Készült: 2016-03-24
Módosítás: 2017-11-17

Kezdőlap

Oldaltérkép

Webmail

Telefonkönyv

Neptun

Alumni

Kapcsolat

Karunkról

                Dékáni köszöntő

                A kar vezetése

                Történeti áttekintés

                Szervezeti felépítés

                Oktatóink

                Intézetek

                    Anglisztika Intézet

                         Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszék

                         Angol Nyelvészeti Tanszék

                    Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete

                         Japanológia Tanszék

                   Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

                         Magyar Nyelvtudományi Tanszék

                         Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

                         Modern Magyar Irodalomi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti  Tanszék

                   Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet

                         Művészet- és Médiapedagógiai Tanszék

                         Művészettörténet Tanszék

                         Szabadbölcsészet Tanszék

                         Színháztudományi Tanszék

                    Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete

                          Néderlandisztika Tanszék

                          Német Nyelv és Irodalom Tanszék

                   Pszichológiai Intézet

                         Általános Lélektani és Módszertani Tanszék

                         Fejlődéslélektani Tanszék

                        Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék

                        Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszék

                        Pszichológiai Továbbképző Központ

                   Tanárképző Központ

                   Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet

                        Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

                        Szociológia Tanszék

                  Történettudományi Intézet

                        Ókortörténeti és Történeti Segédtudományi Tanszék

                        Medievisztika Tanszék

                        Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék

                        Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék

                        Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

            Nemzetközi kapcsolatok

                        Erasmus

                        Ceepus

                        Calvin College

            Bizottságok

            Minőségbiztosítás

            Szabályzatok

            Hasznos linkek

            Partneriskolák

            Elérhetőségek

Oktatás

            Képzési formák

                        BA Képzések

                        MA Képzések

                        Osztatlan tanárképzések

                        Doktori képzések

                        Felsőoktatási szakképzés

                        Szakirányú továbbképzés

                        Pedagógus továbbképzés

                        Nemzetközi EMLex-képzés

                        Részismereti képzések

            Képzési programok

            Képzési helyszínek

            Mintatantervek

Kutatás

            Kari Kutatócsoportok

            OTKA Kutatások

            Egyetemközi tudományos, kutatási együttműködések

            Hermeneutikai Kutató Központ, Jonathan Edwards Center Hungary

            Oktatói Pályázatok

            Hasznos linkek tudományos kutatói ösztöndíjakat adó szervezetekhez

Felvételizőknek

            Általános felvételi információk

            Kar specifikus információk

            Felvételi és tájékoztató kiadványok

            Ösztöndíjak

Hallgatóinknak

            2015/2016 tanévre felvett hallgatók részére

                        Diákigazolvány igénylés

            Órarend

            Tanulmányi tájékoztató

            Tanulmányi osztály

            Ösztöndíjak

            Hirdetmények

            Letölthető nyomtatványok

            BTK Karrieriroda

                  Aktuális állások

                  Gyakornoki munkák

                  Diákmunkák

                  Önkéntesség

                  Életpálya- és karrier-tanácsadás

                  Karriertréningek

                  Rendezvények

                  Állásportálok

                  Állásinterjú

                  Diplomás pályakövetés

            Tehetséggondozás

           HÖK

Események

            Konferenciák

            Egyéb rendezvények

            Tanulmányi versenyek

            Galéria

            Archívum

                 Geopoetische und linguistische Reisen in Mitteleuropa

                 Magyar Germanisták Társasága éves közgyűlése

                 II. Nemzetközi Mesterkonferencia

                 Nemzetközi szupervíziós Kutatási Konferencia

Kiadványok

            Legfrissebb kiadványaink        

                Károli Könyvek

                     Monográfia

                     Tanulmánykötet

                     Műfordítás, forrás

                     Idegen nyelvű sorozatunk (L'Harmattan Hongrie)

               Károli - jegyzetek

               Évkönyv

               Folyóiratok

                   Orpheus Noster

                   Vallástudományi Szemle

                   Psy-Hu

               E-book

Szolgáltatásaink

                 Bod Péter Könyvtár

                      Corvina Katalógus

                  Kollégiumok

                       Bethlen Gábor Kollégium

                       Hotel Flandria Kollégium

                       Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium

                 Sport a Károlin

Következő események


Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube