Meghívó: Alkalmazott Névkutatás 2021: Tíz év távlatából (2021)

Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság 

2021. október 18-án, hétfőn Alkalmazott Névkutatás 2021: Tíz év távlatából címmel szimpóziumot rendez, melynek helyszíne:

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, Kari Tanácsterem

 

Program

 

13.00–13.10     Megnyitó (Bóna Judit) (ELTE BTK tudományos dékánhelyettes)

  1. szekció (szekcióelnök: Bölcskei Andrea)

13.10–13.40     Farkas Tamás (ELTE BTK): Alkalmazott névtan: rövid áttekintés

13.40–14.10     Raátz Judit (NYTK): Ötvenéves a Ladó-féle utónévkönyv 

14.10–14.40     Szalayné Sándor Erzsébet (AJBH): A nemzetiségi nyelven való egyéni névhasználatról   

14.40–15.00     Szünet

  1. szekció (szekcióelnök: Slíz Mariann)

15.00–15.30     Gáspár Attila (UniPd, KRTK KTI) – Pető Rita (KRTK KTI): Családnév-gyakoriságok és a társadalmi mobilitás mérése Magyarországon 1949 és 2017 között 

15.30–16.00     Kecskés Judit (ME BTK): Az egyéni vagy csoportidentitást kifejező nevek multikulturális oktatási környezetben

16.00–16.30     Parapatics Andrea (PE MFTK): Idegen tulajdonnevek ejtése a magyar szinkronban 

16.30–16.50     Szünet

  1. szekció (szekcióelnök: Raátz Judit)

16.50–17.20     Takács Judit (EKKE BMK): A márkanév mint tulajdonnév és fajtajelölő

17.20–17.50     Bárth M. János (ELTE BTK): A helynévgyűjtő mozgalom eredményeinek közzététele és alkalmazása a 21. században

17.50–18.20     Bölcskei Andrea (KRE BTK) – Fóris Ágota (KRE BTK): A névtan, a terminológia és a nevezéktan viszonya, érintkezési pontjai

18.20–18.30     Zárszó: Slíz Mariann (MNYT Névtani tagozat, titkár)

 

A rendezvényen az aktuálisan érvényes ELTE-s szabályok szerint védett személyek vehetnek részt, a maszkviselés kötelező. Ha a helyzet alakulása miatt a megrendezés feltételei megváltoznak, arról az alábbi oldalakon adunk tájékoztatást: https://www.facebook.com/nyelvtori/, www.kre.hu/nyelveszet

Támogatók: ELTE BTK Tématerületi Kiválósági Program, Trefort-kert Alapítvány,

KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék. 

 

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin