Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2024-06-05

 

Dr. Takács Szabolcs

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1980
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám, fogadóóra (előzetes email jelentkezés szükséges)

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2014
Tudományág: Alkalmazott Matematika
Disszertáció címe: Hierarchikus pénzosztási rendszerek néhány problémájának megoldása véletlen vektorok és a multidimenzionális skálázás alkalmazásával
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2004
Tudományág(ak): alkalmazott matematika
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Általános Lélektan és Módszertani Tanszék
Beosztás: egyetemi docens, megbízott intézetvezető-helyettes

Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Beosztás: Oktatási dékánhelyettes

 

 

Korábbi munkaadó: Oktatási Hivatal
Beosztás: digitális mérési szakértő, tanácsadó

Korábbi munkaadó: ANIMAGROUP
Beosztás: Kutatás-fejlesztési menedzser

Korábbi munkaadó: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ
Beosztás: Statisztikai főreferens

Korábbi munkaadó: Sulinova Kht.
Beosztás: statisztikai elemző

Kutatási és oktatási szakterületek

Kutatás: statisztika, teljesítményértékelés, adaptív mérési technológiák, optimalizálás

Oktatás: statisztika, többváltozós statisztika


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Kompetenciamérés kutatócsoport, kutatócsoport vezetője

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
olasz B2
angol B2
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Év publikációja (2014) KRE 2015
Év tanára (2014) KRE 2015
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
 Magyar Pszichológiai Társaság pártoló tag 
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Gergely Bence, ELTE PPK

Idiographic trajectories in cognitive development and how to measure them

 folyamatban
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Horváth Tamás, Óbudai Egyetem  Elektronikus megfigyelő-, és ellenőrző rendszerek objektumorientált kialakítása különös tekintettel a biztonsági kockázatok rendszerére  2018
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

    Független idézők összesen: 0


!--

 

-->


Szabolcs Takács, PhD

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1980
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2014
Discipline: Applied Mathematician
Title of Thesis: Solving a problem of a hierarchical money-distribution system with pseudo-random integer vectors and multidimensional scaling
Issuing Institution: ELTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2004
Discipline(s): applied mathematician
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute Of Psychology
Department: General Psychology and Methodoloy
Current Position(s): University Associate Professor, Commissioned Vice-Head of Institute and Vice-Dean (Education)

Previous Employer: ANIMAGROUP
Current Position: Research and Development Manager

Previous Employer: Sulinova Kht.
Previous Position Held: Statistical Analyst

Areas of Research and Teaching


Research: statistics, operation research, linear programming, stochastic optimization, risk analysis
Teaching: statistics, multivariate statistics

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Italian B2
English B2
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Teacher of the Year (2014) KRE 2015
Article of the Year (2014) KRE 2015
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

    Number of independent citations : 0


!--


Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Bevezetés a matematikai statisztikába - elmélet és gyakorlat, Takács Szabolcs, Antarész Kiadó, Budapest (2016)

Figyelemfelhívás egy hibás publikációra és javaslat a korrekcióra: Szigethy Kllára, Takács Szabolcs. PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 3:(2) pp. 56-62. (2016)

Performing cluster analysis within a person-oriented context: Some methods for evaluating the quality of cluster solutions: Vargha A, Bergman L R, Takács Sz, JOURNAL FOR PERSON-ORIENTED RESEARCH 2:(1-2) pp. 78-86. (2016)

Munkakompetencia-vizsgálat a munkaterület-párosítás szolgálatában: Fehér Tibor Dániel, Szabó Beáta, Takács Szabolcs, MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE 5: pp. 44-49. (2015)

Pályakezdő fiatalok támogatásának regionális tipológiái: Takács Szabolcs, MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE 1: pp. 47-52. (2015)

Egy egyszerű, újfajta kereszt-validálási eljárás bemutatása: Takács Szabolcs, Kárász Judit, PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 2014:(1) pp. 65-77. (2015)

Leterheltség mérése a közigazgatásban, Takács Szabolcs, MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE 4: pp. 52-58. (2015)

Klaszifikációs módszerek mutatói, Takács Szabolcs, Makrai Balázs, Vargha András, Psychologia Hungarica Caroliensis, 1, pp.: 67-88. (2015)

Új, innovatív mérőeszköz a kockázatos események, károkozások csökkentésére, Vámosi Katalin, Takács Szabolcs, Kis György, Munkaügyi Szemle Online, 3, pp.: 64-67, 2015. 

(jegyzet, ebook – könyv): Kutatási nehézségek: Egy másodelemzés megpróbáltatásai - matematikai statisztika, oktatási segédanyag, Takács Szabolcs (szerk. Dr. Sepsi Enikő), Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan kiadó, 2015, Budapest.

(jegyzet, ebook – könyv): R-Commander, Takács Szabolcs (szerk. Dr. Sepsi Enikő), Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan kiadó, 2015, Budapest.

Pályakezdő fiatalok regionális tipológiái, Takács Szabolcs, Munkaügyi Szemle Online, 1, pp.: 47-52, 2015.

A generalization of the MDS method by mixed integer linear and nonlinear matheatical models, Niroomand, S., Takács, Sz., Vizvári, B., International Journal of Applied Mathematical Research, vol. 3. (4), pp.: 432-440, 2014. IF: 0,7578

Munkaerőigényre történő közvetítések, a téli közfoglalkoztatás egyes hatásainak vizsgálata, Takács, Sz., Ignits, Gy., Munkaügyi Szemle Online, Vol. 5, pp: 96-104, 2014. 

A létszámkeret-optimalizálás egy modellje, Nagy Adrienn, Takács Szabolcs, Munkaügyi Szemle Online, vol. 2, pp.: 98-104, 2014, Budapest.

(jegyzet, ebook – könyv): PSPP Programhasználat, Takács Szabolcs (szerk. Dr. Sepsi Enikő), Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan kiadó, 2014, Budapest.

(jegyzet, ebook – könyv): Jegyzet a matematikai statisztika margójára, Takács Szabolcs (szerk. Dr. Sepsi Enikő), Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan kiadó, 2014, Budapest.

(jegyzet, ebook – könyv): Előkészületek statisztikai elemzésekhez, Dr. Benczúr Lilla, Takács Szabolcs (szerk. Dr. Sepsi Enikő), Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan kiadó, 2014, Budapest.

(jegyzet, ebook – könyv): Többváltozós statisztikai módszerek: segédanyag a pszichológus Mesterképzés Statisztika mesterfokon tantárgyának gyakorlatához, Takács Szabolcs (szerk. Dr. Sepsi Enikő), Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan kiadó, 2013, Budapest.

(jegyzet, ebook – könyv): Statisztika Segédanyag – Műhelymunkához, szakdolgozathoz, Takács Szabolcs (szerk. Dr. Sepsi Enikő), Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan kiadó, 2013, Budapest.

Többdimenziós skálázás, Takács Szabolcs, Psychologia Hungarica Caroliensis 2013, 1. 140-151.

The cooperative competitive citizen, What does it take?, Fülöp Márta, Takács Szabolcs, Citizenship Teaching and Learning, 2013 (2), 8. 131-156.

Érzékenységvizsgálatok a statisztikai eljárásokban, Takács Szabolcs, Alkalmazott matematikai Lapok, 2012, 29. 69-103.

A hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segítő projekt tervezésének támogatása szimulációs modellel, Munkaügyi Szemle, Stúdium, 2012. szeptember 

On the Generalization of the MDS Method, Sadegh Niroomand, Szabolcs Takács, Béla Vizvári, Rutcor Research Report, 2012, http://rutcor.rutgers.edu/pub/rrr/reports2012/22_2012.pdf

Eljárás jó minőségű véletlen egész vektorok generálására, Takács Szabolcs, Alkalmazott matematikai Lapok, 2011/2, 28. 41-58.

Új klasszifikációs módszerek a személyiségpszichológiában, Surányi Zsuzsanna, Babocsay Ádám, Takács Szabolcs, Vargha András, Pszichológia, (2011) 31, 4, 317-340, 

To Lay Out or Not To Lay Out?, Sadegh Niroomand, Szabolcs Takács, Béla Vizvári, Annals Of Operation Research, 2011, Vol191, 2011 december 1, IF: 1,029

To Lay Out or Not To Lay Out?, Sadegh Niroomand, Szabolcs Takács, Béla Vizvári, Rutcor Research Report, 2011, http://rutcor.rutgers.edu/pub/rrr/reports2011/06_2011.pdf

Egy nem hagyományos statisztikai eljárás bemutatás az OECD PISA adatbázison - esettanulmány, Takács Szabolcs, Alkalmazott matematikai Lapok, 2010/2, 27. 157-174.

Abban a farmerba nem mehetsz színházba – A (bVn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesztfeladataiban, Mátyus Kinga, Bokor Julianna, Takács Szabolcs, IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2010

Iterációfüggetlen lépéshossz és lépésbecslés a Dikin algoritmus alkalmazásában a lineáris programozási feladatra, Miklós Zoltán és Takács Szabolcs, Alkalmazott matematikai Lapok, 2009, 26, 365-379.

Tracking and inequality of learning outcomes in hungarian secodary schools, Dániel Horn, Ildikó Balázsi, Szabolcs Takács and Yanhong Zhang; Prospects, Vol36/4, 433-446, Springer, 2006

Kutatási eredmények bemutatása

Sadegh Niroomand, Szabolcs Takács, Béla Vizvári (2012): On the Generalization of the MDS Method, Rutcor Research Report

Sadegh Niroomand, Szabolcs Takács, Béla Vizvári (2011): To Lay Out or Not To Lay Out?, Rutcor Research Report

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Kis György, Vámosi Katalin, Czabán Csaba, Takács Szabolcs (2016): A maffiajáték tipológiái - a hangelemzés új adatfeldolgozásának első eredményei, Múlt és jelen összeér: A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet. 418 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.06.02-2016.06.04. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság

Takács Szabolcs (2016): Az LVA650 adatainak újfajta feldolgozási metódusa tipológiák keresésére, Múlt és jelen összeér: A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet. 418 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.06.02-2016.06.04. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság

Fehér Tibor Dániel, Szabó Beáta, Takács Szabolcs (2015): Foglalkoztathatósági tipológiák feltárása, Lélek-net a léleknek: Az ember a változó technikai közegek világában: A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. 305 p. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2015.05.28-2015.05.30. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság

Kasek Roland, Takács Szabolcs, Albu Mónika (2015): Metacognition and performance rating in spatial manipulation tasks, Metacognition and Reasoning. Konferencia helye, ideje: Dubrovnik, Horvátország, 2015.05.21-2015.05.23

Székely Mózes, Takács Szabolcs (2015): Mítoszok és valóság - Felsőoktatás sportmagatartás a hallgatói vélemények tükrében, Lélek-net a léleknek: Az ember a változó technikai közegek világában: A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. 305 p. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2015.05.28-2015.05.30. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság

Székely Mózes, Takács Szabolcs (2015): Hallgatói Sportolási Szokások: Sportági motivációs mintázatok az egyetemi sportban, Magyar Sporttudományi Társaság XII. Tudományos Kongresszusa. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2015.06.04-2015.06.06.pp. 64-65.

Vargha András, Lars R Bergman, Takács Szabolcs (2015): Mikor tekinthető jónak a klaszteranalízis eredménye?, Lélek-net a léleknek: Az ember a változó technikai közegek világában: A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. 305 p.
Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2015.05.28-2015.05.30. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság

Székely Mózes, Takács Szabolcs (2014): Hallgatói sportolási szokások összefüggései, az egyetemi sporttal kapcsolatos vélemények és attitűdök, Határtalan pszichológia – Unlimited Psychology: A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésének Kivonatkötete.. 270 p.
Konferencia helye, ideje: Marosvásárhely, Románia, 2014.05.15-2014.05.17. Marosvásárhely: Magyar Pszichológiai Társaság

Fülöp M, Takács Sz (2013): Milyen feltételek szükségesek a destruktív versengés elkerüléséhez?, Kapcsolataink világa: Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlés

Fülöp M., Takács Sz., Büki N. (2013): What does it take to promote cooperative competitive citizenship in a community? Identities and citizenship education: Controversy, crisis and challenges: Selected papers from the fifteenth Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Academic Network. Konferencia helye, ideje: Lisbon, Portugália, 2013.06.13-2013.06.15. London: CiCe - London Metropolitan University, 2013. pp. 1-12.

Dr. Mózes Székely, Emese Polgár, Szabolcs Takács: (2011) Values and culture of sustainable consumption. () In: BCE „Sustainable Consumption 2011”. Budapest, 21th Januar 2011.

Mátyus Kinga, Bokor Julianna, Takács Szabolcs (2010): Abban a farmerba nem mehetsz színházba – A (bVn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesztfeladataiban, , IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia

Dr. Mózes Székely, Gyene Gyöngyvér, Pörzse Katalin, Takács Szabolcs: (2008) Values and lifestyle: do consumers declaring sustainable values demonstrate sustainable consumption patterns? In: Edina Vadovics and Emese Gulyás (Eds.): Sustainable Consumption 2008. Academic conference proceedings. Budapest Corvinus University, 8th October 2008: 134-149. 

-->

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin