Doktoravató és diplomaosztó ünnepség az Erkel Színházban

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2022. július 8-án tartotta doktoravató és oklevélátadó ünnepélyeit az Erkel Színházban.

10.00 órai kezdettel mesterképzésen, szakirányú továbbképzésen és alapképzésen levelező munkarendben végzett hallgatóink, 14.00 órai kezdettel alapképzésen nappali munkarendben és osztatlan képzésen végzett hallgatóink vehették át oklevelüket, összesen 410 hallgató.

Az ünnepi igehirdetés szolgálatát Bedekovics Péter egyetemi lelkész látta el. Beszédében arra mutatott rá, hogy egy igazi bölcsész olyan, mint a példázatbeli kereskedő, aki keresi a legszebb gyöngyöt, és addig nem nyugszik, amíg meg nem találja. Nem tudni, hogy tudományos szempontból kutatja-e, vagy csak szépsége miatt, de valamiért ő azt a bizonyos egyetlen egy gyöngyöt keresi. A bölcsész, a filozófus, egyáltalán a gondolkodó ember is keres valamit. Az élet értelmét, érdekli, hogy ő maga kicsoda, honnan jött és hová tart. Isten számunkra is ezt kínálja, az Ő országát, a Krisztusba vetett hitet, ami megválaszolja az élet értelmét.

Az igei üzenethez kapcsolódóan Pálúr János orgonaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgona- és improvizáció tanára, a Fasori Református Templom orgonistája improvizációs játékát hallhatták az ünnepség résztvevői.

Prof. Dr. Trócsányi László rektor úr ünnepi beszédében kiemelte, hogy a diplomaosztó fontos mérföldkő a szakmai életben. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hozzásegítették a végzős hallgatókat ehhez az emlékezetes pillanathoz. Kiemelte a családtagok támogatásának jelentőségét, egyúttal üdvözölte a szülőket, rokonokat, akik nagy számban jöttek el, hogy osztozzanak az ifjú szakemberek örömében. Hangsúlyozta továbbá, hogy a tudást, az ismereteket egész életünk során gondozni, gyarapítani kell, ezért a Károli Egyetem szakmai továbbképzésein, mesterszakjain mindig visszavárja volt hallgatóit. Egy Konfucius-idézettel engedte útjára a végzősöket: „Gondolkodás nélkül tanulni: felesleges vesződés; tanulás nélkül gondolkodni: veszedelmes.”

Dr. habil. Horváth Géza dékán úr beszédében kiemelte, hogy az a szakmai tudás, melyet a hallgatók itt szereztek, csupán a kezdet, egyfajta szilárd alap, melyre a jövőben tovább fognak építkezni, bárhol folytassák is hivatásukat. A tudás tehát gazdagság, de teher is, még ha többnyire édes teher, mert a tudás felelősséggel és kötelezettségekkel – elkötelezettséggel – jár, különösen akkor, ha a megszerzett tudást olyan lelki-szellemi közegben sajátították el, amely a jelen kihívásaihoz igazodva és a jövőbe tekintve, nem feledkezik meg gazdag hagyományairól és gyökereiről, azokról az évezredes – keresztyén – értékekről, melyeket intézményünk mint a Magyarországi Református Egyház egyeteme is képvisel.

Elmondta, hogy az elmúlt évek kihívásai mindannyiunk – oktatók, hallgatók számára egyaránt – nehéz, néha talán kilátástalannak tűnő helyzetet teremtettek. A váratlan nehézségek azonban megedzettek mindnyájunkat és általában az emberi közösségeket, ennek következtében már nem csak a rosszat, de a jót is képesek vagyunk meglátni a világban. Újra értékké vált, amit korábban természetesnek vehettünk: az egészség, a béke, a nyugalom, a barátságok, a családi találkozások.

A végzett hallgatók nevében a délelőtti ünnepségen Ragány Dániel, a délután ünnepségen Katona Hanna Boróka mondott búcsúbeszédet.

A délelőtti ünnepségen doktoravatására is sor került. A doktoravatást Prof. Dr. Horváth Miklós a Történelemtudományági Doktori és Habilitációs Tanács elnöke vezette le. Büky Orsolya és Jakusch Gabriella Zsófia jelöltek a tudományos élet jeles képviselői, akik szolgálatukkal a társadalom megbecsülését vívták ki maguknak. A jelölteket Dr. Nagy Marianna professzor asszony mutatta be. A fogadalomtételt követően Prof. Dr. Trócsányi László rektor úr a két jelöltet dicséretes tudományos tevékenységük jutalmául egyetemi doktorrá fogadta.

A délutáni ünnepségen a kar oktatóinak és két hallgatójának elismerésére is sor került. Dr. habil. Horváth Géza dékán úr átadta az Év Oktatója, illetve az Év Publikációja díjakat.

Év oktatója díjat kapott Dr. habil. Kiss Gabriella, a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet tanszékvezető egyetemi docense.

Év Publikációja díjban az alábbi oktatók részesültek:

  • Dr. Laczkó Tibor Sándor, az Anglisztika Intézet egyetemi tanára,
  • Dr. Szabó András, a Magyar Nyelv-, Irodalom és Kultúratudományi Intézet egyetemi tanára,
  • Dr. Sepsi Enikő, a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet egyetemi tanára,
  • habil. Czeglédy Anita Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézetének egyetemi docense,
  • Fülöp József Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézetének egyetemi adjunktusa,
  • habil. Horváth Géza Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézetének egyetemi docense,
  • Szabó-Bartha Anett, a Pszichológiai Intézet egyetemi adjunktusa.

 

Elismerő oklevéllel köszöntük meg Barta Gábor és Széll Veronika hallgatónak, hogy tanulmányi kötelezettségeiken túl olyan feladatokat is vállaltak, amelyek az egyetem ismertségét erősítik. Barta Gábor másodéves, pszichológia mesterszakos Kazinczy-érmet szerzett, valamint a Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs versenyen a hallgató a zsűritől teljesítményére ARANY fokozatot kapott. Széll Veronika, elsőéves osztatlan tanárszakos hallgató a Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs versenyen teljesítményére szintén ARANY fokozatot kapott.

Mindkét hallgató felkészítő tanára Dr. Sólyom Réka, a Magyar Nyelvtudományi Tanszék egyetemi docense volt, aki oktatási feladatain túl évek óta részt vállal a tehetséges hallgatók patronálásában. Ezt az egy évtizedes munkáját köszönte meg a Kar az oklevélátadó ünnepségen.

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin