Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely - Prof. Dr. Sepsi Enikő

Intézet: Intézetközi

Vezető: Prof. Dr. Sepsi Enikő

Létrejötte: 63/2010 (12.01.) sz. KT-határozattal 

Tagjai:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A 2010-ben Sepsi Enikő által létrehozott és Kari Tanács által megerősített kutatócsoport korábbi publikációi a francia nyelvterületet érintették, de a 2013-ban elindított, hat nyelvből működő fordítói szakirányú továbbképzés (melynek szakfelelőse szintén Sepsi Enikő) indokolta a kutatócsoport tagjainak bővítését, és különböző alprojektek befogadását: szakfordítói projekt, az angol nyelvterület bevonását (középkori angol projekt), illetve a Hüperion műhellyel (német nyelvterület) való szorosabb együttműködést. A továbbképzés műfordítási modulja adja a szakmai apropót és hátteret a műfordítói szakmai napok, workshopok szervezéséhez és a műfordítás-elméleti szöveggyűjtemény létrehozásához.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk (2018-ig): 

- Yves Bonnefoy: Másik otthon, Budapest, Pen Club – Pluralica, 2014. (fordította: Bárdos László, Förköli Gábor, Gyuris Kata, Kovács Krisztina, Makádi Balázs, Sepsi Enikő, Szőcs Géza)
- Yves Bonnefoy: Hollán Sándor: Harminc év elmélkedései 1985-2015, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2016. (fordította: Gulyás Adrienn, Kovács Krisztina, Kovács Veronika, Makádi Balázs, Sepsi Enikő)

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk (2018-ig): 

- Alice Zeniter: Szomorú vasárnap, avagy a semmi ágán, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2014. (fordította: Kovács Veronika)
- Paul Claudel: Délforduló, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2015. (fordította: Székely Melinda)

 

Interkulturális transzferjelenségek és a (mű)fordítás című, 2018-as kari kutatói pályázaton támogatott projekt (témaszám: 20638B800) keretében az alábbi alprojektek működnek:

Műfordítói projektek (szakmai napok, fordítások), kortárs francia költészeti monográfiák
• vezető kutatók: Sepsi Enikő, Horváth Géza, Gulyás Adrienn
• projekt futamideje: 2018. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.

Poetikus antroposzcén
• vezető kutató: Domokos Johanna
• projekt futamideje: 2018. november 1. – 2019. október 31.

Identitásvesztés és -nyerés rítusa interkulturális folyamatokban. A számi költészet tanúságtétele
• vezető kutató: Domokos Johanna
• projekt futamideje: 2018. november 1. – 2020. december 31.

Fordítás és terminológia kapcsolata: a terminológia szerepe az interkulturális transzfer folyamatában
• vezető kutató: Fóris Ágota
• projekt futamideje: 2018. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.

A Hüperión Fordító Műhely négy kötetterve
• vezető kutató: Fülöp József
• projekt futamideje: 2018. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.

Kontrasztív szövegnyelvészeti kutatási eredmények hasznosítása a fordítás oktatásában
• vezető kutatók: Dróth Júlia, Kovács Tímea, Adorján Mária 
• projekt futamideje: 2018. szeptember 1. – 2019. december 31.; 2020. február 1. – 2020. augusztus 31.

Beowulf-fordítás előkészítése kiadásra
• vezető kutató: Nagy Andrea
• projekt futamideje: 2018. szeptember 1. – 2019. február 28.

 

A kari kutatási pályázaton nyertes projekt keretében megjelentetett publikációk:

- Kovács Krisztina: La relation poétique entre l’œuvre d’Yves Bonnefoy et celle de Paul Celan, Párizs, L’Harmattan, Károli Könyvek, 2019.
- Gulyás Adrienn: Traduire la transgression verbale in: Revue d'Études françaises, 24. szám, Budapest, CIEF ELTE, 2020, 169-177.
- Sepsi Enikő: L’Acte de traduire et la remédiatisation (megjelenés előtt a marosvásárhelyi művészeti egyetem francia nyelvű kiadványában, melynek témája Patrice Pavis workshopja a színházi művek fordításáról. Szerk. Julien Daillere és Sorin Crisan)
- Horváth Géza: Elvágyódás és / vagy honvágy a német romantikában, Filológiai Közlöny (megjelenés várhatóan 2020-ban)

(Műfordítói projektek (szakmai napok, fordítások), kortárs francia költészeti monográfiák c. alprojekt)

********** 

- Tzveta Sofronieva: A föld színe, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2018. (szerkesztő/lektor: Domokos Johanna, fordította: Csörgő Viktória, Katzenbach Klaudia, Kovács Ildikó Eszter)

(Poetikus antroposzcén c. alprojekt)

**********

- Domokos Johanna (szerk.): Csak a csöndnek engedelmeskedni, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2020. (megjelenés előtt, fordította: Csáji László Koppány, Domokos Johanna, Németh Petra, Tamás Ildikó és Tillinger Gábor)

(Identitásvesztés és -nyerés rítusa interkulturális folyamatokban. A számi költészet tanúságtétele c. alprojekt)

**********

- Fóris Ágota 2019. Új tendenciák és módszerek a fordítási folyamatban: a terminológia és a dokumentáció szerepe. In: Szoták Szilvia (szerk.) Diszciplínák találkozása – nyelvi közvetítés a XXI. században. OFFI Zrt., Budapest. 211-218. ISBN 978-615-00-4658-7
- Fóris Ágota - Faludi Andrea 2020. A terminológia mint a fordítóknak nyújtott információ- és tudásmenedzsment – történeti szempontok. AETAS, 35. évf., 2. szám, 37–48.
- Fóris Ágota - Faludi Andrea 2020. A terminológia mint minőségbiztosítási tényező az interkulturális transzfer folyamatában. In: Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Fóris Ágota, M. Pintér Tibor, Szoták Szilvia, Tamás Dóra Mária (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. I. Terminológia, lexikográfia, fordítás. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/1.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 5354, DOI 9789634545354, https://mersz.hu/hivatkozas/nyki1tlf_56 – https://mersz.hu/hivatkozas/nyki1tlf_62

(Fordítás és terminológia kapcsolata: a terminológia szerepe az interkulturális transzfer folyamatában c. alprojekt)

********** 

- Arvo Pärt: Válogatott beszélgetések és írások, szerk., jegyzetekkel ellátta és a kísérőtanulmányt írta Fülöp József, Rózsavölgyi és Társa Kiadó, Budapest, 2019. Fordította: Fülöp József, Takács Tímea, Tamm Anne, Rácz Kata, Veress Dávid. [A kötetről nyolc recenzió jelent meg. 2020 februárjában a hónap könyve volt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményében. A Rózsavölgyi Kiadó eladási toplistájának első helyén áll a kiadása óta eltelt hét hónapban.]
- Fülöp József: Arvo Pärt – életút pályaképpel = Arvo Pärt, Válogatott beszélgetések és írások, Rózsavölgyi és Társa Kiadó, Budapest, 2019, 193–236.
- Arvo Pärt zenéje az újabb szakirodalom tükrében = Tamm Anna – Tolnai Ágnes (szerk.), Észt Köztársaság – 100 év innováció, Magyarországi Észt Intézet, Budapest, 2019, 155–173.

- Karl Löwith, Kelet és Nyugat. Írások Japánról, szerk. Fülöp József, Gondolat Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2020.
- Fülöp József: Diogenész idegenben. Karl Löwith és Japán = K. L., Kelet és Nyugat. Írások Japánról, Gondolat – Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2020, 163–207.

(A Hüperión Fordítói Műhely alprojektje)

**********

- Dróth Júlia (szerk.): Gépiesség és kreativitás a fordítási piacon és a fordításoktatás különböző szintjein, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek (lektorálta: Kovács Tímea), 2018.

- Dróth Júlia (szerk.): Korpusz és kontrasztivitás a szakfordítás oktatásában és gyakorlatában, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2019.
- Dróth Júlia: A kontrasztív nyelvészeti kutatások alkalmazása a fordítástechnika oktatásában a szakfordító szakirányú továbbképzéseken. In: Dróth Júlia (szerk.): Korpusz és kontrasztivitás a szakfordítás oktatásában és gyakorlatában, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2019, pp. 105–130.
- Kovács Tímea: A korpusznyelvészet jelentősége a fordításkutatásban és -oktatásban. In: Dróth Júlia (szerk.): Korpusz és kontrasztivitás a szakfordítás oktatásában és gyakorlatában, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2019, p. 61–67.
- Kovács, Tímea. 2020. Humans, machines, and texts: The implications of the rise of neural machine translation for the educators of future translators. In Besznyák, R.; Fischer, M.; and Szabó, Cs. (eds.). Fit-For-Market Translator and Interpreter Training in a Digital Age. Malaga: Vernon Press. p. 135-151.
 
- Kovács Tímea. 2020. Interferenciajelenségek összehasonlító vizsgálata nem fordított magyar és angolról magyarra fordított jogi szaknyelvi szövegekben. In: Szabóné Papp Judit (főszerk.) Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Interdiszciplináris tanulmányok, A Miskolci Egyetem Közleményei. Publications of the University of Miskolc. XIII. évfolyam, 2. szám. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó. p. 150–165.
- Dróth Júlia (szerk.): Fordításoktatás távoktatásban, Jegyzet, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek,  2020. (lektorálta: Kovács Tímea.) megjelenés alatt, megjelenés várható időpontja: 2020. december
- Heltai Pál (Dróth Júlia és Kovács Tímea szerk.): Hungarian-English Contrastive Linguistic Studies, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2020. megjelenés alatt, megjelenés várható időpontja: 2020. december
- Kovács Tímea – Adorján Mária (szerk.): Korpusznyelvészet és nyelvi közvetítés, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2020. megjelenés alatt, megjelenés várható időpontja: 2020. december

(Kontrasztív szövegnyelvészeti kutatási eredmények hasznosítása a fordítás oktatásában c. alprojekt) 

**********

- Nagy Andrea Beowulf-fordítása (megjelenés előtt a Corvina Kiadó gondozásában)

(Beowulf-fordítás c. alprojekt)