Készült: 2016-03-24
Módosítás: 2021-07-22

Kezdőlap

Hírek

Oldaltérkép

Webmail

Neptun

Alumni

Kapcsolat

KARUNKRÓL

                Rektori köszöntő

                Dékáni köszöntő

                A kar vezetése

                Szervezeti felépítés

                Oktatóink

                Intézetek

                    Anglisztika Intézet

                         Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszék

                         Angol Nyelvészeti Tanszék

                 Oktatóink elérhetősége

                 Levelező képzés

                 Konferenciák, workshopok, nyilvános események

                 Korábbi nemzetközi projektjeink

                 TDK - Call for papers

                 Angol szakos nyelvi alapvizsga

                 Szakdolgozat, portfólió/ modulzáró, komplex vizsga

                 Institute Outstanding Thesis Award (IOTA)

                 Guidelines for Essay and Thesis Writing

                 Záróvizsga

                 Mintatantervek

                 Hallgatói tájékoztatók

                 Student Writing Support

                 KREative Writing Workhop

                    Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete

                         Japanológia Tanszék

                         Kínai Tanszék

                   Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

                         Magyar Nyelvtudományi Tanszék

                         Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

                         Modern Magyar Irodalomi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti  Tanszék

                         Szakdolgozati követelmények

                         Kötelezők - emelt szinten magyartanári továbbképzés

                         Záróvizsgák

                   Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet

                         Művészettudományi és Művészetpedagógiai Tanszék

                         Szabadbölcsészet Tanszék

                         Színháztudományi Tanszék

                         Művészettörténet Tanszék

                    Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete

                          Néderlandisztika Tanszék

                          Német Nyelv és Irodalom Tanszék

                          Német Nyelv és Irodalom Tanszék letölthető anyagai

                   Pszichológiai Intézet

                         Általános Lélektani és Módszertani Tanszék

                         Fejlődéslélektani Tanszék

                        Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék

                        Klinikai Pszichológiai Tanszék

                        Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszék

                        Pszichológiai Továbbképző Központ

                        Pszichológia Intézet letöltési anyagai

                        Pszichológiai Intézet oktatók és munkatársak elérhetősége

                        Mintatantervek

                   Tanárképző Központ

                        Szakcsoportok

                        Letölthető dokumentumok

                   Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet

                        Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

                        Szociológia Tanszék

                  Történettudományi Intézet

                        Ókortörténeti és Történeti Segédtudományi Tanszék

                        Medievisztika Tanszék

                        Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék

                        Új- és Jelenkori Történeti Tanszék

                  Oktatásinformatikai Továbbképző Központ

            Nemzetközi kapcsolatok

                        Erasmus

                        Ceepus

                        Calvin University

                        Incoming international students

            Bizottságok

            Minőségbiztosítás

            Szabályzatok

            Rektori és Gazdasági Igazgatói utasítások

            Partneriskolák

            Elérhetőségek

OKTATÁS

            Képzési formák

                        BA Képzések

                        MA Képzések

                        Osztatlan tanárképzések

                        Rövid ciklusú tanárképzések

                        Doktori képzések

                        Felsőoktatási szakképzés

                        Szakirányú továbbképzés

                        Pedagógus továbbképzés

                        Nemzetközi EMLex-képzés

                        Részismereti képzések

            Képzési programok

            Képzési helyszínek

            Mintatantervek

KUTATÁS

            Kari Kutatócsoportok

            Hermeneutikai Kutatóközpont, Jonathan Edwards Center Hungary

            IKT Kutatóközpont

            OTKA-kutatások

            DPR

            Kari tudományos, tehetséggondozási projektek

            Stratégiai partnerségek, hasznos linkek tudományos pályázatokhoz

FELVÉTELIZŐKNEK

            Pótfelvételi 2020

            Módosított felvételi beszélgetések és alkalmassági vizsgák

            Kar specifikus információk

            Felvételi és tájékoztató kiadványok

            Ösztöndíjak

            Nyílt napok a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán

HALLGATÓINKNAK

            2020/2021. tanévre felvett hallgatók részére

            Tanulmányi tájékoztató

            Tanulmányi osztály

            Tanulmányi szakfelelősök

            Ügyfélszolgálat nyitvatartása

            Tanulmányi időpontok, időszakok

            Hasznos információk

            Diákhitel - fontos tudnivalók

            Finanszírozási formák közötti átsorolás

            Hirdetmények

            Űrlapok

            Felvételizőknek

            Szakdolgozati téma - és konzulens választás

            Záróvizsgával kapcsolatos információk

            Diplomaosztóval kapcsolatos tájékoztatás

            Kitüntetéses oklevél feltételei

            Letölthető nyomtatványok

            BTK Karrieriroda

                  Tréningek

                  Diák, gyakornoki és önkéntes munkák

                  Események, pályázatok

                  Állásportálok

                  Álláskeresési infók

                  Aktuális állások

            Diáktanácsadó Központ

            Online rádió

            Tehetséggondozás

           OTDK

                  XXXII. OTDK

                  XXXIII. OTDK

           Szakkolégium

           Hallgatói pályázatok

                  Gazdaságpszichológia szakirányú továbbképzés ösztöndíj

                  Károli Kiválósági Ösztöndíj

                  Károli Gáspár Ösztöndíj

                  Rendkívüli szociális ösztöndíj

                  Rendszeres szociális ösztöndíj

                  Szakmai tudományos ösztöndíj

                  Sporttevékenységért járó ösztöndíj

                  TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány

                  Média ösztöndíj 2021

                  MAZSIHISZ pályázat

           HÖK

           Hallgatói mobilitás

           Távolléti oktatás

ESEMÉNYEK

            Konferenciák

                  Korábbi konferenciák, események

                  XXVII. MANYE Kongresszus

                  Alkalmazott Névkutatás 2019

                  DOKU 2020 konferencia

                  Alkalmazott Névkutatás 2020

            Tanulmányi versenyek

            Galéria

            Archívum

KIADVÁNYOK

            Károli Könyvek

                     Monográfia

                     Tanulmánykötet

                     Műfordítás, forrás

                     Idegen nyelvű sorozatunk (L'Harmattan Hongrie)

                     Jegyzet

               Károli - jegyzetek

               Évkönyv

               Folyóiratok

                   Orpheus Noster

                   Psychologia Hungarica

                   Vallástudományi Szemle

               E-book

               Stíluslapok

               Elérhetőségek

SZOLGÁLTATÁSAINK

                 Bod Péter Könyvtár

                      Corvina Katalógus

                      Online adatbázisok

                 Károli Könyvműhely és Ajándékbolt

                  Kollégiumok

                       Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium

                       Bethlen Gábor Kollégium

                       Óbudai Diákhotek

                 Sport a Károlin

                 Egyetemi lelkészség

                 Egyetemi Lelkigondozói Szolgálat

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin