Intézet: Történettudományi Intézet

Vezető: F. Romhányi Beatrix DSc, egyetemi tanár

Létrejötte: 73/2016 (11.09) sz. KT-határozattal

Tagjai:

 • Várady Zoltán CSc, tszv. főiskolai tanár
 • Bubnó Hedvig PhD, egyetemi docens
 • Gálffy László PhD, egyetemi docens
 • Hidán Csaba PhD, egyetemi docens
 • külső tagok:
  Rajhona Flóra tudományos segédmunkatárs
  Szücsiné Laczkó Eszter PhD tudományos segédmunkatárs
  Sápi Nóra tudományos segédmunkatárs
 • a kutatócsoporttal egyesült Egyháztörténeti Kutatócsoport korábbi kari tagjai:
  Szabó András DSc, professor emeritus
  Imregh Monika PhD, egyetemi docens
 • a kutatócsoporttal egyesült Egyháztörténeti Kutatócsoport korábbi külső tagjai:
  Madas Edit akadémikus
  Kertész Balázs PhD

 

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása:

A kutatócsoport tevékenységét alapvetően meghatározzák a KRE alapító okiratában foglalt elvek, a MRE általános társadalompolitikai célkitűzései, elkötelezettsége. A kutatócsoport tagjainak munkássága, tudományos fórumokon való megjelenése, illetve közéleti tevékenysége a tárgyév egészét tekintve a következő képet mutatja az általános középkortörténet, egyház- és művelődéstörténet, illetve gazdaság- és várostörténet iránt érdeklődő hallgatók számára biztosított kurrikuláris oktatáson és tutorális foglalkozásokon felül.

2019 decemberében az NKFIH által támogatott K-131866 számú projekt keretében, három évnyi szünet után folytatódhat Laskai Osvát Sermones de sanctis című szermógyűjteményének kiadása és a filológiai segédletek elkészítése. Ennek eredményeként a projekt végére elkészül a teljes Sermones de sanctis kiadás, amely megújult formában, TEI XML kódolással lesz elérhető. A projekt tudományos konzulense Madas Edit akadémikus.

A kutatócsoport tagjai közül Várady Zoltán több levéltári forrásfeltáró és kiadó programban is részt vesz. F. Romhányi Beatrix az általa vezetett OTKA projekt mellett tagja a NKFI K-128880 „A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései” projektnek is (projektvezető: Nagy Balázs, ELTE).

A kutatócsoport tagjai 2019-ben összesen 11 hazai és 5 külföldi konferencián vettek részt.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk:

Laskai Osvát Sermones de sanctis készülő internetes kiadása és filológiai segédletek. Az eddig átírt szermók elérhetők a Bárczi Ildikó (1959-2009) által alapított Sermones compilati kutatócsoport 2007 óta működő honlapján.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk:

(Terjedelmi okok miatt a lista csak a 2019-ben és 2020-ban megjelent publikációkat tartalmazza, a korábbi közlemények a kutatócsoport tagjainak MTMT oldalán elérhetők.)

 

Bubnó Hedvig

A clunyiek jelenléte Navarra, Aragónia, León és Kasztília királyságaiban a XI–XII. században A római rítus bevezetésének körülményei. In: Horváth, Emőke; Sarnyai, Csaba Máté; Vassányi, Miklós (szerk.) Egyházi és vallási reformtörekvések régen és ma, Budapest: Kairosz, 2020, 4564.

Az ideális város képe egy 14. századi katalán ferences leírásában. In: Papp Sándor- Kordé Zoltán-Tóth Sándor László (szerk.): Urbs, civitas, universitas. Ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, 2018 [2019], 6266.

Emlékezés Sz. Jónás Ilonára (1929–2017). MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK. ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY. 2017/12. (Megjelenés: 2019. május)

Károli 25. STUDIA CAROLIENSIA 2018 [2019], 139145.

Emlékezés Sz. Jónás Ilonára. In: Írások és megemlékezések Sz. Jónás Ilonáról. Összeállította: Bubnó Hedvig és Nagy Balázs. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Középkori Történeti Tanszék. Budapest, 2019.

Isabel de Hungría: princesa santa y modelo femenino de Europa (1207–1231). In: Manuel García Fernández (coord.): En la Europa medieval. Mujeres con historia, mujeres de leyenda. Siglos XIII–XVI. Sevilla, 2019, 1324.

Írások és megemlékezések Sz. Jónás Ilonáról. Összeállította: Bubnó Hedvig és Nagy Balázs. ELTE BTK, Középkori Történeti Tanszék. Budapest, 2019.

Írások és megemlékezések Sághy Marianne-ról. Összeállította: Bubnó Hedvig és Nagy Balázs. ELTE BTK, Középkori Történeti Tanszék. Budapest, 2019.

 

Gálffy László

Szent Márton és a korai Anjou. In: Hunyadi Zsolt – Fedeles Tamás (szerk.): Szent Márton és Benedek nyomában: Tanulmányok Koszta László emlékére. Debrecen–Szeged: MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, SzTE Középkori és Kora­újkori Magyar Történeti Tanszék, 2019, 197–209.

Folyami kalandozók: Normannok a Loire-vidéken = A River Lined Expansion : Scandinavians on the Loire from the 840’s to the Beginning of the 10th Century. VILÁGTÖRTÉNET 9 (2019), 157–190.

 

Hidán Csaba

 

Várady Zoltán

Történeti források Bonyhád történetéből. In: Gyánti István – Kult László (szerk.): Tanulmányok Ódor Imre emlékére. Pécs: MNL Baranya Megyei Levéltára, 2018 [2019]. 461–472. 

Fejér, Komárom-Esztergom és Tolna megye településeinek címerei és zászlai (Társszerzők: Bödő István, Gulyás Anna, Kesztyűsné Csuti Judit, Horváth Attila, Asztalos Zoltán), Kemendollár: Akvirál '96 Kft, 2019. 464 o.

18. századi protestáns hétköznapok (korabeli források alapján. In: Borsy Judit (szerk.): Reformáció a Dél-Dunántúlon. Pécs–Kaposvár–Szekszárd: MNL Baranya Megyei Levéltára – MNL Somogy Megyei Levéltára – MNL Tolna Megyei Levéltára, 2019. 103–118.

 

F. Romhányi Beatrix

F. Romhányi Beatrix – Laszlovszky József – Pinke Zsolt: Environmental Impacts of Medieval Uses of Natural Resources in the Carpathian Basin. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 9 : 2 (2020), 241283.

A Magyar Királyság hiányzó szentjei, In: Hende, Fanni; Kisdi, Klára; Korondi, Ágnes (szerk.): „Mestereknek gyengyének.” Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. Budapest: Szent István Társulat, OSZK, 2020, 583596.

Pauline Economy in the Middle Ages: The Spiritual Cannot Be Maintained without the Temporal. Leiden: Brill, 2020.

Sajátos kérdések egy sajátos régióban: Erdély középkori kolostorhálózatának változásai, ERDÉLYI MÚZEUM 82 (2020), 114. 

A középkori magyar plébániák és a 14. századi pápai tizedjegyzék. TÖRTÉNELMI SZEMLE 61 (2019), 339–360.

Szempontok a Kárpát-medence térszervezésének változásaihoz (5–14. század). In: Balogh Csilla – Szentpéteri József – Wicker Erika (szerk.): Hatalmi központok az Avar Kaganátusban – Power centres of the Avar Khaganate. Kecskemét, Katona József Múzeum – MTA BTK MŐT, 2019, 399–420.

Egyetemjáró szerzetesek a késő középkori Magyarországon (Ki, hova és miből?). In: Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála – Simon Zsolt: „Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni”: Az oktatás financiális háttere és haszna a középkorban és a kora újkorban. Budapest: MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport – Martin Opitz Kiadó, 2019, 117–140.

A reform útjai: Szerzetesi reformok a késő középkori Magyarországon (1445–1505), In: Fedeles Tamás (szerk.): Mátyás király és az Egyház. Pécs: PTE Egyháztörténeti Kutató­központ, 2019, 233–251.

Reform – válság – reformáció. Magyarország kolostorhálózatának átalakulása a 16. század­ban. In: Borsy Judit (szerk.): Reformáció a Dél-Dunántúlon. Pécs–Kaposvár–Szekszárd: MNL Baranya Megyei Levéltára – MNL Somogy Megyei Levéltára – MNL Tolna Megyei Levél­tára, 2019, 51–62.

A Notre-Dame évszázadai. Építés és újjáépítés. RUBICON 30. évf. 5. sz., 9297.

Laszlovszky József – F. Romhányi Beatrix: A tatárjárás pusztítása és a templomok. VÁRAK KASTÉLYOK TEMPLOMOK: TÖRTÉNELMI ÉS ÖRÖKSÉGTURISZTI­KAI FOLYÓIRAT 15. évf. 2 sz., 32–35.

F. Romhányi Beatrix – Laszlovszky József: Kubinyi András: egy életmű és egy díj – András Kubinyi: a Life’s Work and an Award. MAGYAR RÉGÉSZET online magazin – HUNGARIAN ARCHAEOLOGY e-journal, 2019 Tavasz/Spring.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube