Hermeneutikai Kutatóközpont: Jonathan Edwards Center Hungary - Prof. Dr. Fabiny Tibor

Jonathan Edwards (1703–1758) a 18. századi Amerika máig is legnagyobb hatású polihisztora volt: lelkész, teológus, filozófus, esztéta, bibliatudós, történettudós, igehirdető, a „Nagy Ébredés” vezető alakja, az indiánok misszionáriusa, s halála előtt az akkor alakuló Princetoni Egyetem (College of New Jersey) elnöke. Életművét a 20. század második felétől kezdve hatalmas érdeklődés övezi. A Yale-i Egyetem „Jonathan Edwards Központja” huszonhat kötetben jelentette meg Edwards műveinek kritikai kiadását, további hetvenhárom kötet elektronikusan érhető el. Magyarul 2008-ban a Helikon Kiadónál jelent meg Az igaz erény természete című könyve; s a Gondolat Kiadónál a vallási lélektan egyik klasszikusának tartott műve: Értekezés a vallási indulatokról.

2007 májusában a Károli Gáspár Református Egyetem adott otthont az első európai nemzetközi Edwards-konferenciának, amelynek szerkesztett anyagát 2009-ben az Oxford University Press adta ki Understanding Jonathan Edwards címen; magyarul pedig 2008-ban Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards gondolkodásába címen jelent meg a konferenciának otthont adó egyetem kiadásában.

A Yale-i Jonathan Edwards Központnak a világ számos egyetemén van társult kutatóközpontja: Ausztráliában, Dél-Afrikában, Brazíliában, Európán belül Heidelbergben, Leuvenben, Wroclavban, legújabban pedig a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen.

KÖNYVEK
Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards (1703-1758) gondolkodásába. Szerk. Fabiny Tibor és Tóth Sára, Budapest, A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Kerülete, Hermeneutkai Kutatóközpont, 2008.

KÖNYFEJEZETEK
Edwards, Jonathan, Szemelvények, in, Fabiny Tibor (szerk.) A tipológiai szimbolzmus. Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika törtéteéből. Ikonológia és Műértelmezés 4. Szeged, JATEPres,, 1998 (1 kiad. 1988), 45-66.
Edwards and Biblical Typology, in, Gerald R.McDermott (ed), Understanding Jonathan Edwards. An Introduction to America’s Theologian. Oxford, Oxford University Press, 2009, 91-108.
Edwards és a bibliai tipológia, in, Amerika teológusa, Bevezetés Jonathan Edwards (1703-1758) gondolkodásába, Szerk. Tibor Fabiny, Sára Tóth, Budapest, A Magyarországi Refromátus Egyház Dunamelléki Egyházkerülete és Hermeneutikai Kutatóközpont, 2008. 116-133.
Jonathan Edwards and the Indians, in: Enikő Sepsi, Judit Nagy, Miklós Vassányi, János Kenyeres (eds), Indigenous Perspectives of North America. A Collection of Studies, Newcastle upon Tyne, 2014, Cambridge Scholars Publishing, 345–357.

FOLYÓIRATCIKK
Jonathan Edwards és a történelem tipologikus szemlélete, in Vallástudományi Szemle, 2017, 13. évf., 3. szám, 51–70.
Kállay G. Katalin, "Alternative Viewpont. Edwards and Beauty"m in. Gerald R. McDermott, Understanding Jonathan Edwards. An Introduction to America’s Theologian. Oxford, Oxford University Press, 2009, 12-7-123

Konferencia:

The Relevance of Jonathan Edwards Today (2019. december 13-14., Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar) nemzetközi konferencia

A konferencia programja:

https://btk.kre.hu/images/JE_WORKSHOP_PROGRAM-AS_091219.pdf

A konferencia előadásairól készített videók elérhetők itt:

https://btk.kre.hu/index.php/the-relevance-of-jonathan-edwards-today.html

Weboldal: https://jec.hu/

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin