Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely

  • KRE BTK 2018-ban meghirdetett kari kutatási pályázatán sikeres támogatást nyert projekt (Interkulturális transzferjelenségek és a (mű)fordítás, 2018-2021)

Projektvezető: Sepsi Enikő

alprojektek vezetői: Gulyás Adrienn, Horváth Géza, Dróth Júlia, Kovács Tímea, Fóris Ágota, Domokos Johanna, Nagy Andrea