Latin-Amerika Kutatócsoport

Intézet: Intézetközi

Vezető: Dr. Horváth Emőke egyetemi, docens, Történettudományi Intézet (2013-2020 között: Dr. habil. Semsey Viktória egyetemi docens, Történettudományi Intézet)

Létrejötte: 11/2013 (05. 11.) sz.. KT-határozattal

Tagjai:

  • Dr. Bánki Éva egyetemi docens, Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
  • Farkas Dániel, doktorandusz hallgató, KRE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola
  • Dr. Horváth Emőke egyetemi docens, Történettudományi Intézet
  • Dr. Pecsuk Ottó egyetemi docens, Hittudományi Kar, Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék
  • Dr. habil. Vassányi Miklós egyetemi docens, Művészettudományi és Szabadbölcsészet Intézet
  • Külső tagok (Dr. I. Álvarez Cuartero [U. de Salamanca], Dr. habil. Szilágyi Ágnes Judit (ELTE), Tézer Zita (ELTE)

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A Kutatócsoport Latin-Amerika és a Karib térség földrajzi területére fókuszálva, interdiszciplináris megközelítésben vizsgálja a régióval kapcsolatos kérdésfelvetéseket. 

2021-től újabb szerkezeti változás történt a Latin-Amerika Kutatócsoport keretén belül, ugyanis két munkacsoport létrehozása valósult meg ebben az évben, annak érdekében, hogy megpróbáljuk, amennyire lehetséges, közelíteni kollégáink kutatási területeit egymáshoz. Ezen elképzelések alapján az egyik szakmai műhely a vallás és kultúra területére vonatkozó kutatási irányokat képviseli. A másik munkacsoport pedig Magyarország és Latin-Amerika egyes országainak a külkapcsolatait kutatja.

A kutatói utánpótlás érdekében intenzív tehetséggondozással is foglalkozunk, ennek keretében tagozódott két doktorandusz hallgató (Farkas Dániel, KRE DTI; Tézer Zita KRE Latin-Amerika szakreferens, ELTE DTI) a Latin-Amerika Kutatócsoport munkájába. Ugyancsak ezen elképzelés alapján indítottuk el a Latin-Amerika Önképzőkört, amely hatékonyan egyesítette és a kutatás irányába terelte a Bölcsészettudományi Karon a térség iránt érdeklődő hallgatókat.  

A Kutatócsoport évente konferenciát szervez, illetve a KRE BTK tudományos folyóiratában, az Orpheus Nosterben évi egy-egy Latin-Amerika tematikájú szám megjelentetését készíti elő.

 

Projektek, pályázatok:

2020-2021 - "Vallás és kultúra Latin-Amerikában" című kutatási projekt

A projekt keretében műhelykonferenciákat szerveztünk és az előadások tanulmánnyá fejlesztett változatai publikáció formájában jelennek meg az Orpheus Nosterben (kiadás alatt, várható megjelenés: 2023 február).

1. Műhelykonferenciák

a.) 

b.) Egyházak, vallások és kultúrák Latin-Amerikában a prekolumbián kortól a XXI. századig - 2022. január 28.

 

Megjelent publikációk:

 

2022-2024 - 

Egyéb programok 2021-ben

Emlékkonferencia Vajay Szabolcs születésének 100. évfordulójára – Budapest, 2021. okt. 7-8. - szekció szervezése Budapesten

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

Orpheus Noster VI. évfolyam 1. sz. (2014) - Latin-Amerika (Bánki Éva, Bubnó Hedvig, Izaskun Álvarez Cuartero, Horváth Emőke, Imrei Andrea, Semsey Viktória Vassányi Miklós)

Mítosz, vallás és egyház Latin-Amerikában. A Boglár Lajos emlékkonferencia tanulmánykötete. Szerk.: Bubnó Hedvig - Horváth Emőke - Szeljak György. Károli Könyvek. Budapest, L' Harmattan Kiadó, 2016.  

Orpheus Noster VIII. évfolyan 4. szám (2016) - Latin-Amerika (Horváth Emőke)

Orpheus Noster XI. évfolyam 1. szám (2019) - Latin-America (Horváth Emőke, Semsey Viktória)

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

Latin-Amerika 1750-1840. A gyarmati rendszer felbomlásától a független államok megalakulásáig. Szerk.: Semsey Viktória. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2013.

Tanulmányok a Karib térségről. Szerk.: Horváth Emőke. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2016.

Horváth Emőke: Nők a kubai forradalomban. Celia Sánchez alakja. In: Tanulmányok a Karib térségről. Szerk.: Horváth Emőke. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2016. 43-65.

Diktárorok és diktatúrák a Karib térségben. Szerk.: Csikós Zsuzsanna-Horváth Emőke. Budapest, L' Harmattan Kiadó, 2020. 

Horváth Emőke: A független újságírás helyzete napjainkban Kubában. In: Diktátorok és diktatúrák a Karib térségben. Szerk.: Csikós Zsuzsanna- Horváth Emőke. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2020. 111-128.

 

A Kutatócsoport konferenciaszervezései:

2013. november 15.  - I. Károlis Latin-Amerika Szimpózium - nemzetközi szakmai rendezvény

2014. október 3. - "Mítosz, vallás és egyház Latin-Amerikábán. Boglár Lajos emlékkonferencia" - a Néprajzi Múzeummal közös szervezés

 

Latin-Amerika Önképzőkör indítása 2021-ben:

Céljaink között szerepel a hallgatók szakmai érdeklődésének a felkeltése Latin-Amerika iránt, ezért a 2020-2021-es tanév tavaszi félévétől kezdve Latin-Amerika Önképzőkört indítunk a hallgatók aktív részvételével, kutatási beszámolóikkal.

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin