Japán Lexikográfiai Kutatócsoport - Dr. Varrók Ilona

Intézet: Intézetközi

Vezető: Dr. Varrók Ilona

Létrejötte: 2000 (megerősítette a 2014. évi kari önértékelési kötet 3. sz. melléklete).

Tagjai:

  • Dr. Janó István
  • Máté Zoltán
  • Dr. Vihar Judit
  • Wakai Seiji

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása:

A KRE BTK Japanológia Tanszékén 2000 januárja óta működik lexikográfiai műhely a tanszékvezető, Dr. Varrók Ilona irányításával. A műhely munkájában rajta kívül három oktatónk (Janó István, Máté Zoltán, Wakai Seiji) vesz részt. E műhely keretében, a nyelvészeti, lexikográfiai kutatások részeként, az Oszakai Idegennyelvi Egyetem Magyar Tanszékével és a Budapesti Gazdasági Főiskola Keleti Kommunikációs Intézetével fennálló együttműködés keretében folytak a Japán-magyar nagyszótár szerkesztésének munkálatai. Az Oszakai Idegennyelvi Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem között – e műhely tevékenységének is köszönhetően – tudományos együttműködési és csereprogramról szóló megállapodás megkötésére is sor került. A szótár szerkesztéséhez és megjelentetéséhez támogatást nyújtott Nukazawa Kazuo nagykövet, a Japán Nagykövetség, a Japán Alapítvány és az Oktatási Minisztérium. A műhely munkájáról a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága Szótári Munkabizottságának 2002. február havi ülésén tartott először szakmai beszámolót Dr. Varrók Ilona. A műhelyben folyó munka konkrét eredményeként jelent meg 2015-ben a Japán Stúdiumok Alapítvány gondozásában az 1424 oldalas Japán–magyar nagyszótár. Típusát tekintve a Japán–magyar nagyszótár a kétnyelvű általános köznyelvi szótárak kategóriájába tartozik. 39 845 szócikket tartalmaz, 24 001 összetételt, 16 895 szókapcsolatot, 431 közmondást mutat be 49 894 szabad példa segítségével, 147 305 magyar megfelelőt nyújtva. A nagyszótár szerkesztőbizottsága 2016-ban magas kitüntetésben részesült, megkapta a japán külügyminisztérium kitüntetését, az oklevelek átadására ünnepélyes keretek között 2017. február 1-én került sor Japán magyarországi nagykövetségén. 

Ugyancsak a lexikográfiai műhely keretében indult két nemzetközi projekt a tanszék részéről Wakai Seiji irányításával, a „Japán nyelvi szótár adatbázis-készítő projekt” (2011-2015), a projekt vezetője Sunakawa Yuriko, a Tsukuba Egyetem professzora, illetve a „Japán nyelvi korpusz építési nemzetközi projekt” (2012-2015), vezetője Sakota Kumiko (National Institute for Japanese Language and Linguistics).

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: -

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: -

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin