Megkezdődött a 36. OTDK Humán Tudományi Szekció a Károlin

Az ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette a 36. OTDK Humán Tudományi Szekció, melynek idén a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara ad otthont. A humán tudományok ifjú képviselői az Erkel Színházban gyűltek össze, ahol Weiszburg Tamás, az OTDT elnöke köszöntötte őket, és ünnepi beszédében elmondta, hogy az OTDK hét évtizede alatt a konferencia szellemisége mit sem változott: a rendezvény ünnep minden résztvevő számára határokon innen és túl, egy lehetőség mindazoknak, akik a kötelező tananyagon túl többet szeretnének tenni szakmai előmenetelükért. Elmondása szerint, aki résztvevője a konferenciának, az már nyertese is egyben, hiszen nem a helyezések számítanak elsősorban, hanem a verseny elsődleges célja, hogy a hallgató megmutassa, hol tart a szakmai, tudományos kutatásában, a rendezvény egyfajta tükörként szolgálhat. Elnök úr a szakmai beszélgetések, az új ismeretségek, barátságok kialakításának fontosságára hívta fel a hallgatóság figyelmét, szerinte ezek a legfontosabbak minden szakmai konferencián.

 

A Humán Tudományi Szekció fővédnöke, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter videóüzenetben mondott köszönetet a konferencián résztvevőknek: a hallgatóknak, felkészítő tanáraiknak, szervezőknek.

Miniszter úr videóüzenete is tekinthető meg:

Borsodi Csaba, a Humán Tudományi Szakmai Bizottság elnöke köszöntőjében az OTDK kialakulásáról, történetéről, a diákmozgalom kezdeti éveiről beszélt, s rámutatott arra, hogy az egyetem több mint oktatás, a hallgatók bevonása a tudományos kutatásba is szerves része a felsőfokú oktatásnak. „A TDK örök” – idézte Szendrő Pétert, az OTDT örökös elnökét, és hozzátette, hogy a humán tudományok versenye már a kezdetek óta – immár 70 éve – a konferencia meghatározó része.

A megnyitó ünnepségen Lovász Irén Kossuth-díjas művésznő, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének egyetemi docense a 148. zsoltárt énekelte a csíksomlyói Kájoni-kódex alapján, a rendezvényt megnyitó plenáris előadást Hermann Róbert történész, a Történettudományi Intézet egyetemi tanára tartotta A Nemzeti dal mítoszai címmel. Az ünnepségen került átadásra a Roska Tamás Tudományos Előadás díja Szabó Gergely, az ELTE és az Universitat Oberta de Catalunya doktorjelöltje részére. A Roska Tamás Tudományos Előadás célja a felsőoktatás különböző képzési szintjein történő tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése. Az emlékérmet és az oklevelet Weiszburg Tamás, az OTDT elnöke és Trócsányi László rektor adta át az idei nyertesnek, aki plenáris előadás formájában mutatta be kutatási témáját A diaszporizáció jelenkori nyelvi vonatkozásai katalóniai magyarok körében címmel a közönségnek. Az előadás előtt Heltai János, a Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet egyetemi docense méltatta az ifjú tudóst, majd egy rövid videót tekinthetett meg a közönség Roska Tamás egyik előadásából.

A megnyitó ünnepség Horváth Géza, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánjának gondolataival zárult, aki megköszönte a lehetőséget, hogy 2023-ban a BTK rendezheti meg a nagyszabású konferenciát, a résztvevőknek tartalmas napokat, sok sikert és kitartást kívánt a szakmai megmérettetéshez.

A megnyitó ünnepséget megelőzően sajtótájékoztató keretében kaptak információt a résztvevők a 36. OTDK eseményeiről, kiemelve a Humán Tudományi Szekciót. Weiszburg Tamás, az OTDT elnöke elmondta, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Magyarország legnagyobb tudományos rendezvénye, amely mögött körülbelül tizennyolcezer ember munkája áll. Már több mint tíz éve, hogy a rendezvény az országhatárokon is túlnyúlik és összesen 16 szekcióban szerveződik. Az OTDK tulajdonképpen a második fordulója annak a megmérettetésnek, amely az intézményi műhelymunkán alapszik. A Humán Tudományi Szekció meghatározó része volt mindig is az OTDK-nak, és a szekció megrendezése méltó helyen van a Károli Gáspár Református Egyetemen.  Elnök úr elmondta, hogy a Károli-egyetem erősségét mutatja, hogy 2011-ben és 2017-ben is volt Pro Sciencia-díjas károlis hallgató ebben a szekcióban.

Trócsányi László rektor örömének és köszönetének adott hangot, hogy az egyetem adhat otthont a konferenciának. Kiemelte, hogy mint minden egyetemen, a Károlin is prioritás a tehetséggondozás, hiszen az egyetem feladata elsősorban az, hogy értelmiségieket képezzen, ne csak diplomásokat. A tehetséggondozáshoz megfelelő keretek kellenek, így beszédében kiemelte a szakkollégiumok szerepét: a BTK-n működő Benda Kálmán Szakkollégium országos hírű intézmény, komoly felkészítő munka zajlik a műhelyeiben. Az egyetem célja, hogy olyan magas szintű mentorálási programot kínáljon hallgatóinak, hogy akár egy OTDK szerepléssel, helyezéssel is emelhessék a hallgatók önéletrajzuk értékét.

Borsodi Csaba, a Humán Tudományi Szakmai Bizottság elnöke elmondta, hogy a legnagyobb és legösszetettebb szekcióról van szó, az OTDK létrejöttének történetében is az elsők között volt a humán szekció megalakulása. 2023-ban 32 intézmény kara küldött hallgatókat, összesen 427 nevezés érkezett, 43 tagozat került kialakításra. 2005-ben először ebben a szekcióban vettek részt a határon túlról érkezett hallgatók, illetve ez a szekció adja a legtöbb határon túli hallgatót is. Elnök úr meggyőződése, hogy méltó helyen kerül megrendezésre a szekció, amely korábban is az egyik vezető területe volt a konferenciának, és hiszi, hogy ez idén sem lesz másképpen.

Horváth Géza, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja a 2 évvel ezelőtt megrendezett online OTDK konferencián kapta a felkérést Borsodi Csabától és nagy örömmel vállalta a feladatot a BTK és az egyetem vezetése nevében. Dékán úr elmondása szerint már tapasztalatokkal felvértezve vágtak bele a munkába, hiszen 2015-ben nagy sikerrel szervezte meg a kar a Társadalomtudományi Szekciót. A szekcióba több mint 400 dolgozat érkezett be, az értékelhető dolgozatok több mint 10%-át károlis hallgatók nyújtották be, ami nagy büszkeségre ad okot. Horváth Géza elmondta, hogy a konferencián csak nyertes lehet minden résztvevő, nemcsak azok, akik helyezést értek el. A két évvel ezelőtti konferencián is szép eredményeket értek el a károlis hallgatók, így Dékán úr reméli, hogy a két évvel ezelőtti eredményeket is túlszárnyalják majd idén. Befejezésképpen köszönetét fejezte ki a konferencia külsős és belsős szervezőinek, valamint kiemelte, hogy a szekció munkáját több mint 100 önkéntes hallgató segíti a rendezvény ideje alatt.

Horváth Géza, Trócsányi László, Weiszburg Tamás, Borsodi Csaba - 36. OTDK Humán Tudományi Szekció sajtótájékoztató - csoportképHorváth Géza, Trócsányi László, Weiszburg Tamás, Borsodi Csaba - 36. OTDK Humán Tudományi Szekció sajtótájékoztató - csoportkép 2Trócsányi László, Weiszburg Tamás - 36. OTDK Humán Tudományi Szekció sajtótájékoztatóHorváth Géza, Trócsányi László - 36. OTDK Humán Tudományi Szekció sajtótájékoztató - csoportképTrócsányi László, Weiszburg Tamás - 36. OTDK Humán Tudományi Szekció sajtótájékoztató - csoportkép

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin