Készült: 2019-01-17
Módosítás: 2022-02-14

Dr. Takács Nándor

Tudományos cím: PhD 
Nem: férfi 
Születési év: 1986   
Születési hely: Cegléd  
Email-cím(ek): takacs.nandor_kukac_kre.hu, nandor.takacs.kre_kukac_gmail.com 
Fogadóóra: szerdánként 13:00-14:30, kérem jelentkezzen be 24 órával az alkalom előtt
Hivatali telefonszám: -

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2016 
Tudományág: Kémia (Analitikai kémia) 
Disszertáció címe: Reakció-diffúzió jelenségek vizsgálata hidrogénion autokatalitikus reakciókban
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2010 
Tudományág(ak): kémia 
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE 

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
 Károli Gáspár Református Egyetem  mentálhigiénés segítő szakember  2020
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Általános Lélektan és Módszertani Tanszék
Beosztás: adjunktus

Korábbi munkaadó: Szent István Egyetem 
Beosztás: adjunktus

Korábbi munkaadó: TEVA Zrt.
Beosztás: analitikus

Kutatási és oktatási szakterületek

statisztika, nemlineáris rendszerek, élménypedagógia

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
 angol B2 
   
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
   
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

 

Dr. Nándor Takács

Title: PhD
Gender: male
Year of Birth: 1986
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): takacs.nandor_at_kre.hu, nandor.takacs.kre_at_gmail.com
Consulting hours: Wednesday 13:00-14:30, online, please write me an e-mail 24h before the occasion
Office Phone Number: -

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2016
Discipline: chemistry
Title of Thesis: Reaction-diffusion patterns in hydrogen ion autocatalytic systems
Issuing Institution: ELTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2010
Discipline(s): chemistry
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
 Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary  Helping Expert in Mental Health 2020 
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute Of Psychology
Department: General Psychology and Methodology
Current Position(s): assistant lecturer


Previous Employer: Szent István University
Previous Position Held: assistant lecturer


Areas of Research and Teaching
statistics, nonlinear systems, experiential education


Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
   
   
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

 

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin