Hallgatóink sikere a XXXV. OTDK-n

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) szervezésében 2021. március 29-én kezdődtek meg a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) rendezvényei – ezúttal a kialakult járványhelyzet miatt rendhagyó módon, online formában.

Tisztelt Egyetemi Polgárok!
Kedves Hallgatók!

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia a magyarországi felsőoktatás legnagyobb tudományos rendezvénye, amely a magyar tudományos élet magas nemzetközi presztízsét is megjeleníti. A XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát a világjárvány ellenére sikerült biztonságosan, eddig még sohasem ismert módon megrendezni.
Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy Egyetemünk hallgatói kiemelkedő eredményeket értek el ezen a rangos tudományos eseményen és ez által Egyetemünk jó hírnevét is öregbítették.
Ezúton gratulálok valamennyi Károlis hallgatónak, a konzulens oktatóknak, az opponenseknek, a Kari TDT-titkároknak, a szervezőknek és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy e kitűnő eredményeket elérték.
A jövőben is hasonló szép sikereket kívánok, Isten áldásával:

Dr. habil. Czine Ágnes
Rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes

 

A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióban versenyzőnk az alábbi eredményt érte el:

Az irodalom és a dráma tantárgy- pedagógiája Tagozat:
1.helyezés és különdíj: Bényei Emil Bence (KRE BTK)
pályamunka címe: Az élménytől a problémáig: Az élményközpontú és a problémacentrikus irodalomoktatás néhány lehetősége Babits Mihály tanítása során
Konzulens: Dr. Sebők Melinda


A Had- és Rendészettudományi Szekcióban versenyzőnk az alábbi eredményt érte el:

 

Hadtörténelem Tagozat:

Különdíj: Dauner Bernát (KRE BTK)

pályamunka címe: A vegyiharcászat magyarországi vonatkozásai 1930-1940

konzulens: Dr. Horváth Csaba


 

A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban versenyzőink az alábbi eredményeket érték el:

Oktatáselmélet (Didaktika) Tagozat:
1.helyezés: Gergely Bence, Kispál Sára (KRE BTK)
pályamunka címe: Eltérő Itemműködés Vizsgálata az Országos Kompetenciamérésben Halmozottan Hátrányos Helyzetű Diákok Körében Többdimenziós IRT Modellek Segítségével
konzulens: Takácsné Kárász Judit, Dr. Takács Szabolcs

Pedagógiai pszichológia Tagozat:
1. helyezés: Karai Virág Júlia (KRE BTK)
pályamunka címe: A pszichológus hallgatói identitás alakulása a hallgatói szocializáció folyamata során nappali és levelező képzésben tanulók körében
konzulens: Dr. Koltói Lilla

Személyiséglélektan I. Tagozat:
1. helyezés: Szabó Dominik (KRE BTK)
pályamunka címe: Az én-undor és az önegyüttérzés összefüggései a mentális egészséggel, a felnőttkori kötődéssel és a magányossággal
Témavezető: Dr. Rózsa Sándor

Szociálpszichológia I. Tagozat:
1. helyezés: Hermann Zsombor, Parti Benedek (KRE BTK)
páyamunka címe: Pszichológiai hálózatelemzés és a nemzeti identitás reprezentációja
konzulens: Dr. habil. Kiss Paszkál

Személyiséglélektan II. Tagozat:
2. helyezés: Székely Ágota, Székely Ilona Zsófia (KRE BTK)
pályamunka címe: A Covid-19 rizikópercepciója, észlelt fenyegetettség és a megelőző tevékenységek hatékonysága Magyarországon
konzulens: Dr. Rózsa Sándor

Szociálpszichológia I. Tagozat:
2. helyezés: Postáné Török Regina (KRE BTK)
pályamunka címe: A társadalmi vállalkozószellem - avagy „Másért vállalkozni?”
konzulens: Dr. habil. Kiss Paszkál

Pedagógiai pszichológia Tagozat:
2. helyezés: Györffy Márton, Kalotaszegi Sára, Sipos Adrienn (KRE BTK)
pályamunka címe: Szubjektív jóllét és társas helyzet vizsgálata iskolai környezetben
konzulens: Prof Dr. Vargha András

Oktatáselmélet (Didaktika) Tagozat:
3. helyezés: Gergely Bence (KRE BTK)
pályamunka címe: Többdimenziós IRT modellek alkalmazása az Országos Kompetencia Mérésben
konzulens: Dr. Takács Szabolcs, T. Kárász Judit

Alkalmazott pszichológia III. Tagozat:
3. helyezés: Kalotai Zsófia (KRE BTK)
pályamunka címe: Sportágspecifikus mentális leltár fejlesztése röplabdázók számára - A posztok közti különbségek feltérképezése
konzulens: Dr. Smohai Máté

Általános lélektan I. Tagozat:
3. helyezés: Tomacsek Viven (KRE BTK)
pályamunka címe: Gyakori rémálmok és paraszimpatikus aktivitás a szívritmus variabilitás tükrében
konzulens: Dr. Simor Péter

Pedagógiai pszichológia Tagozat:
3. helyezés: F. Tóth Blanka (KRE BTK)
pályamunka címe: Serdülőkori érés sajátosságainak vizsgálata Waldorf, illetve hagyományos rendszerű iskolákban tanuló diákok között
konzulens: Dr. Földi Rita

Fejlődéslélektan Tagozat:
Különdíj: Czinkóczki Annamária, Homoki Adél (KRE BTK)
pályamunka címe: Házaspárok szülői-nevelési stílusának és kapcsolati minőségének vizsgálata az Actor-Partner Interdependence Modell (APIM) segítségével
konzulens: Dr. Hadházi Éva

Szociálpszichológia II. Tagozat:
Különdíj: Labos Júlia (KRE BTK)
páyamunka címe: Rajongás időskorban- Paraszociális kapcsolatok az élettel való elégedettség, az észlelt társas támogatottság, az értékek és az időperspektíva tükrében
konzulens: Dr. Koltói Lilla

 

A Társadalomtudományi Szekcióban versenyzőink az alábbi eredményeket érték el:

Média és Kommunikációtudomány 1. Tagozat:
1. helyezés: Bácskai-Nagy Barnabás (KRE BTK)
pályamunka címe: A történelem horrora, a horror történelme - Társadalom és horrorfilm az Amerikai Egyesült Államokban 1900-1990
konzulens: Dr. Béres István József

Vallás- és hittudomány 1. Tagozat:
2. helyezés: Szűcs Bernadett (KRE BTK)
pályamunka címe: A BG 8502-ben fennmaradt kopt nyelvű (Magdalai) Mária szerinti evangélium fordítása és elemzése
konzulens: Dr. Pásztori-Kupán István

Filozófia Tagozat:
3. helyezés: Enesey Diána (KRE BTK)
pályamunka címe: A végesség meghaladásának lehetőségei: Idő és örökkévalóság Kierkegaard filozófiájában
konzulens: Dr. Horváth Orsolya

Nemzetközi tanulmányok 3. Tagozat:
3. helyezés: Farkas Dániel (KRE BTK)
pályamunka címe: „No es que nosotros aquí estemos expresando un sentimiento de orgullo nacional…” Fidel Castro záróbeszéde a Trikontinentális Konferencián, 1966. január 15.
konzulens: Dr. Horváth Emőke

Média és Kommunikációtudomány 3. Tagozat:
különdíj: Sógor Zsuzsanna (KRE BTK)
pályamunka címe: "Vagy velünk vagy, vagy elmész." Csoportdinamikai folyamatok vizsgálata A hullám és a Legyek ura című filmekben
konzulens: Dr. Korpics Márta

Média és Kommunikációtudomány 6. Tagozat:
különdíj: Németh Mirtill (KRE BTK)
pályamunka címe: Terrorizmus a magyar sajtóban
konzulens: Dr. Sztárayné Dr. Kézdy Éva  

Szociológia 1. Tagozat:
különdíj: Albert Álmos Ádám (KRE BTK)
pályamunka címe: A sport és a politika kapcsolata az internetes média világában Esettanulmány a magyar futball válogatott 2016-os EB szereplésének médiareprezentációjáról
konzulens: Dr. Tóth Gergely, Dr. Sztárayné Dr. Kézdy Éva  

Szociológia 4. Tagozat:
különdíj: Bakos Tímea (KRE BTK)
pályamunka címe: Társadalmi mobilitás és a normaszegő magatartások
konzulens: Dr. Csanády Márton   

 

A Humán Tudományi Szekcióban versenyzőink az alábbi eredményeket értek el:

Amerikai kultúra és történelem Tagozat
1. helyezés: Nagy Beatrix (KRE BTK)
pályamunka címe: Tortúra és Holtodiglan: Őrült nők, akik felbolygatják a patriarchális rendszert
konzulens: Dr. Györke Ágnes

Germanisztika és néderlandisztika Tagozat:
1. helyezés: Hargitai Lili (KRE BTK)
pályamunka címe: V1-szerkezet a holland feltételes módban
konzulens: Albertné Dr. Balázsi Júlia

20. századi magyar irodalom 2. Tagozat:
2. helyezés: Meiszterics Adrienn (KRE BTK)
pályamunka címe: A természet és a kultúra viszonya Nemes Nagy Ágnes költészetében
konzulens: Dr. Pataki Viktor

Fordítástudomány Tagozat:
2. helyezés: Józsa Vivien (KRE BTK)
pályamunka címe: Japán mesék magyarul
konzulens: Dr. Somodi Júlia

Angol Irodalom 1. Tagozat:
2. helyezés: Barta Alexandra (KRE BTK)
pályamunka címe: Színházi nyelv és a Természetfeletti – ‘Mennydörgés és Villámlás’ mint az Okkult Eszközei Marlowe Doctor Faustusában
konzulens: Dr. Péti Miklós

Angol irodalom 2. Tagozat:
2. helyezés: Kertész Fruzsina Nóra (KRE BTK)
pályamunka címe: Gyermekbántalmazás Edward St Aubyn Patrick Melrose regénysorozatában: Pszichológiai és irodalmi nézőpontok
konzulens: Dr. Györke Ágnes

Színháztudomány Tagozat:
2. helyezés: Cselle Gabriella (KRE BTK)
pályamunka címe: A cigányok reprezentációja a 19. századi magyar drámában
konzulens: Dr. Timár András

Orientalisztika 2. Tagozat:
2. helyezés: Mátyás Anna Réka (KRE BTK)
pályamunka címe: Nemzeti nevelés Japánban – Ágner Lajos (1878–1949) hagyatékában, gépiratos formában fellelt monográfia bemutatása és elemzése
konzulens: Tokaji Zsolt

Orientalisztika 1. Tagozat:

- 2. helyezés: Mátyás Anna Réka (KRE BTK)
pályamunka címe: Magyar ember volt Kína keresztény tábornoka! Egy hírlapi kacsa évtizedes karrierje a magyar sajtóban (1927–1937)
konzulens: Tokaji Zsolt

- 3. helyezés: Marsal Márk (KRE BTK)
pályamunka címe: A szamurájok busidójának összehasonlítása a sztoikus filozófia etikájával
konzulens: Dr. Soós Sándor

20. századi magyar irodalom 1. Tagozat:
3. helyezés: Pallós Anna Lídia: (KRE BTK)
pályamunka címe: Amiről nem lehet beszélni arról nem is kell: Az Iskola a határon mint prosopopoiia
konzulens: Dr. Mészáros Márton

20. századi magyar irodalom 2. Tagozat:
3. helyezés: Pinczési Botond (KRE BTK)
pályamunka címe: Sírkő, Isten, fél – – (Petri György balladaköltészete?)
konzulens: Dr. Pataki Viktor

Angol Irodalom 1. Tagozat:
3. helyezés: Radványi Bíborka (KRE BTK)
pályamunka címe: Az Advent Lyrics Máriája: Óangol költészeti eszmék a Szent Szűzről
konzulens: Dr. Kiricsi Ágnes

Germanisztika és néderlandisztika Tagozat:
3. helyezés: Bencze Zsófia Erzsébet (KRE BTK)
pályamunka címe: Identitáskonstrukciók Sabine Gruber Stillbach oder Die Sehnsucht című regényében
konzulens: Dr. Kovács Edit

Középkori egyetemes történelem Tagozat:
3. helyezés: Szedmák Márton (KRE BTK)
pályamunka címe: „… hogy látványossága legyen az angyaloknak és az embereknek” – Oszlopos Szent Simeon
konzulens: Dr. Bubnó Hedvig

Angol Irodalom 1. Tagozat:
különdíj: Tóth Viktória (KRE BTK)
pályamunka címe: „And eek men shal noght make ernest of game” – Geoffrey Chaucer képessége John Keats Negatív Képesség fogalmának fényében
konzulens: Dr. Péti Miklós

Művészettörténet Tagozat:
különdíj: Szűcs Bernadett (KRE BTK)
pályamunka címe: Bevezetés a kopt ikonművészetbe. Az NM 94.19.1 és az NM 94.19.2 leltári számú egyiptomi kopt ikon a budapesti Néprajzi Múzeum Afrika-gyűjteményéből
konzulens: Dr. Faludy Judit, Dr. Sarnyai Csaba Máté

Kora újkori magyar és egyetemes történelem Tagozat:
különdíj (sajtótörténeti díj):  Timári Krisztián Attila (KRE BTK)
pályamunka címe: A bécsi sajtó és a Habsburg Birodalom utolsó török háborúja
konzulens: Prof. Dr. Kurucz György

Két világháború közti magyar történelem 1. Tagozat
különdíj: Bári Sándor (KRE BTK)
pályamunka címe: A Magyar Asszony nőképe az 1920-as években
konzulens: Dr. Kovács Dávid

 

 

Sok szeretettel gratulálunk a szép eredményekhez!

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin