Átadták a 36. OTDK Humán Tudományi Szekciójának díjait a Károlin

Április 14-én az ünnepélyes eredményhirdetéssel ért véget a 36. OTDK Humán Tudományi Szekció programja az Erkel Színházban. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által szervezett Humán Tudományi Szekcióban 43 tagozatban 421 pályamunkát mutattak be a hallgatók. Ebből 39 fő határon túli versenyző, középiskolások pedig 6 pályamunkával neveztek a konferenciára. Az intézmény bölcsészkara számára nem jelentett ismeretlen feladatot a konferencia színvonalas megrendezése, hiszen 2015-ben a Társadalomtudományi Szekciót is sikeresen megszervezte. Az egyetem méltó módon, egyházi intézményi jellegét is kifejezve vitte tovább e hagyományt idén is.

Gloviczki Zoltán, az OTDT alelnöke, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorának megnyitó gondolataival kezdődött az ünnepség, melynek során köszönetét fejezte ki a konferencia minden résztvevőjének, a szekciónak otthont adó Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak és hallgatóinak, akiknek köszönetét fejezte ki a sugárzóan szeretetteli fogadtatásért, azért az odafigyelésért, mellyel a vendégekre figyeltek. Beszédében kiemelte, hogy a részt vevő hallgatók pályamunkái – az elért eredményektől függetlenül – a témavezető oktatók ajándékai, ezért minden oktató nevében megköszönte ezeket a kutatási eredményeket, tudományos ajándékokat.

Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a szekció a szövegértelmezésre és annak magyarázatára, vagyis a hermeneutika tudományterületére épül elsősorban és a szekciót fogadó egyházi egyetem esetében, református, keresztyén emberként a mi életünk is egy szöveg köré, a Biblia köré, annak megértésére törekszik, mellyel egyúttal nemcsak egy adott szöveget, hanem életünk értelmét, célját is megérthetjük. A Biblia egyszerre irodalmi, történeti alkotás, egyszerre emberi és isteni, tanulmányozása szellemi és életkalandra hív egyaránt. A Biblia szövegét párbeszédbe lehet vonni a humán tudományokkal, illetve a különböző tudományterületekkel. Beszédében kiemelte, hogy a bibliai tálentum eredetileg pénzeszközt jelentett, a tehetség lényege pedig nem az érdem, hanem az adomány, az adomány és az adottság, amely egyben feladat is. Akik tehetségben részesültek, nekik feladatuk ennek kibontakoztatása, amely egyszerre élmény is, és sokszorosát teremheti meg, hogyha minél többen részesülnek belőle.

Borsodi Csaba, a Humán Tudományi Szakmai Bizottság elnökeként értékelte a szekciót, elmondta, hogy idén is egy magas színvonalú, nagyszámú részvétel mellett zajlott le a konferencia. Kiemelte, hogy a megmérettetés során nemcsak az elért helyezések, tényleges eredmények számítanak, sokkal fontosabb, hogy tapasztalatot szerezzenek a hallgatók, mellyel elősegíthetik tudományos munkásságuk elindítását. Hangsúlyozta, hogy a konferencia egyik lényeges pontja, hogy magyar nyelven lehet előadni, hiszen fontos, hogy a magyar szaknyelv megmaradjon. A magyar irodalom és nyelvészet, a magyar és egyetemes történelem, valamint az idegen nyelvek mellett fontos lenne a jövőben odafigyelni és hangsúlyt fektetni a kis nyelvek beemelésére, hogy még több dolgozat születhessen akár a holland nyelvből, a skandináv, koreai és kínai nyelvekből. Értékelő beszédének végén köszönetét fejezte ki egyetemünk Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának a jó hangulatú konferenciáért és a színvonalas szervezésért, külön kiemelve a kar nagyszámú oktatóinak és hallgatóinak részvételét. A szekcióban magas színvonalú munkák születtek, hagyományosan most is a klasszika filológiai munkák közül került ki a legmagasabb pontszámot elért pályamunka. Borsodi Csaba beszédének végén elbúcsúzott a 36. OTDK Humán Tudományi Szekciójától, egyúttal az Országos Tudományos Diákköri Konferenciától is, hiszen a két év múlva megrendezésre kerülő Humán Tudományi Szekcióban már nem ő fogja ellátni a szakmai bizottság elnöki feladatait.

A köszöntők és értékelők után került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, a részletes eredményekről a szekció weboldalán tájékozódhatnak hamarosan.

A BTK Hallgatói Önkormányzatának nevében Tóth Panna HÖK elnök mondott köszönetet a résztvevőknek az elért eredményekért, bátorította a hallgatókat a tudományos munka további folytatására, a múlt kutatói szellemének öregbítésére és örömét fejezte ki, hogy fogadó egyetemként a Károli is részese lehetett ennek a folyamatnak.

Az ünnepség lezárásaként Horváth Géza, a szekciónak otthont adó Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja értékelte az elmúlt napokat, kiemelte, hogy a konferencia során kizárólag nyertesekről beszélhetünk, hiszen minden dolgozat egy szellemi tőke, újító gondolat, amely az OTDK keretein belül születik. Megköszönte a résztvevők színvonalas szakmai pályamunkáit, a szervezők áldozatos munkáját és a támogatók nagylelkű felajánlásait. Dékán úr büszkeségének adott hangot, hogy idén is szép számmal születtek kiváló károlis eredmények, a kiosztott díjak 10%-a az egyetem hallgatóihoz kerültek.

Dékán úr a rendezvény végén – a hagyományoknak megfelelően – átadta a stafétabotot Szilágyi Zsófiának, a Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar általános és tudományos dékánhelyettesének, hogy 2025-ben Szegeden rendezzék meg a Humán Tudományi Szekciót.

 

Gloviczki Zoltán, az OTDT alelnöke Hatvany Lajos, Kossuth-díjas magyar író, kritikus, irodalomtörténész ironikus szavaival zárta a rendezvényt, miszerint az ember az egyetlen olyan lény, aki a „tudni nem érdemes dolgok tudományával” szeretne foglalkozni.

A záróünnepség az alábbi linken teljes terjedelmében visszanézhető:

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin