeződött be a program. A kongresszust Bölcskei Andrea, a szervezőbizottság elnöke zárta be. (További információk a kongresszus honlapján találhatók: http://www.kre.hu/btk/index.php/2015-10-20-12-43-04/2015-10-20-12-43-22/xxvii-manye-kongresszus.html )

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin