Késő középkori Kutatócsoport - Prof. F. Romhányi Beatrix DSc

Intézet: Történettudományi Intézet

Vezető: F. Romhányi Beatrix DSc, egyetemi tanár

Létrejötte: 73/2016 (11.09) sz. KT-határozattal

Tagjai:

 • Várady Zoltán CSc, tszv. főiskolai tanár
 • Bubnó Hedvig PhD, egyetemi docens
 • Gálffy László PhD, egyetemi docens
 • Hidán Csaba PhD, egyetemi docens
 • külső tagok:
  Rajhona Flóra tudományos segédmunkatárs
  Szücsiné Laczkó Eszter PhD tudományos segédmunkatárs
  Sápi Nóra tudományos segédmunkatárs
 • a kutatócsoporttal egyesült Egyháztörténeti Kutatócsoport korábbi kari tagjai:
  Szabó András DSc, professor emeritus
  Imregh Monika PhD, egyetemi docens
 • a kutatócsoporttal egyesült Egyháztörténeti Kutatócsoport korábbi külső tagjai:
  Madas Edit akadémikus
  Kertész Balázs PhD

 

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása:

A kutatócsoport tevékenységét alapvetően meghatározzák a KRE alapító okiratában foglalt elvek, a MRE általános társadalompolitikai célkitűzései, elkötelezettsége. A kutatócsoport tagjainak munkássága, tudományos fórumokon való megjelenése, illetve közéleti tevékenysége a tárgyév egészét tekintve a következő képet mutatja az általános középkortörténet, egyház- és művelődéstörténet, illetve gazdaság- és várostörténet iránt érdeklődő hallgatók számára biztosított kurrikuláris oktatáson és tutorális foglalkozásokon felül.

2019 decembere óta az NKFIH által támogatott K-131866 számú projekt keretében, három évnyi szünet után folytatódhat Laskai Osvát Sermones de sanctis című szermógyűjteményének kiadása és a filológiai segédletek elkészítése. Ennek eredményeként a projekt végére elkészül a teljes Sermones de sanctis kiadás, amely megújult formában, TEI XML kódolással lesz elérhető. A projekt tudományos konzulense Madas Edit akadémikus.

A kutatócsoport tagjai közül Várady Zoltán több levéltári forrásfeltáró és kiadó programban is részt vesz. F. Romhányi Beatrix az általa vezetett OTKA-projekt mellett tagja a NKFI K-128880 „A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései” című projektnek is (projektvezető: Nagy Balázs, ELTE).

A kutatócsoport tagjai 2021-ben összesen 10 hazai és 4 külföldi konferencián vettek részt.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk:

Laskai Osvát Sermones de sanctis készülő internetes kiadása és filológiai segédletek. Az eddig átírt szermók elérhetők a Bárczi Ildikó (1959-2009) által alapított Sermones compilati kutatócsoport 2007 óta működő honlapján.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk:

(Terjedelmi okok miatt a lista csak a 2020-ban és 2021-ben megjelent publikációkat tartalmazza, a korábbi közlemények a kutatócsoport tagjainak MTMT oldalán elérhetők.)

 

Bubnó Hedvig

Apostolból hős lovag? Szent Jakab átalakuló kultusza Hispániában a Reconquista idején. In: Csízy Katalin – Hóvári János (szerk.): Hősök, mártírok, áldozatok, szentek. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L'Harmattan, 2021, 127–145.

A clunyiek jelenléte Navarra, Aragónia, León és Kasztília királyságaiban a XI–XII. században. A római rítus bevezetésének körülményei. In: Horváth, Emőke; Sarnyai, Csaba Máté; Vassányi, Miklós (szerk.) Egyházi és vallási reformtörekvések régen és ma, Budapest: Kairosz, 2020, 4564.

 

Gálffy László

Danube, Trasdanubie, Grande Plaine hongroise c. szócikkek. In:  de Cevins, Marie-Madeleine – Csukovits Enikő -Marin, Olivier – Nejedlý, Martin – Wiszewski, Przemysław (szerk.): Démystifier l’Europe centrale: Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècleParis: Passés Composés, 2021, 153.

Egy hazátlan hős? Erős Róbert példája. In: Csízy Katalin – Hóvári János (szerk.): Hősök, mártírok, áldozatok, szentek. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L'Harmattan (2021), 119–126.

Anjou és grófjai: A politikai területformálódás útjai és sajátosságai Franciaországban (9-13. század). Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L'Harmattan Kiadó, 2020, 268 p.

 

Hidán Csaba

 

Várady Zoltán

 

F. Romhányi Beatrix

A veszprémi egyházmegye 11. századi templomhálózata. In: Karlinszky Balázs – Varga Tibor László (szerk.): „Capella reginalis”. A veszprémi püspökség a középkorban. Veszprém: Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, 2021, 241252.

Populations and Religions: the Transformation of the Danube-Tisza Mureş/Maros Interfluve between the Mid-Thirteenth and the late Sixteenth Century. In: Kopeczny Zsuzsa (szerk.): Politics and Society in Central and South-East Europe. Life under the shadow of the Ottoman Empire’s Expansion (15th–16th centuries). Proceedings of the 3rd international conference 3th-5th October 2019, Timișoara. Cluj-Napoca: Editura Mega, 2021, 920.

Romhányi Beatrix – Laszlovszky, József: A tatárjárás pusztítása és a magyarországi templomhálózat. SZÁZADOK 155. (2021) 601–630.

Ethnische und religiöse Minderheiten im spätmittelalterlichen Ungarn: ein modernes Konzept oder eine zeitgenössische Realität? EUROPA ETHNICA 78. (2021) 4854.

Az Alföld Árpád-kori népesedési és birtokviszonyai a tatárjárás előtt. TÖRTÉNELMI SZEMLE 63. (2021) 161191.

Le pluralisme religieux en Europe centrale du XIe au XVIe siècle. In: de Cevins, Marie-Madeleine – Csukovits Enikő -Marin, Olivier – Nejedlý, Martin – Wiszewski, Przemysław (szerk.): Démystifier l’Europe centrale: Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. Paris: Passés Composés, 2021, 185206.

Ordre des Ermites de Saint-Paul. In: de Cevins, Marie-Madeleine – Csukovits Enikő -Marin, Olivier – Nejedlý, Martin – Wiszewski, Przemysław (szerk.): Démystifier l’Europe centrale: Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. Paris: Passés Composés, 2021, 669670.

Kern Zoltán Demeter Gábor Pinke Zsolt Romhányi Beatrix Bíró László Vadas András (szerk.): Környezettörténet 3. Környezeti folyamatok a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományos források tükrében. Environmental History, 3. Environmental Processes from the Hungarian Conquest to the Present in the Light of Historical Sources and Scientific Evidence. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2021, 276 p.

Romhányi Beatrix – Pinke Zsolt – Laszlovszky József: Environmental Impacts of Medieval Uses of Natural Resources in the Carpathian Basin. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW 9. (2020) 241-283.

A bakonybéli apátság birtokai és gazdasági szerepe a tatárjárás előtt. In: Dénesi, Tamás (szerk.): Vallis Sanctorum: Fejezetek a bakonybéli monostor ezeréves történetéből. Bakonybél - Pannonhalma: Bakonybéli Szent Mauríciusz MonostorPannonhalmi Főapátsági Levéltár, 2020, 4558.

Tudománymetria: Mit mérünk, mit hasonlíthatunk össze és mivel? • A régészek képe a tudományos referencia adatbázis tükrében. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ 145. (2020) 237247.

A Magyar Királyság hiányzó szentjei. In: Hende Fanni – Kisdi Klára – Korondi Ágnes (szerk.): „Mestereknek gyengyének”: Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)Szent István Társulat, 2020, 583596.

Pauline Economy in the Middle Ages: The Spiritual Cannot Be Maintained without the Temporal. Leiden: Brill, 2020, 244 p.

Sajátos kérdések egy sajátos régióban: Erdély középkori kolostorhálózatának változásai. ERDÉLYI MÚZEUM 82. (2020) 114.

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin