Modern Keleti Kultúrák Kutatócsoport - Dr. Varrók Ilona

 

Intézet: Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete

Vezető: Dr. Varrók Ilona

Tagjai:

Dr. habil. Farkas Ildikó

Dr. Gergely Attila

Dr. Janó István

Dr. Kovács Emese

Dr. Lázár Marianna

Máté Zoltán

Dr. Mayer Ingrid

Dr. Molnár Pál

Sági Attila

Samu Veronika

Dr. Somodi Júlia

Dr. Soós Sándor

Szabó Noémi

Szemerey Márton

Wakai Seiji

 

A kutatócsoport kutatási területei: Japán modernkori története, magyar‒japán kapcsolattörténet, mai japán társadalom, japán média és társadalom, nyelvi tervezés Japánban, dialektológia, lexikográfia, japán‒angol irodalomtörténeti kapcsolatok, modern és klasszikus japán irodalom, japán oktatás- és neveléstörténet, japán vallástörténet, ókori japán–koreai kapcsolattörténet, japán régészet, fordítástudomány, multimédiapedagógia (kollaboratív tanulás), oktatásmetodika (tanulói autonómia a japán nyelv oktatásában).

 

A következő nemzetközi projektekben vettünk/veszünk részt:

 

 

Ennek keretében a következő nemzetközi projektekben vettünk/veszünk részt:

A tanszék oktatója, Wakai Seiji kutatási területéhez kapcsolódóan négy nemzetközi projektben:

 

 A „Fogalmazási kompetencia mérésére alkalmas eszközök fejlesztése”, nemzetközi projektben 2014-2018, Nagoya University of Foreign Studies.

 

A "Többnyelvű és multikulturális környezetben élő gyerekek japán-nyelvtanulását segítő projekt" 2016-2019 (Vezető: Fuchs Michiyo (Japanische Schule Basel) és Miwa Sei (Hanburg University).

 

Nemzetközi projekt Japánnyelvtanuló korpus építési, illetve oktatásra való alkalmazási nemzetközi projek (2016-2020) (Vezető: SAKOTA Kumiko, Natinal Institute for Japanese Language and Linguistics) (Wakai Seiji: kutató munkatárs)

 

 1. 4. Nihongo writing ni okeru narrative no Good Writing tankyu to hyókahó no kaihacu, (2019-2022) (Vezető: TSUBONE Yukari, Osaka University of Tourism professzora) (külföldi kutató munkatárs)

 

A tanszék oktatója, Somodi Júlia részvételével a következő projektben: Disfluency in Comparison. Joint International Project. Japan, Kyoto University. Megakadásjelenségek komparatív vizsgálata. Közös nemzetközi projekt. Japán, Kiotó Egyetem.

 

Farkas Ildikó részvételével a következő projektben: Japonisme in the Austria-Hungarian Monarchy. Project led by the Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts, Budapest, with the Academy of Performing Arts, Prague, and with the Polish Institute for World Art Studies, Warsaw. 2018-19.

 

Farkas Ildikó, Gergely Attila részvételével: Krakkó, Jagelló Egyetem, féléves "koncentrált kurzus" a japán modernizáció kérdéskörében (Az Erasmus keretében a Jagelló Egyetem és a Japán Alapítvány szervezése)

 

A Japán Alapítvány Travelling Lectures programja keretében 2018. szeptember 10–15. között Olga Barbasiewicz, a krakkói Jagello egyetem, Institute of Middle and Far East oktatója, a modern japán politika és társadalom kutatója tartott 12 órás minikurzust Sugihara Chiune japán diplomata zsidómentő tevékenységéről és annak hátteréről a 2. világháború idején. A program szervezője a KRE Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete részéről Farkas Ildikó.

 

 1. március 8-án Myoki Shinobu, a Tohoku egyetem néprajz és kultúrtörténet kutatója tartott előadást japánul a japán mitológiáról. A program szervezője a KRE Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete részéről Farkas Ildikó.

 

 1. április 1-6. között Eddy Dufourmont, az Université Bordeaux Montaigne, Department of Oriental Studies kutatója, akinek kutatási területe a japán konfucianizmus, tartott Erasmus kurzust (8 óra) a japán konfucianizmusról, angolul és japánul (tolmács nélkül). A program szervezője a KRE Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete részéről Farkas Ildikó.

 

Részt veszünk a Japán Alapítvány által rendszeresen szervezett, közép-európai japán kutatással kapcsolatos, angol nyelven zajló network meetingeken. 2019. február 02-03. között Farkas Ildikó tartott előadást a Japán Alapítvány által rendezett PhD workshopok és a Traveling Lecture program tapasztalatairól,

 

 

Kutatócsoporthoz köthető legutóbbi publikációk és konferenciarészvételek:

 

Farkas Ildikó, Gergely Attila részvételével: Krakkó, Jagelló Egyetem, féléves "koncentrált kurzus" a japán modernizáció kérdéskörében (Az Erasmus keretében a Jagelló Egyetem és a Japán Alapítvány szervezése)

 

 

A Japán Alapítvány Travelling Lectures programja keretében 2018. szeptember 10–15. között Olga Barbasiewicz, a krakkói Jagello egyetem, Institute of Middle and Far East oktatója, a modern japán politika és társadalom kutatója tartott 12 órás minikurzust Sugihara Chiune japán diplomata zsidómentő tevékenységéről és annak hátteréről a 2. világháború idején. A program szervezője a KRE Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete részéről Farkas Ildikó.

 

 

 1. március 8-án Myoki Shinobu, a Tohoku egyetem néprajz és kultúrtörténet kutatója tartott előadást japánul a japán mitológiáról. A program szervezője a KRE Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete részéről Farkas Ildikó.

 

 

 

 

Saját kiadványok:

 

 • Nihongo soho (The Japan Foundation, 1981.) Japán nyelv alapfokon – nyelvtani magyarázatok (magyar kiadás) 1997
 • Folia Japonica Budapestinensia No. 1. 2001., No. 2. 2003.
 • Farkas Ildikó szerk. (2007): Japanisztika.Konferenciák a Károli Gáspár Református Egyetemen, 2005-2006
 • Farkas Ildikó szerk. (2009). Japanisztika.Konferenciák a Károli Gáspár Református Egyetemen, 2007-2008
 • Farkas Ildikó szerk. (2009): Ismerjük meg Japánt! Bevezetés a japanisztika alapjaiba, Eötvös Kiadó (A Japán Alapítvány támogatásával).
 • Nisikava Dzsun: MANABIAI kézikönyv, Wakai Seiji, Janó István ford., 2012. https://dl.dropbox.com/u/419215/TEBIKISHO20121020.pdf
 • Varrók Ilona főszerk: Japán–magyar nagyszótár, Japán Stúdiumok Alapítvány, 2015.
 • Farkas Ildikó–Sági Attila szerk.: Kortárs japanológia I., L'Harmattan kiadó, 2015.
 • Wakai Seiji szerk.: Kortárs japanológia II. Japánnyelv-pedagógia Magyarországon, L'Harmattan kiadó, 2017.
 • Farkas Ildikó–Sági Attila szerk.: Kortárs japanológia III., L'Harmattan kiadó, 2019.

 

Tudományos rendezvények, konferenciák az Intézet szervezésében:

 

 

"2005: Japán és az EU". I. Konferencia a Károli Gáspár Református Egyetem Japán Tanszékén 2005. április 29.

 

Saját előadók:

 

Gergely Attila: Japán értékelések az Európai Unióról.

Vihar Judit: A modern japán irodalom európai mintái.

Farkas Ildikó: A magyar-japán kapcsolatok történetéből.

 

Vendég előadók:

 

Szerdahelyi István (ELTE): A japán külpolitika története, főbb irányai a modern korban.

Várkonyi Gábor (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium): A magyar-japán gazdasági kapcsolatok.

Furuya Masato (Japán Alapítvány): A Japán Alapítvány működése.

 

"Japanisztika a bölcsészettudományban". II. Konferencia a Károli Egyetem Japán tanszékén 2006. április 20.

 

Saját előadók:

 

Molnár Pál: A Japán Tanszék informatikai fejlesztése.

Spannraft Marcellina: Kultúra és szókészlet. A japán tea- és virágkultúra nyelvi lenyomatai.

Máté Zoltán: A japán nyelv latin betűs átírása: Múlt és jelen.

Wakai Seiji–Somodi Júlia–Uryu Akiko: A tolmács nehézségei a tanórák szolgálatában.

 

Vendég előadók:

 

Hidasi Judit (BGF KKFK): Az interkulturális kommunikáció a japanisztikában.

Erős Petra (TKBF)–Molnár Pál (KRE): Új módszerek kísérleti alkalmazása.

Székács Anna-Szato Noriko (BGF KKFK): Politikailag korrekt nyelvhasználat az európai japán nyelvoktatásban.

Csibra Zsuzsa: A csan buddhizmus művészetfelfogása.

Bincsik Mónika: Nigao-e, avagy a hasonmás portré a japán fametszetművészetben.

Mecsi Beatrix: A Szent és a játékbaba.

 

"A japanisztika interdiszciplináris kutatóműhelyeiből" III. Konferencia a Károli Egyetem Japán tanszékén, 2007. november 26.

 

Saját előadók:

 

Somodi Júlia: Szöveghű fordítás vagy pragmatikai adaptáció? Japán nyelvű vállalati

szövegek magyar fordításainak vizsgálata.

Vihar Judit: Nacume Szószeki világa magyar műfordítása kapcsán.

Farkas Ildikó: Japán képe Magyarországon a 20. század első felében.

Wakai Seiji: Az igazságérzet az osztályteremben.

Máté Zoltán: Meg nem valósult javaslatok a japán írásreformok történetében.

Molnár Pál: Online közösségi együttműködés az órán és azon túl, avagy egy új médium a japanisztikai tanulmányokban.

 

Vendég előadók:

 

Mártonyi Éva (ELTE): Szusi, szaké, mocsi - eszik-e vagy isszák? A fordító és az olvasó találkozása a japán reáliákkal.

Nagy Anita (ELTE): A japán összetett igék fordításának kérdései a magyarra fordított szépirodalmi művek tükrében.

Szerdahelyi István (ELTE): Hol húzódnak Japán határai?

Sallay Gergely (HIM): Japán-magyar kitüntetési kapcsolatok, 1922-1944.

Wintermantel Péter (KÜM): Adalékok a magyar-japán diplomáciai kapcsolatok 1959-es felújításának történetéhez.

 

 

 

„Utánérzés a japán irodalomban” IV. Konferencia a Károli Egyetem Japán tanszékén, 2008. november 7.

 

Saját előadók:

 

Dr. Vihar Judit: A honkadori a japán költészetben.

Janó István: Az ír és a japán kultúra találkozása W. B. Yeats és Noguchi Yonejiroo irodalmi barátsága tükrében.

 

Vendég előadók:

 

Erdős György: Érzés és utánérzés Murakami Haruki műveiben.

Dr. Árokay Judit (Universitat Heidelberg): A sokarcú mű: a Gendzsi monogatari recepciója.

Prof. Dr. Irmela Hijiya-Kirschnereit (Freie Universitat, Berlin): South of the Border, West of the Sun: Japanese Studies as Translation Studies (in English).

 

„Átalakulások a mai Japánban” V. Konferencia a Károli Egyetem Japán tanszékén, 2009. november 25.

 

Saját előadók:

 

Máté Zoltán: Változások az írás (kandzsihasználat) terén.

Molnár Pál: Az online interkulturális együttműködő tanulásról.

Gergely Attila: Mai japán társadalom: a változás kritériumairól.

Varrók Ilona: Az oktatási reform.

Wakai Seiji: Az iskolai illetve vállalati neveléskép változása Japánban.

 

Vendég előadók:

 

Szerdahelyi István (ELTE): Belpolitikai változások a mai Japánban.

Umemura Yuko (ELTE): Az ülnökök szerepe a japán bíróságokon.

Wintermantel Péter (MEH): A proaktív japán diplomácia lehetőségei a JDP kül- és biztonságpolitikai célkitűzéseinek tükrében.

Lichtenstein Noémi (Oszaka): A katakanás szavak (gairaigo) helyzete a mai japán nyelvben.

Székács Anna (BGF): Viselkedés és kommunikáció japán és magyar diákok között. A diákcsere-kapcsolatok tanulságai.

Hidasi Judit (BGF): Hány Japán van? A generációs érték-különbségekről.

Csaplár Zita: Az olajozottan működő rendszer hátulütői: fiatal munkanélküliek Japánban.

 

„Japán, Kína, Korea: Kölcsönhatások – múlt, jelen, jövő” VI. Konferencia a Károli Egyetem Japán tanszékén, 2011. április 27.

 

Saját előadók:

 

Dr. Csibra Zsuzsanna: Barackvirág-forrás ( 桃花源記 ) – Tao Yuanming (陶淵明), kínai költő művének megidézése An Kyon (安 堅 ), koreai festő képén.

Szemerey Márton: Bibliafordítás Kelet-Ázsiában: a kezdetektől az első teljes fordításokig.

 

Vendég előadók:

 

Kósa Gábor (ELTE Kínai Tanszék): A buddhista ‘Tíz Király’ képtípus (jūō zu 十王図) ikonográfiai hagyománya a Yamato Bunkakanban 大和文華館 (Nara) őrzött kínai manicheus képen.

Dr. Szabó Balázs (ELTE Japán tsz.): Szung-konfucianizmus és annak kritikája a korai Edo-időszakban.

Dr. Sato Noriko (BGF): Milyen nyelven beszélgethetett Gendzsi egy koreai bölcs jóssal?

– A tolmácsolás kezdetei Japánban.

Dr. Umemura Yuko (ELTE Japán tsz.): Japánok vélekedése a koreaiakról. Meglévő koreai kép és ennek változása az utóbbi negyedszázadban.

Dr. Csoma Mózes (ELTE Koreai tsz.): Japán és a Koreai-félsziget 19-20. századi kapcsolatának hatása a koreai nemzeti identitás alakulására.

Dr. Szilágyi Zsolt (MTA, NKI, ELTE Belső-Ázsia tsz.): Mengjiang. A „másik” japán bábállam a belső-mongol területeken.

Király Attila (Josai International University): Egy ország vagy egy régió emlékezete – A Jaszukuni-probléma vallási aspektusa.

Ito Ryusaku (Tokió): Ázsiai diákok Japánban (japán nyelven).

 

Kerekasztal-beszélgetés: A régió mai helyzete (Moderátor: Gergely Attila)

Dr. Hidasi Judit (BGF), Dr. Székács Anna (BGF), dr. Gergely Attila (KRE), Dr. Csoma Mózes (ELTE), Takács Szabolcs (Külügyminisztrérium)

 

VII. Japanológiai konferencia a Károli Egyetem Japán tanszékén, 2012. április 23.

 

Saját előadók:

Somodi Júlia: Megszólítások fordítása filmfeliratokban.

Szemerey Márton: A nyelvi kategória modell és japán vonatkozásai.

Molnár Pál: Behálózott írásjegyek: a kelet-ázsiai írásrendszerek kapcsolathálózata, vizuális ábrázolása és tanulása kollaboratív hálózatos technológiával támogatott közös szerkesztéssel.

Imregh Mónika (KRE): Sizuteru Ueda Eckhart-tanulmánya. Párhuzamok a Kelet és a Nyugat filozófiái között.

Sárközy Miklós (KRE): Adalékok a 19. századi iráni-japán kapcsolatokhoz: Nobujosi Furukava iráni útinaplója 1880-1881-ből.

 

Vendég előadók:

Sági Attila (ELTE): Archaizmusok és klasszikus nyelvi sajátosságok a japán nyelvjárásokban.

Wintermantel Péter (KÜM): Ez lett volna az első japán autógyár Európában." - az 1968-1970-es magyar-japán autóipari tárgyalások kudarcáról.

Bagi Judit (MTA Könyvtár): A zarándoklat etikája Ennin wutaishani naplóbejegyzéseinek tükrében.

Mecsi Beatrix (ELTE): Binzuru: iszákos szerzetes vagy halhatatlan segítő? (Pindola kultusza Japánban).

Bérczi Szaniszló: Barangolások a Japán múlt művészeti alkotásai körében (füzetsorozat a japáni művészetekről).

 

VIII. Japanológiai konferencia a Károli Egyetem Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetében, Az Edo-kor hagyománya, 2013. április 22.

 

Saját előadók:

Farkas Ildikó: Kokugaku - kitalált tradíció, elképzelt közösség? "Nemzetépítés" a koraújkori Japánban

Szemerey Márton: Történelem, érzelmek és identitás

Samu Veronika: A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak fordítási stratégiáinak kognitív nyelvészeti megközelítése

Vihar Judit - Pápai-Vonderviszt Anna - Sági Attila (ELTE): A kommunikáció technológia fejlődésének hatása a XXI. század elején a japán nyelvre, a magyar nyelvre, a japán-magyar kommunikációra

 

Vendég előadók:

Mecsi Beatrix (ELTE): A "Perspektíva” mint látásmód megjelenése Kelet-Ázsiában és az Edo-kori Japánban

Daniela Sadun (Róma): Banko ceramics and their beginnings during the Edo period

Sági Attila (ELTE): Az Edo-korban végbemenő hangtani változások és meglétük a mai japán nyelvjárásokban

Szabó Balázs (ELTE): A régi szavak jelentése - Ogjú Szorai és a Ken-en iskola.

Papp Melinda (ELTE): Hagyomány és jelenkor a rítuselemek változásainak tükrében

 

 1. Jubileumi konferencia – 20 éves a KRE–BTK Keleti nyelvek és Kultúrák Intézete, 2014. október 15.

 

Ünnepélyes megnyitó, Dr. Sepsi Enikő (dékán, KRE BTK)

 

Üdvözlő beszéd a Japán Nagykövetség részéről, Kató Kikuko (a magyarországi Japán Nagykövetség követtanácsosa, ideiglenes ügyvivő)

Üdvözlő beszéd a Japán Alapítvány részéről, Iwanaga Emi (igazgató, Japán Alapítvány Budapesti Iroda)

 

Plenáris előadások

Varrók Ilona (intézetvezető, KRE BTK Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete): A KRE japán szak 20 éve

Hidasi Judit (egyetemi tanár, BGF): Két évtized Japán – magyar szemmel

Wintermantel Péter (volt helyettes államtitkár, KÜM): Japán és a magyarországi rendszerváltás – 25 év távlatából

 

Szekcióülések:

 

Irodalom I.

Moderátor: Vihar Judit (KRE)

Rátkai Luca (KRE): Nincs új a felkelő nap alatt, sem…

Mátrai Titanilla (JAPÁN): Klasszikus irodalom és színház modern formában: Sindó Kaneto az Onibaba és a Fekete macskák a bozótmélyben című filmjeiről

Czifra Adrienn (KRE): A japán bábszínházról

Jámbor József (Csokonai Színház): Misima színházi univerzuma

Janó István (KRE): A haiku hatása Ezra Pound imagista költészetére

 

Irodalom II.

Moderátor: Vihar Judit (KRE)

Szilágyi Andrea (KRE): Jone Nogucsi két kultúra között

Vihar Judit (KRE): „Baudelaire egy sora többet ér egy ember életénél.” Akutagava és Kavabata művészetfelfogásáról

Simon Ágnes (KRE): Siga Naoja „én-novellái” nyugati szemmel

Varrók Ilona (KRE): Inoue Hiszasi, drámaíró vagy nevettető?

               

Történelem I.

Moderátor: Farkas Ildikó (KRE)

Farkas Ildikó (KRE): A japán kulturális és nemzeti identitás alakulása az Edo-korban

Szabó Noémi (KRE): Japán megnyitásának megjelenései az osztrák és magyar sajtóban

Vargha Attila (KRE): Az amerikai japán közösség története (1868-1945)

Mecsi Beatrix (ELTE): Japánok az Amerikai Egyesült Államokban: a japán identitás a kortárs amerikai képzőművészetben

 

Történelem II. Művelődéstörténet

Moderátor: Farkas Ildikó KRE

Lázár Marianna (KRE / RYUKOKU UNIVERSITY): Az ókori kínai Négy Égtájőr-kultusz tárgyi és szellemi kulturális örökségének vizsgálata Japánban

Vörös Erika (KRE): A negatív késztetések megszabadító ereje a buddhizmusban – a japán hegykultusz (sugendó) szempontjából vizsgálva

Schmitt Csilla (KRE): Szemamori és kissómonjó – szimbólumok a gyermekkimonókon

16.00 Hozzászólások, vita

 

Fordítástudomány

Moderátor: Somodi Júlia (KRE)

Samu Veronika (KRE): A magyar és japán nyelv találkozása a kultúra specifikus szavak fordításának tükrében

Somodi Júlia (KRE): Az interperszonális viszonyok alakulása a filmfordításokban a vokatívuszok fordítási stratégiájának tükrében

Imri László (KRE): Filmfeliratozás Japánban

Kéry Sándor (KRE): Az aizucsi szerepe a japán médiában

Kaba Ariel (KRE): A partikula nem partikuláris! – A ne és jo zárópartikulák fordítási lehetőségeinek vizsgálata

 

Társadalom, politika, gazdaság

Moderátor: Gergely Attila

Tamás Csaba Gergely (PPKE): A módosíthatatlan alkotmány? A japán példa

Bartók András (KRE): A Szenkaku szigetvita Japán és Kína stratégiai kultúrájának tükrében

Hajnal Krisztina (KRE / MJBT): Japán fiatal generációjának válasza a hagyományos foglalkoztatási rendszer változásaira

Gergely Attila (KRE): A mai japán családról

               

Nyelvészet, kommunikáció I.

Moderátor: Máté Zoltán (KRE)

Spannraft Marcellina (KRE): Növénynevek szerepe a kortárs magyar haikuirodalomban

Sági Attila (KRE): Nyelvi archaizmusok a Kanszai-vidék nyelvjárásaiban

Pintér Gábor (KOBE UNIVERSITY): Mássalhangzó reprezentációk a japán fonológiában

Szemerey Márton (KRE): Az érzelemkifejezés nyelvi eszközei a japánban

 

Nyelvészet, kommunikáció  II.

Moderátor: Sági Attila (KRE)

Máté Zoltán (KRE): A „tökéletes” írásrendszer keresése

Bohács Dávid (KRE): A japán országos és regionális napilapok összehasonlítása különös tekintettel 2011-es tóhokui földrengés és szökőár, valamint nukleáris katasztrófával kapcsolatos tájékoztatásra

Wakai Seiji (KRE): Japán nyelvtanár képzés a KRE-n

Juhász Borbála: Az elmúlt 11 év nyelvoktatási tapasztalatai

 

 1. Japanológiai műhelykonferencia: Fordítás, és nem ferdítés – konferencia és műhelymunka, 2016. Március 18.

 

Műfordítói szekció:

Molnár Krisztina Rita: A műfordítás titkairól, a műfordítók  munkájáról

Varrók Ilona, Vihar Judit:

 

Szakfordítói szekció:

Samu Veronika: Miben különböznek az onomatopoetikus szavak a többi szócsoporttól? Kukkantsunk bele a „fekete dobozba”.

Pápai-Vonderviszt Anna: Üzleti ferdítés?

Somodi Júlia: Reklámok fordítása

Hajnal Krisztina: „Tíz dolog, amit soha ne mondj a tolmácsodnak”

Gergely Attila: Vállalati tolmácsolási/fordítási tapasztalatok és feladatok

Sági Attila: Fordítási technikák termékismertetőknél (műhelymunka)

 

 1. Japanológiai konferencia (angol nyelvű) – 10TH KÁROLI CONFERENCE OF JAPANOLOGY „SUBCULTURES BECOMING MAINSTREAM”, 2017. március 23.

 

Keynote lectures

Judit Hidasi (BGF): The (not so) Soft Power of Japan

Ronald Saladin (Deutsches Institut für Japanstudien/German Institut for Japanese Studies Tokyo): Negotiating Lifestyle – Popular culture and the longing for a new work ethos in Japan

Media and politics

Kei Kuragane: The USSR, Russia, Putin as Entertainment: Introduction to Japanese (Sub-) Cultural Discourses towards Russia in the Twenty-First Century

Márton Szemerey (KRE): Contested Memories and Competing Representations: Animated Narratives about the Japanese Experience of Second World War

Emese Kovács: Apology in the Japanese media

Entertainment

György Farkas: From Subculture Movies to Mainstream Cinema: Authorial and Genre Practises Side by Side in Contemporary Japanese Film directors' Ouvres

Junko Miyama: Why do the “Party People” all come for Shibuya? - Halloween (r)Evolution in 2010s Japan

Marianna Lázár (KRE): The Four Gods’ belief in today’s popular culture

Youth Subcultures as Mainstream

Leonidas Georgiadisz: Pokémon Go as a new form of mainstream Japanese video gaming

Dóra Marsal: The rise and fall of Japanese pop music dominance and its implications

Anett Pataki: Keep Your Face – The importance of image for the Japanese idols

The Soft Power of Anime

Angelika Pataki-Tóth: Religious Symbolism in Saint Young Man – The Movie

Máté Kovács: Japanese Cultural Elements in Anime

Veronika Gellén: Cosplay in Hungary

Márta Medgyesi: Hungarian Soft Power in Japan

 

Japán nyelvoktatási konferenciák a Japán Tanszék szervezésében, szervező: Wakai Seiji:

 

 1. Nemzetközi japán nyelvoktatás konferencia (International Conference on Japanese Language Teaching) (2001)
 2. Nemzetközi japán nyelvoktatás konferencia rendezője (International Conference on Japanese Language Teaching) (2005)
 3. Nemzetközi japán nyelvoktatás konferencia rendezője (International Conference on Japanese Language Teaching) (2007)
 4. Nemzetközi japán nyelvoktatás konferencia rendezője (International Conference on Japanese Language Teaching) (2014)

 

Saját előadó:

 

Wakai Seiji: A tanulói autonómiát segítő iskolai tanári nézetek.  Nemzetközi japán

nyelvoktatás konferencia (International Conference on Japanese Language

Teaching, Eger, 2005

Wakai Seiji: A tanulói tanulási kontroll az órakon. Nemzetközi japán nyelvoktatás

konferencia(International Conference on Japanese Language Teaching,

Martonvásár, 2007

 

Vendégelőadók:

 

magyarországi, európai és japán egyetemek, japán nyelvoktatással foglalkozó intézmények oktatói, kutatói

 

 1. április 1-6. között Eddy Dufourmont, az Université Bordeaux Montaigne, Department of Oriental Studies kutatója, akinek kutatási területe a japán konfucianizmus, tartott Erasmus kurzust (8 óra) a japán konfucianizmusról, angolul és japánul (tolmács nélkül). A program szervezője a KRE Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete részéről Farkas Ildikó.

 

Részt veszünk a Japán Alapítvány által rendszeresen szervezett, közép-európai japán kutatással kapcsolatos, angol nyelven zajló network meetingeken. 2019. február 02-03. között Farkas Ildikó tartott előadást a Japán Alapítvány által rendezett PhD workshopok és a Traveling Lecture program tapasztalatairól.

 

 

Kiadványok:

 

 • Farkas Ildikó–Sági Attila szerk.: Kortárs japanológia I., L'Harmattan kiadó, 2015.
 • Wakai Seiji szerk.: Kortárs japanológia II. Japánnyelv-pedagógia Magyarországon, L'Harmattan kiadó, 2017.
 • Farkas Ildikó–Sági Attila szerk.: Kortárs japanológia III., L'Harmattan kiadó, 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Függelék:

 

A kutatócsoport tagjainak szakterületéhez kapcsolódó egyéni kutatások:

 

 1. Japanológia: Japán modernkori története, magyar‒japán kapcsolattörténet, mai japán társadalom, japán média és társadalom, nyelvi tervezés Japánban, dialektológia, lexikográfia, japán‒angol irodalomtörténeti kapcsolatok, modern és klasszikus japán irodalom, haiku-költészet, japán oktatás- és neveléstörténet, japán vallástörténet, ókori japán– koreai kapcsolattörténet, japán régészet, fordítástudomány, multimédiapedagógia (kollaboratív tanulás), oktatásmetodika (tanulói autonómia a japán nyelv oktatásában),

 

 1. Sinológia: Kína története és nemzetközi kapcsolatai, a szovjet tömb és Kína, magyar–kínai kapcsolatok, a kereszténység története Kínában, Kínai nyelv (klasszikus és modern), kínai írásos középmongol nyelvemlékek kutatása

 

 1. Nemzetközi projekt:

 

A "Japánnyelv mint bevándorló nyelv" alapkutatása nemzetközi projekt 2011-2014, Vezető: Tomiya Reiko, a Kanagawa Egyetem professzora.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin