Nagy Gáspár-emlékkiállítás megnyitó

Helyszín: KRE BTK Gáspár Galéria (1088 Budapest, Reviczky u. 4. Bod Péter Könyvtár előtere)

Időpont: 2020. február 20. 17.00 óra

Nagy Gáspár (1949-2007) kötetei

Koronatűz. Versek. Bp. 1975. Móra, 124 p. (Kozmosz Könyvek.)
Halántékdob. Versek. Bp. 1978. Magvető, 85 p.
Földi pörök. Versek. Bp. 1982. Magvető, 102 p.
Áron mondja. Gyermekversek. Ill.: Orosz István. Bp. 1986. Móra, 37 p.
Kibiztosított beszéd. Versek. Bp. 1987. Magvető, 123 p.
Múlik a jövőnk. Válogatott és új versek. Bp. 1989. Szépirodalmi, 334 p.
Mosolyelágazás. Versek. Bp. 1993. Orpheusz, 115 p.
Fölös ébrenlétem. Versek. Lakitelek. 1994. Antológia, 74 p.
Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában. Legény-részlet. Bp. Magvető, 140 p.
Zónaidő. Vers, műfordítás, esszé. Bp. 1995. Széphalom, 77 p.
Tudom, nagy nyári délután lesz. Bp. 1998. Kortárs, 141 p.
Szabadrabok. Egybegyűjtött versek 1968–1998. Debrecen. 1999. Kossuth Egyetemi, 532 p.
Kanizsa-vár (vissza). Kisregény. Nagykanizsa. 1999. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 103 p.
Hullámzó vizeken kereszt. Versciklus König Róbert linómetszeteivel. Magyar és német nyelven, ford.: Kárpáti Pál. Szentendre. 2000. Vincze Papírnyomó Műhely.
Húsz év a kétezerből. Versek. Szeged. 2000. Tiszatáj, 190 p.
Amíg fölragyog a jászol. Versek. Ill.: Keresztes Dóra. Bp. 2001. Magyar Könyvklub, 53 p.
…nem szabad feledNI…! Versek – 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára. Bp. 2002. Püski, 92 p.
Ezredváltó, sűrű évek. Versek. Bp. 2003. Széphalom, 195 p.
Szavak a rengetegből. Esszék, kritikák, emlékezések. Szeged. 2004. Tiszatáj, 432 p.
Közelebb az életemhez. Emlékezések, vallomások, megnyitók, interjúk. Szeged. 2005. Tiszatáj, 481 p.
1956 fénylő arcai. Versek. Ill.: Kiss Iván. Bp. 2006. Püski, 117 p.
Szabadítót mondani. 2 CD – 110 vers a költő hangján. Bp. 2006. Magyar Katolikus Rádió.
Sárfelirat. Posztumusz versek. Bp. 2007. Nap, 202 p.
Nagy Gáspár összegyűjtött versei. Bp. 2007. Püski, 752 p.
Nagy Gáspár – Szakolczay Lajos: Ameddig temetetlen holtak lesznek Interjúk, versek, fotók. Bp. 2008. Magyar Napló, 76 p.
Szaltószabadság. Válogatott versek. Bp. 2008. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 242 p.
Gedichte unter sich – Versek egymás közt. Versek. Klagenfurt. 2018 Wieser Verlag, 114 p.
Októberi stációk – Nagy Gáspár és 1956. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Pécsi Györgyi. Bp. 2016. Nap, 288 p.
Látok világomra. Válogatott versek. Bp. 2019. Magyar Napló, 200 p. 

Művei és  a róla szóló irodalom (teljes  szövegterjedelemben)   és egyéb információk elérhetők a következő honlapon: http://nagygaspar.hu/

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin