Dr. habil. Czine Ágnes folytatja a megkezdett munkát

A Károli Gáspár Református Egyetem 2021. február 22-i szenátusi ülésén a Magyarországi Református Egyház Zsinatának előterjesztésére és kérésére a Szenátus egyhangúlag támogatta és megbízta Dr. habil. Czine Ágnes oktatási rektorhelyettest a rektori feladatok ellátásának folytatásával. A kinevezésről szóló 39/2021. (II.22.) sz. szenátusi határozat 2021. február 23. napján lépett hatályba.


A Károlyi-Csekonics Palota történelmi Ebédlőjében megtartott szenátusi ülés keretében Dr. habil. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony az Egyetem nevében köszöntötte Prof. Dr. Szabó István püspök urat, a Zsinat leköszönő lelkészi elnökét, Dr. Huszár Pál főgondnok urat, a Zsinat leköszönő világi elnökét, és a 2021. február 17-én megválasztott Balog Zoltán főtiszteletű püspök urat, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának új lelkészi elnökét, valamint Molnár János főgondnok urat, a Zsinat világi elnökét.

Dr. habil. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony egyháztörténeti pillanatnak nevezte, hogy megköszönheti az Egyetem Szenátusa, vezetői, oktatói, hallgatói és alkalmazottai nevében főtiszteletű Prof. Dr. Szabó István püspök úrnak a püspökként és zsinati elnökként a Károli Gáspár Református Egyetemért hittel, reménységgel, tiszta szívvel, jókedvvel és sok-sok munkával tett szolgálatát, valamint főtiszteletű Dr. Huszár Pál főgondnok úrnak az Egyetem érdekében kifejtett tudományos tevékenységét, amellyel az Egyetem és az Egyház értékeit gazdagította.

 

 

 

Fotós: Linszky Franciska

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin