Egyház-szociológiai Kutatócsoport - Dr. Csanády Márton

Intézet: Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet

Vezető: Dr. Csanády Márton Tamás

Létrejötte: 28/2016 (05.11.) sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

 • Dr. Bozsonyi Károly
 • Dr. Tóth Gergely
 • Dr. Török Emőke
 • Dr. Biró Emese
 • Duráczky Bálint
 • Harkányi Ádám Máté
 • Mikó Fruzsina

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A KRE BTTK Társadalom- es Kommunikációtudományi Intézetének Vallásszociológiai Kutatócsoportja 2013-ban kezdte meg a Magyarországi Református Egyház Zsinatának felkérésére a vallásszociológia kutatást. A kutatás vezetésével  Dr. Csanády Márton Tamást bítztak meg. A kutatóműhely létrehívását egy igen egyszerű ok indokolta. Soha korábban Magyarországon es a környező országokban nem volt protestáns vallásszociológiai kutatóműhely. A vallásszociológia maga is csak a rendszerváltás óta vett lendületet a térségben. A protestáns vallásszociológiai kutatóműhely hiánya okozta, hogy nem rendelkeztünk a különböző, különösen a magyarok lakta térségben meghatározó nagyobb protestáns felekezetek: a reformátusok, az evangélikusok es az unitáriusokra sajátos társadalmi viselkedésére vonatkozó ismerettel. Holott több mint százéves tudományos közhely, hogy a vallási meggyőződés, a felekezeti hovatartozás az egyik legmeghatározóbb cselekvési motiváció. Ennek jelentősége Magyarországon, ahol a népesség negyede valamelyik protestáns felekezethez kötődik valamilyen szinten, egyáltalán nem mellékes. Fokozottabban igaz ez Erdélyben, ahol a rendelkezésre álló adatok alapján a magyar kisebbségen belül még mindig protestáns, sőt református többség van.

A Vallásszociológiai Kutatócsoport munkája 2013-ban a 2011-es magyarországi népszámlálási adatok megjelenésével kezdődött. Az első feladat a népszámlálási adatok elemzése volt.

A következő kutatási feladat a magyarországi refotmátus gyülekezetekeben végzett telefonos kutatás volt.

Kutatótáborok:

 1. júliusában a Károli Gáspár Református Egyetem másodéves szociológus, szociális munkás és néhány pszichológus hallgatója és a kutatócsoport tanárai Mezőtúron, Tatán, Sárospatakon és Tiszaugon végeztek kutatást.

 

 1. júliusában a Károli Gáspár Református Egyetem másodéves szociológus, szociális munkás hallgatói és a kutatócsoport tanárai (Cegléd, Mezőszilas, Solymár) végeztek kutatást.

 

 1. júliusában a Károli Gáspár Református Egyetem másodéves szociológus hallgatója és a kutatócsoport tanárai Kántorjánosiban, Kőszegen, Érsekcsanádon, Sátoraljaújhelyen és Biatorbágyon végeztek kutatást.

 

 1. júliusában a Károli Gáspár Református Egyetem másodéves szociológus hallgatói és a kutatócsoport tanárai Szentgotthárdon, Noszvajon, Békésen, Dunapatajon és Szentendrén végeztek kutatást.

 

 1. augusztusában a Károli Gáspár Református Egyetem másodéves szociológus hallgatói és tanáraik a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársainak jóvoltából Székelyföldre mentek, hogy az ottani falvakban vallásszociológiai kutatást végezzenek. A 2018-as kutatótábor két régebb óta megvalósuló projekt szerencsés találkozása volt. A kutatásba bevont települések: Bencéd, Bögöz, Ége, Felsőboldogfalva, Fenyéd, Homoródalmás, Jásfalva, Kányád, Küküllőkeményfalva, Lövéte, Nyikómalomfalva, Székelydálya, Székelyderzs, Székelyszentmihály, Székelyudvarhely, Zetelaka.

 

 1. júliusában a Károli Gáspár Református Egyetem másodéves nappalis szociológus hallgatói és a kutatócsoport tanárai Kálimedencében folytattak a kutatási programot. A kutatás során a térség 36 településén folytattunk kvótás mintavételes eljárással kutatást. A kutatásba bevont települések: Balatoncsicsó, Balatonhenye, Balatonszőlős, Barnag, Dörgicse, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Hidegkút, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Mencshely, Mindszentkálla, Monostorapáti, Monoszló, Nagyvázsony, Nemesgulács, Nemesvámos, Óbudavár, Pécsely, Pula, Raposka, Salföld, Szentantalfa, Szentbékkálla, Szentjakabfa, Tagyon, Tótvázsony, Vászoly, Veszprémfajsz, Vigántpetend, Vöröstó. A levelező hallgatók Dunaharasztiban vették fel az adatokat.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

 
In: Lázár, Imre (szerk.) Érzelmek élettana járvány idején
Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó (2022) pp. 296-307. , 11 p.
 
  
Emancipatory Sociology: Rising to the Du Boisian Challenge - 116th Virtual Annual Meeting, 2021-08-06 [Chicago (IL), Amerikai Egyesült Államok],
 
 
International Society for the Sociology of Religion 36th Conference 2021-07-12 [Taipei, Tajvan],
 
  
Budapest, Magyarország : Nemzetstratégiai Kutatóintézet (2020) 151 p. p. 5
 

Kiss Kornél Martin és Garami Zsolt Gábor

Médiafogyasztás és médiapiaci lefedettség székelyföldön – a média hatása a közösségekre

In: Csanády, Márton Tamás; Bali, János (szerk.) A VALLÁS SZEREPE A 21. SZÁZADI UDVARHELYSZÉKI FALVAK KÖZÖSSÉGEINEK ÉLETÉBEN 

Budapest, Magyarország : Nemzetstratégiai Kutatóintézet, (2020) pp. 124-136.

Csanády, Márton Tamás (szerk.) ; Bali, János (szerk.)

A VALLÁS SZEREPE A 21. SZÁZADI UDVARHELYSZÉKI FALVAK KÖZÖSSÉGEINEK ÉLETÉBEN

Budapest, Magyarország : Nemzetstratégiai Kutatóintézet (2020) , 151 p.

ISBN: 9786155639272

Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[31339038] [Jóváhagyott]


Csanády, Márton Tamás
 ; Bozsonyi, Károly ; Duráczky, Bálint

A GYERMEKSZÁM ÉS A VALLÁSOSSÁG KAPCSOLATA AZ UDVARHELYSZÉKEN ÉLŐ MAGYAR NEMZETISÉGŰEK KÖRÉBEN

In: Csanády, Márton Tamás; Bali, János (szerk.) A VALLÁS SZEREPE A 21. SZÁZADI UDVARHELYSZÉKI FALVAK KÖZÖSSÉGEINEK ÉLETÉBEN 

Budapest, Magyarország : Nemzetstratégiai Kutatóintézet, (2020) pp. 9-17. , 9 p.

Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31339968] [Admin láttamozott]

Simon Kristóf 

A székelyföldi magyarok közérzetének és ego- hálózatának vizsgálata In: Csanády, Márton Tamás; Bali, János (szerk.) A VALLÁS SZEREPE A 21. SZÁZADI UDVARHELYSZÉKI FALVAK KÖZÖSSÉGEINEK ÉLETÉBEN 

Budapest, Magyarország : Nemzetstratégiai Kutatóintézet, (2020) pp. 31-45.


Csanády, Márton Tamás
 ; Duráczky, Bálint ; Harkányi, Ádám Máté ; Hámori, Ádám 

Vallási identitás és állampolgári kultúra a mai Magyarországon

In: Sepsi, Enikő; Deres, Kornélia; Czeglédy, Anita; Szummer, Csaba (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás : A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve 

Budapest, Magyarország : L'Harmattan, Károli Gáspár Református Egyetem, (2016) pp. 151-174. , 23 p.

Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3383595] [Admin láttamozott]

Független idéző: 0, Függő idéző: 1, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 1

Csanády, Márton Tamás ; Hámori, Ádám

Religious Identity, Religious Behaviour and Protestantism in Hungary in the 21st Century

In: Gábriel, Dóra; Kund, Attila; Paksi, Veronika; Tibori, Timea (szerk.) A bizonytalanság szociológiája : Konferencia Hankiss Elemér emlékére : Absztraktfüzet

Budapest, Magyarország : Magyar Szociológiai Társaság, (2015) pp. 18-18. , 1 p.

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30435300] [Admin láttamozott]

Független idéző: 0, Függő idéző: 1, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 1

Csanády, Márton Tamás ; Hámori, Ádám 

A vallási identitás, a vallásgyakorlat és a protestantizmus Magyarországon a XXI. században (2015) 

A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája - A bizonytalanság szociológiája Budapest, 2015.11.20., Megjelenés: Magyarország, 

Egyéb URL

Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[3216033] [Admin láttamozott]

 

Csanády, Márton Tamás ; Hámori, Ádám

A vallási identitás, a vallásgyakorlat és a protestantizmus Magyarországon a XXI. században

In: Gábriel, Dóra; Kund, Attila; Paksi, Veronika; Tibori, Timea (szerk.) A bizonytalanság szociológiája : Konferencia Hankiss Elemér emlékére : Absztraktfüzet

Budapest, Magyarország : Magyar Szociológiai Társaság, (2015) pp. 17-17. , 1 p.

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30435287] [Admin láttamozott]

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

(2022) p. 6

 

Budapest, Magyarország : Budapesti Metropolitan Egyetem (2022) 272 p. pp. 49-65. , 17 p.

Az Európán kívüli (világ-) keresztyénség helyzete a 2020-as években

CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE : 3 pp. 6-25. , 19 p. (2020)

Pataki Mercédesz Orsolya 

Gyermekvállalási hajlandóság

In: Csanády, Márton Tamás; Bali, János (szerk.) A VALLÁS SZEREPE A 21. SZÁZADI UDVARHELYSZÉKI FALVAK KÖZÖSSÉGEINEK ÉLETÉBEN 

Budapest, Magyarország : Nemzetstratégiai Kutatóintézet, (2020) pp. 18-30.

 

Csanády, Márton Tamás

EGYÜTT ÉLŐ FELEKEZETEK SZÉKELYFÖLDÖN 450 ÉVVEL A TORDAI ORSZÁGGYŰLÉS UTÁN

In: Csanády, Márton Tamás; Bali, János (szerk.) A VALLÁS SZEREPE A 21. SZÁZADI UDVARHELYSZÉKI FALVAK KÖZÖSSÉGEINEK ÉLETÉBEN 

Budapest, Magyarország : Nemzetstratégiai Kutatóintézet, (2020) pp. 4-8. , 5 p.

Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31339966] [Admin láttamozott]

Független idéző: 0, Függő idéző: 1, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 1

 
Csanády, Márton Tamás

A vallás, felekezet, értékek és közösség Magyarországon és a Székelyföldön 450 évvel a Tordai Országgyűlés után

In: Gaál, Enikő Milyen közösségben az erő? Akadémiai Napok 2019. április 29 – május 4. : Ötven éves az EPMSZ

(2019) pp. 1-1. , 1 p.

Egyéb konferenciaközlemény/Nem besorolt (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[30915965] [Admin láttamozott]

 

 Somlán Fanny

A morális kérdések megítélése

In: Csanády, Márton Tamás; Bali, János (szerk.) A VALLÁS SZEREPE A 21. SZÁZADI UDVARHELYSZÉKI FALVAK KÖZÖSSÉGEINEK ÉLETÉBEN 

Budapest, Magyarország : Nemzetstratégiai Kutatóintézet, (2020) pp. 46-55.

Susovits Kitti

A gyermekvállalás és a vallásosság kapcsolata

In: Csanády, Márton Tamás; Bali, János (szerk.) A VALLÁS SZEREPE A 21. SZÁZADI UDVARHELYSZÉKI FALVAK KÖZÖSSÉGEINEK ÉLETÉBEN 

Budapest, Magyarország : Nemzetstratégiai Kutatóintézet, (2020) pp. 56-67.

Szilágyi Adrienn

A székelyföldi emberek bizalmi kapcsolatai

In: Csanády, Márton Tamás; Bali, János (szerk.) A VALLÁS SZEREPE A 21. SZÁZADI UDVARHELYSZÉKI FALVAK KÖZÖSSÉGEINEK ÉLETÉBEN 

Budapest, Magyarország : Nemzetstratégiai Kutatóintézet, (2020) pp. 68-79.

Tesánszki Kamilla

A vallásosság befolyásoló ereje erdélyben 

In: Csanády, Márton Tamás; Bali, János (szerk.) A VALLÁS SZEREPE A 21. SZÁZADI UDVARHELYSZÉKI FALVAK KÖZÖSSÉGEINEK ÉLETÉBEN Budapest, Magyarország : Nemzetstratégiai Kutatóintézet, (2020) pp.  79-85.

Boros Alex

Internetezési szokások székelyföldön 

In: Csanády, Márton Tamás; Bali, János (szerk.) A VALLÁS SZEREPE A 21. SZÁZADI UDVARHELYSZÉKI FALVAK KÖZÖSSÉGEINEK ÉLETÉBEN 

Budapest, Magyarország : Nemzetstratégiai Kutatóintézet, (2020) pp. 137-151

Csanády, Márton Tamás

The Influence Of The Denominational Background On the Intentions Of Those Involved in Higher Education And International Mobility In Hungary And Transylvania (Romania). pp. 1-1. , 1 p. (2019) 

Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[30915960] [Admin láttamozott]

 
Csanády, Márton Tamás

A reformáció egykor és ma – a reformáció és a társadalom

In: Csoma, Áron (szerk.) Reformáció –ma : Confessio füzetek 

Budapest, Magyarország : Kálvin Kiadó, (2018) pp. 13-26. , 13 p.

Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[30431458] [Admin láttamozott]

 

Csanády, Márton Tamás

Religion, the Churches, and Political Power in Hungary

In: Book of Abstracts accepted for presentation at the XIX ISA World Congress of Sociology 

Toronto, Kanada (2018) pp. 237-237. Paper: RC22-414.6 , 1 p.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[30431413] [Admin láttamozott]

Független idéző: 0, Függő idéző: 1, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 1

 
Csanády, Márton Tamás

Religious identity, protestantism, trust, migration and anxiety in hungary at the XXI. century

In: Máté-Tóth, András (szerk.) Unblocking Religion : Studying Religion in Today's Central and Eastern Europe 

Szeged, Magyarország : SZTE BTK Vallástudományi Tanszék, (2018) pp. 32-32. , 1 p.

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3383587] [Admin láttamozott]

 

Csanády, Márton Tamás

Vallás és modernitás 500 évvel a reformáció után

In: Gábriel, Dóra; Kund, Attila; Paksi, Veronika (szerk.) Modernitások. A Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése a Károli Gáspár Református Egyetemmel közös rendezésben : Absztraktfüzet 

Budapest, Magyarország : Magyar Szociológiai Társaság, (2017) pp. 6-7. , 2 p.

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30431360] [Admin láttamozott]

 

Csanády, Márton Tamás

A felekezeti háttér hatása a felsőoktatási és a nemzetközi mobilitási szándékokra

In: Gábriel, Dóra; Kund, Attila; Paksi, Veronika (szerk.) Modernitások. A Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése a Károli Gáspár Református Egyetemmel közös rendezésben : Absztraktfüzet 

Budapest, Magyarország : Magyar Szociológiai Társaság, (2017) pp. 37-37. , 1 p.

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3383586] [Admin láttamozott]

Független idéző: 0, Függő idéző: 1, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 1

 

Csanády, Márton Tamás

Protestant ethic, religiosity and migration in Hungary near to the 500th anniversary of the Reformation

Vienna, Ausztria : Universität Wien (2016)

Egyéb URL

Egyéb konferenciakötet/Tudományos[3383590] [Admin láttamozott]


Csanády, Márton Tamás

A "jó társadalom" és a "jó intézmény" etikája vallási és felekezeti összefüggésben (2015) 

MNB-KRE Etikus közgazdasági gondolkodás és versenyképesség. Vallás és etika szekció, 2015. Október 15., Megjelenés: Magyarország, 

Egyéb URL

Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[3216045] [Admin láttamozott]

 

Csanády, Márton Tamás

Kálvinisták Magyarországon 2014-ben

In: Szabó, Zsolt (szerk.) Kálvinizmus ma 

Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, (2014) pp. 35-45. , 10 p.

Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2852698] [Admin láttamozott]

 

Csanády, Márton Tamás

Main trends of Hungarian Religiosity in European context 2013

In: Sepsi, Enikő; Balla, Péter; Csanády, Márton Tamás (szerk.) Confessionality and University in the Modern World : 20th Anniversary of „Károli” University 

Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó, (2014) pp. 297-308. , 12 p.

Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2572030] [Admin láttamozott]

Független idéző: 4, Függő idéző: 2, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 6

 
Csanády, Márton Tamás

A vallásosság helyzete Magyarországon a 2011. évi népszámlálási adatok és a 2008-as Európai Értékrend Vizsgálat adatainak fényében

CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 4 pp. 12-21. , 10 p. (2013)

Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2572664] [Admin láttamozott]

Független idéző: 4, Függő idéző: 1, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 5

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin