Kompetenciamérés Kutatócsoport - Dr. Takács Szabolcs

Intézet: Pszichológiai Intézet

Vezető: Dr. Takács Szabolcs

Létrejötte: 96/2018 (09.12.) sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: Az Országos kompetenciamérés kutatócsoport azért jött létre, hogy az Oktatási Hivatallal közösen feldolgozza az Országos kompetenciamérés során kelektező adatokat azok szerint a szempontok szerint, melyek aktuálisan a kutatócsoport fókuszába kerülnek. Ilyen pl. az SNI/BTM gyermekek teljesítménye és annak háttere, a szülői bevonódás iskolai és tanulmányi szinten, valamint a szülők szoci-kulturális háttere, iskolával szembeni elvárásaik, illetve az ebben megmutatkozó aktivitásuk. Továbbá figyelemmel kísérjük a diákok szabadidős/sporttevékenységének háttérkérdéseit is, illetve ezek összefüggéseit az iskolai teljesítményükkel. 

Szintén fontos, új kutatási profilunk az adaptív mérésekkel kapcsolatos pszichometriai vizsgálatok (CAT, MST és urna modellek alkalmazásával).

A kutatócsoportnak prioritás továbbá, hogy az ország más egyetemi csoportjaival vagy kutatóival hosszabb távon együtt tudjon működni, valamint az is, hogy az egyetem hallgatói számára is kutatási alapokat tudjunk biztosítani akár TDK/OTDK, akár egyéb - számukra érdekes - terveik megvalósításában.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: Eddig megjelent publikációk a Psychologia Hungarica Caroliensis weboldalán elérhetők:

Harsányi, Szabolcs Gergő ; Koltói, Lilla ; Kovács, Dóra ; Kövesdi, Andrea ; Nagybányai-Nagy, Olivér ; Nyitrai, Erika ; Smohai, Máté ; Simon, Gabriella ; Takács, Nándor ; Takács, Szabolcs

The relationship of school achievement with parents' employment status, perceived social status, and living environment as reflected in findings of the 2017 National Assessment of Basic Competencies (NABC)

PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 7 : 2 pp. 167-189. , 23 p. (2019)

 

Harsányi, Szabolcs Gergő ; Koltói, Lilla ; Kovács, DóraKövesdi, Andrea ; Nagybányai-Nagy, Olivér ; Nyitrai, Erika ; Simon, Gabriella ; Smohai, Máté ; Takács, Nándor ; Takács, Szabolcs

Születni tudni kell?: Az Országos kompetenciamérés eredményeinek vizsgálata a szülők munkájának rendszeressége, észlelt társadalmi helyzet és a lakókörnyezet vonatkozásában

PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 7 : 2 pp. 64-85. , 22 p. (2019)

 

Koltói, Lilla ; Harsányi, Szabolcs Gergő ; Kovács, Dóra ; Kövesdi, Andrea ; Nagybányai-Nagy, Olivér ; Nyitrai, Erika ; Simon, Gabriella ; Smohai, Máté ; Takács, Nándor ; Takács, Szabolcs

The relationship between school achievement and paternal involvement in children’s school activities as judged by headmasters in the 2017 National Assessment of Basic Competencies (NABC )

PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 7 : 2 pp. 190-212. , 23 p. (2019)

 

Koltói, Lilla ; Harsányi, Szabolcs Gergő ; Kovács, DóraKövesdi, Andrea ; Nagybányai-Nagy, Olivér ; Nyitrai, ErikaSimon, Gabriella ; Smohai, Máté ; Takács, Nándor ; Takács, Szabolcs

A szülők tanulmányokba való bevonódásának összefüggése az iskolai teljesítménnyel

PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 7 : 2 pp. 86-103. , 19 p. (2019)

 

Kovács, Dóra ; Kövesdi, Andrea ; Harsányi, Szabolcs Gergő ; Koltói, Lilla ; Nagybányai-Nagy, Olivér ; Nyitrai, Erika ; Simon, Gabriella ; Smohai, Máté ; Takács, Nándor ; Takács, Szabolcs

Results of the 2017 National Assessment of Basic Competencies (NABC) –amongs the 6th 8th and 10th grade pupils diagnosed with SEN and BTM disorder

PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 7 : 2 pp. 131-153. , 23 p. (2019)

 

Kövesdi, Andrea ; Kovács, Dóra ; Harsányi, Szabolcs Gergő ; Koltói, Lilla ; Nagybányai-Nagy, Olivér ; Nyitrai, Erika ; Simon, Gabriella ; Smohai, Máté ; Takács, Nándor ; Takács, Szabolcs

2017 évi kompetencia felmérés eredményei Magyarországon - az SNI és BTM-el diagnosztizált 6, 8, 10-ik évfolyamos gyermekek körében

PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 7 : 2 pp. 29-49. , 21 p. (2019)

 

Nyitrai, Erika ; Harsányi, Szabolcs Gergő ; Koltói, Lilla ; Kovács, Dóra ; Kövesdi, Andrea ; Nagybányai-Nagy, Olivér ; Simon, Gabriella ; Smohai, Máté ; Takács, Nándor ; Takács, Szabolcs

Relations between Parental Involvement and School Performance in the Light of Data from National Assessment of Basic Competencies (NABC ) 2017

PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 7 : 2 pp. 115-130. , 16 p. (2019)

 

Smohai, Máté ; Harsányi, Szabolcs Gergő ; Koltói, Lilla ; Kovács, Dóra ; Kövesdi, Andrea ; Nagybányai-Nagy, Olivér ; Nyitrai, Erika ; Pulai-Kottlár, Gabriella ; Simon, Gabriella ; Takács, Nándor et al.

Relationship between leisure & sports activities and school performance in the light of data from the National Assessment of Basic Competencies (NABC) 2017 survey

PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 7 : 2 pp. 154-166. , 13 p. (2019)

 

Smohai, Máté ; Harsányi, Szabolcs Gergő ; Koltói, Lilla ; Kovács, DóraKövesdi, Andrea ; Nagybányai-Nagy, Olivér ; Nyitrai, Erika ; Simon, Gabriella ; Takács, Nándor ; Takács, Szabolcs

Az Országos kompetenciamérés során felvett szabadidős sporttevékenységre irányuló adatok elemzése és standardjainak közlése

PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 7 : 2 pp. 50-63. , 14 p. (2019)

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: A kutatócsoport tagjai természetesen folytatnak egyéb kutatási tevékenységeket is, ezeket általanosságban a tagok egyéni honlapjain lehet megtekinteni (lásd a tagoknál) - a kutatócsoport keretében az elkészült publikációkon közösen dolgozunk. Fontos továbbá kiemelnünk, hogy komoly célunk az, hogy az Intézetben jelen lévő hallgatók is bevonásra kerüljenek a kutatásinkba, akár TDK/OTDK, akár pedig tanulmányok megírásával (műhelymunkák továbbfejlesztése a támogatásunk mellett, önálló munkaként bemutatva - a kutatócsoport korábbi munkáira támaszkodva).

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin