Terminológiai csütörtök 2018. – Konferenciabeszámoló

A KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja (TERMIK), valamint A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa (MaTT) 2018. február 8-án rendezte meg a Terminológiai csütörtök V. Szakmai nap és öregdiák-találkozó: A terminológia szak eredményei – előkészületek a szak újraindulására című rendezvényét a KRE BTK Reviczky utcai épületében. A rendezvényt a házigazda nevében Kiss Paszkál, a KRE BTK tudományos dékánhelyettese nyitotta meg. A résztvevőket köszöntötte Tóth Attila, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatója, hangsúlyozva a terminológiai kutatások jelentőségét a nemzeti nyelvstratégia terén; valamint B. Papp Eszter, a European Association for Terminology (EAFT) alelnöke, aki arról szólt, miként illeszkednek a Magyarországon folyó terminológiai munkálatok az európai szakmai szervezet tevékenységéhez.

A rendezvényen öt előadás hangzott el a 2011 és 2018 között jelenlegi formájában fennálló szak elért eredményeiről, valamint egy kerekasztal-beszélgetés kapott helyet, melyen a munkaerőpiac képviselői jeleztek vissza a szakról kibocsátott hallgatók ismereteivel, készségeivel kapcsolatosan. Az első előadásban Fóris Ágota (KRE BTK) beszámolt a terminológia szakos képzés céljáról, eddigi struktúrájáról, a végzett hallgatók munkaerőpiaci megítéléséről. Bölcskei Andrea (KRE BTK) és Oláh Bence Attila (KRE BTK, terminológus hallgató) a szakhoz kapcsolódóan készített terminológiai szótárakról, adatbázisokról adott képet. Sólyom Réka (KRE BTK) a minőségirányítás terminológiájában jelentkező neologizmusok típusait mutatta be. Csontos Nóra (KRE BTK) az üzleti kommunikáció terminológia szakon történő oktatásával összefüggő tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Fóris Ágota (KRE BTK) és Bölcskei Andrea (KRE BTK) záró előadása a terminológia szakos képzés újraindulására tett előkészületek állásáról számolt be.

A kerekasztal-beszélgetésen a munkaerőpiac képviselői arra reflektáltak, hogy milyen készségekre, mely nyelvek ismeretére van leginkább szükség a terminológus szakemberek munkája során, kiemelve az analitikus gondolkodás, az önálló ismeretszerzés, a jó kommunikációs és projektmenedzseri készségek, valamint a nyelvtechnológiai alkalmazások és a nyelvek működésének mikéntjére vonatkozó ismeretek jelentőségét. A kerekasztal-beszélgetésben részt vett Bán Miklós ügyvezető igazgató (espell fordítás és lokalizáció Zrt.), Demeczky Jenő terminológus (IBM Hungary), Faludi Andrea fordító, terminológus (LEG Zrt.), Kovács László ügyvezető igazgató (TÉK Kft.), Papp Eszter terminológus (EAFT), Riesz Zoltán ügyvezető igazgató (Morávia IT Hungary), Somogyi Zoltán fordító, terminológus hallgató (KRE BTK); a beszélgetést Fóris Ágota (KRE BTK) vezette. A rendezvényt jó hangulatú, kötetlen beszélgetés zárta a jelenlegi és volt hallgatók, a szak oktatói, valamint a munkaerőpiac képviselői részvételével.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin